Waeco CoolMatic HDC-160 Käyttö ohjeet

Kategoria
Cool boxes
Tyyppi
Käyttö ohjeet
CoolMatic
HDC-160, HDC-190, HDC-220
D6Kühlschrank
Bedienungsanleitung
GB 20 Refrigerator
Instruction Manual
F33Réfrigérateur
Notice d’emploi
E47Nevera
Instrucciones de uso
I 61 Frigorifero
Istruzioni per l’uso
NL 75 Koelkast
Gebruiksaanwijzingen
DK 89 Køleskab
Betjeningsanvisning
N102Kylskåp
Bruksanvisning
S114Kjøleskap
Bruksanvisning
FIN 127 äkaapp
Käyttöohjeet
_hdc160-190-220.book Seite 1 Freitag, 4. Juli 2008 4:51 16
D
Fordern Sie weitere Informationen zur umfangreichen Produktpalette aus dem Hause
WAECO. Bestellen Sie einfach unsere Kataloge kostenlos und unverbindlich unter
der Internetadresse: www.waeco.de
GB
We will be happy to provide you with further information about WAECO products.
Please order our free catalogue with no obligation to buy on our homepage:
www.waeco.com
F
Demandez d’autres informations relatives à la large gamme de produits de la maison
WAECO. Commandez tout simplement notre catalogue gratuitement et sans
engagement à l’adresse internet suivante : www.waeco.com
E
Solicite más información sobre la amplia gama de productos de la empresa WAECO.
Solicite simplemente nuestros catálogos de forma gratuita y sin compromiso en la
dirección de Internet: www.waeco.com
I
Per ottenere maggiori informazioni sull’ampia gamma di prodotti WAECO è possibile
ordinare una copia gratuita e non vincolante del nostro Catalogo all’indirizzo Internet:
www.waeco.com
NL
Maak kennis met het omvangrijke productscala van de firma WAECO. Bestel onze
catalogus gratis en vrijblijvend onder het internetadres: www.waeco.com
DK
Bestil yderligere information om det omfattende produktudvalg fra WAECO.
Bestil vores katalog gratis og uforpligtende på internetadressen: www.waeco.com
S
Inhämta mer information om den omfattande produktpaletten från WAECO:
Beställ våra kataloger gratis och utan förpliktelser under vår Internetadress:
www.waeco.com
N
Be om mer informasjon om det rikholdige produktutvalget fra WAECO. Bestill vår
katalog gratis uforbindtlig på Internettadressen: www.waeco.com
FIN
Pyytäkää lisää tietoja WAECOn kattavista tuotevalikoimista. Tilatkaa tuotekuvastomme
maksutta ja sitoumuksetta internet-osoitteesta: www.waeco.com
_hdc160-190-220.book Seite 2 Freitag, 4. Juli 2008 4:51 16
HDC-160, HDC-190, HDC-220 Ohjeita ohjevihkosen käyttämiseen
127
Olkaa hyvä ja lukekaa tämä ohje huolellisesti läpi ennen laitteen
käyttöön ottamista ja säilyttäkää ohje hyvin. Siinä tapauksessa, että
myytte laitteen eteenpäin, antakaa ohje tällöin edelleen ostajalle.
Sisällysluettelo
1 Ohjeita ohjevihkosen käyttämiseen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
2 Turvallisuusohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
3 Toimituskokonaisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
4 Tarkoituksenmukainen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
5 Tekninen kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
6 Jääkaapin käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
7 Puhdistaminen ja hoito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
8 Takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
9 Hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
10 iriöiden poistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
11 Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
1 Ohjeita ohjevihkosen käyttämiseen
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleita:
Huomio!
Turvallisuusohje: Noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö-
tai laitevahinkoihin.
Huomio!
Turvallisuusohje, joka viittaa sähkövirrasta ja -jännittees
johtuviin vaaroihin: Noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö-
ja laitevahinkoihin ja haitata laitteen toimintaa.
Ohje
Laitteen käyttöä koskevia lisätietoja.
Menettely: Tämä symboli ilmaisee, että Teidän tulee tehdä jotakin.
Tarvittava menettely kuvataan askel askeleelta.
Tämä symboli kuvailee menettelyn tuloksen.
