Bose Acoustimass 3 series V Omistajan opas

Brändi
Bose
Kategoria
loudspeakers
Malli
Acoustimass 3 series V
Tyyppi
Omistajan opas
2 - Finnish
Tämä symboli merkitsee, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen. Kierrättäminen auttaa estämään vahingollisia seurauksia
ympäristölle, luonnolle ja ihmisten terveydelle. Saat lisätietoja kierrättämisestä paikallisilta viranomaisilta, kotitalousjätteen kierrätyspalvelusta tai liikkeestä, josta tuote ostettiin.
Bose Corporation vakuuttaa täten, että tämä tuote täyttää direktiivin 1999/5/CE (R&TTE-direktiivi) sekä muiden sovellettavien EU-direktiivien vaatimukset. Täydellinen
vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.Bose.com/compliance.
Myrkyllisten tai vaarallisten aineiden tai alkuaineiden nimet ja sisältö
Osan nimi
Myrkylliset tai vaaralliset aineiden tai alkuaineet
Lyijy (Pb) Elohopea (Hg) Kadmium (Cd) Kuusiarvoinen (CR(VI)) Polybrominoitu bifenyyli (PBB) Polybrominoitu difenyylieetteri (PBDE)
PCB-yhdisteet X 0 0 0 0 0
Metalliosat X 0 0 0 0 0
Muoviosat 0 0 0 0 0 0
Kaiuttimet X 0 0 0 0 0
Johdot X 0 0 0 0 0
0: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa alle SJ/T 11363-2006 -raja-arvon.
X: Ilmaisee, että tätä myrkyllistä tai vaarallista ainetta on kaikissa tästä materiaalista valmistetuissa osissa yli SJ/T 11363-2006 -raja-arvon.
Sääntömääräystiedot
Säilytä tiedot.
Sarjanumerot sijaitsevat Acoustimass
®
-moduulin liitäntäpaneelissa.
Sarjanumero: __________________________________________________________________________________________________________________________
Mallinumero: ___________________________________________________________________________________________________________________________
Ostopäivä: _____________________________________________________________________________________________________________________________
Säilytä ostokuitti tämän käyttöohjeen välissä.
©2015 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman etukäteen saatua kirjallista lupaa.
Finnish - 3
Sisällysluettelo
Johdanto
Esittelyssä Bose
®
Acoustimass
®
-stereokaiutinjärjestelmä ............................................................................................................... 4
Järjestelmän ominaisuudet ............................................................................................................................................................... 4
Pakkauksen avaaminen ............................................................................................................................................................................. 4
Ottaminen käyttöön
Paikan valitseminen ................................................................................................................................................................................... 5
Järjestelmän sijoittamisesimerkki ................................................................................................................................................... 5
Kaiuttimien yhdistäminen Acoustimass-moduuliin ............................................................................................................................ 6
Kaiuttimien asentaminen .......................................................................................................................................................................... 6
Acoustimass
®
-moduulin yhdistäminen vastaanottimeen tai vahvistimeen .................................................................................. 7
Ennen yhdistämistä vastaanottimeen tai vahvistimeen ............................................................................................................. 7
Järjestelmän tarkistaminen ...................................................................................................................................................................... 7
Järjestelmän automaattinen suojaustoiminto ..................................................................................................................................... 7
Hoito ja kunnossapito
Ongelmanratkaisu ....................................................................................................................................................................................... 8
Vastaanottimen tai vahvistimen kaiutinkanavien tarkistaminen ............................................................................................. 8
Puhdistaminen ............................................................................................................................................................................................ 8
Asiakaspalvelu ............................................................................................................................................................................................. 8
Rajoitettu takuu ........................................................................................................................................................................................... 8
Tekniset tiedot
Yhteensopivuus ........................................................................................................................................................................................... 9
Johtosuositukset ........................................................................................................................................................................................ 9
4 - Finnish
Esittelyssä Bose
®
Acoustimass
®
-stereokaiutinjärjestelmä
Bose Acoustimass -stereokaiutinjärjestelmä tuottaa laajan tilavaikutelman ja todentuntuista ääntä pienien suorituskykyisten kaiuttimien
avulla, joten ääni kuuluu yhdenmukaisena sisällöstä, lähteestä ja huoneen muodosta riippumatta.
Järjestelmän ominaisuudet
Bose Acoustimass -kaiutintekniikka tuottaa täyteläisen luonnollista ääntä.
Piilotettava Acoustimass
®
-moduuli varmistaa vaikuttavan bassotoiston.
Kaiuttimet voidaan kiinnittää seinään tai pöytä- tai lattiajalustoihin (sarja on hankittava erikseen).
