Philips BC SC 362 Ohjekirja

Kategoria
Babyphones
Tyyppi
Ohjekirja

Tämä käsikirja sopii myös

2
SC362 page 2
INDEX
English
Français
Español
Italiano
Português
English.....................................page 4
Illustrations.......................................................3
Technical specifications ................................24
Français..................................page 6
Illustrations.......................................................3
Spécifications techniques .............................24
Español................................página 8
Illustraciones....................................................3
Especificaciones tecnicas..............................24
Italiano...............................pagina 10
Illustrazioni.......................................................3
Specificazioni techniche................................24
Português........................página 12
Ilustrações ........................................................3
Especificações técnicas.................................24
Έλληνικά
Έλληνικά ............................ σελίδα 14
ΑΠΕIΚÃΝIΣΕIΣ......................................................3
ΤΕÌΝIΚΑ ΣΤÃIÌΕIΑ............................................24
Deutsch
Nederlands
Svenska
Suomi
Deutsch.........................................Seite 16
Illustrationen ....................................................3
Technische Daten...........................................24
Nederlands...........................pagina 18
Illustraties.........................................................3
Technische gegevens....................................24
Svenska.........................................sida 20
Illustrationer.....................................................3
Tekniska Data.................................................24
Suomi............................................... sivu 22
Kuvat.................................................................3
Tekniset tiedot................................................24
1. YLEISTÄ
SISÄLLYS
1. YLEISTÄ....................................................22
2. PIKAOHJE.................................................22
3. VIRTALÄHDE............................................22
4. KÄYTTÖ ....................................................23
TEKNISIÄ TIETOJA ..................................24
KUVAT ........................................................3
JOHDANTO
Tämän johdottoman itkuhälyttimen (SBC
SC362) avulla pystyt valvomaan lastasi
liikkuessasi kodin sisätiloissa. Itkuhälytin on
testattu kaikkien asianmukaisten määräysten ja
standardien asettamien vaatimusten
mukaisesti. Laitteen jatkuva toiminta voidaan
varmistaa asentamalla paristot.
Huomautus: Itkuhälytin on tarkoitettu vain
apuvälineeksi eikä korvaa vanhempien
asianmukaista valvontaa.
22
SC362 page 22
Suomi
2. PIKAOHJE
3. VIRTALÄHDE
PIKAOHJE
1.
Kytke toinen mukana toimitetuista verkkolaitteista 'lapsen yksikköön' ja toinen 'vanhempien
yksikön' tukiasemaan
(kuva 2)
.
2.
Aseta 'lapsen yksikkö' VOICE-toimintoon
(kuva 1.4)
ja aseta se lapsen vuoteen lähelle.
3.
Aseta 'vanhempien yksikkö' tukiasemaan
(kuva 2)
.
4.
Kytke 'vanhempien yksikkö' toimintaan (ON) sopivalle äänenvoimakkuudelle
(kuva 1.2)
.
Aina kun laite tunnistaa lapsen äänen tai jonkun muun äänen lapsen lähettyviltä, se välittyy
vanhempien yksikköön.
5.
Säädä vanhempien yksikön äänenvoimakkuus sopivaksi.
Verkkolaite
Tarkista, että verkkolaitteeseen merkitty
jännite vastaa paikallista verkkojännitettä.
Jos näin ei ole, ota yhteys myyjään tai
asiakaspalveluumme.
Liitä verkkolaite 'lapsen yksikköön'
kuvan 2
osoittamalla tavalla.
Aseta 'vanhempien yksikkö' tukiasemaan ja
liitä verkkolaite
kuvan 2
osoittamalla tavalla.
Jos verkkolaite on liitetty oikein, tukiaseman
punainen ADAPTER-merkkivalo syttyy.
PARISTOT
(paristot eivät sisälly toimitukseen)
Asenna paristot 'lapsen yksikön' sisälle
kuvan 3
