Philips GC6106/03 Ohjekirja

Kategoria
Steam ironing stations
Tyyppi
Ohjekirja
SUOMI90
Laitteen osat
A Höyryletku
B Lämpötilan merkkivalo
C Lämpötilan valitsin ja ilmaisin
D Höyrypainike ja lukituspainike
- D1. Lukituspainike
- D2. Höyrypainike
E Höyrysäiliön korkki
F Höyryraudan laskualusta
G Höyrysäiliö
H Liitosjohto
I Höyryn merkkivalo (vain GC6107)
J Höyrysäiliön virtakytkin ja virran merkkivalo
K Höyryn säädin (vain GC6107/GC6104)
L Silitysraudan virtakytkin ja virran merkkivalo
M Höyrysäiliö tyhjä -merkkivalo (vain GC6107)
N Pohja
Tärkeää
Lue nämä ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää laitetta. Säästä
käyttöohje vastaisen varalle.
Tarkasta, että laitteen arvokilven jännitemerkintä vastaa paikallista
verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen pistorasiaan.
Liitä laite mielellään maadoitettuun pistorasiaan.
Älä käytä laitetta, jos sen pistotulpassa, liitosjohdossa,
höyryletkussa tai itse laitteessa on näkyviä vaurioita tai jos laite on
vaurioitunut pudotessaan tai se vuotaa.
Tarkasta liitosjohdon ja höyryletkun kunto säännöllisesti.
Jos verkkoliitosjohto tai höyryletku on vaurioitunut, se on
vaaratilanteiden välttämiseksi vaihdatettava Philips Kodinkoneiden
valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muuten ammattitaitoisella
henkilöllä.
Laitetta ei saa koskaan jättää ilman valvontaa silloin kun se on
liitetty sähköverkkoon.
Älä upota höyryrautaa tai höyrysäiliötä veteen. Jos laite on
pudonnut veteen, irrota ensin pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin
nostat laitteen vedestä.Tarkastuta veteen pudonnut laite huollossa
ennen käyttöönottoa.
Pidä laite poissa lasten ulottuvilta.
Aseta höyryrauta ja höyrysäiliö aina tukevalle, tasaiselle ja
vaakasuoralle pinnalle ja käytä tukevaa, tasaista ja vaakasuoraa
alustaa silittäessäsi. Älä aseta höyrysäiliötä silityslaudan pehmeän
osan päälle.
Pidä huoli, ettei höyryraudan kuuma pohja kosketa liitosjohtoa tai
höyryletkua.
SUOMI 91
Laskualusta ja höyryraudan pohja tulevat hyvin kuumiksi ja voivat
koskettaessa aiheuttaa palovamman. Jos haluat siirtää
höyrysäiliötä, älä koske laskualustaan.
Aseta höyrynvalitsin asentoon O, aseta höyryrauta pystyasentoon
ja irrota pistotulppa pistorasiasta aina, kun lopetat silittämisen, kun
puhdistat laitetta, kun täytät tai tyhjennät vesisäiliötä tai kun
hetkeksikin poistut höyryraudan luota.
Älä laita vesisäiliöön hajusteita, etikkaa, kalkinpoistoaineita tai
muitakaan kemikaaleja.
Jos höyrysäiliön korkin alta purkautuu höyryä laitteen
lämmityksen aikana, sammuta laite ja kiristä höyrysäiliön korkki.
Jos höyryä purkautuu edelleen laitteen lämmityksen aikana,
sammuta laite ja ota yhteys Philipsin valtuuttamaan
huoltoliikkeeseen.
Älä avaa höyrysäiliön korkkia, kun höyrysäiliössä on painetta.
Noudata tässä käyttöohjeessa olevia ohjeita.
Älä käytä höyrysäiliössä muuta korkkia kuin laitteen mukana
tullutta korkkia, sillä korkki toimii samalla turvaventtiilinä.
