Medion DISNEY TV PRINCESS MD 3722 Omistajan opas

Tyyppi
Omistajan opas

Tämä käsikirja sopii myös

D-16
TECHNISCHE DATEN
Netzspannung: 230 V ~ 50 Hz
Leistung: 44 W
Audiosystem: TV-Betrieb: Mono
AV-Betrieb: Stereo
Bildröhrengröße: 37 cm (14 Inch); 33 cm sichtbare Diagonale
Hyperband-Tuner
Farbsystem: PAL/SECAM
Anzahl Programme: 80
Anschlüsse:
Antenne 75 Ohm
SCART
Front-AV (Cinch)
Kopfhörer 3,5 mm
Technische Änderungen vorbehalten!
Entsorgung
Verpackung
Nicht mehr benötigte Verpackungen und Packhilfsmittel sind recyclingfähig und sollten grundsätz-
lich der Wiederverwertung zugeführt werden.
Batterien
Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Die Batterien müssen bei einer
Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.
Gerät
Werfen Sie das TV-Gerät am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Er-
kundigen Sie sich in Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach Möglichkeiten einer umwelt- und
sachgerechten Entsorgung.
Disney-TV-Princess_MD3723-22.book Seite 16 Montag, 14. Juni 2004 4:33 16
GB-16
TECHNICAL DATA
Mains voltage: 230 V ~ 50 Hz
Power consumption: 44 W
Audio system: TV mode: mono
AV mode: stereo
CRT size: 37 cm (14-inch); 33 cm visible diagonal
Hyperband tuner
Colour system: PAL/SECAM
Number of programmes:80
Connections:
Antenna, 75 Ohm
SCART
Front AV (Cinch)
Headphones, 3.5 mm
Subject to technical changes.
Disposal
Packaging
All packaging and packaging materials that are no longer required can and should be recycled.
Batteries
Do not put used batteries in the household rubbish. The batteries must be deposited at a
collection point for used batteries.
Device
At the end of its life, the TV set must not be disposed of in household rubbish. Seek the advice of
your local authority on correct, environmentally-friendly disposal.
Disney-TV-Princess_MD3723-22.book Seite 16 Montag, 14. Juni 2004 4:33 16
F-6
VUE D'ENSEMBLE
Remarque :
Les antennes et le câble
Péritel ne sont pas
fournis.
Disney-TV-Princess_MD3723-22.book Seite 6 Montag, 14. Juni 2004 4:33 16
F-16
DONNÉES TECHNIQUES
Tension du secteur : 230 V ~ 50 Hz
Puissance : 44 W
Système audio : en fonctionnement TV : Mono
en fonctionnement AV : Stéréo
Taille du tube de l'image : 37 cm (14 pouces) ; diagonale visible de 33 cm
Tuner hyperbande
Système de couleur : PAL/SECAM
Nombre de programmes : 80
Raccordements :
Antenne 75 ohms
PÉRITEL
Prise audio/vidéo à l’avant (Cinch)
Casque 3,5 mm
Sous réserve de modifications techniques !
Traitement/Recyclage
Emballage
Les différents emballages usagés sont recyclables et doivent par principe être recyclés.
Piles
Les piles usagées ne sont pas des déchets domestiques. Les piles doivent être déposées
dans un lieu de collecte des piles usagées.
Appareil
Lorsque votre téléviseur arrive en fin de vie, ne le jetez jamais dans une poubelle classique. Infor-
mez-vous auprès de votre municipalité des possibilités de recyclage écologique et adapté.
Disney-TV-Princess_MD3723-22.book Seite 16 Montag, 14. Juni 2004 4:33 16
NEDERLANDS
NL-3
INHOUDSOPGAVE
Veiligheidsadviezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Overzicht van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Afstandsbediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Batterijen in de afstandsbediening zetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Installatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Apparaat uitpakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Inhoud verpakking controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Plaatsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Aansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Aansluiting van randapparatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Toetsfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
In/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Geluidsinstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Programma kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Overige toetsfuncties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Menu-instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
OSD-taal instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Programma instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Beeld instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Verhelpen van storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Afvalverwijdering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Disney-TV-Princess_MD3723-22.book Seite 3 Montag, 14. Juni 2004 4:33 16
NL-6
OVERZICHT VAN HET APPARAAT
Opmerking:
Antennes en SCART-ka-
bel zijn niet inbegrepen.
