VALERA Swiss Metal Master Omistajan opas

Kategoria
Hair dryers
Tyyppi
Omistajan opas
ΔϴϠλϷ΍ ΕΎϤϴϠόΘϟ΍ Ϧϣ ΔϤΟήΗ
ϪϓήΣ ̶ϧίϮϣ ϦϴηΎϣ ϪϋϮϤΠϣ ̵΍
GR
Σεσουάρ
μεταφράσεις από τις αρχικές οδηγίες
49
HE
52
TR
Saç kurutma makinasi
Orijinal talimatların çevirisi
55
UK
Фен
Переклад з оригінальних інструкцій
58
RU
Фен
Перевод с оригинальных инструкций
61
SA
64
ZH
翻译自原文说明
67
IR
72
HR
Fen
Prijevodi po originalnim uputama
73
SRB
Fen
Prevod sa originalnog uputstva
76
SLO
Sušilec za lase
Prevod izvirnih navodil
79
SK
Sušič
Preklad z originálneho návodu
82
GB
Hairdryer
Translation from original instructions
4
D
Haartrockner
Übersetzung der Originalanweisungen
7
F
Sèche-cheveux
Traductions à partir des instructions d'origine
10
I
Asciugacapelli
Istruzioni originali
13
E
Secador
Traducción de las instrucciones originales
16
NL
Haardroger
Vertaling van de originele instructies
19
PT
Secador
Tradução das instruções originais
22
NO
Hårtørkeren
Oversettelse av original bruksanvisning
25
SV
Hårtork
Översättningar från originalinstruktioner
28
FI
Hiustenkuivaaja
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
31
DK
Hårtørrere
Oversættelser fra oprindelige anvisninger
34
HU
Hajaszáritó
Az eredeti utasítások fordítása
37
CS
Vysoušeče vlasů
Překlad originálních pokynů
40
RO
Uscător de păr
Traducerea instrucţiunilor originale
43
PL
Suszarka do włosów
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
46
ʮʬʩʩʹʡʩ ʸʲʩʹ
00060637 giugno_2013:Layout 1 15/05/2013 8.48 Pagina 3
31
Suomi
KAYTTOOHJEET
Lue huolellisesti nämä käyttöohjeet.
Saatavana myös osoitteesta www.valera.com
TURVALLISUUSOHJEET
Tarkeaa: lisäsuojauksen varmistamiseksi sähköjärjestelmään
on suositeltavaa asentaa erotuskytkin, jonka laukeamiskynnys
on korkeintaan 30 mA. Kysy lisätietoja asiantuntevalta
sähköasentajalta.
Tarkista ennen käyttöä, että laite on täysin kuiva.
HUOMIO: älä käytä tätä laitetta kylpyammeen, pesualtaan tai
muun vettä sisältävän astian lähellä.
Laitteen käyttö on sallittu yli 8-vuotiaille lapsille ja fyysisesti,
aisteiltaan tai henkisesti rajoitteisille henkilöille tai henkilöille, joilla
ei ole kokemusta laitteen käytöstä, vain siinä tapauksessa, että
käyttöä valvotaan riittävästi tai heille on neuvottu käyttämään
laitetta turvallisella tavalla ja he ovat tietoisia käyttöön liittyvistä
vaaroista.
Älä anna lasten leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
Jos laitetta käytetään kylpyhuoneessa, irrota pistoke pistorasiasta
käytön jälkeen, sillä vesi aiheuttaa vaaran myös silloin, kun
laitteesta on kytketty virta pois päältä.
Älä käytä laitetta, jos siinä on joku toimintahäiriö, jos laite on
pudonnut, tai jos johto on vaurioitunut. Älä yritä korjata
sähkölaitetta omatoimisesti, vaan käänny aina ammattitaitoisen
sähköasentajan puoleen.
