Moulinex LT1638DE Ohjekirja

Brändi
Moulinex
Kategoria
toasters
Malli
LT1638DE
Tyyppi
Ohjekirja
57
Laitteesi on tarkoitettu vain kotikäyttöön
sisätiloissa sekä alle 2 000 metrin korkeudessa.
Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi
seuraavissa tilanteissa, jotka eivät kuulu
takuun piiriin:
Myymälöiden, toimistojen tai vastaavien
ammatillisten ympäristöjen henkilökunnalle
varatuissa keittiötiloissa,
Maatiloilla,
Hotellien, motellien tai vastaavan kaltaisten
asuntoloiden asiakkaille,
Maatilamatkailun kaltaisissa ympäristöissä.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai
muiden sellaisten henkilöiden käyttöön,
joiden fyysiset, aistimelliset tai psyykkiset
vammat estävät laitteen turvallisen käytön.
Varmistu, että pienet lapset eivät pääse
leikkimään laitteella.
Jos verkkoliitäntäjohto vaurioituu, on
valmistajan tai valmistajan huoltoedustajan
tai vastaavan pätevän henkilön vaihdettava
se, että vältetään vaara.
Laitetta ei saa käyttää verhojen tai muiden
palavien materiaalien lähellä tai päällä
(hyllyköt, huonekalut...).
Tätä laitetta voi käyttää yli 8-vuotiaat lapset
ja henkilöt, joiden fyysiset, aistilliset tai
aistilliset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla
ei ole kokemusta tai osaamista laitteen
58
Oman turvallisuutesi vuoksi tämä laite täyttää soveltuvat normit ja määräykset
(pienjännitedirektiivi, sähkömagneettinen yhteensopivuus. Ympäristö…).
CSC: n 02.12.04 antaman suosituksen mukaisesti laitteeseen on suunniteltu mekaaninen
leivän nostojärjestelmä, joka on käytettävissä riippumatta sähkövirran katkaisimesta.
Tarkista, että verkkovirran jännite vastaa laitteen päällä annettua (koskee vain
vaihtovirtaa).
Ottaen huomioon voimassa olevien normien vaihtelevuuden, jos käytät laitetta toisessa
maassa kuin mistä se on ostettu, anna valtuutetun huoltopalvelun tarkistaa se (katso
oheinen luettelo).
Tarkista, että sähköasennus on voimassaolevien normien mukainen ja että sen
voimakkuus riittää laitteen tarvitsemaan virransaantiin.
Kytke laite aina maadoitettuun pistorasiaan.
käytöstä, jos he ovat valvonnan alaisina
tai jos he ovat saaneet laitteen käyttöä
koskevan turvallisen opastuksen, ja jos he
ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Älä
anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa
puhdistaa tai suorittaa käyttäjälle sallittuja
huoltotoimenpiteitä, paitsi jos he ovat yli
8-vuotiaita ja valvonnan alaisina.
Pidä laite ja sen johto poissa alle 8-vuotiaiden
lasten ulottuvilta.
Puhdista leivän kanssa kosketuksissa olevat
osat puhdistusrätillä.
Tyhjennä leivänpaahtimen alaosassa oleva
murutarjotin säännöllisesti leivänmuruista.
*Ulkopintojen lämpötila voi olla korkea
laitteen toimiessa. Älä koske laitteen kuumiin
pintoihin.
KOTONA TAPAHTUVIEN ONNETTOMUUKSIEN ENNALTAEHKÄISY
Sähkölaitteita käytettäessä on otettava huomioon tietyt perussäännöt, etenkin seuraavat:
* Mallista riippuen
TEE NÄIN:
Lue käyttöohje perusteellisesti ja seuraa tarkkaan siinä annettuja neuvoja ja suosituksia.
Laite saa olla vain pystyasennossa, ei koskaan sivuttain, kallellaan tai ylösalaisin.
Joka kerta, kun käytät laitetta, tarkista, että murulaatikko on oikein sijoitettu paikkaansa.
59
ÄLÄ TEE NÄIN:
Älä aseta johtoa tai pistorasiaa laitteen sisällä olevien metalliristikkojen väliin.
Älä kytke laitetta pois virrasta vetämällä johdosta.
Älä lämmitä ruokia leivänpaahtimen päällä. Älä laita pannuja tai kansia leivänpaahtimen
päälle, kun se on toiminnassa.
