EHEIM professionel 3 1200XL Omistajan opas

Kategoria
Water pumps
Tyyppi
Omistajan opas
85
dansk
Årsag
Afhjælpning
Filterets placering Overkanten af pumpehovedet skal placeres mindst 10 cm under
vandets overade.Placering under akvariet er endnu bedre.
Der suges luft ind via
slangeinstallationen
Kontrollér om slangeforbindelsen er tæt, udskift evt. slangerne
Yderligere luftforsyning
(membranpumpe)
Udstrømmeren må ikke installeres i nærheden af indsugningsrøret
Filtermasserne er meget
snavset
Rens ltermasserne
Filtermasser som fx EHEIM
MECH / SUBSTRAT pro er
fyldt i netposer
Langtidsltermedier må aldrig kommes i netposer eller
nylonstrømper. Pumpens ydeevne reduceres drastisk i løbet af kort
tid
...der er luft i lteret
suomi
Kiitos
että ostit uuden EHEIM High-Tech sukupolven EHEIM professionel 3 ulkosuodattimen. Tämä
innovatiivinen järjestelmä tarjoaa integroituine uudelleen kehitettyine imuapulaitteineen, toiminnallisine
turva-adaptereineen ja visuaalisine läpivirtaustarkistuksineen optimaalista mukavuutta
ja turvallisuutta. Suuri säiliötilavuus ja yläpuolella oleva iso esisuodatin yhdessä sovitettuine
suodatinmassarakenteineen huolehtivat optimaalisesta veden kirkastuksesta, erittäin tehokkaasta
vaarallisten aineiden poistosta ja näin akvaarion asukkaiden hyvinvoinnista.
Käytännöllinen käyttötapa on erittäin yksinkertaista ja helppoa. Löydät kaikki tarvitsemasi
ensimmäistä asennusta, hoitoa ja huoltoa koskevat tiedot tästä seikkaperäisestä käyttöohjeesta.
Turvallisuusohjeita
Käytettävä vain suljetussa tilassa. Vain akvaariokäyttöön.
Ennen kuin laitat käden akvaarion veteen, varmista, että kaikki vedessä olevat sähkölaitteet
on irrotettu verkkovirrasta.
Irrota laite aina verkkovirrasta, ennen kuin avaat suodattimen.
Oman turvallisuutesi vuoksi suosittelemme, että jätät sähköjohtoon
tippamutkan, jotta akvaariosta mahdollisesti johtoa pitkin valuva vesi ei
pääse pistorasiaan.
Mikäli käytät jakorasiaa tai ulkoista virtalähdettä, sijoita se
suodattimen verkkoliitännän yläpuolelle.
Varoitus! Laite on kuuma! Käsittele varovasti lämpöä tuottavien laitteiden
kuumennuskierukkaa, ettet polta itseäsi.
86
suomi
Laitteen virtajohtoa ei voi vaihtaa.
Ulkoista virtajohtoa tai virtalähdettä ei saa korjata.
Jos johto vaurioituu, laitetta ei saa enää käyttää.
Jos ulkoinen virtajohto tai virtalähde vaurioituu, ne tulee aina uusia.
Ota tällöin yhteyttä lähimpään erikoisliikkeeseen tai EHEIM-huoltopisteeseen.
Vain EHEIM-asiantuntijat saavat vaihtaa kuumennuskierukoita ja elektroniikkaa.
Huomioi asennuskorkeus valitessasi laitteelle sijoituspaikkaa.
Varmista laitteen optimaalinen toimintavarmuus sijoittamalla laite siten,
että vedenpinta ja suodattimen pohja ovat enintään 180 cm:n
etäisyydellä toisistaan.
Koska puuta työstettäessä käytetään useita lakkoja ja kiillotteita, voivat
laitteen jalat jättää näkyviä jälkiä kalusteisiin tai parkettilattiaan.
Tämän vuoksi älä koskaan aseta laitetta suojaamattomille puupinnoille.
Nosta suodatinsäiliöstä suodatintyynyt ja korit.
Laitteen magneettikentät voivat aiheuttaa sähköisiä tai mekaanisia
häiriöitä tai vaurioita. Tämä koskee myös sydämentahdistinta.