Laitteen saa kytkeä ainoastaan vaihtovirtajännitteeseen. Tarkista, että verkkovirran jännite vastaa laitteeseen merkittyä
jännitearvoa.
Älä upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin.
Älä aseta laitetta sellaiseen paikkaan, josta se voi pudota veteen tai muuhun nesteeseen.
Älä yritä poimia ylös veteen pudonnutta sähkölaitetta: irrota pistoke heti pistorasiasta.
Kytke virta pois, kun laitat laitteen pöydälle tai muulle alustalle.
00060637 giugno_2013:Layout 1 15/05/2013 8.49 Pagina 31
32
Kytke hiustenkuivaaja pois päältä käytön jälkeen ja irrota pistoke
pistorasiasta. Älä irrota pistoketta pistorasiasta johdosta
vetämällä.
Käytä hiustenkuivaajaa siten, että ilman tulo- ja poistoaukon
ritilät eivät ole koskaan tukossa.
Anna laitteen aina jäähtyä ennen kuin laitat sen
säilytyspaikkaan. Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille.
(Vain mallissa 560.., 580.., 581, 583.., 584..)
Tämä hiustenkuivaaja on suunniteltu ammattikäyttöön. Kun
lämpötila säädetään maksimiarvoon, laite puhaltaa erittäin
kuumaa ilmaa. Kun laitetta käytetään kotikäytössä, valitse
alhaisempi lämpötila tai vältä puhaltamasta liian pitkään
samaa aluetta kohti, jotta et vahingoita hiuksia ja päänahan
ihoa.
Tarkeaa
Tämä hiustenkuivaaja vastaa sähkölaitteiden turvallisuu-
smääräyksiä.
Tässä hiustenkuivaajassa on turvatermostaatti. Ylikuumene-
mistilanteessa laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä.
Laite kytkeytyy uudelleen toimintaan vähän ajan kuluttua.
Tarkista aina ennen käyttöä, että laitteen ilman tuloja
poistoaukot ovat täysin puhtaat.
Tämä laite vastaa Euroopan direktiivejä 2004/108/EY,
2009/125/EY, 2006/95/EY sekä CE-määräystä nro
1275/2008.
KAYTTO
Asetukset
Mallit 530.., 533.., 541.., 542.., 553..,554..
ON=
virta kytketty / virta pois päältä (laitetta käytetään pitämällä
painiketta painettuna) – (vain mallit, joissa on tämä painike)
0=virta pois päältä (vain mallit, joissa on tämä asento)
COOL=
viileä ilma (tätä ei ole kaikissa malleissa)
1=lämmin ilma / kevyt puhallus
(vain mallit, joissa on tämä asento)
2=kuuma ilma / voimakas puhallus
(vain mallit, joissa on tämä asento)
Mallit 543.., 544.., 545.., 560.., 561.., 580.., 581.., 583.., 584..
Puhallus Lämpötila
0=pois päältä 1=viileä ilma (=COOL, mallit 543.., 545.., 561..)
1=kevyt puhallus 2=lämmin ilma (=1/ECO, mallit 543.., 545.., 561..)
2=voimakas puhallus 3=kuuma ilma (=2/MAX mod. 543.., 545.., 561..,)
COOL-toiminto (mallikohtainen varuste)
Hiustenkuivaajan COOL-toiminnolla saat hiuksiisi enemmän
runsautta ja volyymiä ja pitkään kestävän muotoilun. COOL-
toimintoa on suositeltavaa käyttää kuivauksen loppuvaiheessa.
Muotoilusuutin
Muotoilusuuttimen avulla kuivaat hiukset nopeasti, ja yhdessä
harjan kanssa saat erinomaisen lopputuloksen. Suuttimen
ansiosta voit kohdistaa lämpimän tai kylmän ilman puhalluksen
tarkasti yksittäisiin suortuviin.