Disney-TV-Princess_MD3723-22.book Seite 6 Montag, 14. Juni 2004 4:33 16
NL-8
INSTALLATIE
Apparaat uitpakken
Verwijder al het verpakkingsmateriaal.
LET OP!
Laat kleine kinderen niet met folie spelen. Gevaar voor verstikking!
Inhoud verpakking controleren
Controleer bij het uitpakken of de volgende onderdelen zijn meegeleverd:
•1 televisie
1 afstandsbediening
2 batterijen R03/LR03/AAA
2 “Disney-voeten”
1 luidspreker
Gebruikshandleiding en garantiepapieren
Plaatsing
Zet de televisie op een stabiel, horizontaal, trillingsvrij vlak. Stel het apparaat niet bloot aan schok-
ken.
Let op de omgevingsomstandigheden zoals beschreven in het hoofdstuk “Veiligheidsadviezen”.
“Disney-voeten” monteren
De meegeleverde “Disney-voeten” kunnen naar wens wel of niet gemonteerd worden.
Kantel de televisie voorzichtig naar achteren zodat
het apparaat op de achterzijde ligt.
Druk de Disney-voet met het opschrift R (rechts)
op de, van voren gezien, rechter voet van het
apparaat. De beide houders moeten goed in de
uitsparingen in het apparaat klikken.
Druk de Disney-voet met het opschrift L (links) op
dezelfde manier op de andere apparaatvoet.
Disney-TV-Princess_MD3723-22.book Seite 8 Montag, 14. Juni 2004 4:33 16
NL-9
Luidsprekerdeel monteren
Voor de weergave van geluid moet de luidspreker
worden gemonteerd.
Plaats de luidspreker zo op de televisie dat de
stekkerverbindingen goed vast zitten. De onder-
kant van de luidspreker moet vlak tegen de televi-
sie aanliggen.
Aansluitingen
Antenneaansluiting
De televisie wordt aangesloten op de huisantenne of de kabel met een dubbel afgeschermde an-
tennekabel tussen de antenneaansluiting en de televisie.
Hoofdtelefoonaansluiting
De voorzijde van het apparaat is voorzien van een hoofdtelefoonaansluiting die geschikt is voor alle
in de handel gebruikelijke hoofdtelefoons met een 3,5 mm klinkstekker. Bij gebruik van de hoofd-
telefoon worden de luidsprekers uitgeschakeld.
VOORZICHTIG!
Een te hoog geluidsvolume kan, met name bij de hoofdtelefoon, gehoorbeschadigingen
veroorzaken. Zet daarom het geluidsvolume eerst op minimaal en sluit daarna pas de
hoofdtelefoon aan.
Netaansluiting
Sluit het apparaat pas op het net aan als alle andere verbindingen gemaakt zijn. Steek de netstek-
ker in een goed bereikbare contactdoos, 230 V ~ 50 Hz, in de buurt van het apparaat.
Aansluiting van randapparatuur
Via de SCART-aansluiting op de achterzijde en de audio/video-uitgangen aan de voorzijde van het
apparaat zijn er vele aansluitmogelijkheden voor diverse audio- en videoapparatuur (bv. voor een
videorecorder, SAT-receiver etc.).
Een extern apparaat kan worden aangesloten via
ofwel een SCART-kabel (SCART-aansluiting aan de achterzijde van de tv)
of via audio-tulpkabels (AV-aansluitingen aan de voorzijde van de tv).
Let op de gegevens in de gebruikshandleiding voor de randapparatuur.
Disney-TV-Princess_MD3723-22.book Seite 9 Montag, 14. Juni 2004 4:33 16
NL-10
TOETSFUNCTIES
In/uitschakelen
Druk op de schakelaar POWER op het apparaat om het apparaat op stand-by te zetten. De
aanduiding voor stand-by gaat aan.
Druk op de toets op de afstandsbediening om het apparaat in te schakelen. De aanduiding
voor stand-by gaat uit.
De POWER-schakelaar onthoudt de laatste instelling van het apparaat. Als het apparaat va-
nuit de modus stand-by is uitgeschakeld wordt bij het volgende indrukken van de POWER-
toets de modus stand-by weer ingeschakeld. Als het apparaat tijdens een lopend program-
ma is uitgeschakeld wordt dit programma bij het volgende indrukken van POWER weer in-
geschakeld.
Vanuit de modus stand-by kunt u het apparaat ook met het programmakeuzetoetsen op de af-
standsbediening of op het apparaat inschakelen.