Sydämentahdistimen vaatiman turvaetäisyyden voit tarkistaa sen
käyttöohjeesta.
Varo laitetta huoltaessasi, ettei sormesi joudu puristuksiin suurten magneettivoimien takia.
Tuote on hyväksytty kansallisten lakien ja määräysten mukaisesti ja on yhdenmukainen EU-
standardien kanssa.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaanlukien lapset) käyttöön, joiden
fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat puutteelliset johtuen kokemuksen ja/tai tiedon
puutteesta, ellei turvallisuudesta vastuussa oleva henkilö valvo käyttöä tai ole antanut
ohjeita miten laitetta käytetään asianmukaisesti.
Valvo lasten käyttäytymistä ja varmista, että he eivät leiki laitteella.
20 cm
Älä puhdista laitetta – tai sen osia – astianpesukoneessa. Ei kestä pesua
astianpesukoneessa!
Tätä pumppua ei saa hävittää tavallisten kotitalousjätteiden joukossa. Toimita
käytöstä poistettu laite asianmukaiseen jätteenkeruupisteeseen.
Akvaarion ulkosuodatin 2080
Rakenne:
katso tyyppikilpi suodattimen yläosassa
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
87
suomi
Sisältö Sivu
Yksittäisten osien nimikkeet / toimituksen laajuus 87
Letkun asennus 87-88
Suodattimen sijoitus 88
Suodatinmassan täyttö 88-89
Käyttöönotto 89-90
Huolto ja hoito 90-92
Mitä tehdä, kun ... 92-94
Yleinen toimintokuvaus
EHEIM professionel 3 ulkosuodatin puhdistaa akvaarioveden suljetussa kierrätysjärjestelmässä.
Kahden imujohtonsa ansiosta professionel 3 ulkosuodatin mahdollistaa imualueiden yksilöllisen
sijoituksen akvaarioon. Sisäänasennettu, huoltovapaa pumppu huolehtii täydellisestä kierrosta.
Vesi johdetaan pois akvaariosta eri suodatinkerrosten läpi, joissa vesi suodatetaan
mekaanisesti, biologisesti tai adsorptiomenetelmällä ja se virtaa tämän jälkeen takaisin akvaarioon.
Suodattimen toiminnolle on erittäin tärkeää, että järjestelmästä poistetaan ilma käynnistettäessä.
Tämä on helppoa sisään asennetulla imuapulaitteella.
Huomautus: Optimaalinen suodatinteho ja häiriötön toiminto on mahdollista vain käyttämällä
alkuperäisiä EHEIM suodatinmassoja (katso kappale ”Suodatinmassan täyttö“).
Yksittäisten osien nimikkeet / toimituksen laajuus
1. Letkunvarmistin, 2. Turva-adapteri integroiduin sulkuhanoin, 3. Sulkuvipu, 4. Indikaattori,
5. Punainen suljinsalpa, 6. Pumpunpää, 7. Imuapulaite, 8. Imuliittimet, 9. Proilitiiviste,
10. Tiivisterenkaat (esisuodatin), 11. Suodatinmatto (sininen), 12. Esisuodatin, 13. Suojaritilä,
14. Suodatinvlies (valkoinen), 15. Suodatinpatruuna, 16. Esisuodattimen kuljetussäiliö,
17. Sulkuklipsit, 18. Suodatinsäiliö, 19. Kuljetinpyörät, 20. Väliseinä, 21. Indikaattorin kansi,
22. Indikaattorikotelo, 23. Jouset uimureineen, 24. Vastin, 25. Tiivisterengas, 26. Imuputki (2 x),
27. Imukori (2 x), 28. Imuri kiinnityssangoin, 29. Ulostulo, 30. Suutinputki, 31. Letkut.
Purkaminen pakkauksesta
Kun otat laitteen pakkauksestaan, tarkista että toimitus on täydellinen ja siinä ovat mukana kaikki
osat. Asennustarvikkeet ovat osittain pakattu suodatinsäiliöön.
