Palram 706091 Asennusohje

Tyyppi
Asennusohje
Huomautus:
Tämän tuotteen mukana toimitettavat seinäkiinnitystarvikkeet sopivat vain betoniseinille.
Muita seinätyyppejä varten tarvitaan niille sopivat kiinnitystarvikkeet.
Turvallisuusohje
Turvallisuussyistä suosittelemme, että katoksen asennukseen osallistuu vähintään kaksi henkilöä.
Varmista ennen porausta, että seinässä ei ole kätkettyjä putkia tai johtoja.
Joissain osissa on metallireunat. Ole varovainen kun käsittelet osia. Käytä asennuksen aikana aina
suojakäsineitä, jalkineita sekä suojalaseja.
Älä suorita asennusta tuulisella tai sateisella säällä.
Älä aloita asennusta jos olet väsynyt, nauttinut lääkkeitä tai alkoholia, jos tunnet huimausta tai et
muuten kykene asennukseen.
Hävitä kaikki muovisuojat huolella - älä jätä niitä lasten ulottuville.
Pidä lapset poissa asennuspaikalta.
Kun käytät tikkaita tai sähkötyökaluja noudata aina valmistajan antamia turva- ja käyttöohjeita.
Älä kiipeä tai seiso katoksen katolla.
Älä aseta raskaita kappaleita nojaamaan pystytolppia vasten.
Pidä katto ja räystäs puhtaana lumesta, lehdistä ja muusta roskasta.
Katon alla, tai ympärillä seisominen voi olla vaarallista jos katon päällä on raskas lumi.
Jos väri naarmuuntuu asennuksen aikana, se voidaan kiinnittää.
Puhdistusohjeet
Puhdista ovisuoja tarvittaessa miedolla pesuaineella ja huuhtele kylmällä vedellä.
Älä käytä asetonia, hankaavia puhdistusaineita tai muita erikoispesuaineita paneelin
puhdistukseen.
Puhdista tuote kokoamisen jälkeen.
Ennen kokoamista
Valitse paikka huolellisesti ennen kokoamista.
Mieti ennen kokoamista, kummalle puolelle haluat oven avautuvan (sisä- vai ulkopuolelle).
Lajittele osat ja tarkasta ohjeen mukainen sisältö.
Osat on sijoiteltava käden ulottuville. Pidä kaikki pienet osat (ruuvit yms.) astiassa, jotta ne eivät
pääse hukkumaan.
Kysy neuvoa paikallisilta viranomaisilta koskien mahdollisia ennen tuotteen kokoamista tarvittavia
lupia.
Varoitus:
Levitä silikonitiivistettä tarpeen mukaan
Olet yksinomaan vastuussa tämän tuotteen käsittelyn, varastoinnin, kokoonpanon ja
asennuksen turvallisuuden määrittämisestä johonkin paikkaan tai jotakin käyttökohdetta
varten. Valmistajan ei ole vastuussa mistään vahingoista tai tapaturmista, jotka aiheutuvat
tämän tuotteen epäasianmukaisesta käsittelystä, asennuksesta, kokoonpanosta tai käytöstä
tai Valmistajan kirjallisista ohjeista liittyen tämän tuotteen varastointiin, käsittelyyn,
asennukseen ja kokoonpanoon. Tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain tavallisissa
asuintiloissa. Älä käytät tätä tuotetta missään käyttötarkoituksissa, joita ei suositella näissä
ohjeissa tai rakennuskoodeissa, jotka eivät ole voimassa paikassa, jossa tätä tuotetta
käytetään. Huolehdi ja käytä asianmukaisia turvavarusteita (mukaan lukien silmäsuojaus), kun
kokoat ja asennat tätä tätä tuotetta.
Huomioitavat asiat kokoamisen aikana
Käytä pehmeää alustaa estääksesi naarmut ja vahingot.
Vaihe 5: Varo naarmuttamasta paneeleita tästä vaiheesta eteenpäin!
