Bose QuietComfort® 25 Acoustic Noise Cancelling® headphones — Samsung and Android™ devices Pikaopas

Français Italiano
Magyar
A.
D.
C
B.
L R
L
Lue ja säilytä tämä pikaohje. Perehdy tärkeisiin turvaohjeisiin, pikaohjeeseen, takuuseen ja
yhteystietoihin.
Lisätietoja on käyttöohjeessa:
http://global.Bose.com
Vain Yhdysvallat: http://Owners.Bose.com/SoundLinkAE
Osat
A. Ohjausmoduuli
B. USB-latausjohto
C. Lisävarusteena hankittava äänijohto
D. Kantokotelo
Yhdistäminen mobiililaitteeseen
Siirrä virtakytkin On-asentoon.
Monitoimipainike
Bluetooth-merkkivalo
Paristoilmaisin
Äänenvoimakkuus +
Äänenvoimakkuus -
USB-latausliitin
Virtakytkin

Pidä monitoimi- ja Volume + -painikkeita painettuna, kunnes
Bluetooth
®
-merkkivalo vilkkuu sinipunaisena.
Kuulokkeet ovat nyt löydettävissä.

Ota Bluetooth käyttöön mobiililaitteessasi ja siirry
Bluetooth-laiteluetteloon. Valitse Bose AE SoundLink.
Kun langaton yhteys on muodostettu, Bluetooth-merkkivalo
palaa sinisenä ja kuuluu äänimerkki.
Perustoiminnot
Toiminto Kuulokkeen säätimet
Toisto/tauko Paina monitoimipainiketta
kerran.
Seuraava kappale Paina monitoimipainiketta
kaksi kertaa.
Edellinen kappale Paina monitoimipainiketta
kolme kertaa.
Äänenvoimakkuuden
säätäminen
Paina Volume + tai -
-painiketta.
Puheluun vastaaminen
/ puhelun päättäminen
Paina monitoimipainiketta
kerran.
Merkkivalojen tunnistaminen
Bluetooth-merkkivalo
Väri Merkitys:
Sinipunainen (vilkkuu) Kuulokkeet ovat havaittavissa laiteparin muodostamista varten.
Sininen (vilkkuu) Kuulokkeet yrittävät muodostaa yhteyttä mobiililaitteeseen.
Palaa sinisenä Kuulokkeet on yhdistetty mobiililaitteeseen.
Akun merkkivalo
Väri Merkitys:
Vihreä (palaa) Lataus kestää 0,5-7 tuntia.
Oranssi (palaa) Akkukäyttöaikaa on jäljellä alle 0,5 tuntia.
Punainen (vilkkuu) Lataa kuulokkeet heti. Kuulet myös merkkiäänen.
Oranssi (vilkkuu) Kuulokkeita ladataan.
Kuulokkeiden käyttäminen

Käytä kuulokkeita siten, että vasen (L) korvakuppi ja ohjausmoduuli peittävät vasemman korvan.

Käytä ohjausmoduulia vasemmalla kädelläsi.
Lataaminen
Akku latautuu täyteen noin 3 tunnissa. Voit yhdistää kuulokkeet lataamista varten virtaa syöttävään USB-liitäntään
tai erikseen hankittavaan USB-latauslaitteeseen mukana toimitetun USB-johdon avulla.
Äänijohto (jos langatonta yhteyttä ei käytetä)