Tämä laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön.
Käyttöönotto
1 Poista höyryraudan pohjassa mahdollisesti oleva tarra tai
suojakelmu ja pyyhi pohja puhtaaksi pehmeällä liinalla.
2 Kierrä liitosjohto ja höyryletku kokonaan auki.
3 Aseta höyrysäiliö tukevalle, tasaiselle alustalle.
4 Aseta höyryrauta laskualustalle.
Käyttöönotto
Höyrysäiliön täyttö
Älä upota höyrysäiliötä veteen.
Älä avaa korkkia, kun höyryrauta ja höyrysäiliö ovat vielä kuumia.
1 Irrota pistotulppa pistorasiasta.
C
2 Kierrä höyrysäiliön korkki hitaasti auki.
Korkkia avattaessa saattaa kuulua ääntä, joka johtuu höyrysäiliössä
olevasta ali- tai ylipaineesta. Se on täysin normaalia.
SUOMI92
C
3 Kaada höyrysäiliöön vettä (enintään 1 litra).
Käytä säiliön täyttämiseen vesijohtovettä.
Jos paikallinen vesijohtovesi on erittäin kovaa, on suositeltavaa
käyttää 50 % tislattua vettä ja 50 % vesijohtovettä.
Älä laita höyrysäiliöön hajusteita, etikkaa, kalkinpoistoaineita tai
muitakaan kemikaaleja.
4 Kierrä korkki tiiviisti höyrysäiliön täyttöaukkoon.
Pikatäyttö
C
1 Pidä laite liitettynä pistorasiaan ja varmista, että höyryrautaan
on kytketty virta.Aseta sitten höyrysäiliön virtakytkin OFF-
asentoon.
C
2 Paina höyrypainiketta, kunnes laitteesta ei enää kuulu höyryn
purkautumisen aiheuttamaa ääntä.
3 Pidä höyrypainike painettuna ja kierrä höyrysäiliön korkki
hitaasti auki kääntämällä sitä vastapäivään.Tämä poistaa
höyrysäiliössä olevan paineen.
Varmista, että höyrysäiliössä ei ole enää höyryä. Aseta korkin päälle
kangas korkkia avatessasi.
4 Irrota pistotulppa pistorasiasta.
5 Täytä höyrysäiliö kohdassa Höyrysäiliön täyttö neuvotulla
tavalla ja anna laitteen kuumentua uudelleen.
Lämpötilan valinta
Aseta höyrysäiliö tukevalle vaakasuoralle alustalle. Älä laita höyrysäiliötä
silityslaudan pehmeälle osalle.
1 Aseta höyryrauta laskualustalle.
Varo laittamasta kuumaa höyryrautaa letkun tai liitosjohdon päälle. Pidä
huoli, ettei höyryraudan kuuma pohja kosketa liitosjohtoa.
C
2 Aseta silityslämpötila kääntämällä lämpötilanvalitsin sopivaan
asentoon.
Tarkista oikea silityslämpötila tekstiilin hoito-ohjeesta.
SUOMI 93
Jos et tiedä mistä materiaal(e)ista vaate on tehty, kokeile varovasti
silittää jostain sellaisesta kohdasta, joka ei vaatetta käytettäessä näy
päällepäin.
Silkki, villa ja tekokuidut: silitä nurjalta puolelta, ettei pinta ala kiiltää.
Aloita silittäminen matalinta lämpötilaa vaativista tekstiileistä, kuten
tekokuiduista.
C
3 Liitä pistotulppa maadoitettuun pistorasiaan ja aseta sekä
höyrysäiliön että höyryraudan virtakytkin ON-asentoon.
Höyrysäiliö ja höyryraudan pohja alkavat kuumentua.
Kun lämpötilan merkkivalo sammuu, höyryrauta on riittävän
kuuma.
Höyrysilityksen aikana lämpötilan merkkivalo syttyy ajoittain
uudelleen. Se osoittaa, että höyryrauta on lämpiämässä oikeaan
lämpötilaan.
Jos olet silittänyt käyttämällä korkeaa lämpötilaa ja asetat sitten
lämpötilan valitsimen osoittamaan alempaa lämpötilaa, odota, että