_hdc160-190-220.book Seite 127 Freitag, 4. Juli 2008 4:51 16
Turvallisuusohjeet HDC-160, HDC-190, HDC-220
128
7 1, sivu 5: Tämä tieto viittaa kuvassa olevaan elementtiin,
tässä esimerkissä ”kohteeseen 1 kuvassa 7 sivulla 5”.
Olkaa hyvä ja noudattakaa myös seuraavia turvallisuusohjeita.
2 Turvallisuusohjeet
Huomio!
WAECO International ei ota mitään vastuuta seuraavista syistä
johtuvista vaurioista:
laitteeseen mekaanisen vaikutuksen tai ylijännitteen takia
syntyneet vauriot,
laitteeseen ilman WAECO Internationalin nimenomaista lupaa
tehdyt muutokset,
käyttö muuhun kuin käyttöohjeessa ilmoitettuun tarkoitukseen.
2.1 Yleinen turvallisuus
z Antakaa kosteisiin tiloihin tehtävät asennuksen ainoastaan
ammattimiehen tehtäviksi.
z Laitetta ei saa ottaa käyttöön, jos siinä on näkyviä vaurioita.
z Ainoastaan ammattilaiset saavat korjata tätä laitetta.
Epäasianmukaisista korjauksista saattaa aiheutua huomattavia
vaaroja.
Kääntykää WAECO-asiakaspalvelun puoleen, jos laite tarvitsee
korjausta.
z Älkää missään tapauksessa avatko jäähdytyskiertoa.
z Asettakaa laite kuivaan ja roiskevedeltä suojattuun paikkaan.
z Älkää asettako laitetta avoliekkien tai muiden lämpölähteiden
(lämmitys, voimakas auringonpaiste, kaasu-uunit jne.) lähelle.
z Huolehtikaa siitä, että tuuletusrakoja ei peitetä.
z Laite ei sovi syövyttävien tai liuotinainepitoisten aineiden
säilyttämiseen!
z Tarkastakaa ennen laitteen käyttöönottoa, vastaavatko
käyttöjännite ja akkujännite toisiaan (kts. tyyppikilpi).
z Hengenvaara!
Käyttö veneissä: Huolehtikaa verkkokäytössä ehdottomasti
siitä, että virransyöttönne on suojattu FI-kytkimellä.
_hdc160-190-220.book Seite 128 Freitag, 4. Juli 2008 4:51 16
HDC-160, HDC-190, HDC-220 Toimituskokonaisuus
129
z Jos liitäntäjohto on vioittunut, Teidän täytyy vaihtaa se vaaran
välttämiseksi. Vaihtakaa vioittunut liitäntäjohto vain
samanlaiseen, spesifikaatioltaan vastaavaan johtoon.
z Elintarvikkeita saa säilyttää vain alkuperäispakkauksissa tai
tarkoituk-seen sopivissa astioissa.
2.2 Laitteen käyttöturvallisuus
z Sähkölaitteet eivät ole lasten leluja!
Säilyttäkää ja käyttäkää laitetta lasten ulottumattomissa.
z Jos liitätte laitteen akkuun, varmistakaa, että että elintarvikkeet
eivät joudu kosketuksiin akkuhapon kanssa.
z Suojatkaa laite sateelta ja kosteudelta.
z Irrottakaa laite ja muut sähköä kuluttavat laitteet akusta ennen
kuin lataatte akkua pikalaturilla.
Ylijännitteet voivat vahingoittaa laitteiden elektroniikkaa.
z Hengenvaara!
Älkää koskettako avojohtimia koskaan paljain käsin.
Tämä koskee ennen kaikkea vaihtovirtaverkkokäyttöä.
3 Toimituskokonaisuus
3.1 Lisävarusteet
Määrä Nimitys
1 Jääkaappi
1 Turvasalpa ja -koukku
1 Asennussarja oven kätisyyden muuttamiseen
1 Käyttöohje
Nimitys Tuote-nr.
MOBITRONIC-tasasuuntaaja MPS-50
_hdc160-190-220.book Seite 129 Freitag, 4. Juli 2008 4:51 16
Tarkoituksenmukainen käyttö HDC-160, HDC-190, HDC-220
130
4 Tarkoituksenmukainen käyttö
Jääkaappi sopii elintarvikkeiden jäähdyttämiseen ja
pakastamiseen. Laite sopii myös venekäyttöön.