- Irrota kaikki neljä sulkuklipsiä suodatinpäästä, työnnä ne ylös ja avaa. Ota pumpunpää
pois paikoiltaan (katso kohta 7). Ota esisuodatin, suojaritilä ja suodatinvlies (valkoinen)
säiliöstä (katso kohta 8). Vedä suodatinpatruunat ulos (katso kohta 9).
Letkun asennus
1 Pistä jokaiseen imuputkeen imukori ja asenna imupidikkeiden avulla haluttuihin
kohtiin akvaariossa.
2 Ulostulo ja suutinputki yhdistetään lyhyellä letkukappaleella, ja kiinnitetään samoin säiliön
sisäseinään imukupein. Mukana toimitettava sulkutulppa suutinputken avoimelle puolelle
asetetaan paikoilleen vasta, kun suodatin toimii.
88
suomi
Vihje: Pintaliikkeen halutusta tehokkuudesta riippuen suutinputki voidaan asentaa joko vesitason
alapuolelle tai vesitasolle. Leikkaa letkut kulloinkin tarvittavaan mittaan ja työnnä vähintään
1 cm imuputkelle ja ulostulolle. Pidä huolta siitä, että letkut vedetään mahdollisimman suoraan
ja etteivät ne riipu tai ole mutkalla. Riippuvat letkut voivat heikentää imua huomattavasti.
Vihje: Mahdolliset mutkat letkussa voidaan suoristaa käsittelemällä ne lämpimässä vedessä
joustaviksi.
3 Liitä letkut imuputkilta adapterin vasempaan ja oikeaan letkuliittimeen (merkki ) ja
yhdistä ulostulo keskimmäiseen letkuliittimeen (merkki ) adapterilla. Työnnä kaikki
kolme letkunpäätä vasteeseen asti (käsittele ne tarvittaessa lämpimässä vedessä taipuisiksi).
4 Lopuksi kaksiosainen letkunvarmistin adapterilla asetetaan asennettujen letkunpäiden
ympärille, ripustetaan sivuttain ja klipsataan yhteen.
Huomautus: Käytä aina vain alkuperäisiä EHEIM letkuja. Tarkista kaikkien letkuliitosten kiinnitys
säännöllisin väliajoin.
Suodattimen sijoitus
5 Huomioi laitteen sijoituspaikan valinnassa määräystenmukainen korkeusero.
Optimaalisen toiminnon saavuttamiseksi vedenpinnan ja suodatinpohjan väli saa olla
max. 180 cm. Pumpunpään yläreunan tulisi kuitenkin olla vähintään 10 cm
vedenpinnan alapuolella. Parempi sijoitus on akvaarion alapuolella.
Vihje: EHEIM professionel 3 ulkosuodattimessa on 4 kuljetinpyörää. Suodatin on helppo sijoittaa
alakaappiin, kun sitä kallistetaan hieman. Pyörät on kevennetty seistessä.
Huomautus: Koska puun käsittelyssä käytetään hyvin erilaisia maaleja ja kiillotusaineita, laitteen
jalat voivat kemiallisen reaktion aiheuttamista syistä jättää näkyviä jälkiä huonekaluihin tai
parkettilattiaan. Älä tästä syystä aseta laitetta ilman suojusta puupinnoille.
Huomio: Suodatinta on käytettävä aina pystyssä!
Suodatinmassan täyttö
Adapterin poisto
6 Käännä sulkuvipu adapterilla asentoon ”off”. Punaista suljinta voidaan painaa vain,
kun sulkuvipu on asennossa ”off”! Turva-adapteri irtoaa varmistuksestaan ja se
voidaan ottaa pois.
Suodattimen avaaminen
7
Irrota kaikki neljä sulkuklipsiä suodatinsäiliöstä, työnnä ne ylös ja avaa. Ota pumpunpää
pois paikoiltaan.
