GBC ThermaBind T500Pro Ohjekirja

Brändi
GBC
Kategoria
thermal binding machines
Malli
ThermaBind T500Pro
Tyyppi
Ohjekirja
24
Erikoishuomautus
Kiitämme teitä GBC-sidontalaitteen valinnasta.
Tavoitteenamme on tuottaa hinnaltaan edullisia, mutta
laadukkaita sidontalaitteita, joiden monet pitkälle
kehitetyt ominaisuudet mahdollistavat loistavat
sidontatulokset kerta toisensa jälkeen. Kehotamme
teitä lukemaan tämän oppaan ennen kuin ryhdytte
käyttämään laitetta ensimmäistä kertaa.
Turvaohjeet
KÄYTTÄJIEN JA SIVULLISTEN TURVALLISUUS ON
TÄRKEÄÄ ACCO BRANDS EUROPELLE. TÄSSÄ
KÄYTTÖOPPAASSA JA TUOTTEESSA ON TÄRKEITÄ
TURVALLISUUSHUOMAUTUKSIA. LUE NÄMÄ
HUOMAUTUKSET HUOLELLISESTI.
m
Yleiset varotoimet
Lue nämä ohjeet ja pidä ne hyvässä tallessa
tulevaisuuden käyttöä varten.
Varmista aina laitetta käyttäessäsi, että se on sijoitettu
tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
Älä koske tämän laitteen lämpölevyä, sillä se voi olla
kuuma.
Pidä laite aina pois lasten ulottuvilta.
Älä tee mitään muutoksia tämän laitteen sisäisiin
mekanismeihin.
Älä upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin.
Tekniset tiedot
GBC ThermaBind T500Pro
DIN A4
45 mm / 500 arkkia
40–60 sekuntia
Kyllä
220–240V AC, 40 W
4,2 kg
500 × 240 × 185 mm
Paperikoko
Suurin sidontapaksuus
Sidontajakso
Kytkennän turvakatkaisutoiminto
Sähkövirta
Paino
Mitat
Laitteen ottaminen käyttöön
1
Poista ThermaBind T500Pro pakkauksestaan.
Varmista, että laitteen arvokilpeen merkityt arvot
vastaavat käytössä olevan virtalähteen arvoja.
2
Kokoa jäähdytysteline asettamalla kukin paneeli
erillisessä pohjalevyssä oleviin aukkoihin (katso kuvaa
1).
3
Aseta lämpösidontalaite tasaiselle ja vakaalle
alustalle. Pistotulppa on kytkettävä lähellä olevaan
pistorasiaan, johon on esteetön pääsy.
4
Paina laitteen etuosassa sijaitsevaa virtapainiketta
(katso kuvaa 2). Kun työskentelylämpötila on
saavutettu, vihreä valo syttyy ja kuuluu merkkiääni,
joka ilmaisee, että laite on käyttövalmis.
Asiakirjan sidonta
1
Paperiarkit on leyhyteltävä, jotta jokainen arkki
pääsee kosketuksiin liiman kanssa.
2
Varmista, että jokainen arkki asettuu
lämpösidontakannen selkämykseen (katso kuvaa 3).
Osien ja hallintalaitteiden sijainti
1
Jäähdytysteline
2
Virtapainike
3
Odotusvalo
4
Valmis-valo
5
Lämmitysajastin
25
o
FI
Takuu
Laitteella on normaalikäytössä kahden vuoden takuu
ostopäivästä lukien sen toiminnan osalta. Tänä
takuuaikana ACCO Brands Europe harkintansa mukaan
joko korjaa tai vaihtaa viallisen laitteen veloituksetta.
Takuu ei kata virheellisestä tai asiattomasta käytöstä
aiheutuneita vikoja. Joudut esittämään ostotodistuksen.
Jos laitetta korjaa tai muuttaa muu kuin ACCO
Brands Europen valtuuttama henkilö, takuu raukeaa.
Tavoitteemme on varmistaa, että tuotteemme toimivat
ohjeissa kuvatulla tavalla. Tämä takuu ei vaikuta
lakisääteisiin oikeuksiin, joita kuluttajilla on eri maissa ja
joiden alaisuudessa tavaroiden myynti tapahtuu.
Rekisteröi tuote Internetissä osoitteessa www.accoeurope.com
Asiakirjan lämmitys
1
Kansi on työnnettävä lämpöuraan siten, että
selkämys koskee lämmityselementtiin (katso kuvaa
4).
2
Sidontajakso alkaa automaattisesti ja näkyy
visuaalisesti merkkivaloin.
3
Valmistumisen jälkeen vihreä <<Ready>> (Valmis)
-valo syttyy ja samaan aikaan kuuluu merkkiääni.
Merkkiääni kuuluu niin kauan kuin asiakirja on
sidontalaitteessa.
4
Kun merkkiääni kuuluu, poista asiakirja välittömästi.
Huomio: jos asiakirja jätetään sidontalaitteeseen
liian pitkäksi aikaa, sidontalaatu saattaa kärsiä.
5
Sidontalaite on nyt valmis vastaanottamaan
seuraavan kannen.
Anna asiakirjan jäähtyä ja
kovettua
1
Pidä kiinni valmiista asiakirjasta ja napauta
selkämystä lujasti tasaista pintaa vasten. Näin
varmistetaan, että jokainen arkki tarttuu liimaan.
2
Pidä valmista asiakirjaa toisessa kädessä ja purista
peukalolla ja yhdellä sormella etuosa ja takaosa
yhteen, jotta ensimmäinen ja viimeinen arkki
kiinnittyvät oikein. Näin varmistetaan myös kannen
selkämyksen oikea U-muoto.
3
Aseta sidottu asiakirja jäähdytystelineeseen, jotta
se jäähtyy riittävästi. Jos arkkeja on jäänyt kunnolla
sitomatta, toista sidonta (katso kuvaa 5).
Useampien asiakirjojen sidonta
samanaikaisesti
1
Useampien asiakirjojen sidonta samanaikaisesti on
mahdollista. Lämpöuraan asetettujen asiakirjojen
yhteenlaskettu paksuus voi olla enintään 45 mm.
Uramerkin taittaminen
1
Taita etukansi uramerkkiä pitkin, sillä siten valmiin
asiakirjan avaaminen on helppoa.
Automaattinen virrankatkaisu
1
Laite sammuu automaattisesti 45 minuuttia viimeisen
sidonnan jälkeen. Automaattinen suojausjärjestelmä
sammuttaa sidontalaitteen.
Käytön jälkeen
1
Kun kaikki sidonta on suoritettu, paina virtapainiketta
uudestaan, jolloin laite kytkeytyy pois toiminnasta.
2
Muista irrottaa pistotulppa pistorasiasta, kun laite ei
ole käytössä.
/

Tämä käsikirja sopii myös