Diffuusori tai “V olume”-diffuusori
(mallikohtaiset varusteet)
Diffuusorin avulla lisäät hiusten volyymiä ja saat kiharat tai
permanentatut hiukset pehmeiksi ja luonnollisen näköisiksi.
Ota vielä kosteita (mutta ei märkiä) hiussuortuvia, pidä niitä
ylhäällä ja kuivaa antaen diffuusorin puhaltaman lämpimän ilman
kulkea sormien läpi.
Diffuusorin asennus: katso kuvaa 1.
Jos käytät “Volume”-diffuusoria, työnnä diffuusorin "sormet"
hiuksiin niin kuin ne olisivat omat sormesi, jotta niistä tuleva
lämmin ilma kohottaa hiuksia päänahasta lähtien ja antaa niille
enemmän volyymiä.
HUOMIO: Diffuusoria käytettäessä hiustenkuivaajasta on
valittava alin lämpötila/nopeus.
Suodatin (mallikohtainen varuste)
Hiustenkuivaajassa on irrotettava suodatin, joka estää pölyn,
irtohiusten ja muiden ilman epäpuhtauksien pääsyn laitteen sisälle.
Suodattimen voi pestä juoksevan veden alla. Suodatin irrotetaan
kuivaajasta irrottamalla ensin ilman tuloaukon takaritilä. Pese
suodatin ja tarkista, että se on täysin kuiva, ennen kuin kiinnität sen
takaisin hiustenkuivaajaan. Kiinnitä takaritilä lopuksi takaisin
paikalleen.
Jännitteenmuunnin (mallikohtainen varuste)
Jos hiustenkuivaajassasi on tämä laite, valitse verkkovirtaan
sopiva jännite (110-125 V tai 220-240 V) ennen laitteen käyttöä.
Vaihda jännite pienen ruuvimeisselin tai muun vastaavan avulla.
Ionic Wellness
(mallikohtainen varuste)
Tämä toiminto liittyy kehittimeen, joka tuottaa miljoonia
puhdistavia, negatiivisesti varautuneita ioneja.
Mitä ionit ovat?
Ionit ovat luonnossa esiintyviä sähköisesti varautuneita hiukkasia.
Negatiivisesti varautuneet ionit auttavat puhdistamaan ilmaa
neutraloiden ilmanlaatua heikentävät positiivisesti varautuneet
ionit ja poistaen näin suurimman osan ilmakehän saasteista.
Negatiivisesti varautuneita ioneja esiintyy paljon ukonilman
jälkeen sekä meren rannalla tai vuoristossa vesiputousten ja
jokien lähellä, jossa ilmanlaatu on tämän ansiosta puhdas,
luonnollinen ja terveellinen.
Hiusten kosteustasapaino paranee
Negatiivisesti varautuneet ionit auttavat säilyttämään hiusten
oikean kosteustason.
Ne hajottavat vastapestyissä hiuksissa olevan veden hiukkasia,
jolloin enemmän kosteutta pääsee imeytymään hiuksen sisälle,
ja hiusten kosteustasopaino säilyy luonnollisena.
Balsamoiva vaikutus
Parempi kosteutus hoitaa ja elvyttää hiuksia ja tekee ne
pehmeiksi, helposti kammattaviksi, runsaiksi ja kiiltäviksi.
00060637 giugno_2013:Layout 1 15/05/2013 8.49 Pagina 32
33
Ei hiusten staattista sähköisyyttä ja "lentämistä"
Negatiivisesti varautuneet ionit vähentävät sähköstaattista
jännitystä ja hiusten “lentämistä” (pystyynnousemista) ja
takkuisuutta.
Puhdistava vaikutus
Hiustenkuivaajan tuottamien negatiivisesti varautuneiden ionien
ansiosta ilman saastuttavat hiukkaset (positiivisesti varautuneet
tai neutraalit) vetävät toisiaan puoleensa, tulevat painaviksi ja
putoavat painovoiman johdosta maahan, näin ilma puhdistuu.
