Princess 505108 Käyttö ohjeet

Kategoria
Hair dryers
Tyyppi
Käyttö ohjeet
Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Instructions for use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Mode d’emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Anleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Instrucciones de Uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Istruzioni d’uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Brugsanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Käyttöohje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Instruções de utilização . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
DEC 08 V0
NL
UK
F
D
E
I
S
DK
N
SF
P
GR
ARAB
15
- Bruk av dette apparatet av barn eller personer med et fysisk, sensorisk, mentalt eller motorisk handikapp,
eller med manglende erfaring og kunnskap, kan medføre fare. Personer som er ansvarlig for deres
sikkerhet bør gi spesifikke instrukser eller overvåke bruken av apparatet.
OBS:
Hvis denne hårtørkeren blir brukt i badeværelset, anbefaler vi at du trekker støpselet ut av stikkontakten
omgående etter bruk for å unngå riskoen at hårtørkeren faller i nærheten av vann. For ekstra sikkerhet
skal den elektriske installasjonen i badeværelset sikres med en jordlekkbryter med en funksjonsstrøm på
30 mA. Rådspør din installatør hvis du er i tvil.
BLÅSEMUNNSTYKKE
Det ideelle hjelpemidlet for å la håret tørke hurtig og luftig. Med blåsemunnstykket er det mulig å tørke
enkelte hårlokker nøyaktig, og legge nyanser der du vil ha dem. Dette kan gjøres med varm eller kald luft.
STILLE INN SPENNING
Dette apparatet kan innstilles på 120 eller 230 volt. Før du setter støpselet i stikkontakten, bør du kontrollere
at bryteren er innstilt på riktig nettspenning. Skift bryterens posisjon om nødvendig.
PRINCESS TRAVEL HAIRDRYER ART. 505104 / 505108
ENNEN KÄYTTÖÄ
Lue ensin tämä käyttöohje kokonaan läpi ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Tarkista, että käytettävissäsi
oleva verkkojännite on sama kuin laitteeseen merkitty jännite. Älä käytä hiustenkuivainta lähellä pesuallasta
tai kylpyammetta, jossa on vettä, suihkussa jne. Jos hiustenkuivain on pudonnut veteen, älä koskaan yritä
tarttua siihen, vaan irrota ensin pistotulppa pistorasiasta. Käsittele hiustenkuivainta ainoastaan kuivin
käsin.
YLEISOHJEITA
Tämä matkahiustenkuivain on elegantisti muotoiltua harjattua ruostumatonta terästä ja sisääntaitettavan
kädensijan ansiosta erittäin kompakti mukaanotettavaksi. Siinä on 2 tehoa/lämpötilanasetusta.
Jos haluat suoraan tukkaan enemmän ilmavuutta tai jos haluat muotoilla kampaustasi, käytä tukkaa kuivatessasi
pyöreää harjaa. Jos taas haluat suoran tukan, on parempi käyttää litteää harjaa. Jos haluat saada hiusten
tyveen enemmän tuuheutta, on hiukset ensin kuivattava vasten kasvusuuntaa. Yksi parhaita menetelmiä
muotoilla ja lisätä pöyheyttä luonnonkiharaan tai permanentattuun tai paksuun tukkaan on kihartaa hiukset
sormien avulla. Ota käteesi märkä hiussuortuva ja puristele sitä sormillasi samalla kun annat lämpimän
ilmavirran puhaltaa sormiesi välitse. Pidä kiharaa paikoillaan hiusten jäähtyessä. Kun kampaus on kuiva,
ravista kiharoita ja pöyhi niitä sormillasi. Varo ennen kaikkea kuumentamasta hiuksiasi tai kuivattamasta
niitä liikaa pitämällä hiustenkuivainta liian lähellä tai liian kauan yhteen paikkaan suunnattuna.
Käyttämällä alhaista lämpötilaa ja tehoa saat nopeasti aivan yhtä hyvän tuloksen.
PUHDISTUS JA HOITO
Ota aina ensin pistotulppa pois pistorasiasta!
Hiustenkuivaimen ulkopinnan voi puhdistaa pehmeällä, kostealla liinalla. Älä kuitenkaan koskaan upota
laitetta veteen tai muuhun nesteeseen! Varo, että hiukset tai nöyhtä eivät pääse tukkimaan laitteen takana
olevaa ilman sisääntuloaukkoa. Puhdista sisääntuloaukon verkko tarvittaessa harjalla tai pinsetillä. Varo
myös, että verkko ei pääse tukkeutumaan hiuksia kuivattaessa.
TÄRKEITÄ OHJEITA
- Hiusrullia tms. käytettäessä tulee olla erityisen varovainen, jos niissä on neuloja tai pinnejä.
- Varo, että ne eivät pistä hiustenkuivaimen sisälle ilmanvaihto- ja sisääntuloaukkojen läpi!
- Ota aina käytön jälkeen pistotulppa pois pistorasiasta.
- Älä suuntaa (kuumaa) ilmavirtaa silmiin tai kasvojen muihin herkkiin alueisiin.
- Älä käytä suihkeita toiminnassa olevan hiustenkuivaimen lähellä.
- Vioittumisen estämiseksi älä kierrä verkkojohtoa tiukasti hiustenkuivaimen ympärille.
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä varusteita.
- Anna hiustenkuivaimen jäähtyä ennen kuin panet sen säilöön käytön jälkeen.
