Princess 103001 määrittely

Kategoria
Barbecues & grills
Tyyppi
määrittely
39
FI
Onnittelut!
Olet hankkinut Princess-tuotteen.
Tavoitteemme on tarjota tyylikkäästi
suunniteltuja laatutuotteita kohtuulliseen
hintaan. Toivomme, että nautit tuotteen
käytöstä monen vuoden ajan.
Laitetta saavatyttää 8-vuotiaat ja
sivanhemmat lapset sekä henkilöt,
joilla on fyysisiä, aistillisia, henkis
tai liikkuvuuteen liittyviä rajoitteita,
tai joilla ei ole kokemusta tai
tuntemusta, mikäli heitä valvotaan ja
ohjataan laitteen turvallisessa
ytössä. Lapset eivät saa leikkiä
laitteella. Lapset eit saa puhdistaa
tai huoltaa laitetta, elleivät he ole
hinän 8-vuotiaita ja heitä
valvota. Pidä laite ja sen virtajohto
kaukana alle 8-vuotiaiden lasten
ulottumattomissa.
Kuvaus (kuva A)
103001/103002/103003 Princess Table Chef
on tarkoitettu ruokien paistamiseen ja
grillaukseen ilman rasvan käyttöä. Laitteessa
on grillaustaso, jossa on hylkivä pinnoite.
Laitteessa on termostaatti, joka säilyttää
grillaustason lämpötilan asetetussa arvossa.
Laite sopii vain kotikäyttöön.
1. Termostaatti
2. Termostaatin säädin
3. Lämpötilan merkkivalo
4. Termostaatin pistoke
5. Grillaustaso
6. Kahva
7. Lasta
Kiinnitä huomiota seuraaviin kohtiin ennen
jatkamista:
- Aseta termostaatti aina kokonaan
termostaatin pistokkeeseen.
Käyttöönotto (kuva A)
Kiinnitä huomiota seuraaviin kohtiin ennen
jatkamista:
- Varmista, että laitteen ympärillä on
riittävästi tilaa lämmön poistumista ja
riittävää tuuletusta varten.
Puhdista laite. Katso osiota "Puhdistus ja •
ylläpito".
Aseta laite vakaalle ja tasaiselle alustalle.•
Aseta termostaatti (1) termostaatin •
pistokkeeseen (4).
Aseta pistoke verkkovirtalähteeseen.•
Käännä termostaatin säädin (2) •
maksimilämpötilan (210 °C) kohdalle.
Odota muutama minuutti, kunnes •
lämpötilan merkkivalo (3) sammuu.
Grillaustaso (5) on saavuttanut vaaditun
lämpötilan.
Poista pistoke pistorasiasta käytön jälkeen •
ja anna laitteen jäähtyä kokonaan.
Huom.: Jos kytket laitteen päälle ensimmäistä
kertaa, laitteesta voi tulla vähän aikaa hiukan
savua ja sille ominainen haju.
Tämä on normaalia.
Käyttö
Kytkeminen päälle ja pois päältä
(kuva A)
Kytke laite päälle asettamalla pistoke •
verkkovirtalähteeseen. Lämpötilan
merkkivalo (3) palaa niin kauan kuin
grillaustasoa (5) kuumennetaan.
Lämpötilan merkkivalo (3) sammuu, kun
grillaustaso (5) on saavuttanut vaaditun
lämpötilan.
Laitteen ollessa päällä lämpötilan •
merkkivalo (3) syttyy ja sammuu
termostaatin (1) kytkeytyessä päälle ja pois
päältä vaaditun lämpötilan ylläpitämiseksi.
Kytke laite pois päältä asettamalla •
termostaatin säädin (2) minimilämpötilan
(0 °C) kohdalle ja irrottamalla pistokkeen
pistorasiasta.
40
FI
Lämpötilan säätö (kuva A)
Käännä termostaatin säädintä (2) •
myötäpäivään korottaaksesi grillaustason
(5) lämpötilaa.
Käännä termostaatin säädintä (2) •
vastapäivään vähentääksesi grillaustason
(5) lämpötilaa.
Vinkkejä laitteen käyttöön (kuva A)
Valmista ruoka-ainekset.•
Aseta laite vakaalle ja tasaiselle alustalle.•
Puhdista grillaustaso (5) kostealla ja •
pehmeällä pyyhkeellä.
Aseta termostaatti (1) termostaatin •
pistokkeeseen (4).
Aseta pistoke verkkovirtalähteeseen.•
Käännä termostaatin säädin (2) vaadittuun •
lämpötila-asetukseen (0 - 210 °C).
Odota muutama minuutti, kunnes •
lämpötilan merkkivalo (3) sammuu.
Grillaustaso (5) on saavuttanut vaaditun
lämpötilan.
