GBC ThermaBind T400 Ohjekirja

Brändi
GBC
Kategoria
thermal binding machines
Malli
ThermaBind T400
Tyyppi
Ohjekirja
24
Tekniset tiedot
GBC ThermaBind T400
A4
310 x 41 mm
40 mm
4 minuuttia
Vaihteleva – 40, 60, 80, 100, 120 sekuntia
Kyllä – kytkeytyy laitteen oltua pois käytöstä 15 minuuttia
100W
300W
230V 50 Hz
1,8 kg
365 x 220 x 95 mm
CE
Arkkikoko
Sidontauran koko
Suurin sidontapaksuus
Lämmitysjakso
Sidontajakso
Automaattinen kytkennän katkaisutoiminto
Tehon kulutus – valmiustilassa
Tehon kulutus – sidonnan aikana
Virtalähde
Nettopaino
Mitat
Hyväksynnät
Yleiset varotoimet
Lue nämä ohjeet ja pidä ne hyvässä tallessa tulevaisuuden
käyttöä varten.
V
armista aina laitetta käyttäessäsi, että se on sijoitettu
tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
• Älä koske tämän laitteen lämpölevyä, sillä se voi olla kuuma.
• Pidä laite aina pois lasten ulottuvilta.
Älä tee mitään muutoksia tämän laitteen sisäisiin
mekanismeihin.
• Älä sulje kantta, kun laite on toiminnassa.
• Älä upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin.
Huolto
ACCO Brands Europe korjaa tai vaihtaa, oman harkintansa
mukaan, vialliset alkuperäisosat takuuaikana, joka kestää
kaksi vuotta ostopäivästä lukien. Takuu ei kata vikoja tai
häiriöitä, jotka johtuvat tahattomasta tai tahallisesta laitteen
asiattomasta käytöstä tai valmistajan antamien käyttö- tai
huolto-ohjeiden laiminlyönnistä.
Takuuaika
2 vuotta (osat ja työ)
Malli
GBC ThermaBind T400
Takuutarjous
Mikäli takuuta halutaan pidentää valmistajan myöntämää
takuuaikaa pidemmäksi ajaksi, pyydämme teitä ottamaan
yhteyttä paikalliseen ACCO Brands Europe-myyjään
saadaksenne tarkempia tietoja vaihtoehdoista.
Laitteen ottaminen käyttöön
1
Ota lämpösidontalaite
T400 esiin pakkauksestaan. Varmista,
että laitteen arvokilpeen merkityt arvot vastaavat käytössä
olevan virtalähteen arvoja.
2
Sijoita lämpösidontalaite tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
Pistotulppa tulee sijoittaa lähellä olevaan pistorasiaan, johon
on helppo päästä käsiksi.
3
Nosta kansi p
ystyasentoon, ennen kuin kytket laitteen
toimintaan. (kuva 1.)
4
Paina laitteen hallinta
paneelissa sijaitsevaa harmaata
käynnistyskytkintä ( I ) kytkeäksesi laitteen toimintaan.
Punainen merkkivalo osoittaa, että laitteeseen on kytketty
virta ja että lämpölevy on kuumentumassa.
Erikoishuomautus
Kiitämme teitä GBC-sidontalaitteen valinnasta. Tavoitteenamme
on tuottaa hinnaltaan edullisia, mutta laadukkaita
sidontalaitteita, joiden monet pitkälle kehitetyt ominaisuudet
mahdollistavat loistavat sidontatulokset kerta toisensa jälkeen.
Kehotamme teitä lukemaan tämän oppaan ennen kuin ryhdytte
käyttämään laitetta ensimmäistä kertaa.
Turvaohjeet
KÄYTTÄJIEN JA SIVULLISTEN TURVALLISUUS ON TÄRKEÄÄ
ACCO BRANDS EUROPELLE. TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA JA
TUOTTEESSA ON TÄRKEITÄ TURVALLISUUSHUOMAUTUKSIA.
LUE NÄMÄ HUOMAUTUKSET HUOLELLISESTI.
m
25
o
FI
Asiakirjan lämmitys
1
Lämpeneminen kestää 4 minuuttia,
jonka jälkeen vihreä
merkkivalo syttyy
ja punainen merkkivalo sammuu.
Tämä osoittaa, että lämpölevy on saavuttanut oikean
lämpötilan.
2
V
alitse sidottavaan asiakirjaan parhaiten sopiva lämpökansi.
Voidaksesi päätellä minkäkokoisen kannen asiakirja vaatii,
aseta paperiarkit asiakirjan paksuusmittariin, joka on
merkitty piirrokseen kirjaimella (A) (kuva 2.). Tämä auttaa
sinua valitsemaan kannet, jotka lähinnä vastaavat asiakirjan
kokoa. Aseta kannet asiakirjan ympärille siten, että
liimaselkä kulkee paperin vasemmanpuoleista reunaa pitkin.