osoittamalla tavalla, kun käytät
'lapsen yksikköä' ilman verkkolaitetta.
Asenna paristot 'vanhempien yksikön' sisälle
kuvan 3
osoittamalla tavalla, kun käytät
'vanhempien yksikköä' ilman verkkolaitetta.
Huomautuksia:
Sekä 'lapsen yksikkö' että 'vanhempien
yksikkö' osoittavat, kun paristoteho on
alhainen. Jos teho on alhainen, yksikkö
‘piippaa’ ja punainen POWER-merkkivalo
alkaa vilkkua.
Poista paristot 'lapsen yksiköstä' ja
'vanhempien yksiköstä', jos niitä ei käytetä
pitkähköön aikaan.
Säästääksesi paristoja liitä yksiköt
verkkovirtaa mukana olevien verkkolaitteiden
avulla.
Jos laitteeseen on asennettu paristot ja
verkkolaiteet on kytketty, yksiköt toimivat
verkkovirralla. Jos sattuu sähkökatkos,
paristot antavat virran.
Vaihda paristojen tilalle vain alkuperäiset
PHILIPS LR6 POWERLIFE -paristot.
4. KÄYTTÖ
KÄYTTÖ
(Kuva 4)
'Lapsen yksikkö'
Varmista, että verkkolaite on yhdistetty tai
paristot on asennettu asianmukaisesti.
Aseta 'lapsen yksikkö' lapsen vuoteen
lähelle, niin että mikrofoni on poimii lapsen
äänet mahdollisimman hyvin.
TÄRKEÄÄ:
Varmista, että 'lapsen yksikkö' on aina lapsen
ulottumattomissa; älä koskaan aseta 'lapsen
yksikköä' lapsen vuoteeseen tai leikkikehään!
Valitse VOICE-toiminto
(kuva 1.4.)
.
Punainen POWER-merkkivalo syttyy.
Jos sisäänrakennettu mikrofoni poimii
äänen, 'lapsen yksikkö' käynnistää äänen
lähetyksen automaattisesti.
Äänen lähetys pysähtyy automaattisesti, kun
tarjolla ei ole ääniä. Vihreä TRANSMIT-
merkkivalo syttyy äänen lähetyksen aikana.
'Lapsen yksikössä' on myös painike
manuaalista äänen lähetystä varten (TALK
kuva 1.5.
). Tämä on mahdollista sekä
VOICE-toiminnossa että laitteen ollessa pois
toiminnasta (OFF).
Manuaalinen äänen lähetystä:
Pidä TALK-painike painettuna ja puhu
mikrofoniin.
Sekä punainen POWER-merkkivalo että
vihreä TRANSIT-merkkivalo syttyvät.
Puhetta lähetetään niin kauan kunnes TALK-
painike vapautetaan.
'Vanhempien yksikkö'
Varmista, että verkkolaite on liitetty oikein tai
että paristot on asennettu paikoilleen.
Jos verkkolaite on liitetty oikein, tukiaseman
punainen ADAPTER-merkkivalo syttyy.
Jos laitteeseen on asennettu paristot,
'vanhempien yksikkö' käyttää paristoja vain
sähkökatkoksen sattuessa tai kun yksikköä
ei ole asetettu tukiasemaan.
Aseta 'vanhempien yksikkö' toimintaan (ON)
sopivalle äänenvoimakkuudelle
(kuva 1.2.)
.
Punainen POWER-merkkivalo syttyy.
Jos kuullaan äänisignaali 'lapsen yksiköstä',
se kuuluu sisäänrakennetun kaiuttimen
kautta.
Säädä äänenvoimakkuus sopivaksi.
'Vanhempien yksikkö' tarkistaa vastaanotetun
äänisignaalin. Jos signaali on liian heikko, sen
lähettäminen estetään. Tässä tapauksessa:
Siirrä 'vanhempien yksikkö' lähemmäksi
'lapsen yksikköä' palauttaaksesi äänen
vastaanoton.
Maksimikäyttöetäisyys ihanteellisissa
olosuhteissa on 150 m.
Huomautuksia:
Varmista, että 'lapsen yksikkö' on VOICE-
toiminnossa lapsen valvomista varten!
Älä aseta 'lapsen yksikköä' ja 'vanhempien
yksikköä' käytössä liian lähelle toisiaan,
muuten yksiköt aiheuttavat resonointia
(vinkuvaa ääntä).
TÄRKEÄÄ:
Kokeile itkuhälyttimen äänen lähetystoiminta
ennen käyttöönottoa. Näin varmistat, että laite
ei ole vahingoittunut tai että yksiköt ovat
riittävän etäällä toisistaan. Tämän ensimmäisen
tarkistuksen jälkeen äänen lähetystoiminta on
tarkastettava säännöllisin väliajoin seuraavalla
tavalla:
Järjestä aikuinen puhumaan 'lapsen yksikköön'
pehmeällä äänellä.
Tällöin lapsen huoneesta lähetetyn puheen on
kuuluttava selkeänä toisessa huoneessa
'aikuisen yksikön' välittämänä.
KANAVAN VALINTA
Itkuhälytin pystyy käyttämään kahta kanavaa
radiosignaalin lähettämiseen. Jos äänen
vastaanoton laatu on tasoltaan hyvin huono tai
lähetys poimii muita radiosignaaleja, kokeile
toista tarjolla olevaa kanavaa seuraavalla
tavalla:
Vaihda molempien yksiköiden kanavanvalitsin
toiselle kanavalle
(kuva 1.1. ja kuva 1.3)
.
Huomautus: Varmista aina, että molempien
yksiköiden kanavanvalitsimet on asetettu
