Melissa 235-019 Ohjekirja

Brändi
Melissa
Kategoria
hair dryers
Malli
235-019
Tyyppi
Ohjekirja
10 11
10 11
JOHDANTO
Lue tämä käyttöopas huolellisesti
ennen laitteen ensimmäistä
käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn
uudesta laitteestasi. Suosittelemme
myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin
voit perehtyä laitteen eri toimintoihin
myöhemminkin.
TURVALLISUUSTOIMENPITEET
Laitteen normaali käyttö
Laitteen vääränlainen käyttö
voi aiheuttaa vahinkoja ja
vaaratilanteita.
Käytä laitetta vain sen oikeaan
käyttötarkoitukseen. Valmistaja
ei ole vastuussa virheellisestä
käytöstä tai käsittelystä johtuvista
vahingoista (katso myös kohta
Takuuehdot).
Laite voidaan kytkeä vain
verkkoon, jonka jännite on 230 V ja
taajuus 50 Hz.
Symboli tarkoittaa sitä,
että laitetta ei saa käyttää
kylpyammeessa tai veden,
pesualtaiden, vesiastioiden tai
vastaavien läheisyydessä.
Älä koskaan koske laitteeseen,
jos se putoaa veteen. Irrota ensin
pistoke pistorasiasta.
Suosittelemme laitteen käyttämistä
vain, jos asennus on suojattu HFI-/
HPFI-releellä. Ota yhteys pätevään
sähköasentajaan epävarmoissa
tapauksissa.
Älä avaa laitetta itse äläkä työnnä
mitään esineitä sen sisään.
Älä jätä laitetta koskaan ilman
valvontaa käytön aikana. Lapset
saavat käyttää laitetta vain aikuisen
valvonnassa.
Vain kotitalouskäyttöön. Laite
ei sovellu ulkokäyttöön eikä
kaupalliseen käyttöön.
Laitteen takaosassa olevaa
ilmanottoaukkoa ei saa tukkia
käytön aikana. Jos ilmanottoaukko
tukitaan, laite ylikuumenee. Tällöin
ylikuumenemissuoja sammuttaa
laitteen automaattisesti. Katkaise
laitteesta virta ja irrota pistoke
pistorasiasta.
Älä koskaan aseta laitetta
tekokuiduista valmistettujen
vaatteiden, vuodevaatteiden tai
muiden tekstiilien päälle, kun
laite on kytkettynä päälle tai vielä
lämmin. Synteettiset materiaalit
ovat erittäin herkkiä kuumuudelle
ja syttyvät helposti palamaan.
Varoitus! Suuttimet saattavat
olla erittäin kuumia. Älä kosketa
niillä ihoa, sillä se voi aiheuttaa
palovammoja.
Älä koskaan käytä laitetta
syttyvien tai räjähtävien nesteiden
tai kaasujen, esimerkiksi
happisäiliöiden, läheisyydessä.
Varo puhaltamasta kuumaa ilmaa
suoraan silmiin tai herkälle iholle
palovammojen välttämiseksi.
Johto, pistoke ja pistorasia
Tarkista säännöllisesti, etteivät
liitäntäjohto tai pistoke ole
vaurioituneet, äläkä käytä laitetta,
jos se on pudonnut tai muuten
vahingoittunut.
Jos laite tai pistoke on
vaurioitunut, valtuutetun korjaajan
on sähköiskuvaaran välttämiseksi
tarkistettava ja tarvittaessa
korjattava laite. Älä yritä koskaan
itse korjata laitetta.
Irrota pistoke pistorasiasta käytön
jälkeen ja laitteen puhdistuksen
ajaksi.
Vältä johdosta vetämistä
irrottaessasi pistoketta
pistorasiasta. Ota sen sijaan kiinni
pistokkeesta.
Virtajohtoa ei saa kiertää
laitteen ympärille. Käytä
johdonkelaustoimintoa.
Älä koskaan anna lasten käyttää
johdonkelaustoimintoa, sillä
nopeasti kelautuva johto saattaa
vahingoittaa heitä.
MERKKIEN SELITYKSET OSAT
1. Johdonkelauspainike
2. Viileäpuhalluspainike
3. Puhallusnopeuden valitsin
4. Ripustuslenkki
5. Liitäntäjohto
6. Suoristussuutin
7. Keskityssuutin
FI
12 13
12 13
ENNEN ENSIMMÄISTÄ
KÄYTTÖKERTAA
Tarkista, että olet poistanut kaikki
pakkausmateriaalit.