Pakkauksen avaaminen
Avaa pakkaus varovasti. Tarkista, että pakkaus sisältää kaikki seuraavat osat:
VAARA: Tämä laite sisältää magneetin. Jos mielessäsi on kysymyksiä vaikutuksesta lääketieteelliseen implanttiin, ota yhteys lääkäriin.
Acoustimass-moduuli Kumijalat (2) kaiutinjohtoa (2) kaiutinjohtoa
Acoustimass 5 -järjestelmä
(2) Direct/Reflecting
®
series II -kaiuttimet
Acoustimass 3 -järjestelmä
(2) Virtually Invisible
®
series II -kaiuttimet
Huomautus: Jos joku järjestelmän osa on vaurioitunut, älä käytä sitä. Ota yhteys valtuutettuun Bose-jälleenmyyjään tai Bosen
asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat pakkauksessa.
Johdanto
Finnish - 5
Ottaminen käyttöön
Paikan valitseminen
Älä aseta järjestelmää metalliseen kaappiin tai muiden ääni- tai videolaitteiden tai lämmönlähteiden lähelle.
Acoustimass-moduuli Aseta moduuli kumijaloilleen 1,5 metrin etäisyydelle huoneen nurkasta. Voit tehostaa bassoääniä siirtämällä moduulin
lähemmäksi nurkkaa.
Valitse vakaa ja tasainen alusta. Tärinä voi saada moduulin siirtymään varsinkin tasaisella pinnalla, kuten marmori, lasi tai
erittäin kiiltävä puu.
Jätä aukon ja seinän väliin vähintään 50 mm tilaa.
Aseta vähintään 0,6 m:n päähän televisiosta, jotta magneettikenttä ei häiritse tv-kuvaa. Jos häiriöitä esiintyy, siirrä
moduulia kauemmas.
Kaiuttimet Aseta kaiuttimet 1–4,6 metrin päähän toisistaan.
Jos televisio on kuvaputkityyppinen, kaiuttimen tulee olla vähintään 15 cm:n päässä siitä.
Järjestelmän sijoittamisesimerkki
Huomautus: Kiinnitä Acoustimass-moduuliin kumijalat lattian suojaamiseksi.
VAROITUS: Kun Acoustimass-moduuli on käytössä, älä aseta sitä etu- tai takaosa alaspäin.
R
+
R +
L +
O
U
T
P
UTS
T
O
C
UB
E
S
P
E
A
K
E
RS
L +
I
N
P
UTS
F
RO
M
A
M
P
O
R
R
E
C
E
I
V
E
R
R +
L
+
OUTPUTS
T
O
C
U
B
E
S
P
E
A
K
ER
S
R + L +
INPUTS
F
R
O
M
A
M
P
O
R
R
E
C
E
IV
E
R
R
+
R +
L
+
O
U
T
P
UTS
T
O
C
U
B
E
S
P
E
A
K
E
R
S
L
+
I
N
P
UT
S
F
RO
M
A
M
P
O
R
R
E
C
E
I
V
E
R
R +
L
+
OUTPUTS
T
O
C
U
B
E
S
P
EA
K
ER
S
R + L +
INPUTS
F
R
O
M
A
M
P
O
R
R
E
C
E
IV
E
R
Acoustimass 5 -järjestelmä
6 - Finnish
Kaiuttimien yhdistäminen Acoustimass-moduuliin
Yhdistä kaiuttimet Acoustimass-moduuliin kahden mukana toimitetun kaiutinjohdon avulla.
VAROITUS: Sammuta kaikista laitteista virta ennen johtojen yhdistämistä.
1. Yhdistä vasemman kaiuttimen johdon L-liitin vasempaan kaiuttimeen tarra alaspäin.
2. Yhdistä oikean kaiuttimen johdon R-liitin oikeaan kaiuttimeen tarra alaspäin.
VAROITUS: Älä yhdistä vahvistinta tai vastaanotinta suoraan kaiuttimiin. Yhdistä kaiuttimet Acoustimass-moduuliin, jotta järjestelmä
ei vaurioidu.
3. Yhdistä vasemman kaiuttimen johdon toinen pää Acoustimass-moduulin liitäntäpaneelin L (vasempaan) OUTPUTS TO CUBE
SPEAKERS -liitäntään.
A. Yhdistä merkitty johto punaisella merkittyyn plusliitäntään.
B. Yhdistä merkitsemätön johto mustalla merkittyyn miinusliitäntään.
4. Toista vaiheen 3 toimet oikeanpuoleisen kaiuttimen johdolle eli yhdistä sen johtimet oikeanpuoleisiin R-liitäntöihin.
R +
L +
OUTPUTS
TO C
U
B
E SPEAKERS
R
+
L
+
INPUTS
F
R
OM
AMP OR RECEIVE
R
Kaiuttimien asentaminen
Järjestelmän kaiuttimet voidaan kiinnittää seinä- tai pöytätelineisiin tai lattiajalustoihin. Voit halutessasi asentaa kaiuttimet kauemmas
Acoustimass-moduulista käyttämällä Bose-liitintä ja jatkojohtoa. Voit ostaa näitä tarvikkeita ottamalla yhteyden Bose-jälleenmyyjään tai
osoitteesta www.Bose.com.