Aseta ruoka grillaustasolle (5).•
Grillaa voileipiä, kunnes ne ovat valmiit. •
Kokeile eri aikoja ja lämpötiloja parhaiden
tuloksien saavuttamiseksi.
Huom.: Pienet ruokapalat grillautuvat tai •
paistuvat paremmin ja nopeammin kuin
suuret palat.
Käännä ruokaa lastan (7) avulla. Käännä •
liha ja kala vain kerran sen kuivumisen
estämiseksi.
Älä kosketa grillaustasoa (5) metallisilla •
välineillä, sillä ne vaurioittavat tason
hylkivää pintaa.
Käännä termostaatin säädin (2) käytön •
jälkeen minimilämpötilan (0 °C) kohdalle.
Irrota pistoke verkkovirtalähteestä.•
Poista termostaatti (1) termostaatin •
pistokkeesta (4).
Anna laitteen jäähtyä täysin.•
Ruoan sulattaminen
Ruoka-ainekset voidaan sulattaa asettamalla
ne grillaustason päälle. Varmista, ettei
pistoketta ole asetettu verkkovirtalähteeseen.
Ruokien sulatus grillaustasolla on
huomattavasti nopeampaa kuin sen sulatus
esimerkiksi keraamisen tai muoviastian päällä.
Puhdistus ja ylläpito
Kiinnitä huomiota seuraaviin kohtiin ennen
jatkamista:
- Irrota pistoke verkkovirtalähteestä ennen
puhdistusta tai huoltoa ja odota, kunnes
laite jäähtyy.
- Älä upota laitetta veteen tai muihin
nesteisiin.
- Älä upota termostaattia veteen tai muihin
nesteisiin.
Ota seuraavat seikat huomioon ennen
jatkamista:
- Älä käytä voimakkaita tai kuluttavia
puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä käytä teräviä esineitä laitteen
puhdistamiseen.
Tarkista säännöllisesti, ettei laitteessa ole •
vaurioita.
Puhdista laite jokaisen käytön jälkeen:•
- Poista mahdolliset jäämät
paperipyyhkeellä.
- Puhdista grillaustaso pehmeällä ja
kostealla pyyhkeellä. Kuivaa grillaustaso
huolellisesti puhtaalla ja kuivalla
pyyhkeellä. Kuivaa termostaatin pistoke
huolellisesti.
- Puhdista termostaatti pehmeällä ja
kostealla liinalla. Kuivaa termostaatti
huolellisesti puhtaalla ja kuivalla
pyyhkeellä.
- Puhdista lasta saippuavedellä. Huuhtele
lasta juoksevan veden alla. Kuivaa lasta
huolellisesti puhtaalla ja kuivalla
pyyhkeellä.
Säilytys
Aseta laite ja varusteet alkuperäiseen •
pakkaukseen.
Säilytä laitetta ja sen lisävarusteita kuivassa •
ei-pakastuvassa paikassa lasten
ulottumattomissa.
Turvallisuusohjeet
Yleinen turvallisuus
Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen •
laitteen käyttöönottoa.
41
FI
Säilytä käyttöohjeet tulevia käyttökertoja
varten.
Käytä laitetta ja sen lisävarusteita •
ainoastaan niiden suunniteltuihin
käyttötarkoituksiin. Älä käytä laitetta ja sen
lisävarusteita muihin kuin näissä ohjeissa
kuvattuihin tarkoituksiin.
Älä käytä laitetta, mikäli jokin osa tai •
lisävaruste on vaurioitunut tai viallinen.
Jos jokin osa tai lisävaruste on vaurioitunut
tai viallinen, se tulee vaihdattaa laitteen
valmistajalla tai valtuutetussa
huoltopalvelussa.
Valvo aina lapsia varmistaaksesi, etteivät he •
leiki laitteella.
Vaaratilanteita voi syntyä, jos laitetta •
käyttävät lapset tai henkilöt, joilla on
fyysisiä, aistillisia, henkisiä tai
liikkumisrajoitteita tai joilla ei ole riittävää
tuntemusta tai kokemusta. Heidän
turvallisuudestaan vastaavien henkilöiden
on ohjattava tai valvottava heitä laiteen
käytössä.
Älä käytä laitetta kylpyammeiden, •
suihkujen, pesualtaiden tai muiden vettä
sisältävien astioiden lähellä.
Älä upota laitetta veteen tai muihin •
nesteisiin. Jos laite upotetaan veteen tai
muihin nesteisiin, älä poista laitetta käsillä.
Irrota pistoke välittömästi
verkkovirtalähteestä. Jos laite upotetaan
veteen tai muihin nesteisiin, älä käytä enää
laitetta.