lämpötilan merkkivalo syttyy uudelleen, ennen kuin jatkat silitystä,
jotta kankaat eivät vahingoittuisi.
Vinkkejä
- Jos vaate on valmistettu erilaisista materiaaleista, valitse silityslämpötila
arimman materiaalin mukaan, eli alin lämpötila. Esimerkki: jos
vaatteessa on 60 % polyesteriä ja 40 % puuvillaa, se tulisi silittää
polyesterille tarkoitetulla lämmöllä (1) ja ilman höyryä.
- Villa alkaa silitettäessä helposti kiiltää.Tämä voidaan välttää
käyttämällä silitysliinaa tai silittämällä vaate nurjalta puolelta.
- Sametti ja muut helposti kiiltämään alkavat materiaalit tulisi silittää
vain yhteen suuntaan (nukan suuntaan) ja hyvin vähän painaen.
- Älä käytä höyrysilitystä värilliselle silkille. Höyry voi aiheuttaa läikkiä.
Höyryasetus
MIN (katso luku
Silittäminen ilman
höyryä)
Matala tai keskitaso
Keskitaso - MAX
Materiaali
Keinokuidut
(esimerkiksi asetaatti,
akryyli, viskoosi,
polyamidi, polyesteri)
ja silkki
Villa
Puuvilla, pellava
Ota huomioon, että
pesuohjeen merkintä
Z kieltää tuotteen
silittämisen.
Pesuohjeen symboli
B
C
D
Z
Lämpötila-
asetus
1
2
21
SUOMI94
Käyttö
Höyrysilitys
1 Varmista, että höyrysäiliössä on riittävästi vettä.
Höyrysilitys edellyttää riittävän korkeaa silityslämpötilaa
(lämpötila-asetukset 2 - MAX).
C
2 Valitse silityslämpötilaan sopiva höyryasetus:
- Valitse lämpötila-asetusta 1 käytettäessä höyryasetus MIN (katso
kohta Silittäminen ilman höyryä).
- Valitse lämpötila-asetusta 2 käytettäessä matala tai keskitason
höyryastetus.
- Valitse lämpötila-asetusta 3 - MAX käytettäessä vähintään
keskitason höyryasetus tai höyryasetus MAX.
3 Höyrysäiliö ja höyryraudan pohja alkavat kuumentua.
- Kylmäkäynnistys: pohjan kuumeneminen kestää noin 2 minuuttia ja
höyrysäiliön kuumeneminen noin 8 minuuttia.
- Pikakuumennus: jos täytät höyrysäiliön höyrysilityksen aikana,
höyrysäiliössä oleva vesi kuumenee noin 6 minuutissa.
4 Kun höyrysäiliössä oleva vesi on tarpeeksi kuumaa
höyrysilitystä varten, höyrysäiliön virran merkkivalo sammuu
(vain GC6104, GC6103 ja GC6102). Höyryn merkkivalo syttyy
(vain GC6107).
Höyrysilityksen aikana höyryn merkkivalo palaa ajoittain. Se
osoittaa, että höyrysäiliö kuumenee oikeaan lämpötilaan.
C
5 Pidä höyrypainike painettuna höyrysilityksen aikana.
Jos haluat käyttää höyryä jatkuvasti, työnnä lukituspainike
lukitusasentoon.
6 Voit lopettaa höyryn käytön vapauttamalla lukituspainikkeen.
Jos höyryä ei ole käytetty vähään aikaan, höyryletkuun jäänyt höyry on
saattanut kondensoitua vedeksi. Kun alat silittää uudelleen, laitteesta
saattaa kuulua veden aiheuttamaa ääntä ja höyryraudan pohjasta
saattaa tulla muutama vesipisara.
B
Voit estää pisaroita putoamasta vaatteille pitämällä höyryrautaa jonkin
vanhan kankaan päällä ja painamalla höyrypainiketta, kunnes
höyryntuotanto on palautunut normaaliksi, ennen kuin jatkat silitystä.
SUOMI 95
Silittäminen ilman höyr
1 Valitse suositeltu silityslämpötila (katso luku Käyttöönotto).
Älä paina höyrypainiketta silityksen aikana.