8 Ota esisuodatin, suojaritilä ja suodatinvlies (valkoinen) säiliöstä.
9 Vedä suodatinpatruunat pois paikoiltaan. Upotetut kahvat voidaan vetää ulos yläkautta.
Täyttö
EHEIM professionel 3 ulkosuodattimen optimaalisen ja häiriöttömän käytön takaamiseksi suosittelem-
me alkuperäisten EHEIM suodatinmassojen käyttöä. Sillä vain nämä on tarkalleen sovitettu
EHEIM ulkosuodattimeen, ne tarjoavat puhdistusbakteereille ihanteellisen kiinnityspinnan
ja ne huolehtivat puhtaasta ja terveellisestä vedestä akvaariossa, vastaavan materiaalisetin
EHEIM professionel 3 ulkosuodattimeen voit tilata numerolla 2520800 alan liikkeestä.
89
suomi
10 Täytä EHFIMECHIÄ alimpaan suodatinpatruunaan hieman reunan alapuolelle asti. Täytä
SUBSTRAT pro toiseen ja kolmanteen suodatinpatruunaan hieman reunan alapuolelle asti.
Huomio: Älä täytä liikaa, koska suodatinpatruunat silloin eivät ole enää mittatarkasti pääl
lekkäin!
11 Huuhdo tämän jälkeen suodatinmassaa suodatinpatruunassa juoksevan veden alla
samalla sekoittaen, kunnes veden sameutta ei ole enää havaittavissa.
12 Aseta EHFIMECHILLÄ täytetty suodatinpatruuna ensin taas alas suodatinsäiliöön ja ja
paina voimakkaasti alas tukia vasten.
13 Aseta samoin toinen ja kolmas suodatinpatruuna (kummassakin täyttönä SUBSTRAT pro)
huuhtelun jälkeen takaisin paikoilleen. Laske kahvat taas alas ja tarkista, että kaikki
suodatinpatruunat ovat tarkasti päällekkäin.
14 Aseta tämän jälkeen valkoinen suodatinvlies ylimmälle suodatinpatruunalle niin, että se
on sisääntyönnetyllä kahvalla.
Huomio: Valkoinen suodatinvlies ei saa olla sangan alapuolella.
- Aseta suojaritilä valkoiselle suodatinvliesille.
Esisuodatin
Toiminto: Esisuodatin poistaa karkean lian akvaariovedestä, joten suodatinpatruunoiden läpi
virtaa jo esisuodatettua vettä. Tämä alentaa suodatinpatruunoiden kuormitusta huomattavasti
ja takaa haitta-aineiden tehokkaan biologisen poiston ja näin pitkän käyttöiän. Esisuodatin on
helppo ottaa pois paikoiltaan. Toimitukseen kuuluu myös esisuodattimen kuljetusastia, jonka
avulla välipuhdistuksen väliajat on helppo järjestää.
15 Aseta esisuodatin sinisine suodatinmattoineen suodatinsäiliöön niin, että ylivuotoalue on
väliseinän yläpuolella.
Huomautus: Imu toimii vain, kun esisuodatin on tyhjennetty.
Suodattimen sulkeminen, turva-adapterin asennus
16 Tarkista, että proilitiiviste on tarkasti pumpunpäällä, ja tiiviste esisuodattimella ja poista
mahdollinen lika. Tarkista myös, ettei tiivistepinta säiliön yläreunalla ole likainen ja
puhdista se tarvittaessa sekä rasvaa kevyesti EHEIM sprayllä, tilaus-nro 400 100 0.
- Aseta pumpunpää suodatinsäiliölle ja sulje kaikki neljä sulkuklipsiä.
17 Työnnä turva-adapteri kevyesti painaen pumpunpäähän, kunnes se lukkiutuu paikoilleen
kuuluvasti ”NAPSAHTAEN”. Adapterivivun on adapteria asennettaessa oltava asennossa
”off”, koska turvamekanismi muuten estää sen lukkiutumisen paikoilleen.
Käyttöönotto
18 Käännä käynnistystä varten sulkuvipu turva-adapterilla ensin asentoon ”on”. Tämä toi
menpide avaa kolme sulkuhanaa. Ellei sulkuvipu käänny asentoon ”on”, turva-adapteria ei
ole asennettu kunnolla pumpunpäähän. Toista kohta 17 vielä kerran.
19 Paina imuapulaitetta voimakkaasti, kunnes suodatinastia täyttyy itsenäisesti vedellä. Heti
kun säiliö on täynnä, verkkopistoke voidaan kiinnittää suodattimen käyttöönottoa varten.