Irrota Bluetooth-ohjausmoduuli kuulokkeista vetämällä sitä suoraan ulospäin. Yhdistä äänijohto (C)
kuulokkeiden liitäntään. Työnnä ääniojohdon liitin äänilähteen 3,5 mm:n kaiutinliitäntään.
Ongelmanratkaisu
Akun tyhjenee pian
Lataa kuulokkeiden akku täyteen. Kun akku on ladattu täyteen, akun merkkivalo palaa vihreänä, kun kuulokkeet on
yhdistetty virtalähteeseen.
Poista käytöstä laitteen äänimerkit ja ilmoitukset, joita voidaan lähettää kuulokkeisiin säännöllisesti.
Huomaa, että joitakin laitteita käytettäessä kuulokkeiden akku tyhjenee nopeammin kuin muita laitteita
käytettäessä.
Laitetta ja kuulokkeita ei voi muodostaa laitepariksi.
Varmista, että kuulokkeita ei ole yhdistetty virtalähteeseen ja että virtakytkin on On-asennossa.
Katkaise laitteesta virta ja käynnistä se uudelleen.
Ota Bluetooth-ominaisuus käyttöön laitteessa.
Poista Bluetooth-ominaisuus käytöstä toisessa laitteessa, josta on muodostettu laitepari kuulokkeiden kanssa.
Pidä monitoimi- ja Volume + -painikkeita painettuna, kunnes Bluetooth-merkkivalo vilkkuu sinipunaisena.
Varmista, että Bluetooth-laiteluettelosta on valittu Bose AE SoundLink.
Laitetta ja kuulokkeita ei voi yhdistää toisiinsa.
Varmista, että kuulokkeita ei ole yhdistetty virtalähteeseen ja että virtakytkin on On-asennossa.
Varmista, että Bluetooth-ominaisuus on otettu käyttöön laitteessa.
Poista Bluetooth-ominaisuus käytöstä toisessa laitteessa, josta on muodostettu laitepari kuulokkeiden kanssa.
Katkaise laitteesta virta ja kytke siihen virta uudelleen.
Kokeile toista laitetta.
Bluetooth-laitteesta kuuluvan äänen laatu on huono tai ääntä ei kuulu ollenkaan.
Varmista, että ohjausmoduuli on yhdistetty kuulokkeisiin tiukasti.
Siirrä laite lähemmäs kuuloketta (vähintään 10 metrin päähän).
Kokeile toista musiikkisovellusta tai toista kappaletta.
Kokeile toista äänilaitetta.
Tekniset tiedot
Lämpötila-alue
Käytä tätä laitetta vain lämpötilan ollessa -20 - 45 °C.
Lataa akkua vain lämpötilassa on 5 - 40 °C.
Käyttöaika
Noin 7 tuntia
Bluetooth-kantama
10 metriä
Bluetooth-versio 4.0
Proileita: Kuulokkeet (HSP 1.1), handsfree (HFP 1.5), Advanced Audio Distribution -proili (A2DP 1.2), äänen/videokuvan
etäohjausproili (AVRCP 1.4).
Bluetooth
®
-logon omistaa Bluetooth SIG, Inc. Bose Corporation käyttää sitä lisenssin nojalla.
Lisätietoja on verkosta saatavilla olevassa laajassa käyttöohjeessa. Siinä kerrotaan lisätoiminnoista, tarvikkeista ja
varaosista sekä neuvotaan ongelmien ratkaisemisessa. Voit pyytää käyttöohjetta paperilla ottamalla yhteyden oman alueesi
asiakaspalveluun. Puhelinnumero näkyy yhteystietoarkilla.
Merkintöjä varten
Sarjanumero näkyy alkuperäisessä pakkauksessa ja vasemman korvakupin sisällä.
Sarjanumero:
________________________________________________________________________________________________
Nyt on oikea aika rekisteröidä ostamasi kuulokkeet. Voit tehdä sen helposti osoitteessa http://global.Bose.com/register.
©2013 Bose Corporation. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, muokata, jaella tai käyttää ilman julkaisijan etukäteen
antamaa kirjallista lupaa.
Veuillez lire et conserver ce Guide de prise en main rapide et consulter attentivement les consignes de
sécurité, la garantie et les informations de contact.
Pour plus d’informations sur votre casque, consultez le Guide du propriétaire :
http://global.Bose.com
USA uniquement : http://Owners.Bose.com/SoundLinkAE
Composants
A. Module de commande
B. Câble de recharge USB
C. Câble audio facultatif
D. Étui de transport
Connexion à un appareil mobile
Placez le commutateur de mise sous tension en position On.
Bouton multi-
fonction
Indicateur Bluetooth
Témoin de batterie
Volume +
Volume -
Connecteur USB
pour la charge
Interrupteur marche/
arrêt

Maintenez appuyées simultanément les touches Multi-
function et Volume + jusqu’à ce que le témoin Bluetooth
®
clignote en violet.
Le casque est alors détectable.

Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil mobile et
ouvrez la liste des périphériques Bluetooth.
Sélectionnez « Bose AE SoundLink ».
Lorsque la connexion sans l est réalisée, le témoin
Bluetooth devient bleu et une tonalité est émise.
Utilisation de base
Action Boîtier de commande
du casque
Lecture/Pause Appuyez une fois sur le bouton
multi-fonction
Piste suivante Appuyez deux fois sur le
bouton multi-fonction
Piste précédente Appuyez trois fois sur le
bouton multi-fonction
Réglage du volume Appuyez sur Volume + ou -
Répondre/mettre n à
un appel
Appuyez une fois sur le bouton
multi-fonction
Identication des voyants
Témoin Bluetooth
Couleur Signication
Violet (clignotant) Le casque est en mode découverte, prêt à être associé.
Bleu (clignotant) Le casque tente de se connecter à un appareil mobile.
Bleu (xe) Le casque est connecté à un appareil mobile.
Niveau de batterie
Couleur Signication
Vert (xe) L’autonomie de la batterie est de 1/2 à 7 heures, ou la charge est terminée.
Orange (xe)
L’autonomie de la batterie est inférieure à 1/2 heure.
Rouge (clignotant) Il est nécessaire de recharger le casque. (Une tonalité est également émise.)
Orange (clignotant) Le casque est en charge.
Comment porter le casque

Placez le casque de manière à avoir l’écouteur gauche (L) et le module de commande sur l’oreille gauche.

Utilisez le module de commande avec la main gauche.
Charge en cours
Attendez 3 heures pour une pleine charge. À l’aide du câble USB fourni, connectez le casque à un port USB
alimenté de votre ordinateur ou à un chargeur mural USB (non fourni).
Câble audio (pour usage laire)

Retirez le module de contrôle Bluetooth du casque en le tirant doucement dans l’axe. Raccordez le câble
audio (C) au connecteur du casque. Insérez le mini-jack 3,5 mm dans le connecteur pour casque de la
source sonore.
Résolution des problèmes
Autonomie réduite
Chargez complètement le casque. L’indicateur de charge reste allumé en vert lorsque la batterie est complètement
chargée (et est encore reliée au chargeur).
• Sur votre appareil mobile, désactivez les tonalités et les notications pouvant être envoyées au casque.
Notez que certains appareils peuvent décharger la batterie du casque plus rapidement que d’autres.
Impossible d’associer le casque à l’appareil
Vériez que le casque est sous tension et non relié au chargeur.
Éteignez l’appareil mobile, puis rallumez-le.
Activez la fonction Bluetooth de votre appareil.
Désactivez la fonction Bluetooth de tout autre appareil déjà associé avec le casque.
Maintenez appuyées simultanément les touches Multi-function et Volume + jusqu’à ce que le témoin Bluetooth®
clignote en violet.
Assurez-vous que l’entrée « Bose AE SoundLink» est bien sélectionnée dans la liste des périphériques Bluetooth.
Impossible de connecter le casque à l’appareil
Vériez que le casque est sous tension et non relié au chargeur.
Vériez que la fonction Bluetooth de l’appareil est activée.
Désactivez la fonction Bluetooth de tout autre appareil déjà associé avec le casque.
Éteignez l’appareil mobile, puis rallumez-le.
Essayez avec un autre appareil.
Pas de son, ou son de qualité médiocre en provenance de l’appareil connecté par Bluetooth.
Vériez que le module de commande est bien connecté au casque.
Rapprochez l’appareil du casque (à moins de 10 mètres).
Essayez avec une autre application de lecture musicale ou un autre enregistrement.
Essayez avec un autre lecteur.
Caractéristiques techniques
Plage de températures
Conservez cet appareil uniquement dans une plage de températures comprise entre -20 °C et 45 °C.
Chargez la batterie uniquement si la température est comprise entre 5 °C et 40 °C.
Autonomie
Environ 7 heures
Portée Bluetooth
10 mètres (30 pieds)
Bluetooth Version 4.0
Prols : Casque (HSP 1.1), Mains libres (HFP 1.5), A2DP (Advanced Audio Distribution Prole) 1.2, AVRCP (Audio/Video Remote
Control Prole) 1.4.
La marque et le logo Bluetooth
®
sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par Bose Corporation fait
l’objet d’un accord de licence.
Reportez-vous au mode d’emploi, disponible via notre site Web, pour toutes informations sur votre casque audio, ses fonctions
avancées, des suggestions supplémentaires de résolution des problèmes et des informations sur les accessoires et pièces
de rechange. Pour obtenir une copie imprimée du mode d’emploi complet, consultez dans cette notice la liste de numéros de
téléphone pour votre région.
Renseignements à conserver
Le numéro de série est indiqué à l’intérieur de l’écouteur de gauche et sur l’emballage du produit.
Numéro de série :
________________________________________________________________________________________________
C’est le bon moment pour enregistrer vos écouteurs. Pour ce faire, visitez la page http://global.Bose.com/register.
©2013 Bose Corporation. Toute reproduction, modication, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est
interdite sans autorisation écrite préalable.
Leggere e conservare questa Guida rapida e leggere e seguire con attenzione le Informazioni importanti
sulla sicurezza, la Garanzia e le Informazioni di contatto.
Per informazioni aggiuntive sulle cufe, consultare il Manuale di istruzioni:
http://global.Bose.com
Solo USA: http://Owners.Bose.com/SoundLinkAE
Componenti
A. Modulo di controllo
B. Cavo ricarica USB
C. Cavo audio opzionale
D. Sacca per il trasporto
Collegamento a un dispositivo portatile
Portare l’interruttore di alimentazione su On.
Pulsante
multifunzione
Indicatore Bluetooth
Indicatore di carica
della batteria
Volume +
Volume -
Connettore
carica USB
Interruttore di
alimentazione