* Kiristä kaikki ruuvit asennuksen lopuksi.
Huomio!
Lue ohjeet huolellisesti ennen kuin alat kokoamaan tätä tuotetta.
Suorita vaiheet ohjeiden mukaisessa järjestyksessä.
Säilytä ohjeet turvallisessa paikassa myöhempää tarvetta varten.
FI
Mikäli näet informaatiokuvakkeen, lue asiaan kuuluva kokoamisohje
saadaksesi lisäkommentteja ja apua kokoamiseen.
DA
Palrams 3 års Begrænset Garanti
Produktdetaljer: Dør dække
Palram Applications (1995) Ltd. (Virksomhedsregistreringsnummer: 512106824), registreret på adressen Teradion Industrial Park, M.P Misgav 20174,
Israel (”Palram”), garanterer at Produktet ikke lider af materielfejl eller fabrikationsfejl i en periode på 3 år fra købsdatoen, underlagt denitionerne
og vilkårene indeholdt i denne garanti.
1. Vilkår
1.1 Denne garanti er kun gældende, hvis Produktet er installeret, rengjort, håndteret og vedligeholdt i overensstemmelse med Palrams skrevne anbefalinger.
1.2 Uden at afvige fra det ovennævnte, er skade opstået grundet brug af fysisk magt, ukorrekt håndtering, upassende brug, forsømmeligt brug,
samling eller vedligeholdelse, uheld, indvirken fra fremmedlegemer, vandalisme, forurenende stoer, ændringer, maling, tilslutning, limning,
forsegling, der ikke er i overensstemmelse med brugsvejledningen, eller skade som resultat af rengøring med ikke-kompatible rengøringsmidler
og mindre afvigelser ved Produktet ikke dækket af denne garanti.
1.3 Denne garanti dækker ikke skade som resultat af ”naturens handling”, hvilket omfatter, men er ikke begrænset til hagl, storm, tornadoer, orkaner,
snestorme, oversvømmelse, følger af brand.
1.4 Denne garanti er ugyldig, hvis der benyttes konstruktionsdele og løse dele, der ikke er kompatible med Palrams skrevne anbefalinger.
1.5 Denne garanti er kun gældende for Produktets oprindelige køber. Den omfatter ikke andre købere eller brugere af Produktet
(inklusiv, men ikke begrænset til, enhver person der erhverver Produktet fra den oprindelige køber).
2. Krav og Bekendtgørelser
2.1 Ethvert garantikrav skal bekendtgøres skriftligt til Palgram inden for 30 dage, efter opdagelsen af det defekte Produkt, og vedlægges den originale
kvittering og denne garanti.
2.2 Skadesanmelderen skal lade Palram undersøge Produktet, der er tale om, og selve installationen, mens Produktet stadig bender sig i sin oprindelige
position og ikke er blevet ernet eller yttet eller ændret på nogen måde, og/eller lade produktet sende tilbage til Palram for afprøvning.
2.3 Palram forbeholder sig retten til selvstændigt at undersøge årsagen til dette funktionssvigt.
3. Erstatning
3.1 Hvis et krav i henhold til denne garanti bekendtgøres korrekt og godkendes af Palram, kan køberen, efter Palrams valg, (a) købe et
erstatningsprodukt eller del/e, eller (b) modtage refundering for det oprindelige Produkts eller del/es købspris, alt i henhold til den følgende oversigt:
3.2 For at undgå tvivl vil beregning for bestemmelse af erstatning for defekt(e) del/e, i henhold til oversigten ovenfor, blive baseret på den
defekte dels dækning i forhold til Produktets oprindelige pris. Palram forbeholder sig retten til at levere erstatninger, hvis Produktet,
eller nogen del af dette, er utilgængeligt eller forældet.