Jos haluatte jäähdyttää lääkkeitä, tarkistakaa, vastaako laitteen
jäähdytysteho kulloisenkin lääkkeen vaatimuksia.
5 Tekninen kuvaus
Jääkaappi sopii käytettäväksi 12 V tai 24 V -tasajännitteellä ja sitä voidaan
siten käyttää esim. camping-matkoilla ja veneissä. Lisäksi se voidaan liittää
MOBITRONIC MPS-50 -tasasuuntaajalla 230 V -verkkoon.
Venekäytössä kaappi voi olla jatkuvasti kallistettuna 30°.
Jääkaappi voi jäähdyttää tuotteita +10 °C – +2 °C:een ja pitää ne kylminä.
Pakastelokerossa tuotteita voidaan jäähdyttää jopa –18 °C:een ja pakastaa.
Kaikki jääkaapissa käytetyt materiaalit ovat elintarvikkeille harmittomia.
Jäähdytyskierto on huoltovapaa eikä siinä ole fluorattuja kloorihiilivetyjä.
Haluttu lämpötila voidaan säätää portaattomasti termostaatin avulla.
6 Jääkaapin käyttäminen
Puhdistakaa uusi jääkaappi hygieenisistä syistä kostealla liinalla
sisältä ja ulkoa ennen laitteen käyttöön ottamista (kts. myös
kappale ”Puhdistaminen ja hoito” sivulla 136).
6.1 Vinkkejä energian säästämiseen
z Valitkaa asennuspaikka, joka on hyvin tuuletettu ja suojassa
auringonpaisteelta.
z Antakaa lämminten ruokien jäähtyä ennen niiden laittamista laitteeseen.
z Älkää avatko jääkaappia tarpeettoman usein.
z Älkää pitäkö ovea auki tarpeettoman kauan.
z Sulattakaa jääkaappi heti, kun siihen on muodostunut jääkerros.
z Välttäkää tarpeettoman matalaa sisälämpötilaa.
z Puhdistakaa kondensaattori säännöllisin väliajoin pölystä ja liasta.
_hdc160-190-220.book Seite 130 Freitag, 4. Juli 2008 4:51 16
HDC-160, HDC-190, HDC-220 Jääkaapin käyttäminen
131
6.2 Jääkaapin liittäminen
Liittäminen akkuun
Jääkaappia voidaan käyttää 12 V tai 24 V -tasajännitteellä.
Jännite- ja siten tehohäviöiden välttämiseksi johdon tulisi olla
mahdollisimman lyhyt eikä siinä tulisi olla katkoja.
Välttäkää siksi lisäkytkimiä, -pistokkeita tai jakorasioita.
Määrittäkää johdon tarvittava läpimitta sen pituutta vastaavasti: 4, sivu 4.
Selitys 4, sivu 4
Huomio!
Huomatkaa oikea napaisuus.
z Tarkastakaa ennen laitteen käyttöönottoa, vastaavatko käyttöjännite ja
akkujännite toisiaan (kts. tyyppikilpi).
Liittäkää jääkaappinne
mahdollisimman suoraan akun napoihin tai
pistoliitäntään, joka on suojattu vähintään 15 A (12 V) tai 7,5 A (24 V)
-sulakkeella.
Huomio!
Irrottakaa laite ja muut sähköä kuluttavat laitteet akusta ennen
kuin lataatte akkua pikalaturilla.
Ylijännitteet voivat vahingoittaa laitteiden elektroniikkaa.
Jääkaappi on varmuuden vuoksi varustettu elektronisella
napaisuussuojauksella, joka suojaa jääkaappia väärältä napaisuudelta
akkuliitännässä sekä oikosululta. Akun suojaamiseksi jääkaappi kytkeytyy
automaattisesti pois päältä, jos jännite ei enää riitä (kts. seuraava taulukko).
Koordinaattiakseli Merkitys Yksikkö
l Johdon pituus m
Johdon halkaisija mm²
12 V 24 V
Poiskytkentäjännite
10,4 V 22,8 V
Jälleenkytkeytymisjännite
11,7 V 24,2 V
_hdc160-190-220.book Seite 131 Freitag, 4. Juli 2008 4:51 16
Jääkaapin käyttäminen HDC-160, HDC-190, HDC-220
132
Liittäminen 230 V -verkkoon
Hengenvaara!