Geluidsinstellingen
Druk op de toets resp. om het geluidsvolume te verlagen of te verhogen.
Druk op MUTE om het geluid geheel uit te schakelen.
Druk op MUTE of een geluidsvolumetoets om het geluid weer in te schakelen.
Programma kiezen
Met de programmakeuzetoetsen kunt u alle opgeslagen programma's na elkaar
weergeven.
Met de cijfertoetsen voert u het programmanummer rechtstreeks in:
– Voor een eencijferig programmanummer voert u alleen het betreffende
cijfer in; het teken voor de tweede positie verdwijnt na een paar seconden
van het beeldscherm.
– Voor een tweecijferig programmanummer voert u de beide cijfers meteen
na elkaar in.
Programma's waarvoor de toets SKIP is gebruikt (zie onder) kunnen alleen met de cijfer-
toetsen worden opgeroepen.
Disney-TV-Princess_MD3723-22.book Seite 10 Montag, 14. Juni 2004 4:33 16
NL-12
MENU-INSTELLINGEN
OSD-taal instellen
Druk op de toets MENU. Het beeldschermmenu wordt
weergegeven
1
.
Kies met behulp van de toets het item LANGUAGE
(taal)
2
.
Bevestig met . Het talenmenu wordt geopend.
Kies met behulp van de toets de gewenste taal. De
menutaal wordt meteen veranderd.
Druk, eventueel herhaaldelijk, op MENU om het beeldschermmenu
te sluiten.
Programma instellen
Bij het automatisch zoeken van programma's worden alle te ontvangen
programma's vastgelegd op de programmaplaatsen 1 tot maximaal 80.
Druk op de toets MENU. Het beeldschermmenu wordt weergegeven.
Kies met behulp van de toets het item CH TUNING
(programma-instelling). Bevestig met
Automatisch programma's zoeken
Kies het item AUTO en bevestig met .
Het automatisch programma's zoeken
begint:
Elk gevonden programma wordt kort
weergegeven en op een programmapla-
1. Als gedurende ongeveer 60 seconden geen invoer wordt gegeven verdwijnt het menu van het beeld-
scherm.
2. Op het beeldscherm kunt u de programmakeuzetoetsen gebruiken voor de navigatie
naar boven/onder en de toets “Geluidsvolume +” voor de functie “Bevestigen”.
OSD-taal
De menutaal wordt in deze handleiding in het Engels weergegeven. – U kunt de OSD
(“On-Screen-weergave”) echter ook instellen op Duits, Frans, Italiaans en Spaans.
Disney-TV-Princess_MD3723-22.book Seite 12 Montag, 14. Juni 2004 4:33 16
NL-15
VERHELPEN VAN STORINGEN
Controleer in geval van beeld- of geluidsstoringen eerst of u ze zelf kunt verhelpen. Het onder-
staande overzicht kan daarbij helpen.
Storing Mogelijke oorzaak
Het beeld blijft donker Is het apparaat op een stopcontact aangesloten?
Is de zekering van de huisinstallatie in orde?
Is de netschakelaar ingedrukt (is de aanduiding stand-by
aan)?
Geen geluid Staat de functie Mute (Geluid uit) aan?
Luidspreker gemonteerd?
Slechte beeldkwaliteit Stel contrast en helderheid in
Zijn de antennekabel en/of SCART-kabel goed aangeslo-
ten?
Alleen sneeuw en ruis Controleer de antenneaansluiting.
Voer zonodig een handmatige fijnregeling uit.
Geen kleur Wordt het tv-programma in kleur uitgezonden?
Stel de kleur handmatig in.
Disney-TV-Princess_MD3723-22.book Seite 15 Montag, 14. Juni 2004 4:33 16
NL-16
TECHNISCHE GEGEVENS
Netspanning: 230 V ~ 50 Hz
Vermogen: 44 W
Audiosysteem: TV: Mono
AV: Stereo
Beeldschermformaat: 37 cm (14 inch); 33 cm zichtbare diagonaal
Hyperband-tuner
Kleursysteem: PAL/SECAM
Aantal programma's: 80
Aansluitingen:
Antenne 75 Ohm
SCART
AV (tulp) aan voorzijde
Hoofdtelefoon 3,5 mm
Technische wijzigingen voorbehouden.
Afvalverwijdering
Verpakking
Niet meer benodigde verpakkingen en hulpmiddelen daarvoor kunnen worden gerecycled en die-
nen als herbruikbaar materiaal te worden afgevoerd.