Sähköturvallisuus
Pidä laite ja sen virtajohto kaukana alle •
8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
Tarkista aina ennen käyttöä, että •
verkkojännite vastaa laitteen tyyppikilven
merkintöjä.
Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan. •
Käytä tarvittaessa maadoitettua ja sopivan
halkaisijan omaavaa jatkojohtoa
(vähintään 3 x 1 mm
2
).
Asenna turvallisuuden lisäämiseksi •
vikavirtasuojakytkin (RCD), jonka
käyttövirta ei ylitä arvoa 30 mA.
Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi •
ulkoisella ajastimella tai erillisellä kauko-
ohjausjärjestelmällä.
Käytä laitteen kanssa ainoastaan •
asianmukaista liitintä.
Varmista, ettei virtajohdon pistokkeisiin tai •
jatkojohtoon pääse vettä.
Kelaa virtajohto ja jatkojohto aina •
kokonaan auki.
Varmista, ettei virtajohto roiku työtason •
reunaa vasten eikä siihen voi vahingossa
takertua tai kompastua.
Suojaa virtajohto kuumuudelta, öljyltä ja •
teräviltä reunoilta.
Älä käytä laitetta, mikäli virtajohto tai •
pistoke on vaurioitunut tai viallinen. Jos
virtajohto tai pistoke on vaurioitunut tai
viallinen, se tulee vaihdattaa laitteen
valmistajalla tai valtuutetussa
huoltopalvelussa.
Älä vedä virtajohdosta silloin, kun irrotat •
pistokkeen verkkovirtalähteestä.
Irrota pistoke verkkovirtalähteestä, kun •
laite ei ole käytössä, ennen kokoamista tai
purkamista sekä ennen puhdistusta ja
huoltoa.
Tuotteen Table Chef
turvallisuusohjeet
Älä käytä laitetta ulkoilmassa.•
Aseta laite vakaalle ja tasaiselle alustalle.•
Aseta laite alustalle, joka kestää kuumuutta •
ja roiskeita.
Älä aseta laitetta keittolevylle.•
Varmista, että laitteen ympärillä on •
riittävästi tilaa lämmön poistumista ja
riittävää tuuletusta varten.
Varmista, ettei laite koske syttyviin •
materiaaleihin.
Pidä laite kaukana lämpölähteistä.•
Älä peitä laitetta.•
Älä käytä hiiltä tai vastaavia polttoaineita.•
Älä upota termostaattia veteen tai muihin •
nesteisiin. Älä poista termostaattia vedestä
käsillä. Irrota pistoke välittömästi
verkkovirtalähteestä. Jos termostaatti
upotetaan veteen tai muihin nesteisiin, älä
käytä enää laitetta.
Älä kosketa grillaustasoa metallisilla •
välineillä, sillä ne vaurioittavat tason
hylkivää pintaa.
Varo höyryä ja räiskeitä silloin, kun ruoka-•
aineksia asetetaan kuumalle grillaustasolle.
42
FI
Huomio: Kuuma rasva voi roiskua •
grillaustasolta.
Älä kaada kylmää vettä kuumalle •
grillaustasolle. Tällöin vesi räiskyy ja
vaurioittaa grillaustasoa.
Noudata aina varovaisuutta koskiessasi •
laitteeseen. Käytä patalappuja, jos aiot
koskea laitetta sen käytön aikana tai pian
sen jälkeen.
Grillaustaso kuumenee huomattavasti •
käytön aikana. Älä koske kuumaan
grillaustasoon. Grillaustason ollessa kuuma
koske ainoastaan kahvoihin.
Laitteen ulkopinnat voivat kuumua käytön •
aikana erittäin kuumiksi. Älä koske laitteen
ulkopintoihin.
Varmista, että kätesi ovat kuivat ennen •
laitteeseen koskemista.
Älä liikuta laitetta sen ollessa päällä tai •
edelleen kuuma. Irrota pistoke
verkkovirtalähteestä ja odota, kunnes laite
jäähtyy.
Älä käytä laitetta lintujen lähellä (esim. •
trooppisten lintujen, kuten papukaijojen
lähellä). Grillaustaso on päällystetty PTFE-
aineeseen pohjautuvalla hylkiväl
pinnoitteella. Kuumentuessa pinnoite voi
päästää hiukan kaasuja, jotka ovat ihmisille
täysin harmittomia. Lintujen hermosto on
kuitenkin erityisen herkkä näille kaasuille.
Säilytä laitetta kuivassa paikassa silloin, kun •
sitä ei käytetä. Varmista, etteivät lapset
pääse varastoitujen laitteiden luo.
Vastuuvapauslauseke
Ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä
ilmoitusta.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56

Princess 103001 määrittely

Kategoria
Barbecues & grills
Tyyppi
määrittely