Älkää käsitelkö pistokkeita ja kytkimiä märin käsin tai kun seisotte
märässä paikassa.
Jos käytätte kylmälaitettanne veneessä maista vedetyn 230 V -
verkon avulla, 230 V -verkon ja kylmälaitteen väliin täytyy kytkeä
joka tapauksessa FI-suojakytkin.
Pyytäkää neuvoja ammattimieheltä.
Käyttäkää MOBITRONIC MPS-50 -tasasuuntaajaan jääkaapin
käyttämiseksi 230 V -verkon avulla.
Sisätilan jakaminen
Voitte muunnella jääkaapin sisätilajakoa järjestämällä ritilät ja välipohjat
tarpeitanne vastaavasti.
Menetelkää seuraavasti jakaaksenne sisätilan toiveitanne vastaavasti:
Nostakaa välipohjan takaosaa ja vetäkää sitä eteen, kunnes etuosa
liukuu pois ohjaimista.
Kääntäkää välipohja alas ja vetäkää se kokonaan ulos.
Valitkaa haluttu paikka ja viekää välipohja sisään siten, että toistatte
menettelyn käänteisessä järjestyksessä.
6.3 Jääkaapin käyttäminen
Jääkaappi mahdollistaa tuoreiden elintarvikkeiden säilömisen. Lisäksi voitte
säilöä pakastelokerossa pakasteita ja pakastaa tuoreita elintarvikkeita.
Huolehtikaa siitä, että ette jäähdytä lasiastioissa olevia juomia tai
ruokia liian voimakkaasti.
Juomat ja nestemäiset ruoat laajenevat jäätyessään. Tämä voi
rikkoa lasiastian.
Kytkekää jääkaappi päälle kääntämällä säädin pykäläasentoon ”1”.
Päälle kytkemisen jälkeen jääkaappi tarvitsee noin 180 s aikaa
ennen kuin kompressori käynnistyy.
Huolehtikaa siitä, että jääkaapissa on vain esineitä tai tuotteita,
jotka saa jäähdyttää valittuun lämpötilaan.
_hdc160-190-220.book Seite 132 Freitag, 4. Juli 2008 4:51 16
HDC-160, HDC-190, HDC-220 Jääkaapin käyttäminen
133
Kääntäkää säädintä mahd. pidemmälle säätääksenne lämpötilaa
pykälien ”1” ja ”7” välillä (kts. seuraavaa kappaletta).
Lämpötilan säätäminen
Voitte säätää lämpötilaa säätimen avulla portaittain. Integroitu termostaatti
säätelee lämpötilaa siten kuin seuraavasta taulukosta käy ilmi:
Jäähdytystehoon voi vaikuttaa
ympäristön lämpötila,
säilöttävien elintarvikkeiden määrä,
oven avaamistiheys.
Elintarvikkeiden säilöminen
Voitte säilöä elintarvikkeita kylmälokerossa. Elintarvikkeiden säilyvyysaika
ilmoitetaan tavallisesti pakkauksessa.
Huomio!
Älkää säilökö lämpimiä elintarvikkeita kylmälokerossa.
Älkää asettako nesteitä sisältäviä lasiastioita pakastelokeroon.
Säilökää elintarvikkeet, joihin hajut ja maut tarttuvat herkästi, sekä
nesteet ja runsaasti alkoholia sisältävät tuotteet tiiviissä astioissa.
Kylmälokero jakautuu eri vyöhykkeisiin, joissa vallitsevat lämpötilat ovat erilaisia:
z Kylmemmät vyöhykkeet ovat välittömästi vihannes- ja
hedelmälaatikoiden päällä lähellä takaseinää.
z Pakastelokerossa voitte säilyttää pakastettuja elintarvikkeita joitakin
kuukausia. Tässä jääkaappi saavuttaa jopa –18°C:een lämpötilan.
