Waeco CoolFreeze CCF Series Ohjekirja

Tyyppi
Ohjekirja

Tämä käsikirja sopii myös

CoolFreeze CF
D2Kompressor-Kühlbox
Bedienungsanleitung
GB 8 Compressor Cooler
Instruction Manual
F 14 Glacière à compression
Notice d’emploi
E20Nevera por compresor
Instrucciones de uso
I 26 Frigorifero a compressore
Istruzioni per l’uso
NL 32 Compressorkoelbox
Gebruiksaanwijzingen
DK 38 Kompressor-køleboks
Betjeningsanvisning
N 44 Kjøleboks med kompressor
Bruksanvisning
S 50 Kylbox med kompressor
Bruksanvisning
FIN 56 Kompressori-kylmälaatikko
Käyttöohjeet
titelseite_neu_a5.fm Seite 1 Freitag, 5. November 2004 4:14 16
56
FIN
Turvallisuus
• Älä koskaan kosketa vahingoittuneita tai eristämättömiä johtimia paljain käsin.
Tämä koskee kaikkia verkkovirtaan liitettyjä laitteita. Hengenvaara!
• Veneasennuksissa muista, että verkkovirran syötössä on oltava vika-
virtasuojakytkin ja oma sulake! Laiminlyönnit voivat aiheuttaa hengenvaaran!
• Asennukset kosteisiin tiloihin on suoritettava ammattimiehen toimesta!
• Laite on irroitettava akusta ennen ns. pikalaturin käyttöä!
• Tarkista, että laitteen tyyppikilven liitäntätiedot vastaavat käytetettävissä olevaa
virtalähdettä.
• Älä koskaan avaa kylmäainekierron putkistoa, liittimiä tai letkuja!
• Muista, että useimmat akut sisältävät syövyttävää happoa.
• Jäähdytyslaite ei sovellu syövyttävien, ruostuttavien tai liuottavien aineiden
säilytykseen.
• Älä koskaan peitä ilmankiertoa.
• Sulata syntynyt huurre ajoissa
• Älä käytä teräviä esineitä huurteen tai jään poistoon tai kiinni jäätyneiden
tavaroiden irroitukseen.
• Älä käytä hiovia, syövyttäviä tai liuotinpesuaineita kylmätilan tai laitteiston
puhdistukseen!
• Laitteiston romutuksessa on käytettävä ammattilaista, joka tietää aineiden ja
osien kierrätysmääräykset.
• Älä käytä mitään sähköisiä laitteita kylmätilan sisällä.
Tekstissä olevat turvallisuustekijät on merkitty tällä symbolilla
Yleistä
Käyttötarkoitus ja olosuhteet
Jäähdytyslaitteisto on tarkoitettu elintarvikkeiden jäähdyttämiseen ja pakastukseen.
Mikäli haluat säilyttää tai jäähdyttää lääkkeitä, tarkista, että laitteisto on sopiva
käyttötarkoitukseen.
Laitteisto soveltuu jatkuvaan käytetettäväksi ympäristölämpötiloissa -10° C …
+55°Cilman kosteuden ollessa enintään 90 %.
Laitteisto toimii enintään 30 asteen kallistumilla veneissä. Mikäli haluat käyttää
laitteistoa erityisolosuhteissa, tarkista käyttökelpoisuus laitteiston myyjältä tai
maahantuojalta.
Laitteiston materiaalit ovat turvallisia ruuan säilytykseen.
Kylmäaine ei sisällä freonia.
Asennus
Purettuasi pakkauksen tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
Asenna laitteisto kuivaan paikkaan, joka on suojattu roiskevedeltä. Laitteisto ei saa
olla suoraan alttiina lämmölle, kuten lämmityslaite, liesi, uuni, kuumavesiputkisto
jne, tai suoralle auringon säteilylle.
Laitteisto on asennettava siten, että lauhduttimen lämmittämä ilma voi vapaasti
poistua.
manual 4445100020 03.11.2003 16:02 Uhr Seite 58
57
FIN
Akkukäyttö
Laitteiston käyttöjännite on joko 12 V/24 V tasavirtaa, mallista riippuen. Ennen
kytkemistä tarkista tyypikilvestä, että laitteiston vaatima jännite on sama,
kuin käytettävissä oleva akkujännite. Kytke laitteisto sen omilla johtimilla
mahdollisimman suoraan joko akun napoihin tai vähintään 15 A sulakkeèlla
varustettuun liittimeen. Valkoinen johdin kytketään positiiviseen (+) napaan ja
ruskea nagatiiviseen (-) napaan. Laitteiston johtimet ja akun navat on merkitty.
Jännitehäviöiden välttämiseksi johtimien tulee olla mahdollisimman lyhyet, ja
ilman ylimääräisiä liitoksia.