Anna asiakirjan jäähtyä ja
kovettua
1
Poista asiakirja lämpöurasta ja sijoita se laitteen takaosassa
olevaan jäähdytyskaukaloon (F) (kuva 4). Anna asiakirjan
jäähtyä kaukalossa muutamia minuutteja. Tämän jälkeen
asiakirja onkin sidottu ja valmis jakeluun. Toimenpiteet
voidaan toistaa, jos sidottavana on toinen asiakirja.
Useampien asiakirjojen sidonta
samanaikaisesti
1
Useampien asiakirjojen sidonta samanaikaisesti on
mahdollista. Lämpöuraan asetettujen asiakirjojen
yhteenlaskettu paksuus voi olla jopa 40 mm. Esim: 6
x 6 mm:n kannet tai 4 x 9 mm:n kannet. Useampien
asiakirjojen samanaikainen sidonta nopeuttaa käsittelyä
kokonaisuudessaan.
Käytön jälkeen
1
Kun kaikki sidonta on suoritettu,
paina käynnistyskytkintä
(O) uudestaan, jolloin laite kytkeytyy pois toiminnasta.
Mallissa T400 on tehoa säästävä automaattinen kytkennän
katkaisutoiminto, joka aktivoituu, kun laitetta ei ole käytetty
15 minuuttiin.
2
Muista irrottaa pistotulppa pistorasiasta,
kun laite ei ole
käytössä.
Valitse oikea lämmitysaika
1
Sidonta-aika vaihtelee ja se riippuu asiakirjan kannen
paksuudesta. Ajastinta voidaan säätää painamalla ajastimen
säätöpainiketta (B). Ajoitusosoittimen (C) keltainen
merkkivalo on ennalta asetettu keskiasentoon. Ajastimen
asetus säädetään oikeaan arvoon painamalla ajastimen
säätöpainiketta siihen saakka kunnes keltainen merkkivalo
saavuttaa oikean asetuksen ajoitusosoittimessa. Säädä
ajastimen asetus siten, että se vastaa käytössä olevan
kannen kokoa.
Esim: Asetus “1” (40 sekuntia) 1 x 1,5 mm:n suuruista
asiakirjaa varten ja asetus “3” (80 sekuntia) 1 x 6 mm:
n asiakirjaa varten. Useamman asiakirjan samanaikaista
sidontaa varten säädä ajoitus siten, että se vastaa
asiakirjojen yhteenlaskettua paksuutta. Jos asiakirja on 12
mm tai paksumpi, valitse pisin lämmitysajan asetus “5”
(120 sekuntia).
1,5 mm 3 mm 6 mm 9 mm 12 mm
1/16” 1/8” 1/4” 3/8” 1/2”
Lämmitystoiminnon käyttö
1
Aseta asiakirja sidontauraan,
joka on merkitty kirjaimella (D),
siten, että liimareuna asettuu suoraan lämpölevyä vasten.
Nosta asiakirjan tukitanko ylös tukemaan asiakirjaa. Paina
vihreää toimintapainiketta, joka on merkitty kirjaimella
(E). Tämä käynnistää lämmitysjakson. Ajoitusosoittimen
keltainen merkkivalo vilkkuu ajastimen olleessa
toiminnassa. Lämmitysjakso kestää 40 - 120 sekuntia
asetuksen säädöstä riippuen. (kuva 3.)
2
Kun lämmitysjakso on päättyn
yt, laitteesta kuuluu
merkkiääni ja vihreä merkkivalo syttyy uudestaan.
Takuu
Laitteella on normaalikäytössä kahden vuoden takuu
ostopäivästä lukien sen toiminnan osalta. Tänä takuuaikana
ACCO Brands Europe harkintansa mukaan joko korjaa
tai vaihtaa viallisen laitteen veloituksetta. Takuu ei kata
virheellisestä tai asiattomasta käytöstä aiheutuneita vikoja.
Joudut esittämään ostotodistuksen. Jos laitetta korjaa tai
muuttaa muu kuin ACCO Brands Europen valtuuttama henkilö,
takuu raukeaa. Tavoitteemme on varmistaa, että tuotteemme
toimivat ohjeissa kuvatulla tavalla. Tämä takuu ei vaikuta
lakisääteisiin oikeuksiin, joita kuluttajilla on eri maissa ja joiden
alaisuudessa tavaroiden myynti tapahtuu.
Rekisteröi tuote Internetissä osoitteessa www.accoeurope.com
/