Waeco TropiCool TB-W203 Käyttö ohjeet

Brändi
Waeco
Kategoria
cool boxes
Malli
TropiCool TB-W203
Tyyppi
Käyttö ohjeet
D
Fordern Sie weitere Informationen zur umfangreichen Produktpalette aus dem Hause
Dometic WAECO an. Bestellen Sie einfach unsere Kataloge kostenlos und unver-
bindlich unter der Internetadresse: www.dometic-waeco.de
GB
We will be happy to provide you with further information about Dometic WAECO
products. Please order our free catalogue with no obligation to buy on our homepage:
www.dometic-waeco.com
F
Demandez d’autres informations relatives à la large gamme de produits de la maison
Dometic WAECO. Commandez tout simplement notre catalogue gratuitement et sans
engagement à l’adresse internet suivante : www.dometic-waeco.com
E
Solicite más información sobre la amplia gama de productos de la empresa Dometic
WAECO. Solicite simplemente nuestros catálogos de forma gratuita y sin compromi-
so en la dirección de Internet: www.dometic-waeco.com
I
Per ottenere maggiori informazioni sull’ampia gamma di prodotti Dometic WAECO è
possibile ordinare una copia gratuita e non vincolante del nostro Catalogo all’indirizzo
Internet: www.dometic-waeco.com
NL
Maak kennis met het omvangrijke productscala van de firma Dometic WAECO. Bestel
onze catalogus gratis en vrijblijvend onder het internetadres:
www.dometic-waeco.com
DK
Bestil yderligere information om det omfattende produktudvalg fra Dometic WAECO.
Bestil vores katalog gratis og uforpligtende på internetadressen:
www.dometic-waeco.com
S
Inhämta mer information om den omfattande produktpaletten från Dometic WAECO:
Beställ våra kataloger gratis och utan förpliktelser under vår Internetadress:
www.dometic-waeco.com
N
Be om mer informasjon om det rikholdige produktutvalget fra Dometic WAECO.
Bestill vår katalog gratis uforbindtlig på Internettadressen: www.dometic-waeco.com
FIN
Pyytäkää lisää tietoja Dometic WAECOn kattavista tuotevalikoimista. Tilatkaa tuoteku-
vastomme maksutta ja sitoumuksetta internet-osoitteesta: www.dometic-waeco.com
TB-W203.book Seite 2 Montag, 23. Januar 2012 1:54 13
Neuvoja käyttöohjeen käyttämiseen TropiCool TB-W203
62
Lue tämä ohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöön ottamista ja
säilytä ohje. Jos myyt laitteen eteenpäin, anna ohje tällöin edelleen
ostajalle.
Sisällysluettelo
1 Neuvoja käyttöohjeen käyttämiseen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
2 Turvallisuusohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
3 Määräysten mukainen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
4 Toimituskokonaisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
5 Tekninen kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
6 Asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
7 Käyttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
8 Puhdistus ja huolto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
9 Tuotevastuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
10 Hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
11 Häiriöiden poistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
12 Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
1 Neuvoja käyttöohjeen käyttämiseen
Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleita:
Huomio!
Turvallisuusohje: Noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö-
tai laitevahinkoihin.
Huomio!
Turvallisuusohje, joka viittaa sähkövirrasta ja -jännitteestä
johtuviin vaaroihin: Noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilö-
ja laitevaurioihin ja haitata laitteen toimintaa.
Ohje
Laitteen käyttöä koskevia lisätietoja.
Menettely: Tämä symboli ilmaisee, että sinun tulee tehdä jotakin.
Tarvittava menettely kuvataan askel askeleelta.
Tämä symboli kuvailee menettelyn tuloksen.
TB-W203.book Seite 62 Montag, 23. Januar 2012 1:54 13
TropiCool TB-W203 Turvallisuusohjeet
63
Noudata myös seuraavia turvallisuusohjeita.
2 Turvallisuusohjeet
2.1 Yleinen turvallisuus
Laitetta ei saa ottaa käyttöön, jos siinä on näkyviä vaurioita.