Huomatkaa seuraavat säilömistä koskevat ohjeet:
z Älkää pakastako parhaillaan sulamassa olevia tai sulaneita tuotteita
missään tapauksessa uudelleen, vaan käyttäkää ne mahdollisimman pian.
z Jokainen laatikko ja jokainen jäähdytyslevy kantavat tasaisesti
kuormitettuna korkeintaan 20 kg.
z Käärikää elintarvikkeet alumiini- tai polyetyleenifolioon ja sulkekaa ne
vastaaviin kannellisiin astioihin. Näin aromit, aines ja tuoreus säilyvät
paremmin.
Pykälä Merkitys
0 Laite pois pääl
1 Minimijäähdytysteho
7 Maksimijäähdytysteho
_hdc160-190-220.book Seite 133 Freitag, 4. Juli 2008 4:51 16
Jääkaapin käyttäminen HDC-160, HDC-190, HDC-220
134
Jääpalojen valmistaminen
Huomio!
Älkää syökö jääpaloja tai jäätä heti, kun ne on otettu
pakastelokerosta, koska se voi aiheuttaa kylmäpalovammoja.
Valmistakaa jääpaloja pakastelokerossa seuraavalla tavalla:
Täyttäkää vastaava jääpalalokero vedellä kolmen neljänneksen verran.
Asettakaa jääpalalokero pakastelokeroon.
Älkää irrottako lokeroa, joka on jäätynyt kiinni pakastelokeron
pohjaan, leikkaavilla taiterävillä esineillä.
Se voi vaurioittaa jääkaappia.
Jääkaapin sulattaminen
Ilmankosteus voi muodostaa haihduttimeen tai jääkaapin sisälle huurretta,
joka heikentää jäähdytystehoa. Sulattakaa laite ajoissa.
Huomio!
Älkää koskaan käyttäkö kovia tai teräviä esineitä jääkerrostumisen
poistamiseen tai kiinni jäätyneiden esineiden irrottamiseen.
Menetelkää seuraavalla tavalla sulattaaksenne jääkaapin:
Ottakaa kylmätavarat pois.
Laittakaa ne mahd. toiseen kylmälaitteeseen, jotta ne pysyvät kylminä.
Asettakaa säädin asentoon ”0”.
Jättäkää ovi auki.
Pyyhkikää sulamisvesi pois.
Jääkaapin sammuttaminen ja käytöstä poistaminen
Jos haluatte poistaa jääkaapin käytöstä pidemmäksi ajaksi, menetelkää
seuraavalla tavalla:
Kääntäkää säädin pykälään ”0”.
Irrottakaa liitäntäjohto akusta tai vetäkää tasavirtajohtimen pistoke pois
tasasuuntaajasta.
Puhdistakaa jääkaappi (kts. kappale ”Puhdistaminen ja hoito”
sivulla 136).
Jättäkää ovi hieman auki.
Näin estätte hajujen muodostumisen.
_hdc160-190-220.book Seite 134 Freitag, 4. Juli 2008 4:51 16
HDC-160, HDC-190, HDC-220 Jääkaapin käyttäminen
135
Jääkaapin suojaaminen
Voitte suojata jääkaapin esim. lapsilta. Tätä varten Teidän täytyy liimata
turvasalpa ja -koukku paikoilleen.
Liimauspintojen täytyy olla kuivia ja puhtaita.
Menetelkää seuraavasti liimataksenne turvasalvan ja -koukun:
Poistakaa koukun suojapaperi.
Painakaa itseliimautuva koukku lujasti oven sivuun (5, sivu 5),
mahdollisuuksien mukaan lasten ulottumattomiin.
Poistakaa salvan suojapaperi.
Pitäkää turvasalpaa koukun päällä.
Koukun täytyy sopia salvan aukkoon eikä ovi saa olla enää auki,
kun salpa suljetaan (6, sivu 5).
Painakaa itseliimautuva turvasalpa lujasti jääkaapin sivuseinään.
Avataksenne jääkaapin painakaa turvasalpa sivuun.
Sulkeaksenne jääkaapin painakaa ovi kiinni.
Turvasalpa loksahtaa automaattisesti kiinni.
Oven kätisyyden kääntäminen
Voitte muuttaa oven kätisyyttä siten, että ovi ei käänny oikealle vaan
vasemmalle.
Menetelkää seuraavalla tavalla muuttaaksenne kätisyyden (7, sivu 5):
Poistakaa alasaranan tappi ja alasarana (7 1, sivu 5).
Nostakaa alempi ovi pois.