Tarkista, että suutinputki (painepuoli) on täytön aikana vedenpinnan yläpuolella,
jotta laitteen ilmastus olisi optimaalinen.
90
suomi
Huomio: Letkun asennuksesta riippuen voi olla mahdollista, että ensin vain toinen
letkuista täyttyy. Paina tässä tapauksessa täytettyä imujohtoa sormilla yhteen hetken,
kunnes tyhjä letku täyttyy.
- Pistä tämän jälkeen sulkutulppa suutinputken avoimeen päähän.
Läpivirtausmäärän säätö
20 Jotta voisit säätää painepuoleisen suodatintehon haluamallasi tavalla, käännä
sulkuvipua turva-adapterilla hitaasti suuntaan ”off”. Tällöin uimuri näyttää indikaattorin
tarkistuslasissa veden senhetkisen läpivirtausmäärän.
Merkkivalo
21 Indikaattori antaa jatkuvasti tietoja läpivirtaavasta vedestä ja signaloi näin mahdolliset
häiriöt. Jos uimuri koskettaa merkin punaista palkkia, täyttä tehoa ei enää saavuteta ja
suodatinjärjestelmä on tarkistettava (katso ”Mitä tehdä, kun ..., sivu 8-11).
Huolto ja hoito
- Aseta ensin sulkuvipu turva-adapterilla asentoon “off” (katso kohta 20). Irrota tämän
jälkeen verkkopistoke. Ota turva-adapteri pois paikoiltaan (katso kohta 6).
- Kallista suodatinta kahvasyvennyksissä kevyesti eteenpäin ja vedä kuljetinpyörät pois
alakaapista. Avaa kaikki neljä sulkuklipsiä ja ota pumpunpää pois paikoiltaan.
Välipuhdistus (esisuodatin)
22 Vedä esisuodatin kummastakin kahvasta säiliöstä ja aseta se esikuljetusastiaan. Tyhjennä
esisuodatin ja huuhdo sininen suodatinmatto juoksevan veden alla perusteellisesti, kunnes
sameutta ei ole enää näkyvissä.
Vihje: Uusi sininen suodatinmatto 2-3 puhdistuksen jälkeen (tilaus-nro 2616802).
- Ota suojaritilä säiliöstä ja tarkista onko valkoinen suodatinvlies hyvin likainen ja
vaihda se tarvittaessa. Valkoisen suodatinvliesin tehtävänä on mekaaninen
hienosuodatus. Koska kiinnittyneitä likahiukkasia ei voida pestä kokonaan pois,
suodatinvliesiä ei voida käyttää kuin kerran. Uusi suodatinvlies (tilaus-nro 2616802).
- Aseta esisuodatin taas suodatinsäiliöön. Tarkista tiivisteet pumpunpäässä sekä astian ylä
reuna ja poista niistä mahdollinen lika. Aseta pumpunpää paikoilleen. Sulje kaikki neljä
sulkuklipsiä. Aseta turva-adapteri takaisin paikoilleen (katso kohta 17).
- Käännä sulkuvipu asentoon ”on” (katso kohta 18) ja paina imuapulaitetta useamman
kerran (katso kohta 19). Ota sitten laite käyttöön kiinnittämällä verkkopistoke.
Pääpuhdistus
- Ota esisuodatin, suojaritilä, suodatinvlies ja kaikki 3 suodatinpatruunaa suodatinsäiliöstä.
Huuhdo suodatinmassa suodatinpatruunassa juoksevan haalean veden alla
perusteellisesti, kunnes sameutta ei ole enää näkyvissä.
Valkoisen suodatinvliesin tehtävänä on mekaaninen hienosuodatus. Koska kiinnittyneitä
likahiukkasia ei voida pestä kokonaan pois, suodatinvliesiä saadaan käyttää vain kerran.
Uusi suodatinvlies(tilaus-nro 2616802).
Sinistä suodatinmattoa (tilaus-nro 2616802) voidaan käyttää 2 - 3 kertaa. Pese se ennen uutta
käyttöä hellävaroen juoksevan veden alla, jotta siihen kerääntyneet bakteerit säilyisivät.
