Moser EASY STYLE Ohjekirja

Tyyppi
Ohjekirja
Type 1881
Originalbetriebsanleitung
Netz-/Akku-Haarschneidemaschine Typ 1881
de
Translation of the original operation manual
Cord/cordless hair clipper type 1881
en
Traduction du mode d’emploi d’origine
Tondeuse à cheveux secteur / batterie type 1881
fr
Traduzione delle istruzioni per l’uso originali
Tagliacapelli a rete/batteria tipo 1881
it
Traducción del manual de uso original – Máquina de corte de pelo con
alimentación de red/por batería modelo 1881
es
Tradução do manual de utilização original – Máquina para corte de
cabelo com bateria e ligação à rede eléctrica Tipo 1881
pt
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
Snoer/snoerloze tondeuse type 1881
nl
Översättning av originalbruksanvisning
Nät-/batteridriven hårklippningsmaskin Typ 1881
sv
Oversettelse av den originale bruksanvisningen
Nett-/batteridrevet hårklippemaskin type 1881
no
Alkuperäiskäyttöohjeen käännös
Tyypin 1881 verkko-/akkukäyttöinen hiustenleikkuukone
fi
Orijinal kullanma kılavuzunun çevirisi
Elektrikli/bataryalı saç kesme makinesi Tip 1881
tr
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Maszynka do strzyżenia
włosów z zasilaniem sieciowym/akumulatorowym typu 1881
pl
Překlad originálního návodu k použití
Zastřihovač vlasů s napájením ze sítě/akumulátoru typ 1881
cs
Preklad originálneho návodu na obsluhu
Sieťový/akumulátorový strihač vlasov typ 1881
sk
Az eredeti használati utasítás fordítása
Hálózatról / akkumulátorról működtethető 1881 típusú hajvágó gép
hu
Prevod originalnih navodil za uporabo
Aparat za striženje las na omrežni / akumulatorski pogon tip 1881
sl
Traducerea manualului de utilizare original Maşină de tuns părul
model tip 1881 cu alimentare de la priză/acumulator
ro
Превод на оригиналното упътване Машинка за подстригване –
работа на ток и с акумулатор тип 1881
bg
Перевод оригинального руководства по эксплуатации
Аккумуляторно-сетевая машинка для стрижки волос, тип 1881
ru
Переклад оригінальної інструкції – Машинка для стриження
волосся, яка працює від електромережі та акумуляторів, тип 1881
uk
Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών λειτουργίας
Κουρευτική μηχανή ρεύματος/μπαταρίας τύπος 1881
el

1881

ar
Operation Manual
Cord/Cordless Hair Clipper
SUOMI
49
de
en
fr
it
es
pt
nl
sv
no
fi
tr
pl
cs
sk
hu
sl
ro
bg
ru
uk
el
ar
Yleiset turvallisuusohjeet
Määrystenmukainen käyttö
· Käytä hiustenleikkuukoneita ainoastaan ihmisten hiusten, parran ja
kulmakarvojen leikkaamiseen.
· Käytä eläinten karvojen leikkuukoneita ainoastaan eläinten karvojen ja
turkin leikkaamiseen.
· Tämä laite on rakennettu ammatilliseen käyttöön.
Käyttäjään kohdistuvat vaatimukset
· Lue käyttöohje kokonaan läpi ennen ensimmäistä käyttöönottoa ja
tutustu laitteeseen.
· Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käytettäväksi
(mukaan luettuna lapset), joilla on heikot ruumiilliset, aistimukselliset
tai henkiset kyvyt, tai joilta puuttuu laitteen käyttämiseen vaadittavaa
tietoa ja taitoa. Tällaiset henkilöt saavat käyttää laitetta vain sellaisen
henkilön valvonnassa ja ohjauksessa, joka on vastuussa heidän tur-
vallisuudestaan. Lapsia tulee valvoa sen varmistamiseksi, että he eivät
leiki laitteen kanssa.
· Pidä laite etäällä eläimistä ja suojaa sään vaikutuksilta.