Poistakaa oikealta oven alapuolelta sulkumekanismi (7 2, sivu 5).
Asettakaa sulkumekanismi kaapin vasemmalle puolelle (7 3, sivu 5).
Poistakaa ovessa ylhäällä olevat merkityt peitetulpat (7 4, sivu 5).
Poistakaa keskisarana (7 5, sivu 5).
Nostakaa ylempi ovi pois.
Poistakaa yläsaranan tappi (7 6, sivu 5).
Vetäkää tapit (7 7, sivu 5) pois profiilista (7 8, sivu 5).
Poistakaa profiili (7 8, sivu 5).
Ruuvatkaa yläsarana (7 6, sivu 5) ulos.
_hdc160-190-220.book Seite 135 Freitag, 4. Juli 2008 4:51 16
Puhdistaminen ja hoito HDC-160, HDC-190, HDC-220
136
Ottakaa sarana AA toimituskokonaisuuteen kuuluvasta varaosapussista
ja kiinnittäkää se ylös vasemmalle puolelle (7 6, sivu 5).
Kiinnittäkää profiili (7 8, sivu 5) ja tapit (7 7, sivu 5) paikoilleen.
Kiinnittäkää lisätappi varaosapussista.
Kiinnittäkää ylempi pultti saranaan AA.
Asettakaa pulttiholkit (kaksi per ovi) niille tarkoitettuihin reikiin
vasemmalle puolella (vasemman holkin sekä sulkumekanismin
löydätte varaosapussista).
Asettakaa ylempi ovi jälleen paikalleen.
Kiinnittäkää keskisarana (7 5, sivu 5) vasemmalle puolelle.
Peittäkää ylempi sarana AA varaosapussin peitetulpilla.
Asettakaa alempi ovi jälleen paikalleen.
Asettakaa alasarana (7 1, sivu 5) ja siihen kuuluva tappi
vasemmalle puolelle.
7 Puhdistaminen ja hoito
Huomio!
Älkää käyttäkö puhdistamiseen voimakkaita puhdistusaineita tai
kovia esineitä, koska ne voivat vahingoittaa jääkaappia.
Huomio!
Älkää koskaan käyttäkö kovia tai teräviä esineitä jääkerrostumisen
poistamiseen tai kiinni jäätyneiden esineiden irrottamiseen.
Puhdistakaa jääkaappi kostealla liinalla säännöllisin väliajoin tai heti,
kun se on likaantunut.
Huolehtikaa siitä, että vesipisaroita ei putoa tiivisteisiin. Se voi vaurioittaa
elektroniikkaa.
Pyyhkikää jääkaappi puhdistamisen jälkeen liinalla kuivaksi.
8 Takuu
Laitetta koskevat omat yleiset takuuehtomme. Jos tuote sattuu olemaan
viallinen, olkaa hyvä ja lähettäkää se maanne WAECO-toimipisteeseen
(osoitteet käyttöohjeen takasivulla) tai omalle ammattikauppiaallenne. Korjaus-
ja takuukäsittelyä varten Teidän tulee lähettää mukana seuraavat asiakirjat:
z kopio ostolaskusta, jossa näkyy ostopäivä,
z valitusperuste tai vikakuvaus.
_hdc160-190-220.book Seite 136 Freitag, 4. Juli 2008 4:51 16
HDC-160, HDC-190, HDC-220 Hävittäminen
137
9 vittäminen
Viekää pakkausmateriaali mahdollisuuksien mukaan vastaavan kierrä-
tysjätteen joukkoon.
Jos poistatte laitteen lopullisesti käytöstä, olkaa hyvä ja ottakaa
selvää laiteen hävittämistä koskevista määräyksistä lähimmässä
kierrätyskeskuksessa tai kauppiaanne luona.