Vältä siis ylimääräisiä kytkimiä, pistokkeita ja liitäntärasioita. Mikäli laitteiston
mukana tuleva liitäntäkaapeli on liian lyhyt, hanki sopivan mittainen kaapeli myyjältä.
Kaapelin poikkipinta-ala on ehdottomasti valittava seuraavan taulukon mukaisesti:
Kaapelin poikkipinta-alan vallnta.
Huom: Ennen ns. pikalatureiden käyttöä akun lataukseen
jäähdytyslaitteisto ja muutkin akkuun liitetyt laitteen on irroitettava
akusta, koska pikalatauksessa käytettävä ylijännite voi viottaa
liitettyjen laitteiden elektroniikkaa!
Jäähdytyslaitteisto on varustettu napasuodattmella. Se suojaa virhekytkentä-
(vääränapaisuus) ja oikosulkutilanteita. Akun liiallisen pukautumisen estämiseksi
laitteisto on varustettu aliijännitevahdilla, joka katkaisee sen toiminnan akun
napajännitteen alentuessa. Katkaisujännite on mainittu laitteiston teknisissä tiedoissa.
Verkkokäyttö 230 V
CF-18, CF-25
Mikäli haluatte kytkeä kylmäboksin 230 V verkkovirtaan,
käyttäkää tarkoitukseen suunniteltua MOBITRONIC EPS-100W,
MPS-35 verkkolaitetta.
CF-35, CF-40, CF-50, CF-80, CF-110
Kylmäboksinne on varustettu integroidulla AC/DC muuttajalla
(110-240 V) ja voidaan kytkeä suoraan vaihtovirtaan. Laite on
varustettu automaattisella verkkovirtakytkimellä. Kytkin toimii
niin, että verkkovirtaan kytkettynä laite toimii verkkovirralla vaikka
se saman aikaisesti on kytkettynä akkuvirtaan. Kytkennän aikana
punainen mekkivalo saattaa vilkkua muutaman minuutin.
Kaapelin poikkipinta-ala (mm
2
)
Käyttöjännite 12 V
Käyttöjännite 24 V
Kaapelin pituus (m)
manual 4445100020 03.11.2003 16:02 Uhr Seite 59
58
FIN
Huom: Älä koskaan käsittele liittimiä tai kytkimiä märin käsin tai
siten, että jalkasi ovat vedessä. Mikäli laitteistoa käytetään veneessä
ns. maasähköllä, varmista, että järjestelmässä on ns. vikavirtasuoja.
Tarvittaessa ota yhteys sähköasennusliikkeeseen!
Puhdistus
Laitteisto on puhdistettu tehtaalla ennen pakkausta. Pyyhi silti laitteisto ennen
käyttöönottoa haaleassa vedessä kostutetulla pehmeällä kankaalla. Varo
kastelemasta sähköisiä osia, johtimia tai elektroniikkayksikköä. Kuivaa laitteisto
ennen käyttöä. Puhdista laitteisto tarvittaessa em. tavalla.
Huom: Älä käytä liuottimia sisältäviä, hiovia tai syövyttäviä pesuaineita!
Älä käytä harjaa, kaavinta tai teräviä työkaluja.
Kylmäboksin käyttö
Käynnistäkää kylmäboksi asettamalla virrankatkaisin asentoon “high” kun
käytätte käynnistysakkua, anstoon “low” kun käytätte huoltoakkua. Valodiodi
virrankatkaisimen vieressä vilkkuu ainoastaan akkujännitteen ollessa liian
alhainen. Mikäli näin tpahtuu, tarkistakaa akku.
Kylmäboksin lämpötila säädetään vasemmanpuoleisella virrankatkaisimella.
Pysäytys
Mikäli haluat kytkeä laitteen pois päältä pidemmäksi aikaa, irroita verkkojohto
pistokkeesta tai liitäntäjohtimet akusta. Puhdista kylmätila ja jätä kansi tai ovi
raolleen. Tuuletus estää hajun muodostumisen.
Huurteen poisto
Ilman kosteus jäätyy höyrystimeen ja kylmätilan sisäosiin, ja laitteiston
jäähdytyskyky laskee. Huurten ja jään poistoon ei saa käyttää teräviä
työkaluja, sillä höyrystin tai kylmätilan sisäosat voivat vahingoittua. Sulata
siis laitteisto riittävän usein. Ota ulos jäähtyneet tavarat, ja sijoita ne
muuhun jäähdytettyyn tilaan. Pysäytä laitteisto kääntämällä käyttönuppi
asentoon «off» ja jätä kansi tai ovi auki. Poista sulanut vesi ja kuivaa kylmätila.
Polttimon vaihto
Jos jääkaappinne on varustettu sisävalolla, sen polttimo on vaihdettavissa.
Ottakaa kiinni sisävalon katkaisimesta ja vetäkää sitä ulospäin. Nyt voitte
vaihtaa polttimon.