Vaarat
Vaara! Laitteessa/verkkopistokeosassa olevista vauriosta
aiheutuva sähköisku.
f Älä käytä laitetta, jos se ei toimi asianmukaisesti, jos se on vau-
rioitunut, tai jos se on pudonnut veteen. Vaarojen välttämiseksi
jätä korjaukset valtuutetun huoltokeskuksen tehtäväksi ja käytä
vain alkuperäisosia.
f Älä milloinkaan käytä laitetta vioittuneen kaapelin tai pistokekyt-
kentäosan kanssa. Vaurioituneen virtakaapelin tai pistokekyt-
kentäosan saa vaihtaa alkuperäiseen varaosaan vain valtuutettu
huoltokeskus tai vastaavasti pätevä henkilö vaarantamisten
välttämiseksi.
f Sähkölaitteita saavat huoltaa vain sähköteknisesti koulutetut
ammattilaiset.
Vaara! Sisään tunkeutuvasta nesteestä aiheutuva sähköisku.
f Säilytä tai sijoita sähkölaitteet aina niin, etteivät ne voi pudota
veteen (esim. pesualtaaseen). Laite on pidettävä etäällä vedestä
ja muista nesteistä.
f Älä missään tapauksessa koske tai tartu veteen pudonneeseen
sähkölaitteseen. Vedä verkkopistoke heti irti.
SUOMI
50
de
en
fr
it
es
pt
nl
sv
no
fi
tr
pl
cs
sk
hu
sl
ro
bg
ru
uk
el
ar
f Jätä laite ennen uutta käyttöönottoa huoltokeskuksessa
tarkastettavaksi.
f Käytä ja säilytä laitetta vain kuivissa tiloissa.
Räjähdysvaara!
f Älä milloinkaan käytä laitetta sellaisissa ympäristöissä, joissa
käytetään aerosolituotteita (spraytuotteita), tai joissa vapautuu
happea.
f Älä yritä vaihtaa akkua itse.
f Akkuja saa vaihtaa huoltokeskuksessa vain valmistajan vapaut-
tamiin tyyppeihin.
Varoitus! Ylikuumentuneista leikkuusarjoista johtuvia
vammoja.
f Leikkuusarja voi kuumentua pitkään kestävässä laitteen käy-
tössä. Keskeytä laitteen käyttö säännöllisesti leikkuusarjan
jäähdyttämiseksi.
Varoitus! Epäasianmukaisesta käsittelystä aiheutuvat
loukkaantumiset.
f Älä milloinkaan käytä laitetta viallisella leikkuusarjalla.
f Sammuta laita aina ennen kuin lasket sen kädestäsi, koska lait-
teen tärinä voi saada sen putoamaan.
Varo! Epäasianmukaisesta käsittelystä aiheutuvat vauriot.
f Käytä laitetta vain vaihtovirralla ja tyyppikilpeen ilmoitetulla
jännitteellä.
f Käytä vain valmistajan suosittelemia lisätarvikkeita.
f Käytä laitteen lataamiseen ainoastaan toimitukseen sisältyvää
pistokekytkentäosaa. Vaihda vialliset pistokekytkentäosat vain
alkuperäisiin varaosiin, joita voit hankkia huoltokeskuksemme
välityksellä.
f Älä milloinkaan pudota tai aseta mitään esineitä laitteen
aukkoihin.
f Älä kanna laitetta virtajohdosta ja erottamiseksi virtaverkosta
vedä pistokkeesta eikä kaapelista tai laitteesta.
f Älä kääri verkkokaapelia laitteen ympärille.
f Suojaa verkkokaapelia ja laitetta kuumilta pinnoilta.
f Älä lataa tai säilytä laitetta virtajohdon ollessa kiertyneenä tai
taittuneena.
SUOMI
51
de
en
fr
it
es
pt
nl
sv
no
fi
tr
pl
cs
sk
hu
sl
ro
bg
ru
uk
el
ar
Tuotteen kuvaus
Osien merkintä (Kuva 1)
A Leikkuusarja
B Puhdistusvipu
C Päälle-/Pois -kytkin
D Latauksen merkkivalo/Kapasiteettinäyttö
E Laitteen pistorasia
F Latausalusta
G Mahdollisuudet virtakaapelin ulosjohtamiseen
H Latausalustakotelo
I Kiinnityskampa, 3 mm leikkuupituus*
J Kiinnityskampa, 6 mm leikkuupituus*
K Kiinnityskampa, 9 mm leikkuupituus*
L Kiinnityskampa, 12 mm leikkuupituus*
M Kiinnityskampa, 18 mm leikkuupituus*
N Kiinnityskampa, 25 mm leikkuupituus*
O Pistokekytkentäosa
P Laiteliitäntäpistoke
Q Puhdistusharja
R Leikkuusarjan öljy
* Kiinnityskammat ovat ovat valinnaisia lisävarusteita ja voivat
poiketa mallista riippuen.
