Princess 144000 Omistajan opas

Kategoria
Toasters
Tyyppi
Omistajan opas
42
FI
Onnittelut!
Olet hankkinut Princess-tuotteen.
Tavoitteemme on tarjota tyylikkäästi
suunniteltuja laatutuotteita kohtuulliseen
hintaan. Toivomme, että nautit tuotteen
käytöstä monen vuoden ajan.
Laitetta saavatyttää 8-vuotiaat ja
sivanhemmat lapset sehenkilöt,
joilla on fyysisiä, aistillisia, henkisiä
tai liikkuvuuteen liittyviä rajoitteita,
tai joilla ei ole kokemusta tai
tuntemusta, mikäli heitä valvotaan ja
ohjataan laitteen turvallisessa
ytössä. Lapset eivät saa leikkiä
laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa
tai huoltaa laitetta, elleit he ole
hintään 8-vuotiaita ja heitä
valvota. Pidä laite ja sen virtajohto
kaukana alle 8-vuotiaiden lasten
ulottumattomissa.
Kuvaus (kuva A)
144000/144001/144002 Princess-leivänpaahdin
on tarkoitettu leivän, muffinssien ja bagelien
paahtamiseen. Laitteella voidaan paahtaa
kahta leipäviipaletta samanaikaisesti.
Laite sopii vain sisäkäyttöön. Laite sopii vain
kotikäyttöön.
1. Leipätuen vipu
2. Leipäaukko
3. Paahtotehon säätöpainike
4. Paahtotehon merkkivalo
5. Sulatuksen painike / Sulatuksen merkkivalo
6. Uudelleen lämmityksen painike /
Uudelleen lämmityksen merkkivalo
7. Peruutuspainike / On/off-merkkivalo
8. Murualusta
9. Leipien lämmitysteline (144001)
10. Leivän pidike (144002)
Huom.: Laitetta voidaan käyttää seuraavien
mallien kanssa: 204000 Princess-mehukone.
Liitä laitteen pistoke mehukoneen takana •
olevaan pistorasiaan.
Aseta mehukoneen pistoke •
verkkovirtalähteeseen.
Käyttöönotto
Kiinnitä huomiota seuraaviin kohtiin ennen
jatkamista:
- Varmista, että laitteen ympärillä on
riittävästi tilaa lämmön poistumista ja
riittävää tuuletusta varten.
Puhdista laite. •
Katso osiota "Puhdistus ja ylläpito".
Aseta laite vakaalle ja tasaiselle alustalle.•
Aseta pistoke verkkovirtalähteeseen.•
Aseta paahtotehon säätöpainike •
maksimiasetukseen ("7").
Kytke laite toimintaan laskemalla leipätuen •
vipua, kunnes se napsahtaa paikoilleen.
Laite alkaa kuumenemaan.
Irrota pistoke verkkovirtalähteestä.•
Anna laitteen jäähtyä täysin.•
Huom.: Jos kytket laitteen päälle ensimmäistä
kertaa, laitteesta voi tulla vähän aikaa hiukan
savua ja sille ominainen haju. Tämä on
normaalia.
Käyttö
Vinkkejä laitteen käyttöön
(kuva A & B)
Kiinnitä huomiota seuraaviin kohtiin ennen
jatkamista:
- Älä käytä laitetta sokeripitoisten ruokien
paahtamiseen. Älä käytä laitetta hilloa tai
marmeladia sisältävien ruokien
paahtamiseen.
Ota seuraavat seikat huomioon ennen
jatkamista:
- Älä käytä laitetta ilman murualustaa. Älä
anna murusien kerääntyä laitteen pohjalle.
- Älä yritä poistaa kiinni jäänyttä leipää tai
muita ruokakappaleita laitteesta terävil
esineillä tai keittiövälineillä.
- 144001: Äkäytä leipien lämmitystelinettä,
kun leivät on asetettu leipäaukkoihin.
- 144002: Älä käytä leipien pidikkeitä, kun
leivät on asetettu leipäaukkoihin.
43
FI
Aseta laite vakaalle ja tasaiselle alustalle.•
Aseta murualusta (8) aukkoon (11).•
Aseta pistoke verkkovirtalähteeseen.•
Toimi seuraavasti:•
- 144000/144001/144002: Aseta leivät
leipäaukkoihin (2).
- 144001: Aseta leipien lämmitysteline (9)
leipäaukkoihin (2). Aseta leivät leipien
lämmitystelineelle (9).
- 144002: Aseta leivät leipäpidikkeisiin
(10). Aseta leipäpidikkeet (10)
leipäaukkoihin (2).
