Melissa 635-107 Ohjekirja

Kategoria
Hair straighteners
Tyyppi
Ohjekirja
1
www.adexi.eu
DK Fladjern....................................................................... 2
SE Plattång...................................................................... 4
NO Rettetang.................................................................... 6
FI Suoristusrauta.............................................................. 8
UK Hair straightener......................................................... 10
DE Haarglätter................................................................ 12
PL Prostownica do włosów.............................................. 14
635-107
www.adexi.eu
8 9
8 9
JOHDANTO
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen
laitteen ensimmäistä käyttökertaa,
niin saat parhaan hyödyn uudesta
laitteestasi. Kiinnitä erityistä huomiota
turvallisuusohjeisiin. Suosittelemme
myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin
voit perehtyä laitteesi eri toimintoihin
myöhemminkin.
TURVALLISUUSTOIMENPITEET
Laitteen normaali käyttö
Tämän laitteen virheellinen käyttö voi
aiheuttaa henkilövahinkoja ja laitteen
vaurioitumisen.
Käytä laitetta vain sen oikeaan
käyttötarkoitukseen. Valmistaja
ei ole vastuussa virheellisestä
käytöstä tai käsittelystä johtuvista
henkilövahingoista tai vaaratilanteista
(katso myös kohta Takuuehdot).
Laite voidaan kytkeä vain verkkoon,
jonka jännite on 230 V ja taajuus 50 Hz.
Laite tulee maadoittaa.
Vain kotitalouskäyttöön. Laitteet
eivät sovellu ulkokäyttöön eivätkä
kaupalliseen käyttöön.
Laitteessa ei ole virtakytkintä. Irrota
siksi aina pistoke pistorasiasta, kun olet
lopettanut laitteen käytön.
Muista, että laite on kuuma jonkin aikaa
sen jälkeen, kun olet sammuttanut
sen. Anna laitteen jäähtyä täysin
ennen säilytykseen laittamista tai
puhdistamista.
Jos lasket laitteen alas, aseta se
aina kuumuutta kestävälle alustalle
ja riittävän kauas herkästi syttyvistä
materiaaleista, kuten verhoista ja
pöytäliinoista.
Älä aseta laitetta muiden
lämmönlähteiden läheisyyteen tai
kosteaan ympäristöön äläkä säilytä
laitetta kyseisissä ympäristöissä.
Älä peitä laitetta.
Älä koskaan upota laitetta veteen, sillä
laitteeseen ei saa päästä yhtään vettä.
Älä jätä laitetta valvomatta ja huolehdi,
etteivät lapset pääse käytössä olevan
laitteen lähelle.
Varoitus! Levyt kuumenevat
voimakkaasti. Älä kosketa niillä ihoa,
sillä se voi aiheuttaa palovammoja.
Johto, pistoke ja pistorasia
Pidä johto loitolla lämmönlähteistä ja
avotulesta.
Varmista, ettei laitteen johtoon voi
kompastua.
Vältä johdosta vetämistä, kun pistoke
irrotetaan pistorasiasta. Ota sen sijaan
kiinni pistokkeesta.
Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille.
Tarkista säännöllisin väliajoin, ettei
virtajohto tai pistoke ole vahingoittunut,
äläkä käytä laitetta, jos virtajohto tai
pistoke on vaurioitunut tai jos laite on
pudonnut lattialle tai veteen tai muuten
vaurioitunut.
Jos laite, johto tai pistoke on
vaurioitunut, tarkastuta ne ja korjauta
tarvittaessa valtuutetulla korjaajalla.
Älä yritä itse korjata laitetta. Jos
tarvitset takuuhuoltoa, ota yhteyttä
liikkeeseen, josta ostit laitteen. Takuu ei
ole voimassa, jos laitetta korjataan tai
muunnellaan ilman valtuuksia.
LAITTEEN PÄÄOSAT
1. Virtajohto
2. Ripustuslenkki
3. Keraamiset levyt
LAITTEEN KÄYTTÖ
1. Kierrä johto (1) kokonaan auki ja kytke
virta työntämällä pistoke pistorasiaan.
2. Odota 3–5 minuuttia ennen laitteen
käyttöä, jotta keraamiset levyt (3)
kuumenevat riittävästi.
