EHEIM AIR100 Omistajan opas

Tyyppi
Omistajan opas
Still inn ønsket luftmengde ved å dreie på reguleringsknappen
a
.
Still inn ønsket sprudlebilde
e
på utstrømmeren
d
(f.eks. med en
mynt) (Ill. B)
Luftmengdeinnstilling
Kontrollér luftfilteret
i
(Ill. C) regelmessig med hensyn til tilsmus-
sing og skift det ut alt etter graden av tilsmussing.
Filtskiven på EHEIM-utstrømmeren
d
kan etter en viss tid tiltettes
og helt tilstoppes. Dette medfører et økt mottrykk som reduserer
luftytelsen og som fører til økt slitasje membranen. Skift derfor
ut filtskiven på EHEIM-utstrømmeren regelmessig.
Pleie og rengjøring
Suomi
air pump 100 (tuotenumero 3701)
air pump 200 (
tuotenumero 3702)
air pump 400 (
tuotenumero 3704)
Malli: katso moottorin rungossa oleva tyyppikilpi
Kiitos
että ostit uuden EHEIM akvaariotuulettimen. Valintasi osui EHEIMIN-
valmistamaan laatutuotteeseen. Akvaariotuuletin EHEIM air pump on
korkealaatuinen tuote ja se toimii erittäin luotettavasti. Moderni kote-
lorakenne takaa hiljaisen, kuiskaavan käyttöäänen. EHEIM air pump on
varustettu täydellisesti ilmaletkulla ja ulosvirtauksella ja sitä voidaan
käyttää akvaariossa useisiin eri tarkoituksiin.
Käyttöesimerkkejä: akvaarioveden rikastaminen hapella, ilmakäyttö-
isten suodattimien käyttö tai deko-elementit tai vesivirtauksen aikaan-
saamiseen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen kuin otat
EHEIM air pumpun käyttöön tai suoritat siinä huoltotöitä.
Lue yttö- ja turvallisuusohjeet ennen tämän
laitteen käyttöönottoa ja noudata niitä. ily
nämä käyttöohjeet hyvin.
Sicherheitshinweise
Älä milloinkaan koske märinsin verkkopistokkeeseen.
Kytke ennen akvaarion huoltotöihin ryhtymistä kaikki lait-
teetpois tai irrota pistoke !Anna vaarojen välttämiseksi val-
mistajan, sen huoltopalveluntai muun valtuutetun henkilön
vaihtaa vaurioitunutverkkojohto
b
.
Laite on tarkoitettu ainoastaan sisätilakäyttöön ja akvaa-
rioissa käytettäväksi.
Tätä laitetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset sekä
henkilöt, joilla on pienentyneet ruumiilliset, aistilliset tai
henkiset kyvyt tai kokemuksen ja tiedon puute, sikäli kuin
he ovat valvonnassa tai ovat saaneet opastuksen laitteen
turvallisesta käytöstä ja ymmärtävät siitä aiheutuvat vaa-
rat. Lapset eivät saa leikk laitteella. Lapset eivät saa suo-
rittaa puhdistusta eivätkä käyttäjähuoltoa ilman valvontaa.
Oman turvallisuutesi kannalta on suositelta-
vaa tehdä vesilenkki liitoskaapeliin, jolla
estetään veden valuminen pistorasiaan joh-
toa pitkin. Jos ytät jakelupistorasiaa tai ul-
koista verkkolaitetta, se on sijoitettava
pumpun verkkoliitännän yläpuolelle.
Tämän laitteen verkkoliitäntäjohtoa ei voi vaihtaa uuteen.
Suuren kosketusnnitteen suojaksi ytyy asennuksessa olla
enintään 30 mA:n vikavirtasuojakytkin. Kysy neuvoja säh-
alan ammattilaiselta.
Älä puhdista laitetta – tai sen osia – astianpesukoneessa.
Ei kestä pesua astianpesukoneessa!
Tätä pumppua ei saa hävittää tavallisten kotitalousjättei-
den joukossa. Toimita käytöspoistettu laite asianmukai-
seen jätteenkeruupisteeseen.
Tuote on hyväksytty kansallisten lakien ja määysten ukai-
sesti ja on yhdenmukainen EUstandardien kanssa.
Toiminta
a
Säätönuppi (ilmamäärä)
b
verkkojohto
c
ilmaletku
d
ulosvir-
taaja
e
suihkukuva
f
kahva seinäkiinnitykseen
g
tippamutka
h
liukumattomat jalat ja tärinänvaimennin
i
ilmasuodatin
Tarkista, ettei laite ole vaurioitunut ja kaikki osat ovat tallella.
Asennus- ja sijoituspaikka:
Aina vedenpinnan yläpuolella ja akvaarion ulkopuolella (kuva B).
Tällä estetään veden mahdollinen paluuvirtaus ilmapumppuun.
Älä sijoita akvaarion päälle tai sen yläpuolelle. Valitse asennusja si-
joituspaikka niin, että tuuletin ei voi pudota veteen eikä siirtyä pai-
kaltaan. Suositus: asennus seinään kiinnityskahvalla (kuva B).
Lyhennä letku
c
haluamaasi pituuteen ja yhdistä ulosvirtaaja
d
ak-
vaarion tuulettimeen. Sijoitus ulosvirtaaja imulaitteineen akvaarioon
(kuva B). Jos EHEIM air pumpussa 200 ja 400, joissa on kaksi il-
maliitäntää, liitetään vain yksi varusteosa, käytä T-kappaletta, jonka
saat kauppiaaltasi. Älä koskaan käytä ilmaliitäntää “tyhjäkäyn-
nissä”, siis ilman letkua ja ulosvirtaajaa!
Aseta ulosvirtaaja
d
akvaarioon.
Pistä pistoke pistotulppaan.
Tarkista vedenpinta ja tippamutka
g
! (kuva B)
Käyttöönotto
Säädä haluamasi ilmamäärä säätönuppia
a
kääntämällä.
Säädä haluttu suihkukuva
e
ulosvirtaajalle (esim. kolikolla) (kuva B).
Ilmamäärän säätö
Tarkista ilmansuodattimen (kuva C) likaisuus säännöllisesti ja vaihda
se tarvittaessa.
EHEIM ulosvirtaajan huopalevy voi tukkeutua jonkin ajan kuluttua.
Tämä aikaansaa kohonneen vastapaineen, joka alentaa ilmatehoa ja
lisää kalvojen kulumista. Vaihda siis EHEIM ulosvirtaajan huopalevy
säännöllisesti.
Hoito ja puhdistus
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65

EHEIM AIR100 Omistajan opas

Tyyppi
Omistajan opas