Aseta paahtotehon säätöpainike (3) •
vaadittuun tehoasentoon ("1-7").
Paahtoasetus voidaan lukea paahtotehon
merkkivalosta (4).
Huom.: Kokeile eri paahtotehoja parhaan
tuloksen saavuttamiseksi.
Kytke laite toimintaan laskemalla leipätuen •
vipua (1), kunnes se napsahtaa paikoilleen.
Laite käynnistää leivän paahtamisen.
On/off-merkkivalo (7) syttyy.
Paahda pakastettua leipää painamalla •
sulatuspainiketta (5).
Sulatuksen merkkivalo (5) syttyy.
Lämmitä paahdettua leipää painamalla •
lämmityspainiketta (6).
Lämmityksen merkkivalo (6) syttyy.
Huom.: Jos leipä juuttuu kiinni, irrota pistoke
verkkovirtalähteestä ja odota, kunnes laite
jäähtyy. Pidä laitetta väärinpäin ja poista kiinni
jäänyt leipä laitteesta varoen.
Prosessi voidaan keskeyttää painamalla •
peruutuspainiketta (7). On/off-merkkivalo
(7) sammuu.
Jos prosessi on suoritettu loppuun, laite •
kytkeytyy automaattisesti pois päältä ja
nostaa paahdetun leivän leipäaukoista.
On/off-merkkivalo (7) sammuu.
Toimi seuraavasti:•
- 144000/144001/144002: Poista lei
leipäaukoista (2).
- 144001: Poista leivät leipien
lämmitystelineeltä (9). Poista leipien
lämmitysteline (9) leipäaukoista (2).
- 144002: Poista leipäpidikkeet (10)
leipäaukoista (2). Poista leipä
leipäpidikkeistä (10).
Irrota pistoke verkkovirtalähteestä käytön •
jälkeen ja odota, kunnes laite jäähtyy.
Puhdistus ja ylläpito
Kiinnitä huomiota seuraaviin kohtiin ennen
jatkamista:
- Ennen puhdistusta tai huoltoa kytke laite
pois päältä, irrota pistoke pistorasiasta ja
odota, kunnes laite jäähtyy.
- Älä upota laitetta veteen tai muihin
nesteisiin.
Ota seuraavat seikat huomioon ennen
jatkamista:
- Älä käytä voimakkaita tai kuluttavia
puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä käytä teräviä esineitä laitteen
puhdistamiseen.
Tarkista säännöllisesti, ettei laitteessa ole •
vaurioita.
Puhdista laitteen sisäosa jokaisen käytön •
jälkeen:
- Poista murualusta laitteesta.
- Pidä laitetta ylösalaisin ja ravista laitetta
murusten poistamiseksi.
- Puhdista murualusta saippuavedellä.
Huuhtele murualusta juoksevan veden
alla. Kuivaa murualusta huolellisesti
puhtaalla ja kuivalla pyyhkeellä.
- Aseta murualusta laitteeseen.
Puhdista lisävarusteet:•
- 144001: Puhdista leipien lämmitystelite
saippuavedellä. Huuhtele leipien
lämmitystelina juoksevan veden alla.
Kuivaa leipien lämmitysteline huolellisesti
puhtaalla ja kuivalla pyyhkeellä.
- 144002: Puhdista leipäpidikkeet
saippuavedellä. Huuhtele leipäpidikkeet
juoksevan veden alla. Kuivaa
leipäpidikkeet huolellisesti puhtaalla ja
kuivalla liinalla.
Puhdista laitteen ulkopuoli pehmeällä ja •
kostealla liinalla. Kuivaa laite huolellisesti
ulkoapäin puhtaalla ja kuivalla pyyhkeellä.
Säilytys
Aseta laite ja varusteet alkuperäiseen •
pakkaukseen.
Säilytä laitetta ja sen lisävarusteita kuivassa •
ei-pakastuvassa paikassa lasten
ulottumattomissa.
44
FI
Turvallisuusohjeet
Yleinen turvallisuus
Lue ytohjeet huolellisesti ennen laitteen •
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevia
käyttökertoja varten.
ytä laitetta ja sen livarusteita ainoastaan •
niiden suunniteltuihin käyttötarkoituksiin.
Älä käytä laitetta ja sen lisävarusteita
muihin kuin näissä ohjeissa kuvattuihin
tarkoituksiin.
Valvo aina lapsia varmistaaksesi, etteivät he •
leiki laitteella.
Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi •
henkilöiden toimesta (mukaan lukien lapset)
joilla on vähentynyt fyysinen, aistillinen tai
henkinen kyvykkyys, tai kokemusten tai
tietojen puute, ellei näille ole annettu
valvontaa tai ohjeistusta liittyen laitteen
käyttöön henkilön toimesta joka on
vastuussa heidän turvallisuudestaan.
Älä käytä laitetta, mikäli jokin osa tai •
lisävaruste on vaurioitunut tai viallinen. Jos
jokin osa tai lisävaruste on vaurioitunut tai
viallinen, se tulee vaihdattaa laitteen
valmistajalla tai valtuutetussa huoltopalvelussa.
Älä käytä laitetta kylpyammeiden, •
suihkujen, pesualtaiden tai muiden vettä
sisältävien astioiden lähellä.
Älä upota laitetta veteen tai muihin •
nesteisiin. Jos laite upotetaan veteen tai
muihin nesteisiin, älä poista laitetta käsillä.
Irrota pistoke välittömästi verkkovirta-
lähteestä. Jos laite upotetaan veteen tai
muihin nesteisiin, älä käytä enää laitetta.
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi •
kotiympäristössä ja ympäristöissä, kuten
liikkeiden, toimistojen ja muiden
työympäristöjen ruokailutiloissa,
maalaistaloissa, hotelleissa, motelleissa,
B&B-majataloissa sekä muissa
majoitusympäristöissä.
Sähköturvallisuus
Tarkista aina ennen käyttöä, että •
verkkojännite vastaa laitteen tyyppikilven
merkintöjä.
Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi •
ulkoisella ajastimella tai erillisellä kauko-
ohjausjärjestelmällä.
Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan. •
Käytä tarvittaessa maadoitettua ja sopivan
halkaisijan omaavaa jatkojohtoa
(vähintään 3 x 1 mm
2
).
Asenna turvallisuuden lisäämiseksi vikavirta-•
suojakytkin (RCD), jonka käyttövirta ei ylitä
arvoa 30 mA.
Varmista, ettei virtajohdon pistokkeisiin tai •
jatkojohtoon pääse vettä.
Kelaa virtajohto ja jatkojohto aina •
kokonaan auki.
Varmista, ettei virtajohto roiku työtason •
reunaa vasten eikä siihen voi vahingossa
takertua tai kompastua.
Suojaa virtajohto kuumuudelta, öljyltä ja •
teräviltä reunoilta.
Älä ytä laitetta, mikäli virtajohto tai pistoke •
on vaurioitunut tai viallinen. Jos virtajohto
tai pistoke on vaurioitunut tai viallinen, se
tulee vaihdattaa laitteen valmistajalla tai
valtuutetussa huoltopalvelussa.
Älä vedä virtajohdosta silloin, kun irrotat •
pistokkeen verkkovirtalähteestä.
Irrota pistoke verkkovirtalähteestä, kun •
laite ei ole käytössä, ennen kokoamista tai
purkamista sekä ennen puhdistusta ja
huoltoa.
Leivänpaahtimien turvallisuusohjeet
Älä käytä laitetta ulkoilmassa.•
Aseta laite vakaalle ja tasaiselle alustalle.•
Aseta laite alustalle, joka kestää kuumuutta •
ja roiskeita.
Älä aseta laitetta keittolevylle.•
Älä peitä laitetta.•
Varmista, että laitteen ympärillä on •
riittävästi tilaa lämmön poistumista ja
riittävää tuuletusta varten.
Varmista, ettei laite koske syttyviin •
materiaaleihin.
Pidä laite etäällä syttyvistä materiaaleista •
(verhot, pöytäliina), koska leipä voi palaa.
Pidä laite kaukana lämpölähteistä. •
Älä aseta laitetta kuumille alustoille tai
avotulien lähettyville.
Varo kuumia osia. Varoitusmerkil•
merkityt pinnat kuumuvat käytön aikana.
Käyttöpinnat voivat kuumentua laitteen
käytön aikana. Ulkopinta voi kuumentua
laitteen käytön aikana.
45
FI
Noudata aina varovaisuutta koskiessasi •
laitteeseen. Käytä patalappuja, jos aiot
koskea laitetta sen käytön aikana tai pian
sen jälkeen.
Varmista, että kätesi ovat kuivat ennen •
laitteeseen koskemista.
Älä jätä laitetta ilman valvontaa käytön •
aikana.
Älä liikuta laitetta sen ollessa päällä tai •
edelleen kuuma. Irrota pistoke verkkovirta-
lähteestä ja odota, kunnes laite jäähtyy.
Vastuuvapauslauseke
Ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä
ilmoitusta.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60

Princess 144000 Omistajan opas

Kategoria
Toasters
Tyyppi
Omistajan opas