Batterijen
Lege batterijen horen niet bij het huisvuil. Batterijen moeten bij een verzamelpunt voor lege
batterijen worden ingeleverd.
Apparaat
Behandel de televisie op het eind van de levensduur in geen geval als gewoon huisvuil. Informeer
bij uw gemeente naar de mogelijkheden van een milieuvriendelijke en doeltreffende behandeling
als afval.
Disney-TV-Princess_MD3723-22.book Seite 16 Montag, 14. Juni 2004 4:33 16
I-6
CARATTERISTICHE DELL'APPARECCHIO
Nota:
Le antenne e il cavo
SCART non sono in
dotazione.
Disney-TV-Princess_MD3723-22.book Seite 6 Montag, 14. Juni 2004 4:33 16
I-16
SPECIFICHE TECNICHE
Tensione: 230 V ~ 50 Hz
Potenza: 44 W
Sistema audio: Funzione TV: Mono
Funzione AV: Stereo
Dimensioni immagine: 37 cm (14 pollici); 33 cm di diagonale visibile
Tuner iperbanda
Sistema colore: PAL/SECAM
Numero programmi: 80
Collegamenti:
Antenna da 75 Ohm
SCART
AV anteriore (spinotto)
Cuffia da 3,5 mm
Con riserva di modifiche tecniche!
Smaltimento rifiuti
Imballaggio
Le confezioni non più utilizzate e i materiali da imballo sono riciclabili e devono essere destinati al
riutilizzo.
Batterie
Non smaltire le batterie usate assieme ai rifiuti domestici. Le batterie devono essere con-
segnate presso i centri di raccolta per batterie usate.
Apparecchio
Al termine della sua durata in vita non smaltire in alcun caso l'apparecchio televisivo assieme ai ri-
fiuti domestici. Rivolgersi all'amministrazione della propria città per conoscere le possibilità per uno
smaltimento conforme alle normative in materia ambientale.
Disney-TV-Princess_MD3723-22.book Seite 16 Montag, 14. Juni 2004 4:33 16
E-6
PLANO DEL APARATO
Advertencia:
Con el aparato no se su-
ministran las antenas y
los cablesScart.
Disney-TV-Princess_MD3723-22.book Seite 6 Montag, 14. Juni 2004 4:33 16
P-6
VISTA GERAL DO APARELHO
Notas:
Antenas e cabo SCART
não são fornecidos.
Disney-TV-Princess_MD3723-22.book Seite 6 Montag, 14. Juni 2004 4:33 16
DK-9
Montering af højttalerdel
Højttaleren skal monteres, for at der kan komme lyd fra
apparatet.
Sæt højttaleren sådan på TV-apparatet, at stikfor-
bindelserne sidder fast. Højttalerens underside
skal ligge an imod TV-apparatet.
Tilslutninger
Antennetilslutning
For at tilslutte TV'et til husets antenne eller kabel-TV anlægget skal du forbinde antennestikdåsen
og antennebøsningen på TV'et med et dobbeltskærmet antennekabel.
Udgang til hovedtelefon
På forsiden af TV-apparatet findes en hovedtelefonbøsning, som passer til alle almindelige hove-
dtelefoner, der er udstyret med et 3,5 mm jackstik. Højttalerne bliver slået fra, når der bruges ho-
vedtelefoner.
FORSIGTIG!
For høj lydstyrke, især ved brug af hovedtelefoner, kan medføre høreskader. Indstil derfor
først lydstyrken på minimum, og tilslut derefter hovedtelefonerne.
Nettilslutning
Forbind først apparatet med lysnettet, når alle andre forbindelser er etableret. Tilslut netstikket til
en let tilgængelig stikdåse (230 V ~ 50 Hz), som befinder sig i nærheden af opstillingsstedet.
Tilslutning af ekstraudstyr
SCART-bøsningen på bagsiden og audio-/video-udgangene på apparatets forside giver omfatten-
de tilslutningsmuligheder for forskellige audio- og videoapparater (f.eks. videobåndoptager, SAT-
modtager m.m.).
For at tilslutte et eksternt apparat, skal det forbindes
enten med et SCART-kabel (SCART-bøsning på TV'ets bagside).
eller med Audio-Cinch-kabler (AV-tilslutninger på TV'ets forside).
Iagttag venligst instruktionerne i betjeningsvejledningerne til ekstraudstyret.