Tekniset tiedot
Käsin pidettävä laite
Käyttölaite: tasavirtamoottori
Akku: Ni-MH-akku
Akun käyttöaika: enintään 120 minuuttia
Mitat (P x L x K): 173 x 47 x 39 mm
Paino: n. 200 g
Äänitaso: max. 63 dB(A) @ 25 cm
Tärinä: < 2,5 m/s
2
Latausalusta
Mitat
lisätarvikkeilla (L x S x K): 121 x 117 x 61 mm
Paino: 116 g
Pistokekytkentäosa
Tyyppi: adapteri 6000
Ottoteho: max. 12 W
Käyttöjännite: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz
Käyttöedellytykset
Ympäristö: 0°C – +40°C
Laite on suojaeristetty ja siitä on poistettu radiohäiriöt. Laite
täyttää EU:n sähkömagneettisen yhteensopivuuden direktiivin
2004/108/EY ja konedirektiivin 2006/42/EY vaatimukset.
Yleisiä ohjeita käyttäjälle
Käyttöohjeen käyttöä koskevia tietoja
f Ennen kuin otat laitteen käyttöön ensimmäistä kertaa, sinun
tulee lukea käyttöohje kokonaan ja ymmärtää se.
f Pidä käyttöohjetta osana tuotetta ja säilytä se hyvässä kun-
nossa ja saatavilla.
f Tämä käyttöohje voidaan pyytää myös PDF-tiedostona
huoltokeskuksestamme.
f Liitä tämä käyttöohje mukaan, kun luovutat laitteen kolman-
sille osapuolille.
f Käyttöohjeen ollessa ristiriidassa kansallisten turvallisuus-
määräysten tai -ohjeiden kanssa on noudatettava kansallisia
määräyksiä.
Symbolien ja ohjeiden selitys
VAARA
Sähköiskun vaara, jonka seurauksena voi olla vakava
ruumiinvamma tai kuolema.
VAARA
Räjähdysvaara, jonka seurauksena voi olla vakava
ruumiinvamma tai kuolema.
VAROITUS
Varoitus mahdollisesta ruumiinvammasta tai
terveysriskistä.
VARO
Viittaa haitallisista aineista aiheutuvaan vaaraan.
Huomautus, joka sisältää hyödyllisiä ohjeita ja
vinkkejä.
Sinua kehotetaan suorittamaan jokin toimenpide.
Suorita nämä toimenpiteet kuvatussa järjestyksessä.
f
1.
SUOMI
52
de
en
fr
it
es
pt
nl
sv
no
fi
tr
pl
cs
sk
hu
sl
ro
bg
ru
uk
el
ar
Käyttö
Valmistelu
Säilytä pakkausmateriaali myöhempää turvallista
varastointia tai kuljetusta varten.
f Tarkasta toimituksen täydellisyys.
f Tarkasta kaikki osat mahdollisten kuljetusvaurioiden varalta.
Turvallisuus
Varo! Väärästä jännitesyötöstä aiheutuvat vauriot.
f Käytä laitetta vain vaihtovirralla ja tyyppikilpeen
ilmoitetulla jännitteellä.
Akun lataaminen
Ennen ensimmäistä käyttökertaa laitteen akkua on
ladattava
90 minuuttia.
1. Pistä pistokekytkentäosan laiteliitäntäpistoke (P) latausalus-
tarasiaan (H) (Kuva 4
).
· Laite voidaan kytkeä myös suoraan pistokekytken-
täverkko-osalla ladattavaksi (Kuva 2
/
).
· Älykkäällä latauksen hallinnalla estetään akun
ylilatautuminen.
2. Kytke pistokekytkentäosa verkkopistorasiaan (Kuva 4
).