3.3 Denne garanti dækker ikke omkostninger eller udgifter ved ernelse og installation af Produktet, eller afgifter, eller forsendelsesomkostninger,
eller nogen direkte eller indirekte tab, der kan opstå grundet Produktfejl,
4. Almindelige Betingelser og Begrænsninger
4.1 UD OVER HVAD DER ER BLEVET SPECIFIKT ANFØRT I DENNE GARANTI, ER ALLE ANDRE GARANTIER, OM UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET,
OMFATTENDE ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET SPECIFIKT FORMÅL UNDTAGET
FOR SÅ VIDT LOVEN TILLADER
4.2 MED UNDTAGELSE AF, HVOR VI HAR SPECIFIKT ANFØRT DET I DENNE GARANTI, ER PALRAM IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN TAB ELLER SKADER,
SOM KØBEREN LIDER DIREKTE, INDIREKTE, ELLER SOM EN FØLGE AF BRUG, ELLER PÅ NOGEN ANDEN MÅDE FORBINDELSE TIL PRODUKTET.
4.3 HVIS PALRAM UDELUKKES FRA, I HENHOLD TIL ENHVER GÆLDENDE LOV, AT UNDTAGE DEN UNDERFORSTÅEDE SALGBARHEDS ELLER
EGNETHEDSGARANTI FOR ET SPECIFIKT FORMÅL I FORHOLD TIL PRODUKTET, ER VARIGHEDEN AF ALLE SÅDANNE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER
UDTRYKKELIG BEGRÆNSET TIL VARIGHEDEN AF DENNE GARANTI, ELLER, HVIS LÆNGERE, DEN MAKSIMALE PERIODE KRÆVET AF GÆLDENDE
LOVGIVNING.
4.4 KØBEREN ER ENEANSVARLIG FOR AT BESLUTTE OM HÅNDTERINGEN, OPBEVARINGEN, SAMLINGEN, INSTALLATIONEN ELLER BRUGEN AF
PRODUKTET ER SIKKERT OG PASSENDE PÅ ETHVERT OMRÅDE, TIL ENHVER APPLIKATION ELLER UNDER ETHVERT GIVENT FORHOLD. PALRAM ER
IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN SKADER ELLER KVÆSTELSER KØBER, ENHVER ANDEN PERSON, ELLER EJENDOM MÅTTE LIDE, SOM RESULTAT AF
UKORREKT HÅNDTERING, OPBEVARING, INSTALLATION, SAMLING ELLER BRUG AF PRODUKTET ELLER UNDLADELSE AF AT FØLGE DE SKREVNE
ANBEFALINGER VEDRØRENDE HÅNDTERING, OPBEVARING, INSTALLATION, SAMLING OG BRUG AF PRODUKTET.
4.5 MEDMINDRE ANDET UDTRYKKELIGT ER ANGIVET AF PALRAM, PRÆPARATET ER BEREGNET TIL ALMINDELIG BRUG I HJEMMET OG KOMMERCIEL BRUG.
PALRAM ER IKKE ANSVARLIG FOR TAB, SKADE, OMKOSTNINGER ELLER UDGIFTER SOM RESULTAT AF NOGEN BRUG AF PRODUKTET TIL NOGET, DER IKKE
ER ANBEFALET I DE SKREVNE ANBEFALINGER, ELLER IKKE ER TILLADT I HENHOLD TIL NOGEN GÆLDENDE LOVGIVNING ELLER ANDRE GÆLDENDE
REGLER PÅ DET STED, HVOR KØBER VIL BRUGE PRODUKTET.