VAROITUS: Älä kiinnitä kaiuttimia millään muilla tavoin.
Ottaminen käyttöön
R L
Acoustimass 3 -järjestelmä
Acoustimass 5 -järjestelmä
Finnish - 7
Ottaminen käyttöön
Acoustimass
®
-moduulin yhdistäminen vastaanottimeen tai vahvistimeen
Acoustimass-moduuli yhdistetään vastaanottimeen tai vahvistimeen kaiutinjohtojen avulla, joissa ei ole liittimiä. Kaiutinjärjestelmäsi on
yhteensopiva vastaanottimien ja vahvistimien kanssa, joiden teho on 10–200 wattia kanavaa kohden ja joiden impedanssi on 4–8 ohmia.
Lisätietoja on vastaanottimen tai vahvistimen käyttöohjeessa.
VAROITUS: Jos johdot yhdistetään väärin, bassoäänet vaimenevat tai eivät kuulu ollenkaan ja järjestelmä voi vaurioitua.
1. Yhdistä kaiutinjohdot Acoustimass-moduulin takapaneelin INPUTS FROM AMP OR RECEIVER liitäntöihin:
A. Yhdistä merkitty johdin vasempaan (L) plusliitäntään (+).
B. Yhdistä merkitsemätön johdin vasempaan (L) miinusliitäntään ().
C. Toista toimet A ja B toiselle kaiutinjohdolle sekä oikeanpuoleiselle (R) -liitäntäparille.
R +
L +
OUTPUTS
TO C
U
B
E SPEAKERS
R
+
L
+
INPUTS
F
R
OM
AMP OR RECEIVE
R
2. Yhdistä johtojen toiset päät vastaanottimen tai vahvistimen kaiutinliitäntöihin.
A. Yhdistä moduulin L (vasen) -tuloliitäntäpariin yhdistetty merkitty johto vahvistimen tai vastaanottimen VASEMMANPUOLEISEEN
plusliitäntään (+).
B. Yhdistä moduulin L (vasen) -tuloliitäntöihin yhdistetty merkitsemätön johto vahvistimen tai vastaanottimen
VASEMMANPUOLEISEEN miinusliitäntään ().
C. Toista vaiheet A ja B Acoustimass-moduulin R (oikea) -tuloliitäntäpariin yhdistetylle johdolle ja vahvistimen tai vastaanottimen
OIKEANPUOLEISELLE tuloliitäntäparille.
R +
L +
OUTPUTS
TO C
U
B
E SPEAKERS
R
+
L
+
INPUTS
F
R
OM
AMP OR RECEIVE
R
Ennen yhdistämistä vastaanottimeen tai vahvistimeen:
Varmista, että liitännästä lähtevä johdon säie ei kosketa toista liitäntää. Muutoin syntyy oikosulku, joka voi vaurioittaa vastaanotinta tai
vahvistinta.
Tarkista kaikki liitännät kaiuttimien vahingoittumisen välttämiseksi. Varmista, että kaiuttimet on yhdistetty moduuliin eikä suoraan
vastaanottimeen tai vahvistimeen.
Järjestelmän tarkistaminen
Kun vahvistimeen ja Acoustimass
®
-moduuliin on yhdistetty virta, järjestelmän tulee toimia seuraavasti:
Kun vahvistimen tasapainonsäädin on käännetty vasemmalle, ääntä kuuluu vain Acoustimass-moduulista ja vasemmanpuoleisesta
kaiuttimesta.
Kun vahvistimen tasapainonsäädin on käännetty oikealle, ääntä kuuluu vain Acoustimass-moduulista ja oikeanpuoleisesta kaiuttimesta.
Kun tasapainonsäädin on keskellä, bassosävyisen musiikin pitäisi kuulua yhtä voimakkaana tai voimakkaampina säätimen ollessa
keskiasennossa kuin vasemmalla tai oikealla.
Jos järjestelmäsi ei toimi kuvatulla tavalla, tarkista, että plusjohdot on yhdistetty plusliitäntöihin ja miinusjohdot miinusliitäntöihin.
Jos järjestelmä ei vieläkään toimi oikein, katso ”Ongelmanratkaisu” sivulla 8.