manual 4445100020 03.11.2003 16:02 Uhr Seite 60
59
FIN
Standardit, Direktiivit
Nämä laitteet täyttävät seuraavat Eurooppalaiset direktiivit:
– 73/23/EEC – low voltage directive
– 89/336/EEC – EMC directive
– 95/54/EEC
Käyttöpaneeli CF-25, CF-35, CF-40, CF-50, CF-80, CF-110
1. Virtakytkin: Paina ON/OFF
2. Virta LED: Vihreä väri, laite päällä. Keltainen väri, säädetty lämpötila saavutettu.
3. Virhe LED: Vilkkuu punaisena jos laite ei valmis käyttöön.
4. Turbo Control LED: Keltainen väri, Turbo käyttö päällä.
5. Turbo Kytkin: Paina, nopea jäähdytys päälle. Sammuu automaattisesti kun
säädetty lämpötila on saavutettu.
6. Lämpötila LEDIT: 7 LEDIÄ näyttävät säädetyn lämpötilan noin 5° C asteen
välein. (+ 10/-18° C)
7. Lämpötila Säädin: Paina kerran siirtyäksesi seuraavan tasoon. Pidä pohjassa,
käyt läpi kaikki tasot.
e
1
Energian säästövinkkejä
• Laitteiston asennuspaikan tulee olla viileä, hyvin sekä tuuletettu ja suojattu
lämmöltä ja auringonvalolta.
• Sijoita kylmätilaan mieluimmin esijäähdytettyä tavaraa.
• Sulata syntynyt huurre riittävän usein.
• Älä säädä kylmätilan lämpötilaa kylmemmäksi kuin on tarpeen!
• Älä avaa kantta/ovea tarpeettomasti!
• Älä pidä kantta/ovea auki tarpeettoman pitkään.
manual 4445100020 03.11.2003 16:02 Uhr Seite 61
Tekn
Tuo
Tilav
Järj
Läm
Pain
Virra
Käy
Ti =
Ti =
Nom
Cur
Nen
Rak
Tekn
Toim
Dim
Alijä
Katk
12 V
24 V
Kay
12 V
24 V
60
FIN
Liitin Paneeli (mallikohtainen)
1. Verkkovirta liitin
2. Sulake
3. Akkuvahti säädin, kts. tekn. tiedot taulukko.
4. Hätäkatkaisin: Norm. käytössä "OFF" asennossa. Elektronise vian sattuessa
"ON" asento pitää laitteen päällä.
5. Vaihtovirta liitin
manual 4445100020 03.11.2003 16:02 Uhr Seite 62
Tekniset tiedot: CF-18 CF-25 CF-35 CF-40 CF-50 CF-80 CF-110
Tuotenro: CF-018 CF-025 CF-035 CF-040 CF-050 CF-080 CF-110
Tilavuus: 18 L 23 L 31 L 37 L 49 L 80 L 106 L
Järjestelmä: Suorahöyrystin
Lämpötila-alue: (+) 10° C – (-) 15° C
Paino: 11 kg 14 kg 15 kg 16 kg 18 kg 231 kg 233 kg
Virrankulutus/t: Virrankulutus x käyntiaika/t
Käyntiaika/t,
Ti = 5° C, Ta = 20° C 10 % 15 % 15 % 18 % 10 % 12 % 14 %
Ti = 5° C, Ta = 32° C 18 % 19 % 19 % 22 % 15 % 22 % 25 %
Nominal DC 12 V 3,1 A 6,8 A 6,0 A 6,0 A 7,0 A 7,5 A 7,5 A
Current DC 24 V 1,9 A 3,0 A 3,0 A 3,0 A 3,0 A 3,5 A 3,5 A
Nenns AC 100-240 V 1,3~0,7 A 1,3~0,7 A 1,3~0,7 A 1,3~0,7 A 1,3~0,7 A
Rakenne: Muotoon ruiskutettu runkorakenne, integroitu höyrystin, muotoonpuhallettu kansi, poly-uretaani eristys.
Tekniikka: Hermeettinen elektronisesti ohjattu Danfoss BDF35-kompressori* varustettuna integroidulla 12 V
ja 24 V jännitevahdilla 55-60 W, dynaamisesti tuuletettu lauhdutin, integroitu alumiinihöyrystin,
elektroninen polariteettisuoja, potaattomasti säädettävä elektroninen termostaatti.
* CF-080, CF-110 = BD50F
Toimitus sisältää:
Käyttöohje, Käyttöohje, Käyttöohje, AC/DC-virtakaapeli, kori, irroitettavat kahvat
DC-virtakaapeli AC/DC-
virtakaapeli
Dimensions: sivu 62 sivu 62 sivu 62 sivu 62 sivu 63 sivu 63 sivu 63
Alijännitevahti: Kylmälaukussa on vakiovarusteena alijännitevahti, joka pysäyttää kompressorin, kun napajännite
laskee riittävän alas, ja käynnistää sen uudelleen jännitteen noustua tarpeeksi ylös.
Katkaisujännite: low high low med high
12 V 10,4 11,5 10,4 11,0 12,0
24 V 22,1 24,0 21,6 23,3 25,0
Kaynnistysjännite: low high low med high
12 V 11,5 12,5 11,2 12,0 12,9
24 V 23,6 25,4 23,0 24,5 26,3
61
FIN
manual 4445100020 03.11.2003 16:02 Uhr Seite 63
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64

Waeco CoolFreeze CCF Series Ohjekirja

Tyyppi
Ohjekirja
Tämä käsikirja sopii myös