10 Häiriöiden poistaminen
Kompressori ei käy
(kts. taulukko sivu 131)
Häiriö Mahdollinen syy Ratkaisu
U
KL
= 0 V Katko liitäntäjohtimessa akku –
elektroniikka
Luokaa yhteys
Pääkytkin rikki (jos sellainen on) Vaihtakaa pääkytkin
Lisäjohtosulake palanut (jos sellainen
on)
Vaihtakaa johtosulake
U
KL
U
PÄÄLLE
Akkujännite liian matala Ladatkaa akku
Käynnistysyritys
U
KL
U
POIS
Löysä johtoliitos
Huono kontakti (korroosio)
Luokaa yhteys
Akkukapasiteetti liian vähäinen Vaihtakaa akku
Johdon läpimitta liian pieni Vaihtakaa johto
(4, sivu 4)
Käynnistysyritys
U
KL
U
PÄÄLLE
Ympäristön lämpötila liian korkea
Ilman syöttö ja poisto ei ole riittävä Siirtäkää jääkaappia
Kondensaattori likaantunut Puhdistakaa
kondensaattori
Tuuletin rikki (jos sellainen on) Vaihtakaa tuuletin
Sähköinen katkos
kompressorissa tappien
välillä
Kompressori rikki Vaihtakaa kompressori
U
KL
Jännite elektroniikan plus- ja miinusnavan välillä
U
PÄÄLLE
Elektroniikan päällekytkentäjännite
U
POIS
Elektroniikan poiskytkentäjännite
_hdc160-190-220.book Seite 137 Freitag, 4. Juli 2008 4:51 16
Häiriöiden poistaminen HDC-160, HDC-190, HDC-220
138
Sisälämpötila liian kylmä säädinpykälässä ”1”
Jäähdytysteho heikkenee, sisälämpötila nousee
Epätavallisia ääniä
Häiriö Mahdollinen syy Ratkaisu
Kompressori käy
jatkuvasti
Termostaattianturilla ei ole kontaktia
haihduttimeen
Kiinnittäkää anturi
Oikosulku termostaattijohtimessa
Termostaatti rikki
Vaihtakaa termostaatti
Kompressori käy pitkään Pakastelokerossa on pakastettu
suuria määriä
Häiriö Mahdollinen syy Ratkaisu
Kompressori käy
pitkään/jatkuvasti
Haihdutin jäätynyt Sulattakaa haihdutin
Jäähdytystilan eristys ei ole riittävä
(kostea/märkä)
Säätäkää/vaihtakaa
ovitiiviste
Ympäristön lämpötila liian korkea
Ilman syöttö ja poisto ei ole riittävä Siirtäkää jääkaappia
Kondensaattori likaantunut Puhdistakaa
kondensaattori
Tuuletin rikki (jos sellainen on) Vaihtakaa tuuletin
Kompressori käy harvoin Akkukapasiteetti käytetty loppuun Ladatkaa akku
Häiriö Mahdollinen syy Ratkaisu
Kovaa jyrinää Jokin jäähdytyskierron osa ei pääse
heilumaan vapaasti (ottaa kiinni
seinään)
Vääntäkää osaa varovasti
Vieras esine kylmäkoneen ja seinän
välissä
Ottakaa vieras esine pois
Tuuletinääniä (jos sellainen on)
_hdc160-190-220.book Seite 138 Freitag, 4. Juli 2008 4:51 16
HDC-160, HDC-190, HDC-220 Tekniset tiedot
139
11 Tekniset tiedot
Oikeus mallimuutoksiin, teknistä kehitystä palveleviin muutoksiin ja
toimitusmahdollisuuksiin pidätetään.
Tässä laitteessa ei ole fluorattuja kloorihiilivetyjä.
Jäähdytyskierto sisältää R134a:ta.
HDC-160 HDC-190 HDC-220
Tilavuus: 156 l 185 l 214 l
tästä pakastelokero: 16 l 45 l 46 l
Liitäntäjännite: 12 V DC tai 24 V DC
Keskimääräinen
tehonkulutus:
60 W
Jäähdytyslämpötilaalue
kylmälokero:
+10 °C – +2 °C
Jäähdytyslämpötilaalue
pakastelokero:
C -1C
Ilmankosteus: maks. 90 %
Jatkuva kallistus: maks. 30°
Mitat: kts. 1, sivu 3 kts. 2, sivu 3 kts. 3, sivu 4
Paino: n. 36 kg n. 39 kg n. 44 kg
Tarkastus/sertifikaatti:
_hdc160-190-220.book Seite 139 Freitag, 4. Juli 2008 4:51 16
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140

Waeco CoolMatic HDC-160 Käyttö ohjeet

Kategoria
Cool boxes
Tyyppi
Käyttö ohjeet