Melissa 635-124 Ohjekirja

Brändi
Melissa
Kategoria
hair straighteners
Malli
635-124
Tyyppi
Ohjekirja
1
635-124
DK Fladjern............................................................................... 2
SE Plattång................................................................................ 4
NO Rettetang............................................................................. 6
FI Suoristusrauta..................................................................... 8
UK Hair straightener................................................................ 10
DE Haarglätter.......................................................................... 12
PL Prostownica do włosów..................................................... 15
www.adexi.eu
8 9
8 9
JOHDANTO
Lue tämä käyttöopas huolellisesti
ennen laitteen ensimmäistä
käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn
uudesta laitteestasi. Suosittelemme
myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin
voit perehtyä laitteen eri toimintoihin
myöhemminkin.
TURVALLISUUSTOIMET
Laitteen normaali käyttö
Laitteen vääränlainen käyttö
voi aiheuttaa vahinkoja ja
vaaratilanteita.
Käytä laitetta vain sen oikeaan
käyttötarkoitukseen. Valmistaja
ei ole vastuussa virheellisestä
käytöstä tai käsittelystä johtuvista
vahingoista (katso myös kohta
Takuuehdot).
Laite voidaan kytkeä vain
verkkoon, jonka jännite on 230 V ja
taajuus 50 Hz.
Vain kotitalouskäyttöön. Laite
ei sovellu ulkokäyttöön eikä
kaupalliseen käyttöön.
Sammuta laite aina
virtapainikkeesta ja irrota johto
seinästä, kun laite ei ole käytössä.
Muista, että laite on kuuma
jonkin aikaa sen jälkeen, kun
olet sammuttanut sen. Anna
suoristusraudan jäähtyä täysin,
ennen kuin laitat sen säilytykseen.
Aseta laite aina turvallisen
etäisyyden päähän syttyvistä
esineistä, kuten verhoista,
pöytäliinoista tai muista vastaavista
tekstiileistä.
Älä jätä laitetta valvomatta ja
huolehdi, etteivät lapset pääse
laitteen lähelle.
Varoitus! Suoristusraudan levyt
kuumenevat voimakkaasti. Älä
kosketa niillä ihoa, sillä se voi
aiheuttaa palovammoja.
Älä peitä laitetta.
Älä altista laitetta pitkäksi aikaa
suoralle auringonvalolle.
Älä aseta laitetta muiden
lämmönlähteiden läheisyyteen tai
kosteaan ympäristöön äläkä säilytä
laitetta kyseisissä ympäristöissä.
Johto, pistoke ja pistorasia
Pidä johto loitolla lämmönlähteistä
ja avotulesta.
Tarkista säännöllisin väliajoin,
ettei virtajohto tai pistoke
ole vahingoittunut. Älä käytä
laitetta, jos virtajohto tai pistoke
on vaurioitunut tai jos laite on
pudonnut lattialle tai veteen tai
muuten vaurioitunut.
Jos laite tai pistoke on
vaurioitunut, valtuutetun korjaajan
on sähköiskuvaaran välttämiseksi
tarkistettava ja tarvittaessa
korjattava laite. Älä yritä koskaan
itse korjata laitetta.
Irrota pistoke pistorasiasta laitteen
puhdistuksen ajaksi.
Vältä johdosta vetämistä, kun
pistoke irrotetaan pistorasiasta.
Ota sen sijaan kiinni pistokkeesta.
Älä kierrä virtajohtoa laitteen
ympärille.
Varmista, ettei virtajohtoon tai
jatkojohtoon voi kompastua.
LAITTEEN PÄÄOSAT
1. Virran merkkivalo
2. Set-painike (Aseta)
3. Virtapainike
4. Lämpötilanäyttö
5. Virtajohto ja pistoke
6. Keraamiset lämpölevyt
LAITTEEN KÄYTTÖ
Aseta pistoke (5) pistorasiaan.
Virran merkkivalo (1) syttyy ja
ilmoittaa, että laite on kytketty
verkkoon. Laite ei vielä lämpene.
Paina virtakytkintä (3), kun haluat
käyttää laitetta.
o Lämpötilanäyttö (4) syttyy ja siinä
näkyy "100".
o Keraamiset lämpölevyt
(6) lämpenevät nopeasti
käyttölämpötilaan.