Premere e mantenere premuti i pulsanti multifunzione e
volume + contemporaneamente, no a quando l’indicatore
Bluetooth
®
non inizia a lampeggiare in viola.
Le cufe sono ora rilevabili.

Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo portatile
e trovare l’elenco dei dispositivi Bluetooth
rilevati. Selezionare Bose AE SoundLink”.
Una volta effettuata la connessione wireless, l’indicatore
Bluetooth diventerà blu sso e l’unità emetterà un segnale
acustico.
Operazioni di base
Azione Controllo cufe
Play/Pause Premere una volta il pulsante
multifunzione
Traccia successiva Premere due volte il pulsante
multifunzione
Traccia precedente Premere tre volte il pulsante
multifunzione
Regolazione volume Premere Volume + o -
Risposta/Chiusura
chiamata
Premere una volta il pulsante
multifunzione
Riconoscimento delle spie luminose
Indicatore Bluetooth
Colore Indica:
Viola (lampeggiante) Le cufe sono rilevabili per l’accoppiamento.
Blu (lampeggiante) Le cufe stanno tentando di collegarsi a un dispositivo portatile.
Blu (sso) Le cufe sono collegate a un dispositivo portatile.
Indicatore di carica della batteria
Colore Indica:
Verde (sso) Da 1/2 ora a 7 ore di autonomia della batteria o ricarica delle cufe completa.
Ambra (sso) Meno di 1/2 ora di autonomia della batteria.
Rosso (lampeggiante) Ricaricare le cufe. (Viene anche emesso un segnale acustico.)
Ambra (lampeggiante) Le cufe sono in carica.
Come indossare le cufe

Indossare le cufe con il padiglione sinistro (L) e relativo modulo di controllo sopra l’orecchio sinistro.

Accedere al modulo di controllo con la mano sinistra.
Carica
Una carica completa può richiedere no a3 ore. Utilizzare il cavo di ricarica USB fornito in dotazione per collegare le
cufe a una porta USB alimentata del computer o a un caricatore USB esterno (non fornito).
Cavo audio (per l’uso non-wireless)