Höyryä saattaa purkautua, jos painat vahingossa höyrypainiketta
silityksen aikana.Tämän välttämiseksi voit lopettaa
höyryntuotannon asettamalla höyrysäiliön virtakytkimen OFF-
asentoon.
Jos höyrysäiliö on tyhjä tai se ei ole vielä tarpeeksi kuuma, säiliön
sisältä kuuluu napsahdus, kun höyryventtiili avautuu.Tämä on
täysin normaalia.
Toiminnot
Höyrysilitys pystyasennossa
C
Verhot ja vaatteet (takit, puvut yms.) voidaan höyrysilittää
pitämällä höyryrautaa pystyasennossa.
1 Paina höyrypainiketta. Jos haluat käyttää höyryä jatkuvasti, käytä
lukituspainiketta.
Älä koskaan suuntaa höyryä ihmisiä päin.
Vaihteleva höyry (vain GC6107 ja GC6104)
Höyrymäärä on jatkuvasti portaattomasti säädettävissä MIN- ja MAX-
asetusten välillä (katso luku Käyttöönotto).
Höyrysäiliö tyhjä -merkkivalo (vain GC6107)
Kun vesi loppuu höyrysäiliöstä käytön aikana, höyrysäiliö tyhjä -
merkkivalo syttyy.
1 Täytä höyrysäiliö vedellä (katso luku Käyttöönotto).
Höyryn merkkivalo (vain GC6107)
Kun höyrysäiliö on valmiina höyrysilitystä varten, höyryn merkkivalo
syttyy.
SUOMI96
Puhdistus ja hoito
Liikuta höyryrautaa hitaasti käytetyn kankaan päällä, niin että
vesitahrat häviävät pohjasta.
C
1 Voit poistaa paineen höyrysäiliöstä asettamalla höyryraudan
virtakytkimen ON-asentoon ja höyrysäiliön virtakytkimen
OFF-asentoon.
C
2 Poista paine höyrysäiliöstä painamalla höyrypainiketta, kunnes
laitteesta ei enää kuulu höyryn purkautumisen aiheuttamaa
ääntä.
3 Irrota pistotulppa pistorasiasta.
4 Aseta höyryrauta laskualustalle, aseta höyryn säädin MIN-
asentoon ja anna laitteen jäähtyä ennen puhdistusta.
Höyryrauta
1 Pyyhi höyryrauta puhtaaksi kostealla liinalla.
2 Pyyhi pohjaan tarttunut kalkki ja muu lika kostealla liinalla ja
naarmuttamattomalla (nestemäisellä) puhdistusaineella.
Älä koskaan upota höyryrautaa veteen äläkä huuhtele sitä vesihanan
alla.
Höyrysäiliö
Huuhtele höyrysäiliö kerran kuukaudessa tai noin kymmenen
käyttökerran jälkeen.
C
1 Avaa varovasti höyrysäiliön korkki.
Anna laitteen jäähtyä riittävästi ennen korkin avaamista.
SUOMI 97
C
2 Huuhtele höyrysäiliö 500 millilitralla puhdasta vettä. Kaada vesi
pois pitämällä höyrysäiliötä ylösalaisin pesualtaan päällä.
3 Kierrä korkki takaisin kiinni höyrysäiliöön.
Säilytys
Varmista, että höyryrauta on jäähtynyt riittävästi, ennen kuin pistät sen
talteen.
1 Irrota pistotulppa pistorasiasta ja anna höyryraudan jäähtyä.
2 Tyhjennä höyrysäiliö.
3 Tarkasta säännöllisesti, että höyryletku ja liitosjohto ovat ehjät.
Ympäristöasiaa
C
Älä hävitä loppuun käytettyä laitetta tavallisen kotitalousjätteen
mukana, vaan toimita se asianmukaiseen keräyspisteeseen. Näin
autat suojelemaan ympäristöä.
Takuu & huolto
Jos haluat lisätietoa tai jos laitteen suhteen tulee ongelmia, katso
Philipsin www-sivuja osoitteesta www.philips.com tai ota yhteys
Philipsin asiakaspalveluun (puhelinnumero löytyy takuulehtisestä).Voit
myös kääntyä lähimmän Philips-kauppiaan puoleen tai ottaa yhteyden