Ainoastaan ammattilaiset saavat korjata tätä laitetta. Epäasianmukaisista
korjauksista saattaa aiheutua huomattavia vaaroja.
Käänny asiakaspalvelun puoleen, jos laite tarvitsee korjausta.
Huolehdi siitä, ettei tuuletusrakoja peitetä.
Irrota kylmälaukku ja muut sähköä käyttävät laitteet akusta ennen
pikalaturin liittämistä.
Vertaa tyyppikilven jännitetietoja käytettävissä olevaan energiansyöttöön.
Elintarvikkeita saa säilyttää vain alkuperäispakkauksissa tai
tarkoitukseen sopivissa astioissa.
Kylmälaukku ei sovi syövyttävien tai liuotinainepitoisten aineiden
kuljettamiseen!
Sähkölaitteet eivät ole lasten leluja!
Käytä laitetta lasten ulottumattomissa.
2.2 Laitteen käyttöturvallisuus
Älä käytä laitetta avotulen tai muiden lämpölähteiden lähellä (lämmitys,
voimakas auringonpaiste, kaasu-uunit jne.).
Älä laita sisäastiaan minkäänlaisia nesteitä tai jäätä.
Älä koskaan upota laitetta veteen.
Suojaa laite kuumuudelta ja kosteudelta.
Valmistaja ei ota vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat
epätarkoituksenmukaisesta käytöstä tai väärästä käytöstä.
TB-W203.book Seite 63 Montag, 23. Januar 2012 1:54 13
Määräysten mukainen käyttö TropiCool TB-W203
64
3 Määräysten mukainen käyttö
Kiinteästi asennettava kylmälaukku on tarkoitettu käytettäväksi
12-V-DC-ajoneuvoverkossa.
Kylmälaukku sopii elintarvikkeiden jäähdyttämiseen.
Jos haluat jäähdyttää lääkkeitä, tarkista, vastaako laitteen jäähdytysteho
kulloisenkin lääkkeen vaatimuksia.
4 Toimituskokonaisuus
Tarkasta ennen laitteen käyttöönottoa, että kaikki toimituskokonaisuuteen
kuuluvat osat ovat mukana.
5 Tekninen kuvaus
Kylmälaukku sopii liikkuvaan käyttöön. Se voi jäähdyttää tuotteita kork. 20 °C
ympäristölämpötilan alle (termostaattinen poiskytkentä noin +5 °C:eessa) tai
pitää tuotteet kylmänä.
Jäähdytys on kulumaton peltier-jäähdytys, jonka lämmönpoisto hoidetaan
tuulettimella.
Ohje
Jäähdytys kytketään pois, kun tulojännite laskee alle 11,6 V:n.
Jäähdytys kytkeytyy uudelleen päälle vasta, kun tulojännite on
vähintään 12,1 V.
Määrä Nimitys
1 Kylmälaite
1 Käyttöohje
TB-W203.book Seite 64 Montag, 23. Januar 2012 1:54 13
TropiCool TB-W203 Asennus
65
6 Asennus
Kun asennat laitetta ajoneuvoon, huomioi seuraavat ohjeet:
Asenna kylmälaukku kuivaan, suojaisaan paikkaan.
(asennusmitat: ks. kuva 1, sivu 3).
Vältä asentamista lämpölähteiden kuten lämmitinten, kaasu-uunien,
lämminvesiputkien jne. lähelle.
Kylmälaukun täytyy olla asennettuna niin, että lämmennyt ilma pääsee
poistumaan hyvin jäähdytysaggregaatista. Huolehdi siksi riittävästä
tuuletuksesta.
7 Käyttö
Puhdista uusi kylmälaukku hygieenisistä syistä kostealla liinalla
sisältä ja ulkoa ennen laitteen käyttöön ottamista (ks. myös
kappale ”Puhdistus ja huolto” sivulla 66).
7.1 Vinkkejä energian säästämiseen
Älä avaa kylmälaukkua tarpeettoman usein!