Rimuovere il modulo di controllo Bluetooth dalle cufe estraendolo delicatamente. Collegare il cavo audio
(C) al connettore delle cufe. Inserire lo spinotto del cavo audio nel connettore da 3,5 mm per le cufe della
sorgente audio.
Risoluzione dei problemi
Autonomia ridotta della batteria
Caricare completamente le cufe. Quando sono completamente cariche, l’indicatore della batteria diventerà verde
sso (con il caricatore collegato).
• Disattivare sul dispositivo eventuali segnali acustici e notiche che potrebbero essere inviati con frequenza alle cufe.
Si tenga presente che alcuni dispositivi scaricano più rapidamente la batteria delle cufe rispetto ad altri.
Le cufe e il dispositivo non si accoppiano
Vericare che le cufe non siano collegate al caricatore e che siano accese.
• Spegnere il dispositivo, quindi riaccenderlo.
Attivare la funzione Bluetooth del dispositivo.
Disattivare la funzione Bluetooth di eventuali altri dispositivi accoppiati alle cufe.
Premere e mantenere premuti i pulsanti multifunzione e volume + contemporaneamente, no a quando l’indicatore
Bluetooth non inizia a lampeggiare in viola.
Verificare che “Bose AE SoundLink" sia stato selezionato nell’elenco dei dispositivi Bluetooth.
Le cufe e il dispositivo non si collegano
Vericare che le cufe non siano collegate al caricatore e che siano accese.
Vericare che la funzione Bluetooth del dispositivo sia attivata.
Disattivare la funzione Bluetooth di eventuali altri dispositivi accoppiati alle cufe.
Spegnere il dispositivo, quindi riaccenderlo.
Provare un altro dispositivo
Audio assente o di scarsa qualità da un dispositivo Bluetooth collegato
Assicurarsi che il modulo di controllo sia saldamente collegato alle cufe.
Avvicinare il dispositivo alle cufe (10 metri).
Provare un’altra applicazione musicale o un’altra traccia audio.
Provare un altro dispositivo audio.
Dati tecnici
Intervallo di temperatura
Utilizzare e conservare il prodotto solo a temperature comprese tra -20° C e 45° C.
Caricare la batteria solo in ambienti a temperatura compresa tra 5° C e 40° C.
Tempo di attività
Circa 7 ore
Raggio d’azione Bluetooth
10 metri
Bluetooth Versione 4.0
I proli includono: Headphone (HSP 1.1), Hands Free (HFP 1.5) e Advanced Audio Distribution Prole (A2DP 1.2); Audio/Video
Remote Control Prole (AVRCP 1.4).
Il marchio in lettere e i loghi Bluetooth
®
sono marchi registrati di proprietà della Bluetooth SIG, Inc. L’uso di tali marchi da parte di
Bose Corporation è consentito dietro licenza.
Consultare il Manuale di istruzioni, disponibile online, per ulteriori informazioni sulle cufe, in particolare su funzioni avanzate,
suggerimenti per la risoluzione dei problemi e informazioni su accessori e componenti sostitutivi. Per richiedere una copia
cartacea del Manuale di istruzioni completo, utilizzare il numero telefonico relativo alla propria area geograca.
Informazioni importanti
Il numero di serie si trova all’interno del padiglione sinistro e sulla confezione originale del prodotto.
Numero di serie:
________________________________________________________________________________________________
Prima di procedere, è consigliabile registrare il prodotto. La registrazione può essere eseguita facilmente al sito http://global.
Bose.com/register.
©2013 Bose Corporation. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, modicata, distribuita o usata in altro modo
senza previa autorizzazione scritta.
Kérjük, olvassa el, és tartsa be a jelen Rövid kezelési útmutatóban leírtakat, és szánjon időt a Fontos
biztonsági tudnivalók, a garanciainformációk és az elérhetőségi adatok elolvasására és gondos betartására.
A headsetről a Kezelési útmutató tartalmaz további tudnivalókat:
http://global.Bose.com
Csak USA: http://Owners.Bose.com/SoundLinkAE
Az eszköz részei
A. Kezelő modul
B. USB töltő kábel
C. Opcionális hangkábel
D. Hordtáska
Csatlakozás mobil eszközhöz
Csúsztassa a bekapcsoló gombot On (bekapcsolt) állásba.
Multifunkciós
gomb
Bluetooth-jelzőfény
Akkumulátor
jelzőfénye
Hangerő +
Hangerő -
USB töltőcsatlakozó
Bekapcsoló gomb

Nyomja meg és tartsa lenyomva a multifunkciós gombot és
a Hangerő + gombot egyszerre, amíg a Bluetooth
®
jelzőfény
el nem kezd bíbor színnel villogni.
A fejhallgató most már észlelhető.