Philips Domestic Appliances and Personal Care BV:n Service-osastoon.
Tarkistusluettelo
Tässä luvussa käsitellään tavallisimpia ongelmia, joita höyryraudan
käytössä saattaa esiintyä. Lisätietoja on käyttöohjeen muissa osissa. Jos
et saa ongelmaa ratkaistua, ota yhteys Philipsin asiakaspalveluun
(puhelinnumero löytyy takuulehtisestä).Voit myös ottaa yhteyden
Philips-myyjään tai Philips Kodinkoneiden valtuuttamaan
huoltoliikkeeseen.
SUOMI98
Ratkaisu
Ilmiö häviää hetken kuluttua.
Likahiukkaset ovat harmittomia ja
niiden irtoaminen loppuu, kun
höyryrautaa on käytetty joitakin
kertoja.
Valitse silityslämpötila, joka sopii
höyrysilitykseen (lämpötila-asetukset
2 - MAX).
Aseta höyryraudan virtakytkin ON-
asentoon ja odota, että höyryrauta
kuumenee.
Laita höyrysäiliö tukevalle tasaiselle
alustalle.
Tämä on normaalia. Pidä höyryrautaa
jonkin vanhan kankaan päällä ja paina
höyrypainiketta. Pisarat imeytyvät
kankaaseen. Muutaman sekunnin
kuluttua höyryntuotanto toimii
normaalisti.
Aseta sekä höyryraudan että
höyrysäiliön virtakytkin ON-asentoon.
Odota, että höyrysäiliö kuumenee. Se
kestää noin 6 - 8 minuuttia.
Voit tarkistaa höyryn tulon pitämällä
(kylmää) peiliä pohjan höyryaukkojen
edessä.
Puhdista pohja kostealla liinalla.
Puhdista pohja kostealla liinalla.Valitse
suositeltava silityslämpötila.
Mahdollinen syy
Tämä on normaalia. Jotkut osat on
rasvattu tehtaalla.
Tämä on tavallista uuden höyryraudan
yhteydessä.
Lämpötilan valitsin on asetettu
osoittamaan lämpötilaa, joka on liian
alhainen höyrysilitykseen.
Höyryrautaan ei ole kytketty virtaa.
Höyrysäiliö on heiluvalla ja/tai
epätasaisella alustalla.
Höyrysilitystä aloitettaessa letku on
kylmä. Höyry tiivistyy letkussa ja
saattaa aiheuttaa vesipisaroiden
tippumista pohjasta.
Höyrysäiliöön ja/tai höyryrautaan ei
ole kytketty virtaa.
Höyrysäiliö ei ole riittävän kuuma
höyryntuotantoa varten.
Hyvin kuuma (eli korkealuokkainen)
höyry ei juurikaan näy, varsinkaan
silloin kun lämpötilanvalitsin on
maksimiasennossa ja ympäristön
lämpötila on suhteellisen korkea.
Vedessä olevia epäpuhtauksia tai
kemikaaleja on kertynyt höyryraudan
pohjaan.
On käytetty liian korkeaa
silityslämpötilaa.
Ongelma
Laitteesta tulee hiukan savua, kun siihen
kytketään virta ensimmäistä kertaa.
Uuden höyryraudan pohjasta irtoaa
likaa.
Pohjasta tulee vesipisaroita
Laite ei tuota lainkaan höyryä.
Höyryraudan pohjasta ei tule höyryä.
Pohja on likainen
 117

     .
    
    
   
  
 .
  
  
   (
 2  MAX).
    
  'on'   
   .
   
    .
  . 
     
    
 .  
   .
    
   
.
    
    
 'on'.
 6  8   
   .
     
   
 ()  
    .
    
   .
    
   .  
 
.
 
  . 
    
  .
    
 .
    
   
    .
    .
   
   /
 .
    
,    . 
  
,  
    
.
   /  
  .
     
   .
    (. 
)  , 
    
   
   
  
 .
     
    
  .
   
.

    
      .
  
    
.
    

    .
     .
   .
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130

Philips GC6106/03 Ohjekirja

Kategoria
Steam ironing stations
Tyyppi
Ohjekirja