Järjestelmän automaattinen suojaustoiminto
Jos ääntä kuunnellaan suurella voimakkuudella, Acoustimass-järjestelmän automaattinen suojauspiiri estää ylikuormitusta
vaurioittamasta järjestelmää. Tällöin äänenvoimakkuus hiljenee hieman. Tämä osoittaa, että teho saattaa ylittää turvallisen tason. Ei ole
suositeltavaa pitää äänenvoimakkuutta näin lujalla pitkiä aikoja.
8 - Finnish
Ongelmanratkaisu
Ongelma Toimintaohjeet
Ääntä ei kuulu tai siinä esiintyy
häiriöitä.
Irrota vahvistin tai vastaanotin järjestelmästä. Yhdistä Acoustimass
®
-moduuli toiseen vahvistimeen tai
vastaanottimeen, joka toimii oikein. Jos järjestelmä toimii nyt, vika on vahvistimessa tai vastaanottimessa.
Katkaise virta vahvistimesta tai vastaanottimesta ja tarkista kaikki kaiuttimien ja moduulin sekä vastaanottimen tai
vahvistimen väliset liitännät.
Lisätietoja on vahvistimen tai vastaanottimen käyttöohjeessa.
Katso ”Vastaanottimen tai vahvistimen kaiutinkanavien tarkistaminen”.
Vastaanottimen tai vahvistimen kaiutinkanavien tarkistaminen
Jos jostain kaiuttimesta ei kuulu ääntä tai siitä kuuluvassa äänessä esiintyy häiriöitä, vahvistimen tai vastaanottimen kaiutinkanava voi
olla viallinen.
1. Irrota molemmat kaiutinjohdot vastaanottimesta tai vahvistimesta.
2. Yhdistä Acoustimass
®
-moduulin L INPUTS -liitännästä lähtevä johto vastaanottimen tai vahvistimen oikeanpuoleisiin
kaiutinliitäntöihin.
3. Irrota molemmat kaiutinjohdot vastaanottimesta tai vahvistimesta. Yhdistä Acoustimass
®
-moduulin L INPUTS -liitännästä lähtevä
johto vastaanottimen tai vahvistimen oikeanpuoleisiin kaiutinliitäntöihin.
4. Käännä vahvistimen tai vastaanottimen tasapainonsäädin kokonaan oikealle. Kytke virta. Jos ääni kuuluu nyt vasemmasta
kaiuttimesta oikein, vahvistimen tai vastaanottimen vasen kanava voi olla viallinen.
5. Tarkista oikeanpuoleinen kaiutin toistamalla toimet. Yhdistä moduulin R INPUTS -liitännästä lähtevä johto vastaanottimen tai
vahvistimen vasemman kaiuttimen liitäntöihin.
VAROITUS: ÄLÄ yhdistä toista kaiutinta mahdollisesti vialliseen kanavaan. Jos kanava on viallinen, Acoustimass-järjestelmä voi
vaurioitua.
Puhdistaminen
Pyyhi järjestelmän pinta pehmeällä kuivalla liinalla.
Älä käytä järjestelmän lähellä mitään sumutettavia aineita. Älä käytä liuottimia, kemikaaleja tai puhdistusaineita, joissa on alkoholia,
ammoniakkia tai hankausaineita.
Varo, ettei aukkoihin pääse nesteitä.
Voit myös imuroida säleikön varovaisesti. Voit välttää suoraan säleikön suojakankaan takana sijaitsevan yksikön vahingoittumisen
painamalla vain kevyesti.
Asiakaspalvelu
Saat lisätietoja ottamalla yhteyden Bose
®
-asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat pakkauksessa.
Rajoitettu takuu
Järjestelmällä on rajoitettu takuu. Rajoitetun takuun lisätiedot ovat järjestelmän mukana toimitetussa rekisteröintikortissa. Kortissa
kerrotaan takuun rekisteröimisestä. Rekisteröinnin laiminlyöminen ei vaikuta rajoitettuun takuuseen.
Tämän tuotteen mukana toimitetut takuutiedot eivät ole voimassa Australiassa eivätkä Uusi-Seelannissa. Osoitteessa
www.bose.com.au/warranty ja www.bose.com.nz/warranty kerrotaan Australiassa ja Uusi-Seelannissa voimassa olevasta takuusta.
Hoito ja kunnossapito
Finnish - 9
Tekniset tiedot
Yhteensopivuus
Yhteensopiva 4–8 ohmin vastaanottimien tai vahvistimien kanssa
Yhteensopiva 10–100 watin kanavakohtaisen tehon tuottavien vastaanottimien tai vahvistimien kanssa
IEC-luokitus: 50 wattia kanavaa kohden
Johtosuositukset
Perustuen enintään ±0,5 dB:n taajuusvaihteluun
Läpimitta Pituus
18 (0,75 mm
2
)
Enintään 9 metriä
16 (1,5 mm
2
)
Enintään 14 metriä
/

Tämä käsikirja soveltuu myös