Periode Efter Køb Erstatningsprodukt eller Del/e Refundering
Fra købsdato til udgangen af 1. år Uden beregning 100%
Udgangen af 1. år til udgangen af 2. år køber vil betale 33 % af den oprindelige købspris 66%
Udgangen af 2. år til udgangen af 3. år køber vil betale 66 % af den oprindelige købspris 33%
FI
Palram´n 3 vuoden rajoitetut takuuehdot
Tuotetiedot: Katos Ovi Kansi
Palram Applications (1995) Ltd (yhtiön rek.nro 512106824) jonka päätoimipiste toimii osoitteessa Teradion Industrial Park, M.P Misgav 20174,
Israel. Palram takeita, että se valmistamissa tuotteissa ei sisälly virheitä materiaali-tai valmistusvirheitä, ja seuraavan 3 vuoden aikana
alkuperäisestä ostopäivästä, joita on raportoitu olosuhteissa.
1. Olosuhteet
1.1 Tämä takuu on voimassa vain tuotteelle joka on ohjeen mukaisesti asennettu, hoidettu & ylläpidetty sekä pidetty puhtaana
Palramin ohjekirjassa antamien ohjeiden mukaisesti.
1.2 Poikkeamatta edellä mainitusta, vauriot jotka ovat syntyneet liiallisesta voiman käytöstä , väärästä tai sopimattomasta käytöstä ,
huolimattomasta asennuksesta , käytöstä tai ylläpidosta , vahingoista , vieraiden esineiden kolhuista , ilkivallasta
epäpuhtauksista , muutoksista , maalauksista , liitoksista , liimauksista , teippauksista , sopimattomista tiivistyksistä tai vaurioista jotka ovat
syntyneet yhteensopimattomista puhdistusaineista. Pienet poikkeamat eivät kuulu tämän takuun piiriin.
1.3 Tämä takuu ei kata luonnonilmiöitä taikka niistä syntyneitä vaurioita kuten rakeet , raskas lumi, myrsky , pyörremyrsky , hirmumyrsky,
salamat , tuli taikka tulva.
1.4 Tämä takuu on mitätön mikäli kasvihuoneen kanssa käytetään yhteensopimattomia rakenneosia taikka komponentteja
jotka eivät ole vakmistajan (Palram) suosituksen mukaisia.
1.5 Tämä takuu on ainoastaan voimassa alkuperäiselle ostajalle / saajalle. Se ei ole jatkettavissa tai siirrettävissä toisille käyttäjille
taikka seuraaville omistajille.
2. Reklamaatiot ja ilmoitukset
2.1 Kaikki takuuvaatimukset on tehtävä kirjallisesti Palramille 30 päivän sisällä viallisen tuotteen huomaamisesta, ja mukaan on liitettävä
alkuperäinen ostokuitti ja tämä takuu.
2.2 Kantajan (reklamaation tehnyt) tulee sallia valmistajan / valmistajan edustajan tarkistaa vioittunut tuote sen alkuperäisessä
Sijainnissa siinä kunnossa kuin se on vaurion sattumisen jälkeen. Tuotetta ei saa muunnella , korjata , siirtää taikka lähettää
valmistajalle / edustajalle ennen siihen saatua lupaa.
2.3 Valmistaja (Palram) varaa oikeuden saada itsenäisesti tutkia vian syy.
3. Korvaus
3.1 Mikäli reklamaatio on takuun mukaisesti ilmoitettu ja hyväksytty Palramilta, on ostaja (kantaja) oikeutettu joko korvaaviin osiin /
tuotteeseen taikka hyvitykseen joka on suhteessa vahinkoon & hankintahintaan seuraavan taulukon mukaisesti:
3.2 Välttyäkseen miltään epäilyiltä , laskentavirheiltä tai väärinkäsityksiltä korvattavuuden suhteen edellä esitetyn taulukon
mukainen korvaus lasketaan aina viallisen / vioittuneen osan osuudesta kokonaistuotteen hankinta-arvosta. Valmistaja
varaa oikeuden toimittaa korvaava tuote / tuoteosa mikäli alkuperäistä osaa ei ole enää saatavissa tai se on vanhentunut.