Älä pidä kantta tai luukkua auki tarpeettoman kauan!
7.2 Kylmälaukun käyttäminen
Kylmälaukku tarvitsee kaikkien kylmälaitteiden tavoin kunnon
tuuletuksen, jotta sen synnyttämä lämpö pääsee poistumaan.
Muutoin laitteen asianmukaista toimintaa ei voida taata.
Kytke kylmälaukku päälle on-/off-kytkimellä (ks. kuva 2, sivu 3, kohta A).
On-/off-kytkimen LED loistaa ja kylmälaukun sisätilan lämpötila laskee
korkeintaan 5 °C:eeseen.
Huolehdi siitä, että kylmälaukussa on vain esineitä tai tuotteita,
jotka saa jäähdyttää tai lämmittää valittuun lämpötilaan.
TB-W203.book Seite 65 Montag, 23. Januar 2012 1:54 13
Puhdistus ja huolto TropiCool TB-W203
66
8 Puhdistus ja huolto
Huomio!
Vedä liitäntäjohto irti pistorasiasta tai savukkeensytyttimestä aina
ennen kylmälaukun puhdistusta.
Huomio!
Älä puhdista kylmälaukkua koskaan juoksevan veden alla tai
tiskivedessä.
Huomio!
Älä käytä puhdistamiseen voimakkaita puhdistusaineita tai kovia
esineitä, koska ne voivat vahingoittaa kylmälaukkua.
Puhdista kylmälaukku toisinaan sisältä kostealla rievulla.
Puhdista laite ulkopuolelta kostealla liinalla.
9 Tuotevastuu
Laitetta koskee lakisääteinen takuuaika. Jos tuote sattuu olemaan viallinen,
käänny maasi valmistajan toimipisteen puoleen (osoitteet käyttöohjeen
takasivulla) tai ota yhteyttä omaan ammattikauppiaaseesi.
Korjaus- ja takuukäsittelyä varten lähetä mukana seuraavat asiakirjat:
kopio ostolaskusta, jossa näkyy ostopäivä,
valitusperuste tai vikakuvaus.
10 Hävittäminen
Vie pakkausmateriaali mahdollisuuksien mukaan vastaavan
kierrätysjätteen joukkoon.
Jos poistat laitteen lopullisesti käytöstä, ota selvää laitteen
hävittämistä koskevista määräyksistä lähimmässä
kierrätyskeskuksessa tai kauppiaan luona.
TB-W203.book Seite 66 Montag, 23. Januar 2012 1:54 13
TropiCool TB-W203 Häiriöiden poistaminen
67
11 Häiriöiden poistaminen
12 Tekniset tiedot
Oikeus mallimuutoksiin, teknistä kehitystä palveleviin muutoksiin ja
toimitusmahdollisuuksiin pidätetään.
Häiriö Mahdollinen syy Ratkaisuehdotus
Virta on päällä ja
laukku ei toimi.
Ajoneuvon sulake on
palanut.
Vaihda ajoneuvon tupakansytytinsulake
(noudata ajoneuvon käyttöohjeita).
Kylmälaukku ei
jäähdytä tyydyttävästi
ja tuuletin ei pyöri.
Tuuletinmoottori on
rikki.
Vain valtuutettu asiakaspalveluliike voi
korjata vian.
Kylmälaukku ei
jäähdytä tyydyttävästi
ja tuuletin pyörii.
Peltier-elementti on
rikki.
Vain valtuutettu asiakaspalveluliike voi
korjata vian.
Tuotenumero: TB-W203S-71
Tilavuus: n. 2,5 litraa
Liitäntäjännite: 12 V
DC
Tehonkulutus: noin 30 W
Lämpötila-alue: n. 5 °C sisälämpötilaan asti
(maks. 20 °C ympäristölämpötilaa kylmemmäksi)
Paino: n. 1,5 kg
Tarkastus/sertifikaatti:
TB-W203.book Seite 67 Montag, 23. Januar 2012 1:54 13
/