Vihje: Kun vaihdat SUBSTRAT pro sekoita n. 1/3 käytetystä suodatinmassasta uuden materiaalin
kanssa, jotta bakteerikannat lisääntyisivät nopeammin.
91
suomi
- Pese suodatinsäiliö ja työnnä tämän jälkeen suodatinpatruunat takaisin paikoilleen.
Paina alimmainen tukia vasten ja tarkista, että seuraavat suodatinpatruunat ovat
täsmälleen päälletysten.
Aseta tämän jälkeen uusi suodatinvlies ylimmälle suodatinpatruunalle. Kahvan on
tällöin oltava sisääntyönnetty. Aseta suojaritilä paikoilleen ja asenna esisuodatin.
Huomio: Valkoinen suodatinvlies ei saa olla suodatinpatruunan sangan alapuolella.
- Tarkista, ettei suodattimen yläreuna eikä proilitiiviste suodattimen yläosassa ole likainen
eikä vaurioitunut. Uusi proilitiiviste tarvittaessa. Ruiskuta säiliön yläreunaan kevyesti
EHEIM spraytä (tilaus-nro. 4001000), aseta suodattimen yläosa paikoilleen ja sulje kaikki
neljä sulkuklipsiä. Aseta suodatin alakaappiin.
- Aseta turva-adapteri takaisin paikoilleen (katso kohta 17).
Huomautus: Tarkista kaikkien letkuliitosten kiinnitys säännöllisin väliajoin.
- Jotta säiliö täyttyisi vedellä, vedenkierrätys käynnistetään taas painamalla imuapulaitetta
useampaan kertaan. Ota tämän jälkeen suodatin taas käyttöön kiinnittämällä
verkkopistoke.
Huomautus: Imu toimii vain, kun esisuodatin on tyhjennetty.
Letkujen puhdistus
Puhdista letkut säännöllisesti EHEIM yleispuhdistusharjalla (tilaus-nro 4005570).
Pumppukammion puhdistus
23 Avaa pumpun kansi sulkurengasta kääntämällä ja ota se pois paikoiltaan.
Huomautus: Magneettikentät voivat näissä laitteissa aikaansaada elektronisia tai mekaanisia
häiriöitä tai vaurioittaa laitteen. Tämä koskee myös sydämen tahdistajaa. Vaadittavat
turvaetäisyydet käyvät ilmi näiden lääketieteellisten laitteiden käsikirjoista.
Huomio: Vahvat magneettivoimat voivat huoltotöissä aiheuttaa sormien
puristukseenjoutumi svaaran. Pumpun siipipyörän poistossa on paras käyttää pihtejä.
24 Vedä pumpun siipipyörä pois pumppukammiosta.
25 Huuhdo keraaminen akseli varovaisesti (murtumisvaara) ja puhdista kaikki osat, myös
pumppukammio, voitelukanava ja pumpun kansi pehmeällä harjalla (puhdistussetti
tilausnro 4009560).
- Aseta kaikki osat takaisin paikoilleen ja sulje pumppukammio sulkurengasta kääntämällä.
Indikaattorin puhdistus
- Ota turva-adapteri pois paikoiltaan (katso kohta 6). Tyhjennä kaikki letkut. Avaa vasta
sitten letkunvarmistin ja irrota letkut turva-adapterilta.
26 Paina salpaa turva-adapterin takapuolella ja ota indikaattorin kansi pois etukautta.
27 Aseta tämän jälkeen indikaattorin kansi ylemmäs paikoilleen ja irrota indikaattorin
kannella indikaattorin kotelo turva-adapterilta.
28 Ota indikaattorin kotelo pois paikoiltaan.
92
suomi
Vaara!
Työskennellessäsi suodattimen parissa varmista, ettei vettä joudu sähköliitoksiin. Irrota pistoke!
Ongelmatilanteisiin löydät apua Internet-sivuiltamme www.eheim.de.
Syy
Toimenpide
Suodatinpatruunat on
asennettu väärään
paikkaan.