Laitetta ei saa kantaa eikä siirtää pois paikaltaan käytön aikana.
Käytä laitetta vain kotona. Vältä kosteita paikkoja.
Älä anna laitteen koskaan toimia ilman valvontaa, erityisesti kun paahdat sillä ensimmäistä
kertaa tai kun olet muuttanut säätöä.
Älä käytä laitetta muuhun kuin sille varattuun käyttöön.
Älä koske laitteen metallisiin tai kuumentuviin osiin sen ollessa käytössä.
Älä liitä leivänpaahtimeen lisälaitteita, joita valmistaja ei suosittele, sillä ne voivat olla
vaarallisia.
Mitään leivänpaahtimen osaa ei saa pestä astianpesukoneessa eikä upottaa veteen.
Älä paahda leipiä, jotka voivat sulaa (joiden päällä on kuorrutusta) tai jotka voivat valua
paahtimeen, ne voivat nimittäin aiheuttaa vahinkoa tai palovaaran.
Älä työnnä laitteeseen liian suuria leipäviipaleita, jotka voivat sulkea paahtomekanismin.
Älä käytä laitetta, jos:
sen johto on viallinen,
laite on pudonnut ja siinä esiintyy näkyviä vikoja tai tomintavirheitä.
Kaikissa näissä tapauksissa laite on lähetettävä huoltoon vaaran välttämiseksi. Katso
laitteen takuupapereita.
Leivänpaahdinta ei saa asettaa kuumien pintojen päälle.
Älä peitä laitetta, kun se on toiminnassa.
Laitetta käytettäessä sitä on valvottava.
Laitteen päälle eikä alle ei saa koskaan asettaa paperia, pahvia tai muovia.
Jos jotkut osat syttyvät palamaan, niitä ei saa missään tapauksessa yrittää sammuttaa
vedellä. Laite on kytkettävä irti ja liekit tukahdutettava kostealla vaatteella.
Älä koskaan yritä ottaa leipää pois, kun paahtamisjakso on käynnissä.
Älä käytä leivänpaahdinta lämmönlähteenä tai kuivatukseen.
Älä käytä leivänpaahdinta pakasteruokien kypsennykseen, grillaukseen, lämmitykseen
tai sulatukseen.
Älä käytä laitetta samanaikaisesti leivän paahtamiseen ja viinerleipien lämmitykseen
(mallista riippuen).
Älä käytä laitetta samanaikaisesti leivän paahtamiseen ja leivonnaisten lämmittämiseen
(mallista riippuen).
Metallituki voi olla hyvin kuuma. Vältä sen koskemista. Käytä käsinettä tai leipäpihtejä
(mallista riippuen).
Älä käytä hoidossa voimakasta puhdistusainetta (soodapitoista puhdistusainetta,
metallinhoitoaineita, natriumhydroksidipitoistapuhdistusainetta) tai metalliesineitä,
hankaussieniä tai hankaavia tyynyjä.
Metallipinnoitteiset laitteet: Älä käytä metallien erikoishoitoaineita (ruostumaton teräs,
kupari) vaan pehmeää kangasta ja ikkunanpesuainetta.
Älä koskaan pidä leivänpaahdinta siten, että työnnät sormesi leipäaukkoihin.
Tyhjennä säännöllisesti murut luukusta tai murulaatikosta.
Laatikon kiskon ohjauspainikkeen on oltava yläasennossa silloin, kun kytket laitteen
päälle tai pois päältä.
Kytke laite pois päältä, jos siihen on tullut toimintavirhe.
Kytke laite pois päältä, kun et käytä sitä ja ennen kuin alat puhdistaa sitä.
Jos sattuu, että paahtamisen loputtua leipäviipaleet jäävät loukkuun metalliristikkojen
väliin, kytke laite pois päältä ja odota, kunnes se jäähtyy, ennen kuin poistat siitä leivät.
Käytä tukevaa työalustaa suojassa vesiroiskeilta, älä missään tapauksessa upota laitetta
keittiökalusteisiin.
60
SÄILYTÄ HUOLELLISESTI NÄMÄ OHJEET
Laite sisältää uudellen käytettäviä materiaaleja, jotka voidaan kierrättää.
Älä heitä laitetta roskiin vaan jätä se kierrätyspisteeseen.
Suojele ympäristöäsi!
/