LAITTEEN KÄYTTÖ
Vedä
liitäntäjohto
(5) tarpeeksi
pitkäksi ja
kytke se
pistorasiaan.
Kiinnitä
laitteeseen
keskityssuutin (7) tai jompikumpi
suoristussuuttimista (6).
o Suutin keskittää ilmavirran.
Tasoita hiukset
suoristussuuttimien avulla
seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Kytke laite päälle siirtämällä
puhallusnopeuden valitsin (3) pois
asennosta ”0” (keskellä).
o Kun painat valitsimen ylös, laite
puhaltaa täydellä nopeudella.
o Paina valitsin alas, jos haluat
laitteen puhaltavan puoliteholla.
Paina viileäpuhalluspainiketta (2)
ja pidä sitä painettuna, jos haluat
laitteen puhaltavan viileää ilmaa.
Käytä viileäpuhallusta kampauksen
kiinnittämiseen, kun hiukset ovat
kuivat.
Kytke laite pois päältä siirtämällä
puhallusnopeuden valitsin
asentoon ”0”. Sammuta
laite, irrota pistoke ja paina
johdonkelauspainiketta (1), kunnes
johto on kelautunut kokonaan
sisään.
Voit ripustaa laitteen kahvan
alaosassa olevasta ripustuslenkistä
(4).
Suoristussuuttimen käyttö
Paina suuttimen sivulla olevaa
painiketta oikealle, kunnes kampa
on oikeassa asennossa.
Työnnä kampa hiuksiin ylhäältä.
Paina painiketta vasemmalle,
kunnes kamman hampaat ovat
vinossa ja kiinni hiuksissa.
Kytke laite päälle.
Liu'uta laitetta hitaasti ja tasaisesti
latvoja kohti.
o Pidä hiussuortuva tiukkana,
jottei se taitu.
o Jos haluat hiuksiin runsautta,
suorista ainoastaan
päällimmäiset hiukset.
o Suoristussuutinta voi olla
hankalaa käyttää yksin. Pyydä
ystävää avuksi.
PUHDISTUS
Irrota pistoke pistorasiasta ja
varmista, että laite on täysin
jäähtynyt ennen puhdistusta.
Puhdista laite tarvittaessa
kuivaksi puristetulla, kostealla
liinalla ja pienellä määrällä
astianpesuainetta. Pyyhi kuivalla
liinalla.
TIETOJA TUOTTEEN
HÄVITTÄMISESTÄ JA
KIERRÄTTÄMISESTÄ
Tämä Adexi-tuote on merkitty
seuraavalla symbolilla:
Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana, vaan sähkö-
ja elektroniikkajäte on hävitettävä
erikseen.
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua
koskevan direktiivin mukaan
jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä
asianmukainen sähkö- ja
elektroniikkajätteen keräys,
talteenotto, käsittely ja kierrätys. EU-
alueen yksityiset kotitaloudet voivat
palauttaa käytetyt laitteet maksutta
erityisiin kierrätyspisteisiin. Käytetty
laite voidaan joissakin jäsenvaltioissa
palauttaa sille jälleenmyyjälle, jolta
se on ostettu, jos tilalle hankitaan
uusi laite. Lisätietoja sähkö- ja
elektroniikkajätteen käsittelystä saat
jälleenmyyjältäsi, tukkukauppiaaltasi
tai paikallisilta viranomaisilta.
TAKUUEHDOT
Takuu ei ole voimassa, jos
edellä olevia ohjeita ei ole
noudatettu
laitteeseen on tehty muutoksia
laitetta on käsitelty väärin tai rajusti
tai se on kärsinyt muita vaurioita.
syntyneet viat johtuvat
sähköverkon häiriöistä.
Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme
toimivuutta ja muotoilua, minkä vuoksi
pidätämme oikeuden muuttaa tuotetta
ilman etukäteisilmoitusta.
12 13
12 13
KYSYMYKSET JA VASTAUKSET
Jos sinulla on laitteen käyttöä koskevia
kysymyksiä etkä löydä vastauksia
tästä käyttöohjeesta, tutustu Internet-
sivuihimme osoitteessa www.adexi.eu.
Katso usein esitettyjen kysymysten
vastaukset Consumer Service -valikon
(asiakaspalvelu) kohdasta ”Question
& Answer”.
Sivuilla on myös yhteystietomme
siltä varalta, että haluat ottaa meihin
yhteyttä teknisiä tietoja, korjauksia,
lisävarusteita tai varaosia koskevissa
asioissa.
Maahantuoja:
Adexi Group
Emme ole vastuussa mahdollisista
painovirheistä.
/