Työnnä suodatinpatruunat ja esisuodatin sisään niin, että ne ovat
tarkasti päällekkäin
Suodatinpatruunat liian
täynnä
Älä täytä suodatinpatruunoita liian täyteen. Puhdista tarvittaessa
toisiinsa koskettavat pinnat
Väliseinä ei ole asennettu
oikein.
Työnnä väliseinä suodatinsäiliöön, kunnes se lukkiutuu kunnolla
paikoilleen.
Proilitiiviste ei ole
asennettu oikein.
Aseta tiiviste oikein sille tarkoitettuun uraan suodattimen yläosassa.
Tarkista vauriot ja vaihda tiiviste tarvittaessa.
...Suodattimen yläosaa ei voida sulkea
Mitä tehdä, jos...
Syy
Toimenpide
Sulkuklipsit eivät ole
kunnolla kiinni
Sulje kaikki sulkuklipsit kunnolla
Tiivistepinnat tai proilitiiviste
likaisia
Puhdista tiivistepinnat ja ruiskuta niihin kevyesti EHEIM
silikoonirasvaspraytä tilaus-nro 4001000
Tiivisteitä ei ole asennettu,
ne ovat väärin paikoillaan tai
vaurioituneet
Asenna tiivisteet kunnolla paikoillaan, uusi ne tarvittaessa
...Suodatin yläosassa epätiivis
29 Ota vastin varovaisesti pois paikoiltaan ja ota uimuri jousineen indikaattorin kotelosta.
Varo, etteivät jouset vaurioidu. Puhdista indikaattorin kotelo puhdistusharjalla (tilaus-nro
4009560). Aseta uimuri jousineen takaisin paikoilleen ja kiinnitä se vastimella. Aseta indikaattorin
kotelo turva-adapterilla takaisin paikoilleen ja paina indikaattorin kantta, kunnes salvat lukkiutuvat.
Tiivisteet
Ruiskuta tiivisteisiin jokaisen puhdistuksen yhteydessä EHEIM spraytä tilaus-nro 4001000.
Tämä pitää tiivisteet kauemmin joustavina ja niiden käyttöikä pitenee. Vaihda vaurioituneet tiivisteet
ehdottomasti (katso varaosaluettelo).
93
suomi
Syy
Toimenpide
Jännitesyöttö puuttuu Kiinnitä verkkopistoke
Akseli murtunut Uusi akseli (katso varaosaluettelo)
Pumpun siipipyörä puuttuu
tai se on pikkukivien,
kierukkakotelon tms.
lukitsema
Asenna pumpun siipipyörä. Puhdista pumppukammio.
...Pumppu ei käy
Syy
Toimenpide
Suodattimen paikka Pumpunpään yläreunan tulisi olla vähintään 10 cm vedenpinnan
alapuolella.Parempi sijoitus on akvaarion alapuolella.
Ilmaa imetään
letkuliitännältä
Tarkista, että letkuliitäntä on kunnossa, letkut jne.
Lisäilmansyöttö
(kalvopumppu)
Älä asenna ulosvirtaajaa imuputken läheisyyteen.
Suodatinmassa hyvin
likainen
Puhdista suodatinmassat
Suodatinmassaa kuten
EHEIM MECH / SUBSTRAT
pro täytetty verkkopussiin
Älä koskaan täytä pitkäaikaisia suodatinmateriaaleja verkkopussiin tai
nylonsukkaan. Tästä on lyhyessä ajassa seurauksena pumpun tehon
voimakas aleneminen
...Ilmaa suodattimessa
Syy
Toimenpide
Turva-adapterin
vipuasento ei ole oikea
Tarkista vivun asento ja korjaa se
Turva-adapteri likainen Ota turva-adapteri pois paikoiltaan; avaa sulkuvipu ja puhdista aukot
puhdistusharjalla (tilaus-nr 4005570)
Letkun asennus Tarkista, ettei letkua asennettaessa ole muodostunut mutkia tai ettei
letkussa ole ahtaita kohtia.
Letkunliitäntä on likainen Puhdista letkunliitäntä säännöllisin väliajoin; s.o. vedä
yleispuhdistusharja (tilaus.nro 4005570) imu- ja painejohtojen tai imu-
ja suutinputkien läpi
...Suodatinteho on alentunut huomattavasti
Syy
Toimenpide
Esisuodattimen luukku ei
sulkeudu
Tarkista, onko esisuodattimen luukun alue likainen, ja puhdista se.