Engedélyezze a Bluetooth szolgáltatást a mobil eszközön,
majd keresse meg a Bluetooth eszközök listáját. Válassza a
Bose AE SoundLinkeszközt.
A vezeték nélküli kapcsolat létrehozása után a Bluetooth
jelzőfény folyamatos kék színre vált, és egy hangjelzés
hallható.
Alapműveletek
Művelet A headset vezérlése
Lejátszás/Szünet Nyomja meg egyszer a
multifunkciós gombot
Ugrás a következő
zeneszámra
Nyomja meg kétszer a
multifunkciós gombot
Ugrás az előző
zeneszámra
Nyomja meg háromszor a
multifunkciós gombot
Hangerő szabályozása Nyomja meg a Hangerő + vagy
- gombot
Hívás fogadása/
befejezése
Nyomja meg egyszer a
multifunkciós gombot
Jelzőfények jelentése
Bluetooth jelzőfény
Szín Jelzés:
Bíbor (villogó) A fejhallgató észlelhető és készen áll a párosításra.
Kék (villogó) A fejhallgató csatlakozni próbál egy mobil eszközhöz.
Kék (folyamatos) A fejhallgató csatlakoztatva van egy mobil eszközhöz.
Akkumulátorállapot jelzése
Szín Jelzés:
Zöld (folyamatos) Az akkumulátor hátralévő üzemideje 30 perc és 7 óra között van, vagy a
fejhallgató töltése befejeződött.
Borostyán (folyamatos) Az akkumulátor hátralévő üzemideje kevesebb, mint 30 perc.
Piros (villogó) Azonnal csatlakoztassa a fejhallgatót a töltőhöz. (Egy hangjelzés is hallható.)
Borostyán (villogó) A fejhallgató töltése folyamatban van.
A fejhallgató felhelyezése

A fejhallgatót úgy helyezze fel, hogy a bal oldali (L) fülpárna és a kezelő modul a bal fülén legyen.

A kezelő modult bal kézzel használja.
Töltés
Legfeljebb 3 óra szükséges a teljes feltöltéshez. A mellékelt USB töltőkábellel csatlakoztassa a fejhallgatót a
számítógép valamelyik működő USB-csatlakozójához vagy egy fali USB-töltőhöz (nem tartozék).
Hangkábel (vezetékkel történő használathoz)