samaan asentoon. Tämä varmistaa
mahdollisimman hyvälaatuisen vastaanoton.
VYÖPIDIKE
Paristojen ollessa asennettuina 'vanhempien
yksikköä' voidaan käyttää johdottomana
laitteena. Yksikköä voidaan kantaa mukana
kodissa liikuttaessa helppokäyttöisen
vyöpidikkeen avulla. Tämä pidike voidaan liittää
helposti 'vanhempien yksikköön' ja irrottaa siitä
(kuva 5)
.
23
SC362 page 23
Suomi
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Power supply:
Batteries 4 x 1.5V; LR6
(not included)
;
Mains power adapter, DC 9V, 200mA
(2 x included
).
Operating voltage:...........................DC 6-9 Volt
Battery back-up time: ..................upto 30 hours
Transmission frequencies:
.................................40.670 MHz / 40.695 MHz
FICHE TECHNIQUE
Alimentation:
4 piles LR6 de 1,5 V
(non fournies)
Deux adaptateurs secteur 9 V C.C. ,
200 mA
(fournis)
Tension de fonctionnement :.............6-9 V C.C.
Durée de service des piles :..jusqu’à 30 heures
Fréquences de transmission :
...................................40,670 MHz/40,695 MHz
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Alimentación de potencia:
4 x baterías 1.5V, LR6,
(no incluidas)
2 x adaptadores de la red 9V CC, 200mA
(incluidos)
Tensión de operación...............................6-9V CC
Tiempo de respaldo de baterías:...hasta 30 horas
Frecuencias de transmisión:
....................................40,670 mHz / 40,695 mHz
SPECIFICHE TECNICHE
Alimentazione:
Batterie 4 x 1,5 V, LR6
(Non in dotazione)
Adattatore di corrente DC 9V, 200mA
(2 x in dotazione)
Voltaggio operativo:.........................DC 6-9 Volt
Durata delle batterie:
..............................fino a un massimo di 30 ore
Frequenze di trasmissione:
..................................40.670 Mhz / 40.695 Mhz
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Fonte de Alimentação:
4 pilhas de 1.5V, LR6
(não incluídas)
2 adaptadores de corrente DC 9V, 200mA
(incluídos)
Tensão Nominal:............................DC 6-9 Volts
Tempo de funcionamento a pilhas:
.................................até 30 horas (transmissor)
Frequências de transmissão:
..................................40.670 Mhz / 40.695 Mhz
ΤΕÌΝIΚΑ ∆Ε∆ÃΜΕΝΑ
Παρïøή ρεύµατïς:
Μπαταρίες 4 x 1.5V, LR6
(δεν συµπεριλαµâάνïνται)
Αντάπτïρ ηλεκτρικïύ δικτύïυ 9V συνεøïύς
ρεύµατïς, 200mA (συµπεριλαµâάνεται 2 x)
Τάση λειτïυργίας:.........6-9 Volt συνεøïύς ρεύµατïς
∆ιάρκεια úωής µπαταριών:................έως και 30 ώρες
ΣυøνÞτητες µετάδïσης: .....40.670 MHz / 40.695 MHz
TECHNISCHE DATEN
Stromversorgung:
4 Batterien à 1,5 V, LR6
(nicht mitgeliefert)
Netzanschlußstecker 9 V Gleichspannung,
200 mA
(zwei Stecker mitgeliefert)
Betriebsspannung:........6 - 9 V Gleichspannung
Betriebszeit der Batterien: ....bis zu 30 Stunden
Sendefrequenz: .........40,67 MHz / 40,695 MHz
TECHNISCHE GEGEVENS
Stroomvoorziening:
Batterijen 4 x 1,5V, LR6
(niet bijgeleverd)
Netadapter DC 9V, 200mA
(inclusief 2 stuks)
Voltage:............................................DC 6-9 volt
Levensduur back-up-batterij:...........max. 30 uur
Zendfrequenties ......40,670 MHz / 40,695 MHz
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Strömtillförsel:
Batterier 4 x 1,5V, LR6
(medföljer ej)
Nätadapter DC 9V, 200mA
(2 st medföljer)
Driftsspänning:.................................DC 6-9 volt
Batteriets driftstid:
...............................upp till 30 timmar (sändare)
Transmissionsfrekvenser:
................................40,670 MHz / 40, 695 MHz
TEKNISIÄ TIETOJA
Virtalähde:
Paristot 4 x 1.5V, LR6
(ei sisälly toimitukseen)
Verkkolaite DC 9V, 200mA
(2 x toimituksen mukana)
Käyttöjännite: ...............................DC 6-9 volttia
Pariston varmistusaika:......... maksimi 30 tuntia
Lähetystaajuudet:....40.670 MHz / 40.695 MHz
24
SC362 page 24
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26

Philips BC SC 362 Ohjekirja

Kategoria
Babyphones
Tyyppi
Ohjekirja
Tämä käsikirja sopii myös