3. Käytä laitetta haluamasi kampauksen
muotoiluun.
4. Sammuta laite irrottamalla pistoke
pistorasiasta.
5. Anna laitteen jäähtyä täysin ennen
puhdistamista tai säilytykseen
laittamista. Laite voidaan ripustaa
ripustuslenkistä (2).
Muotoiluvinkkejä
Harjaa hiukset ennen muotoilua. Jaa
hiuksesi pieniin osiin ja käsittele jokainen
osio erikseen seuraavien ohjeiden mukaan,
kunnes saavutat haluamasi tuloksen. Käytä
laitetta puhtaisiin, kuiviin hiuksiin.
Erota hiuksista noin 5 cm:n levyinen
hiussuortuva ja sulje suoristusraudan
keraamiset levyt hiusten ympärille
lähellä hiusjuurta. Vältä koskemasta
päänahkaa kuumalla laitteella.
FI
8 9
8 9
Liu'uta laitetta hitaasti ja tasaisesti
latvaa kohti. Pidä hiussuortuva
tiukkana, jottei se taitu. Jos haluat
hiuksiin runsautta, suorista ainoastaan
päällimmäiset hiukset.
Jos haluat taivutetut latvat, voit lopuksi
taivuttaa suortuvaa sisään- tai ulospäin.
Jos haluat hiuksiin loivat kiharat, voit
lopuksi kiertää suortuvaa laitteen
ympärille ja pitää siinä hetken.
PUHDISTUS
Irrota pistoke pistorasiasta ja varmista,
että laite on täysin jäähtynyt ennen
puhdistusta.
Älä koskaan upota laitetta veteen, sillä
laitteeseen ei saa päästä yhtään vettä.
Puhdista laite pyyhkimällä se kostealla
liinalla. Jos laite on hyvin likainen,
veteen voi lisätä hieman pesuainetta.
Älä käytä laitteen puhdistamiseen
hankaussientä, teräsvillaa,
vahvoja liuottimia tai hankaavia
puhdistusaineita, sillä ne voivat
vahingoittaa laitteen ulkopintaa.
TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ
JA KIERRÄTTÄMISESTÄ
Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla
symbolilla:
Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana, vaan sähkö- ja
elektroniikkajäte on hävitettävä erikseen.
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua
koskevan direktiivin mukaan jokaisen
jäsenvaltion on järjestettävä asianmukainen
sähkö- ja elektroniikkajätteen keräys,
talteenotto, käsittely ja kierrätys. EU-
alueen yksityiset kotitaloudet voivat
palauttaa käytetyt laitteet maksutta
erityisiin kierrätyspisteisiin. Käytetty
laite voidaan joissakin jäsenvaltioissa
ja tietyissä tapauksissa palauttaa sille
jälleenmyyjälle, jolta se on ostettu, jos tilalle
hankitaan uusi laite. Lisätietoja sähkö- ja
elektroniikkajätteen käsittelystä saat
jälleenmyyjältäsi, tukkukauppiaaltasi tai
paikallisilta viranomaisilta.
TAKUUEHDOT
Takuu ei ole voimassa, jos
edellä olevia ohjeita ei ole noudatettu
laitteeseen on tehty muutoksia
laitetta on käsitelty väärin tai rajusti tai
laite on kärsinyt muita vaurioita
syntyneet viat johtuvat sähköverkon
häiriöistä.
Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme
toimivuutta ja muotoilua, minkä vuoksi
pidätämme oikeuden muuttaa tuotetta
ilman etukäteisilmoitusta.
KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA
Jos sinulla on kysyttävää laitteen käytöstä
etkä löydä vastausta tästä käyttöoppaasta,
vieraile kotisivuillamme osoitteessa
www.adexi.eu.
Katso usein esitettyjen kysymysten
vastaukset Consumer Service -valikon
(asiakaspalvelu) kohdasta ”Question &
Answer”.
Sivuilla on myös yhteystietomme siltä
varalta, että sinun täytyy ottaa meihin
yhteyttä teknisiä tietoja, korjauksia,
lisävarusteita tai varaosia koskevissa
asioissa.
Maahantuoja:
Adexi Group
www.adexi.eu
Emme ole vastuussa mahdollisista
painovirheistä.
1 / 1