Valitse haluamasi lämpötila Set-
painikkeen avulla (2).
o Lämpötilaksi voidaan asettaa 100–
180 ºC 10 asteen porrastuksella.
FI
8 9
8 9
o Kun valitset tai muutat lämpötilaa,
odota10−20sekuntia,kunneslaite
lämpenee tai viilenee haluamaasi
lämpötilaan.
Käytä laitetta haluamasi
kampauksen muotoiluun.
Irrota pistoke pistorasiasta, kun
olet lopettanut laitteen käytön.
Anna laitteen jäähtyä kokonaan
ennen kuin siirrät sen säilöön.
Muotoiluvinkkejä
Harjaa hiukset ennen muotoilua.
Jaa hiuksesi pieniin osiin ja käsittele
jokainen osio erikseen seuraavien
ohjeiden mukaan, kunnes saavutat
haluamasi tuloksen. Käytä laitetta
puhtaisiin, kuiviin hiuksiin.
Erota hiuksista noin 5 cm:n
levyinen hiussuortuva ja sulje
suoristusraudan keraamiset levyt
hiusten ympärille lähellä hiusjuurta.
Vältä koskemasta päänahkaa
kuumalla laitteella.
Liu'uta laitetta hitaasti ja tasaisesti
latvaa kohti. Pidä hiussuortuva
tiukkana, jottei se taitu. Jos
haluat hiuksiin runsautta, suorista
ainoastaan päällimmäiset hiukset.
PUHDISTUS
Irrota pistoke pistorasiasta laitteen
puhdistuksen ajaksi.
Anna laitteen jäähtyä ennen
puhdistusta.
Älä koskaan upota laitetta veteen,
sillä laitteeseen ei saa päästä
yhtään vettä.
Älä käytä laitteen puhdistamiseen
vahvoja tai hankaavia
puhdistusaineita, liuottimia
tai vastaavia, sillä ne voivat
naarmuttaa tai vahingoittaa
ulkopintoja ja keraamisia levyjä.
Pyyhi laite huolellisesti pehmeällä
liinalla.
TIETOJA TUOTTEEN
HÄVITTÄMISESTÄ JA
KIERRÄTTÄMISESTÄ
Tämä Adexi-tuote on merkitty
seuraavalla symbolilla:
Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana, vaan sähkö-
ja elektroniikkajäte on hävitettävä
erikseen.
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua
koskevan direktiivin mukaan
jokaisen jäsenvaltion on järjestettävä
asianmukainen sähkö- ja
elektroniikkajätteen keräys,
talteenotto, käsittely ja kierrätys. EU-
alueen yksityiset kotitaloudet voivat
palauttaa käytetyt laitteet maksutta
erityisiin kierrätyspisteisiin. Käytetty
laite voidaan joissakin jäsenvaltioissa
ja tietyissä tapauksissa palauttaa sille
jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu, jos
tilalle hankitaan uusi laite. Lisätietoja
sähkö- ja elektroniikkajätteen
käsittelystä saat lähimmältä
jälleenmyyjältä, tukkukauppiaalta tai
paikallisilta viranomaisilta.
TAKUUEHDOT
Takuu ei ole voimassa, jos
edellä olevia ohjeita ei ole
noudatettu
laitteeseen on tehty muutoksia
laitetta on käsitelty väärin tai rajusti
tai se on kärsinyt muita vaurioita.
syntyneet viat johtuvat
sähköverkon häiriöistä.
Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme
toimivuutta ja muotoilua, minkä vuoksi
pidätämme oikeuden muuttaa tuotetta
ilman etukäteisilmoitusta.
KYSYMYKSET JA VASTAUKSET
Jos sinulla on laitteen käyttöä koskevia
kysymyksiä etkä löydä vastauksia
tästä käyttöohjeesta, tutustu Internet-
sivuihimme osoitteessa www.adexi.eu.
Katso usein esitettyjen kysymysten
vastaukset Consumer Service -valikon
(asiakaspalvelu) kohdasta ”Question
& Answer”.
Sivuilla on myös yhteystietomme
siltä varalta, että haluat ottaa meihin
yhteyttä teknisiä tietoja, korjauksia,
lisävarusteita tai varaosia koskevissa
asioissa.
MAAHANTUOJA
Adexi Group
www.adexi.eu
Emme ole vastuussa mahdollisista
painovirheist
FI
/

Tämä käsikirja sopii myös