DeWalt DW074 Ohjekirja

Brändi
DeWalt
Kategoria
power tools
Malli
DW074
Tyyppi
Ohjekirja
2
Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 6
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen) 15
English (original instructions) 25
Español (traducido de las instrucciones originales) 34
Français (traduction de la notice d’instructions originale) 44
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali) 54
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies) 64
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene) 74
Português (traduzido das instruções originais) 83
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta) 93
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna) 102
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir) 111
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες) 121
Copyright DEWALT
SUOMI
93
PYÖRIVÄ LASERLAITE DW074
Laserlaitteiden turvallisuusohjeet
VAROITUS! Lue ohjeet ja ymmärrä
ne. Jos kaikkia ohjeita ei noudateta, on
olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavan henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET
Älä käytä laseria, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien
nesteiden, kaasujen tai pölyn vuoksi.
Sähkötyökalujen aiheuttamat kipinät voivat
sytyttää pölyn tai kaasut.
Käytä laserlaitteessa vain siihen tarkoitettuja
akkuja. Muutoin voi aiheutua tulipalo.
Säilytä laserlaite poissa lasten ja
kouluttamattomien henkilöiden ulottuvilta.
Laserlaitteet ovat vaarallisia kouluttamattomien
käyttäjien käsissä.
Käytä vain valmistajan suosittelemia
lisävarusteita. Yhdelle laserlaitteelle soveltuvat
lisävarusteet voivat aiheuttaa onnettomuuden
vaaran käytettynä yhdessä toisen laserlaitteen
kanssa.
Vain koulutettu huoltohenkilöstö saa
huoltaa tämän laitteen. Kouluttamattoman
henkilöstön tekemät korjaus- tai huoltotyöt
voivat aiheuttaa onnettomuuden. Lähimmän
valtuutetun DEWALT-huoltokorjaamon tiedot
ovat valtuutettujen DEWALT-huoltokorjaamoiden
luettelossa tämän käyttöohjeen lopussa tai
Internet-sivustossa www.2helpU.com.
Älä käytä teleskoopin kaltaista optista
välinettä lasersäteen siirtämiseksi. Muutoin
voi aiheutua vakava silmävaurio.
Älä aseta lasersädettä paikkaan, jossa säde
voi osua jonkun silmään. Muutoin voi aiheutua
vakava silmävaurio.
Älä aseta lasersädettä lähelle heijastavaa
pintaa, joka voi heijastaa säteen jonkun
silmään. Muutoin voi aiheutua vakava
silmävaurio.
Kun laserlaitetta ei käytetä, katkaise siitä
virta. Jos jätät laserlaitteeseen virran kytketyksi,
säteen silmään osumisen vaara kasvaa.
Älä käytä laserlaitetta lähellä lapsia äläkä
anna lasten käyttää sitä. Muutoin voi aiheutua
vakava silmävaurio.
Älä poista tai peitä varoitusmerkintöjä. Jos
ne poistetaan, käyttäjä tai muu henkilö voi
altistua säteilylle.
Onnittelut!
Olet valinnut DEWALT-laserin. Monien vuosien
kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot
tekevät D
EWALT-työkaluista luotettavia kumppaneita
työssään sähkötyökaluja käyttäville.
Tekniset tiedot
DW074
Jännite V 3,0
2 x LR20 (D-koko)
Tyyppi 1
Pyörimisnopeus min-
1
0–600
Laserluokka 3R
Suojausluokka IP54
Tarkkuus mm/m ± 0,2
Itsesäätöalue ° ± 5
Käyttölämpötila °C -5 – +50
Kiinnityskohdan kierre 5/8"–11
Paino (ilman paristoja) kg 2,0
Määritelmät Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue
käyttöohje ja kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on
olemassa hengen- tai vakavan
henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta, ellei tilannetta korjata, se
saattaa aiheuttaa hengenvaaran tai
vakavan loukkaantumisen.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta
korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista
vaaratilannetta. Ellei tilannetta korjata,
saattaa aiheutua aineellisia
vahinkoja.
Sähköiskun vaara.
Tulipalon vaara.
SUOMI
94
Aseta laserlaite vakaasti tasaiselle alustalle.
Jos laserlaite kaatuu, se voi vaurioitua tai
aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita
tai koruja. Sido pitkät hiukset kiinni. Pidä
hiukset, vaatteet ja kädet loitolla liikkuvista
osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät hiukset
voivat tarttua liikkuviin osiin. On vältettävä
ilmanvaihtoaukkojen peittämästä liikkuvia osia.
VAROITUS: Käyttäminen oppaassa
esitettyjen ohjeiden vastaisesti
saattaa altistaa vaaralliselle
säteilylle.
VAROITUS! ÄLÄ PURA PYÖRIVÄÄ
LASERLAITETTA. Laitteen sisällä
ei ole käyttäjän huollettavissa
olevia osia. Pyörivän laserlaitteen
purkaminen aiheuttaa kaikkien
takuiden raukeamisen. Älä yritä
muunnella tätä laitetta mitenkään.
Muutoin voi aiheutua vaarallinen
altistuminen lasersäteilylle.
Laserlaitteiden muut
turvallisuusohjeet
Tämä laserlaite täyttää luokan 3R määräykset
DIN EN 60825-1:2007-11 (enintään 5 mW,
600–680 nm). Älä korvaa laserdiodia
toisenlaisella. Jos laite vaurioituu, vain valtuutetut
huoltoliikkeet saavat korjata sen.