Disney-TV-Princess_MD3723-22.book Seite 9 Montag, 14. Juni 2004 4:33 16
DK-10
TASTFUNKTIONER
nd/sluk
Tryk på kontakten POWER på apparatet for at sætte apparatet i standby-tilstand. Standby-
indikatoren tændes.
Tryk på tasten på fjernbetjeningen for at tænde apparatet. Standby-indikatoren slukker.
POWER-kontakten bibeholder apparatets sidste indstilling. Hvis apparatet blev slukket fra
standby-tilstanden, bliver det tændt igen i standby-tilstand, næste gang der trykkes på
POWER-tasten. Hvis apparatet blev slukket under et igangværende program, bliver det
tændt igen, næste gang der trykkes på POWER-tasten.
Fra standby-tilstanden kan apparatet også tændes med programvalgstasterne på fjernbetjeningen
eller på apparatet.
Lydindstillinger
Tryk på tasten hhv. for at sænke hhv. hæve lydstyrken.
Tryk på MUTE for at frakoble lyden helt.
Tryk på MUTE eller lydstyrke-tasten for at koble lyden ind igen.
Valg af program
Ved hjælp af programvalgstasterne kan du fremkalde alle lagrede programmer efter
hinanden.
Tast programnummeret direkte med ciffertasterne:
– For et programnummer med ét ciffer skal du blot trykke det pågældende
ciffer; tegnet for det andet ciffer forsvinder efter et par sekunder fra skær-
men.
– For et programnummer med to cifre skal du trykke begge cifre efter hin-
anden.
Programmer, hvor tasten SKIP er blevet anvendt (se nedenfor), kan kun fremkaldes med
ciffertasterne.
Tasten INFO viser programnummeret for det aktuelle program. Tryk på INFO igen
for at fjerne programnummeret fra skærmen.
Med tasten QUICK VIEW kan du skifte frem og tilbage mellem det aktuelle og det
sidst valgte program.
Disney-TV-Princess_MD3723-22.book Seite 10 Montag, 14. Juni 2004 4:33 16
DK-16
TEKNISKE DATA
Netspænding: 230 V (50 Hz)
Effekt: 44 W
Audiosystem: TV-drift: Mono
AV-drift: Stereo
Skærmstørrelse: 37 cm (14 tommer); diagonalt 33 cm synligt
Hyperband-Tuner
Farvesystem: PAL/SECAM
Antal programmer: 80
Tilslutninger:
Antenne 75 ohm
SCART
Front-AV (Cinch)
3,5 mm hovedtelefonbøsning
Producenten forbeholder sig ret til at foretage tekniske ændringer af produktet.
Bortskaffelse
Emballage
Emballage og indpakningshjælpemidler, der ikke skal bruges mere, kan genbruges og skal derfor
principielt bortskaffes til genbrug.
Batterier
Brugte batterier må ikke smides i husholdningsaffaldet. Batterierne skal bortskaffes på de
dertil beregnede indsamlingssteder.
Kedel
Når TV-apparatet når slutningen af sin levetid, må det under ingen omstændigheder bortskaffes
som almindeligt husholdningsfaffald. Forhør dig hos de lokale myndigheder om, hvordan du skal
bortskaffe apparatet på en miljømæssig korrekt måde.
Disney-TV-Princess_MD3723-22.book Seite 16 Montag, 14. Juni 2004 4:33 16
S-14
Ställa in bilden
Tryck på knappen MENU. Bildskärmsmenyn visas.
Tryck på knapparna för att välja punkten
PICTURE (bild).
Bekräfta med . Den senast inställda bildinställningen visas, t
ex SHARPNESS (skärpa):
Tryck på knapparna för att sänka (åt vänster) eller höja
(åt höger) skärpan.
Tryck på knapparna för att öppna de andra bildinställningarna som står till förfo-
gande: CONTRAST (kontrast), COLOUR (färg), BRIGHTNESS (ljusstyrka):
Tryck på knapparna för att sänka (åt vänster) eller höja (åt höger) dessa värden.
Sista punkten i bildinställningen utgörs av RESET - EXECUTE
(återställa värden - utföra). Bekräfta med . Alla värden i
bildinställningen återställs till fabriksinställningen.
Disney-TV-Princess_MD3723-22.book Seite 14 Montag, 14. Juni 2004 4:33 16
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154

Medion DISNEY TV PRINCESS MD 3722 Omistajan opas

Tyyppi
Omistajan opas
Tämä käsikirja sopii myös