3.3 Tämä takuu ei korvaa kuluja jotka ovat syntyneet asennuksesta, purkauksesta, tuotteen siirtämisestä tai korjaustyöstä eikä
myöskään suorista tai epäsuorista kuluista & menetyksistä kuten veroista, muutoista, toimitus- & lähetyskuluista jotka ovat
syntyneet tuoteen viallisuudesta tai vioittuneisuudesta.
4. Yleiset ehdot ja rajoitukset
4.1 MUILTA OSIN KUIN NIMENOMAISESTI TÄSSÄ TAKUUSSA ON ESITETTY, KAIKKIEN MUIDEN TAKUIDEN YLEISSITOVUUDET KAUPALLISESTA
HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ TAI SOPIVUUDESTA SUORAAN TAI VÄLILLISESTI OVAT POISSULJETTU SIKÄLI KUIN LAKI SALLII.
4.2 POISLUKIEN MITÄ NÄISSÄ TAKUUEHDOISSA ON ESITETTY, VALMISTAJA EI VASTAA MISTÄÄN TAPPIOISTA TAI VAHINGOISTA MITÄ OSTAJA TAI
TUOTTEEN KÄYTTÄJÄ KÄRSII SUORAAN, VÄLILLISESTI TAI SEURAUKSENA TUOTTEEN KÄYTTÄMISESTÄ TAI YHTEYDESTÄ TUOTTEESEEN.
4.3 MIKÄLI VALMISTAJAA ON KIELLETTY EVÄ PAIKALLISESTI SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TAI KULUTTANSUOJA SUOSITUSTEN POHJALTA
TAKUUEHTOJEN MUKAISIA KORVAUKSIA  SOVELLETAAN YLEISESTI KAUPALLISESTI HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN
TARKOITUKSEEN NÄHDEN TUOTTEEN OLEVAN TAKUIDEN VOIMASSAOLOAIKAA PAIKALLISEN LAIN MUKAAN.
4.4 OSTAJA ON YKSIN VASTUUSSA ASIANMUKAISESTA KÄSITTELYSTÄ, VARASTOINNISTA, KOKOONPANOSTA SEKÄ TURVALLISESTA SIJAINNISTAETTÄ
YTÖSTÄ JA SÄILYTYKSESTÄ. PALRAM EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGOISTA TAI VAMMOISTA OSTAJALLE, MUULLE HENKILÖLLE TAI
OSAPUOLELLE TAI HÄNEN OMAISUUDELLE MIKÄLI NE JOHTUVAT VÄÄRÄSTÄ KÄSITTELYSTÄ, VARASTOINNISTA, ASENNUKSESTA, KOKOAMISESTA TAI
TUOTTEEN VÄÄRÄSTÄ KÄYTÖSTÄ TAI OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMISESTÄ.
4.5 JOS EI MUUTEN ERIKSEEN ILMOITETA PALRAMIN TAHOLTA, TÄMÄ TUOTE ON TARKOITETTU VAIN TAVALLISEEN KOTI JA KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN.
PALRAM EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN MENETYKSESTÄ, VAHINGOSTA, KUSTANNUKSISTA TAI KULUISTA JOTKA JOHTUVAT TUOTTEEN VÄÄRÄSTÄ
YTÖSTÄ MIHIN TAHANSA TARKOITUKSEEN, MIKÄLI EI OLLA NOUDATETTU SUOSITELTUJA KIRJALLISIA OHJEITA TAI JOS KÄYTTÖ EI OLE SALLITTUA
SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN TAI MUIDEN ASETUSTEN MUKAAN PAIKASSA JOSSA OSTAJA KÄYTTÄÄ TUOTETTA.
Aikaa hankinnasta Korvaava tuote ja / tai osa Korvaus
1 vuosi hankinnasta Veloituksetta 100%
1 => 2´teen vuoteen hankinnasta Omavastuu 33 % 66%
2 => 3´teen vuoteen hankinnasta Omavastuu 66 % 33%
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50

Palram 706091 Asennusohje

Tyyppi
Asennusohje