Lisäksi tunnet ilmassa raikkaan tuoksun jokaisen
hiustenkuivaajan käyttökerran jälkeen: otsoni poistaa hajut, ja
hiukset ovat kuin vastapestyt.
Poistaa savun hajun sekä muut ympäristön hajut.
PUHDISTUS JA HUOLTO
Irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista!
Puhdista laite vedellä kostutetulla liinalla.
Älä koskaan upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen!
Suojaa laite pölyltä. Puhdista ilman tulo- ja poistoaukot
tarvittaessa varovasti harjalla tai kammalla.
HUOMIO: Hiustenkuivaajan puhdistuksessa ei saa missään
tapauksessa käyttää puhdistusaineita, liuotinaineita, alkoholia tai
muita kemiallisia tuotteita.
Oikeus muutoksiin pidätetään.
Symboli , joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen,
osoittaa, että tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on
sensijaan luovutettava sopivaan sähkö ja elektroniikkaalaitteiden
kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen
asianmukaisen hävittämisen varmistamisella, autetaan estämään
sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat
haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämän
tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Tarkempia tietoja
tämän tuotteen kierrättämisestä saat kuntasi jäteasiota hoitavalta
viranomaiselta tai liikkeestä josta tuote on ostettu.
Takuu
VALERA myöntää ostamallesi laitteelle takuun seuraavien ehtojen
mukaisesti:
1. Ostomaan valtuutetun jälleenmyyjän määrittämät takuuehdot
ovat voimassa. Sveitsissä ja EU-maissa takuuaika on 24
kuukautta kotitalouskäytössä ja 12 kuukautta
ammattikäytössä tai vastaavassa.Takuuaika alkaa laitteen
ostopäivästä. Ostopäiväksi katsotaan päivämäärä, jonka
myyjä on merkinnyt oheiseen asianmukaisesti täytettyyn ja
leimalla varustettuun takuutodistukseen, tai ostokuitin
päivämäärä.
2. Takuu on voimassa vain oheista takuutodistusta tai ostokuittia
vastaan.
3. Takuu kattaa kaikkien sellaisten takuuaikana esiintyvien
vikojen poistamisen, jotka ovat aiheutuneet
valmistusmateriaaleissa tai valmistuksessa todetuista vioista.
Laitteen vikojen poistaminen voi tapahtua korjaamalla tai
vaihtamalla tuote uuteen. Takuu ei kata vikoja, jotka ovat
aiheutuneet laitteen kytkemisestä muuhun kuin
standardinmukaiseen sähköverkkoon, tuotteen virheellisestä
käytöstä ja puutteellisesta käyttöohjeiden noudattamisesta.
4. Kaikki muut vahingonkorvausvaatimukset suljetaan pois,
erityisesti laitteeseen liittymättömien mahdollisten vahinkojen
korvaaminen, lukuunottamatta voimassaolevien lakien
nimenomaisesti määräämää.
5. Takuupalvelusta ei peritä korvausta. Takuupalvelun käyttö ei
pidennä eikä aloita alusta takuuaikaa.
6. Takuu raukeaa, jos laitetta käsitellään omavaltaisesti tai
korjataan valtuuttamattomien henkilöiden toimesta.
Jos laitteessa esiintyy joku vika, palauta se hyvin pakattuna
yhdessä myyjän päiväämän ja leimaaman takuutodistuksen
kanssa johonkin valtuutettuun huoltoliikkeeseemme tai
jälleenmyyjälle, joka toimittaa sen viralliselle maahantuojalle
takuukorjausta varten.
VALERA on Ligo Electric S.A:n (Sveitsi) rekisteröity tavaramerkki.
00060637 giugno_2013:Layout 1 15/05/2013 8.49 Pagina 33
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88

VALERA Swiss Metal Master Omistajan opas

Kategoria
Hair dryers
Tyyppi
Omistajan opas