Óvatosan húzza ki a Bluetooth kezelő modult a fejhallgatóból. Csatlakoztassa a hangkábelt (A) a fejhallgatón
lévő csatlakozóhoz. Illessze a hangkábel csatlakozóját a hangforrás 3,5 mm-es fejhallgató-kimenetébe.
Hibaelhárítás
Az akkumulátor üzemideje túl rövid
Töltse fel teljesen a fejhallgatót. Teljesen feltöltött állapotban az akkumulátorállapot jelzőfénye folyamatos zöld színnel
világít (miközben a töltő csatlakoztatva van).
Tiltsa le az eszközön a gyakran megszólaló, ezért a fejhallgatónak is gyakran elküldött hangjelzéseket és
értesítéseket.
Vegye gyelembe, hogy egyes eszközök az átlagosnál gyorsabban kimeríthetik a fejhallgató akkumulátorát.
A fejhallgató és az eszköz párosítása sikertelen volt
Győződjön meg róla, hogy a fejhallgató nincs a töltőhöz csatlakoztatva, és a bekapcsoló gomb On (bekapcsolt)
állásban van.
• Kapcsolja ki, majd újra be az eszközt.
Kapcsolja be az eszköz Bluetooth szolgáltatását.
Kapcsolja ki a Bluetooth szolgáltatást minden más eszközön, amely párosítva van a fejhallgatóval.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a multifunkciós gombot és a Hangerő + gombot egyszerre, amíg a Bluetooth
jelzőfény el nem kezd bíbor színnel villogni.
Győződjön meg róla, hogy a “Bose AE SoundLink" lehetőséget választotta a Bluetooth eszközök listájában.
A fejhallgató és az eszköz nem tud kapcsolódni egymáshoz
Győződjön meg róla, hogy a fejhallgató nincs a töltőhöz csatlakoztatva, és a bekapcsoló gomb On (bekapcsolt)
állásban van.
Győződjön meg róla, hogy az eszközön bekapcsolta a Bluetooth szolgáltatást.
Kapcsolja ki a Bluetooth szolgáltatást minden más eszközön, amely párosítva van a fejhallgatóval.
Kapcsolja ki, majd újra be az eszközt.
Próbáljon ki egy másik eszközt.
A csatlakoztatott Bluetooth eszköz hangja nem, vagy rossz minőségben hallható
Győződjön meg róla, hogy a vezérlő modul határozottan kapcsolódik a fejhallgatóhoz.
Vigye közelebb az eszközt a fejhallgatóhoz (legfeljebb 10 méter távolságra)
Próbáljon ki egy másik alkalmazást vagy egy másik zeneszámot.
• Próbáljon ki egy másik audioeszközt.
Műszaki adatok
Hőmérséklet-tartomány
Az eszközt csak -20 °C és +45 °C közötti hőmérsékleten használja és tárolja.
Az akkumulátor töltéséhez 5 °C és 40 °C közötti környezeti hőmérséklet szükséges.
Üzemidő
Körülbelül 7 óra
Bluetooth-tartomány
10 méter
Bluetooth 4.0-ás verzió
Fejhallgató (HSP 1.1), kihangosító (HFP 1.5) és Advanced Audio Distribution prol (A2DP 1.2); Hang- és video-távirányítási prol
(AVRCP 1.4).
A Bluetooth
®
szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képező bejegyzett védjegyek, és a Bose Corporation minden
esetben engedéllyel használja őket.
Az online elérhető teljes Kezelési útmutató további tudnivalókat tartalmaz a headsetről, beleértve a speciális funkciókat, a további
hibaelhárítási javaslatokat, valamint a tartozékokkal és cserealkatrészekkel kapcsolatos információkat. Ha a teljes Kezelési útmutató
nyomtatott változatára van szüksége, keresse meg a régiójának megfelelő telefonszámokat.
Feljegyzendő adatok
A sorozatszám a bal oldali fülpárna belső részén és a termék eredeti csomagolásán van feltüntetve.
Sorozatszám:
___________________________________________________________________________________________________
Itt a jó alkalom a fejhallgató regisztrálására! Ezt egyszerűen megteheti a következő címen: http://global.Bose.com/register.
©2013 Bose Corporation. Előzetes írásos engedély nélkül a jelen mű semmilyen része nem többszörözhető, módosítható, terjeszthető
vagy használható fel egyéb módon.
Finnish
http://global.Bose.com
U.S. only:
http://Owners.Bose.com/SoundLinkAE
©2013 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM363403 Rev. 01
United States ........ 888 757 9943
Australia .................. 800 061 046
Austria ................... www.bose.at
Belgium ...www.bosebelgium.be
Canada .................. 800 905 2177
China ................ 86 400 880 2266
Denmark .............. www.bose.dk
Finland ................... www.bose.fi
France .....................www.bose.fr
Germany ............. 0800 2673 444
Hong Kong ......... 852 2123 9000
Hungary ............... www.bose.hu
India ...................... 1800 11 2673
Ireland ....................www.bose.ie
Italy ........................ 800 83 22 77
Japan ..................... 0570 080 021
Latin Markets ........ 508 614 6000
Luxemburg ............ www.bose.lu
Mexico ........... 001 866 693 2673
Netherlands .......... www.bose.nl
New Zealand ......... 0800 501 511
Norway ................. www.bose.no
Poland ................... www.bose.pl
Sweden ................. www.bose.se
Switzerland ........... www.bose.ch
Taiwan .............. 886 2 2514 7977
United Arab Emirates .. 800 2673
United Kingdom 0800 279 7347
For additional countries, please
visit: http://global.Bose.com
Bluetooth
Settings
Devices
Bluetooth
ON
Bose AE SoundLink
00:01
Bose
®
SoundLink
®
around-ear Bluetooth
®
headphones
English • Dansk • Deutch • Dutch • Español
Finnish • Français • Italiano • Magyar
/