3. Kytke laite pois päältä Päälle-/Pois -kytkimellä (Kuva 3
).
4. Aseta laite latausasemaan (Kuva 4) tai liitä se suoraan pis-
tokekytkentäosaan (Kuva 2
/
). Lataustapahtuma alkaa.
· Lataustapahtuman aikana latauksen tarkkailuvalo
(D) palaa vihreänä.
· Laitteen poisoton jälkeen lataustelineestä latauk-
sen tarkkailuválo sammuu (virransäästötila).
· Latausaika täyden kapasiteetin saavuttamiseen on
n.
90 minuuttia.
5. Heti kun akku on täysin ladattu, latauksen tarkkailuvalo
palaa vihreänä.
Akkukäyttö
1. Kytke laite päälle ja sammuta se käytön jälkeen Päälle-/Pois
-kytkimestä (Kuva 3
/
).
· Laitetta voidaan käyttää täydellä akulla jopa
120 minuuttia ilman verkkoliitäntää.
· Punaisen kapasiteettinäytön (D) välähdyksen
jälkeen laitteessa on vielä noin 10%:n jäännöska-
pasiteetti. Laite tulisi nyt ladata.
· Suositus: Akkujen kestoiän pidentämiseksi tulisi
uudelleentataaminen tapahtua vasta silloin, kun
punainen kapasiteettinäyttö (D) akkukäytön aikana
välähtää.
· Leikkuusarjan hoidon ollessa riittämätöntä käyt-
töikä voi huomattavasti pienentyä.
Verkkokäyttö
1. Pistä pistokekytkentäosan laiteliitäntäpistoke (P) laiterasiaan
(E) (Kuva 2
).
2. Pistä pistokekytkentäosa verkkopistorasiaan (Kuva 2
).
3. Kytke laite päälle ja sammuta se käytön jälkeen Päälle-/Pois
-kytkimestä (Kuva 3
/
).
Käyttö
Leikkaaminen kiinnityskampojen kanssa
Laitetta voidaan käyttää myös kiinnityskampojen kanssa.
Seuraavat kiinnityskammat sisältyvät toimitukseen
kulloisestakin mallista riippuen:
3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm ja 25 mm
leikkuupituus.
Kiinnityskamman asentaminen / poistaminen
1. Työnnä kiinnityskampaa nuolen suuntaan leikkuusarjan vas-
teeseen saakka (Kuva 5
).
2. Kiinnityskampa on helppo poistaa työntämällä nuolensuun-
taisesti (Kuva 5
).
Kunnossapito
Varoitus! Epäasianmukaisesta käsittelystä aiheu-
tuvat loukkaantumiset ja esinevahingot.
f Kytke laite pois päältä ennen kaikkien puhdis-
tus- ja huoltotöiden aloittamista, ja erota se
virransyötöstä.
Puhdistus ja hoito
Vaara! Sisään tunkeutuvasta nesteestä aiheutuva
sähköisku.
f Älä upota laitetta veteen!
f Älä päästä nesteitä laitteen sisään.
f Liitä laite uudelleen virransyöttöön vasta sen
ollessa täysin kuivattu.
Varo! Syövyttävistä kemikaaleista aiheutuvat
vauriot.
Syövyttävät kemikaalit voivat vaurioittaa laitetta ja
lisätarvikkeita.
f Älä käytä liuotin- tai puhdistusaineita.
f Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia puh-
distusaineita ja leikkuusarjaöljyä.
Lisälaitteita ja varaosia voit tilata myyjältäsi tai
huolokeskuskuksestamme.
f Ota jokaisen käytön jälkeen kiinnityskampa pois (Kuva 5
)
ja käännä leikkuusarja pois kotelosta (Kuva 6
). Poista
hiusjätteet puhdistusharjalla koteloaukosta ja leikkuusarjasta
(Kuva 7). Paina lisäksi puhdistusvipua. Näin yksinkertaisesti
hiusjätteet voidaan poistaa puhdistusharjalla leikkuukam-
man ja leikkuuterän väliltä (
EASY CLEANING).
f Pyyhi laitetta vain pehmeällä, mahdollisesti hieman koste-
alla liinalla.
f Puhdista leikkuusarja hygieniasuihkeella.
f Öljyä leikkuusarja leikkuusarjaöljyllä (Kuva 8).
f Hyvän ja pitkään kestävän leikkuutehon säilyttämi-
seksi on tärkeää, että leikkuusarja öljytään usein.
f Mikäli leikkuuteho heikkenee pidemmän käyt-
töajan jälkeen säännöllisestä puhdistuksesta
ja öljyämisestä huolimatta, leikkuusarja on
vaihdettava.