- Ylikuumenemisen välttämiseksi älä pane toiminnassa olevaa ja/tai kuumaa hiustenkuivainta
pehmeälle alustalle kuten vuoteelle tai tyynyn tms. päälle.
- Kerro lapsille sähkölaitteisiin liittyvistä vaaroista ja ohjeista.
- Älä anna pienten lasten käyttää sähkölaitteita ilman valvontaa.
16
- Tätä hiustenkuivainta ei tarvitse rasvata. Korjaus ja huolto tulee antaa asiantuntevan huoltopalvelun
tehtäväksi. Älä käytä laitetta, jos se tai sen verkkojohto on vioittunut, vaan toimita se huoltopalveluun.
- Tämä hiustenkuivain on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
- Mikäli tämän hiustenkuivaimen verkkojohto vioittuu, ainoastaan huoltopalvelumme voi vaihtaa sen
uuteen, koska siihen tarvitaan erikoistyökaluja. Jos verkkojohto on vioittunut, hiustenkuivain on
lähetettävä huoltopalveluumme.
- Lapsia on valvottava tarkoin, että he eivät leiki laitteella.
- Jos lapset tai fyysisesti vammaiset, aisti-, kehitys- tai liikuntavammaiset tai henkilöt, joilla ei ole
tarvittavaa kokemusta tai taitoa, käyttävät tätä laitetta, siitä voi olla seurauksena vaaratilanne. Heidän
turvallisuudestaan vastuussa olevien henkilöiden on annettava selvät ohjeet tai heidän on valvottava
laitteen käyttöä.
HUOMAA :
Jos käytät tätä hiustenkuivainta kylpyhuoneessa, pistotulppa on otettava pois pistorasiasta välittömästi
käytön jälkeen. Tämä on erittäin tärkeää, koska hiustenkuivain saattaa pudota veteen ja aiheuttaa täten
vaaratilanteen. Turvallisuuden lisäämiseksi kylpyhuoneen sähköasennusjärjestelmä on suojattava
maavuotokytkimellä, jonka toimintarajavirta on 30 mA. Jos et ole varma asiasta, kysy neuvoa
sähköasentajaltasi.
PUHALLUSSUUTIN
Ihanteellinen apuväline hiusten nopeaan ja ilmavaan kuivaukseen. Puhallussuuttimen avulla on mahdollista
kuivattaa jotkin kiharat erikoisen hyvin ja korostaa kampauksen määrättyjä kohtia. Tähän voi käyttää
lämmintä tai kylmää ilmaa.
JÄNNITTEEN SÄÄTÖ
Tämä laite voidaan säätää 120 tai 230 voltille. Ennen kuin liität pistotulpan pistorasiaan, tarkista, että
valintakytkin on asetettu oikean verkkojännitteen kohdalle. Muuta kytkimen asentoa tarvittaessa.
PRINCESS TRAVEL HAIRDRYER ART. 505104 / 505108
ANTES DE UTILIZAR
Ler antes de utilizar estas instruções e guardá-las para mais tarde as poder consultar de novo. Controlar se
a voltagem corresponde à voltagem do aparelho. Não usar um secador de cabelo perto de um lavatório
cheio de água, banheira ou douche, etc. Caso um aparelho tenha caído na água, nunca deve pegar no
mesmo sem ter primeiro retirado a ficha da tomada. Deve apenas utilizar o secador de cabelo depois de
ter secado as mãos.
INSTRUÇÕES GERAIS
Este secador para cabelo de viagem tem uma forma elegante de RVS previamente tratado com lixa e é
compacto e fácil de transportar, devido à pega dobradiça. Vem munido de 2 velocidades / temperaturas.
Para dar volume ao cabelo liso ou para criar um certo penteado, pode utilizar, enquanto seca o cabelo,
uma escova redonda. Para esticar o cabelo deve pelo contrário usar uma escova achatada. Para dar mais
volume ao cabelo junto da raíz, deve secar o cabelo exactamente na direcção contrária. Enrolar o cabelo
com os dedos constitui uma das melhores formas de dar volume ao cabelo naturalmente encaracolado ou
com uma permanente, podendo fazer o mesmo igualmente para o cabelo grosso. Pegue numa madeixa
molhada com a mão e massaje com os dedos enquanto seca com uma corrente de ar quente. Segurar a
madeixa enquanto o cabelo arrefece. Quando o cabelo estiver seco, abanar os caracois e meter os dedos
no cabelo. Não deve secar o cabelo a uma temperatura demasiado quente ou deixar secar o cabelo em
demasia, colocando o secador perto do cabelo ou dirigindo o mesmo durante muito tempo
para trás. Obtém o melhor resultado se usar rapidamente o secador a uma temperatura baixa.
LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Retirar sempre primeiro a ficha da tomada!
Pode limpar o lado exterior do secador usando um pano macio que esteja húmido. Nunca
deve no entanto mergulhar o aparelho em água ou noutro líquido qualquer! Deve ter em
atenção que a abertura de sucção do ar situada na parte posterior do aparelho não fique
entupida por cabelos ou cotão. Caso for necessário, pode limpar a grelha por onde sai o ar
com uma pequena escova ou pinça. Tenha também em atenção que esta mesma grelha não
fique bloqueada durante a secagem.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24

Princess 505108 Käyttö ohjeet

Kategoria
Hair dryers
Tyyppi
Käyttö ohjeet