Esisuodattimen luukun tätyy liikkua esteettä (katso kapp. 7.3, kohta
13).
Esisuodatin on veden
täyttämä.
Tyhjennä esisuodatin ja toista imu. Imu toimii vain, kun esisuodatin on
tyhjennetty!!!
...Imuapulaite ei toimi
94
suomi
Syy
Toimenpide
Keraamista holkkia ei ole
asennettu tai asennus on
tehty väärin
Asenna keraaminen holkki oikein tai vaihda tarvittaessa uuteen.
Keraaminen akseli poikki Vaihda keraaminen akseli uuteen.
...pumppu on erittäin äänekäs?
Väärä
suodatinmassarakenne
Tarkista suodatinmassan rakenne suosittelemamme
kerrossuodatuksen pohjalta Täytä alinsuodatinpatruunaan
EHEIMECHIA hieman reunan alapuolelle asti.
Suodatinvlies asetettu
väärin paikoilleen
Kun ylin suodatinpatruuna on asetettu paikoilleen, työnnä sanka
sisään ja aseta valkoinen suodatinvlies ylös
Suodatinvliesiä ei ole
uusittu
Suodatinvlies on ehdottomasti uusittava jokaisen puhdistuksen
yhteydessä (tilaus-nro 2616802)
Pumppu likainen Puhdista pumppukammio, jäähdytys- ja voitelukanava
puhdistusharjalla (tilaus-nro 4009560) (katso kappale „Huolto ja hoito“)
Vedenkierrätys ei ole
säädetty oikein
Ota suodatin käyttöön imulla (katso ohje) Tarkista, että veden
paluuvirtaus (painepuolella) täytön aikana on vedenpinnan yläpuolella,
näin laite ilmastuu optimaalisesti.
Letkujärjestelmään on
asennettu liian paljon
varusteita.
Liitetyt lisävarusteet alentavat suodatustehoa, tarkista varusteet
ja poista liiat varusteet tarvittaessa tai käytä laitetta erillisellä
vedenkierrätyksellä.
norsk
Mange takk
for ditt kjøp av et nytt EHEIM eksternt akvarielter i high-tech generasjonen EHEIM professionel
3. Dette innovative systemet - med sin integrerte, nyutviklede innsugningshjelp, det funksjonsvennlige
sikkerhetsadapteret og den visuelle gjennomstrømningskontrollen - byr på optimal
komfort og størst mulig sikkerhet. Samtidig sørger det store beholdervolumet, det store forlteret,
plassert ovenfor, i forbindelse med den tilpassede oppbygning av ltermassen, for optimal
rensning av vannet, høyeffektiv nedbrytning av skadelige stoffer og dermed for at „beboerne“ i
akvariet føler seg veltilpass.
Den praksisvennlige betjeningen er ytterst enkel og bekvem. Du nner alt du trenger å vite rundt
omkring første gangs installering, stell og vedlikehold i denne utførlige bruksveiledningen.
Vain yksi imujohto on
täytetty
vedellä
Purista vedellä täytetty imujohto yhteen sormilla, kunnes
toinenkin imujohto on täyttynyt vedellä.
Imukori tukossa Poista karkea lika, puhdista suodatinkori
Suodatinmassa erittäin
likainen
Puhdista suodatinmassa
Suodatinmassaa
kuten EHEIM MECH /
SUBSTRAT pro täytetty
verkkopussiin
Älä koskaan täytä pitkäaikaisia suodatinmateriaaleja verkkopussiin
tai nylonsukkaan. Tämä johtaa lyhyessä ajassa pumpun tehon
voimakkaaseen alentumiseen
Suodatinmassaa ei ole
puhdistettu kunnolla
Ota suodatinmassa puhdistusta varten suodatinkorista ja huuhdo se
haalealla vedellä.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206

EHEIM professionel 3 1200XL Omistajan opas

Kategoria
Water pumps
Tyyppi
Omistajan opas