SUOMI
53
de
en
fr
it
es
pt
nl
sv
no
fi
tr
pl
cs
sk
hu
sl
ro
bg
ru
uk
el
ar
Leikkuusarjan vaihtaminen
1. Sammuta laite Päälle/Pois -kytkimellä (Kuva 3
) ja irrota
se virransyötöstä.
2. Poista leikkuusarja nuolensuuntaan kotelosta poispäin pai-
namalla (Kuva 6
). Irrota leikkuusarja.
3. Leikkuusarjan uudelleenasettaminen tapahtuu laittamalla
salpa kotelossa olevaan kiinnityskohtaan ja painamalla
koteloon lukitukseen saakka (Kuva 6
).
Ongelmien korjaus
Leikkuusarja leikkaa huonosti tai nyppii.
Syy: Leikkuusarja on likaantunut tai kulunut.
f Puhdista ja öljyä leikkuusarja (Kuva 7/8), jos tämä ei poista
ongelmaa, vaihda leikkuusarja (Kuva 6).
Akun toiminta-aika on liian lyhyt.
Syy: Leikkuusarja ja laitteen aukko ovat likaantuneet.
f Puhdista ja öljyä leikkuusarja (Kuva 7/8).
Syy: Kapasiteettinäyttö epätarkka
f Pura laite kokonaan, ja lataa sen jälkeen keskeytymättö-
mässä lataustapahtumassa jälleen täydellisesti.
Syy: Akku on kulunut loppuun.
f Anna huoltokeskuksen vaihtaa akku.
Ihovauriot
Syy: Liian voimakas ihoon kohdistuva paine.
f Vähennä painetta ihon lähellä tapahtuvassa leikkaamisessa.
Syy: Vaurioitunut leikkuusarja.
f Tarkasta, ovatko hampaankärjet käytössä vaurioituneet ja
vaihda leikkuusarja tarvittaessa uuteen.
Kapasiteettinäyttö ei pala.
Syy: Laite ei ole oikein paikoitettuna lataustelineessä.
f Varmista, että laite on oikein paikoitettuna lataustelineessä.
Syy: Puutteellinen virransyöttö.
f Varmista, että pistokekytkentäosa on liitetty pistorasiaan.
f Tarkasta virtakaapeli mahdollisten vaurioiden varalta.
Jos sinulla on näiden ohjeiden kanssa ongelma, jota et voi
poistaa, käänny huoltokeskuksemme puoleen. Älä missään
tapauksessa yritä itse korjat laitetta!
Hävittäminen
Varo! Ympäristövahingot vääränlaisen hävittämi-
sen yhteydessä.
f Pura akut ennen hävittämistä!
f Asianmukainen hävittäminen suojelee ympäristöä
ja estää mahdollisia vahingollisia vaikutuksia ihmi-
sille ja ympäristölle.
Noudata laitteen hävittämisessä kulloisiakin lakisääteisiä
määräyksiä.
Tietoja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämisestä
Euroopan yhteisössä:
Euroopan yhteisön sisällä sähkökäyttöisten laitteiden
hävityksen määrittävät kansalliset säädökset, jotka
pohjautuvat vanhoja elektroniikkalaitteita (WEEE)
koskevaan EU-direktiiviin 2012/19/EY. Sen mukaisesti
laitetta ei saa enää hävittää kunnallis- tai talousjättei-
den kanssa.
Laite otetaan maksutta vastaan kunnallisissa keräys-
pisteissä tai hyötyjätteen keräyspisteissä.
Tuotepakkaus muodostuu kierrätyskelpoisista materi-
aaleista. Hävitä tämä ympäristöystävällisesti ja toimita
tämä uudelleenkäyttöön.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116

Moser EASY STYLE Ohjekirja

Tyyppi
Ohjekirja