Vain koulutetut henkilöt saavat asentaa
laserlaitteen sekä säätää ja käyttää sitä. Luokan
3R laserlaitteiden käyttöpaikat on merkittävä
varoitusmerkillä.
Älä käytä tätä laserlaitetta muuhun tarkoitukseen
kuin laserviivojen heijastamiseen.
Tarkista ennen ensimmäistä käyttökertaa, että
omankielisiäsi varoitusmerkintöjä ei ole poistettu.
Älä käytä työkalua, jos siinä ei ole omankielisiäsi
varoitusmerkintöjä!
Luokan 3R laserlaitteen lähettämä säde ulottuu
hyvin kauas. Silmävaurion vaara on olemassa
alueella, johon säde ulottuu.
Aseta työkalu aina paikkaan, jossa lasersäde
ei voi osua kenenkään henkilön silmään. Ole
erittäin varovainen portaiden ja heijastavien
pintojen suhteen.
Vaarat
Seuraavat vaarat ovat olemassa käytettäessä
näitä laitteita:
Lasersäteeseen katsomisen aiheuttamat
vammat.
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Laservaroitus.
Luokan 3R laser.
Suojausluokka: IP54.
PÄIVÄMÄÄRÄKOODIN SIJAINTI
Laserlaitteen pohjassa lähellä kiinnityskohtaa
on päivämääräkoodi. Se sisältää myös
valmistusvuoden.
Esimerkki:
2010 XX XX
Valmistusvuosi
Tärkeitä paristoja koskevia
turvallisuusohjeita
VAROITUS: Paristot voivat räjähtää
tai vuotaminen tai aiheuttaa
tulipalon tai vahingoittumisen.
Voit vähentää tätä vaaraa toimimalla
seuraavasti:
Noudat huolellisesti kaikkia paristojen ja niiden
pakkausten merkintöjä.
Aseta paristot paikoilleen napaisuuden (plus ja
miinus) suhteen oikein päin.
Älä oikosulje paristoja.
Älä lataa paristoja.
Älä käytä sekaisin vanhoja ja uusia paristoja.
Vaihda kaikki paristot samanaikaisesti uusiin
samanmerkkisiin ja -tyyppisiin paristoihin.
Poista tyhjentyneet paristot heti ja kierrätä ne
paikallisten määräysten mukaisesti.
Älä hävitä paristoja polttamalla.
Pidä paristot poissa lasten ulottuvilta.
Jos laite on monta kuukautta käyttämättä,
poista paristot laitteesta.
SUOMI
95
Paristot (kuva [fi g.] 1)
PARISTOTYYPPI
DW074 -laitteessa käytetään kahta LR20-paristoa
(D-koko).
Pakkauksen sisältö
Pakkauksen sisältö
1 Pyörivä laserlaite
2 LR20-paristoa (D-koko)
1 Seinäteline
1 Kohdistinkortti
1 Lasersäteen vahvistuslasit
1 Ilmaisin
1 9 voltin paristoa (6LR61)
1 Ilmaisimen kiinnike
1 Rasia
1 Käyttöohje
Tarkista, onko työkalussa, osissa tai tarvikkeissa
kuljetusvaurioita.
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä.
Kuvaus (kuvat 1, 2)
VAROITUS: Älä tee sähkötyökaluun tai
sen osiin mitään muutoksia. Muutoin voi
aiheutua omaisuus- tai henkilövahinkoja.
YTTÖTARKOITUS
Pyörivä laserlaite DW074 on tarkoitettu laserviivojen
heijastamiseen. Sitä voidaan käyttää sisä- ja
ulkotiloissa pysty- ja vaakasuoruuden tarkistamiseen.
Tämä laite pystyy myös heijastamaan paikoillaan
pysyvän lasersäteen esimerkiksi merkitsemiseksi.
Käyttökohteet vaihtelevat alakattojen ja
seinäpinnoitteiden asentamisesta perustusten ja
terassien suoruuden tarkistamiseen.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen
lähellä on syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Tämä laserlaite on tarkoitettu ammattikäyttöön. ÄLÄ
ANNA lasten koskea siihen. Kokemattomat henkilöt
saavat käyttää tätä laserlaitetta vain valvotusti.
LASER (KUVA 1)
a. Paristokotelo
b. Pariston kuvake
c. Kantokahva
d. Pyörivä laserpää
e. Virtapainike
f. Valmiustilan LED-merkkivalo
g. LED-merkkivalo: virta/paristo tyhjenemässä
h. Pyörimisnopeuden säädin
i. Valmiustilapainike
j. Nuolet: ylös
k. Nuolet: alas
SEINÄTELINE (KUVA 2)
l. Kiinnitysalusta
m. Kiinnitysaukko
n. Kiinnityspaikka
o. Kiinnitysnuppi
p. Asteikko
q. Kiristysvipu
r. Kiinnitysleuat
s. Kiinnitysaukko
t. Lukituspainike
Purkaminen pakkauksesta
VAROITUSTARROJEN KIINNITTÄMINEN PAIKOILLEEN
Laitteeseen on kiinnitettävä varoitusmerkinnät
käyttäjän kielellä.
Laitteen mukana on siksi toimitettu erillinen tarra-
arkki.
VAROITUS: Tarkista, että
varoitusmerkinnät ovat saatavissa omalla
kielelläsi.
Laitteessa on oltava seuraavat varoitukset:
LASERSÄTEILY
ÄLÄ TUIJOTA SÄDETTÄ
LUOKAN 3R LASERTUOTE
Jos varoitukset ovat vieraalla kielellä, toimi
seuraavasti:
Irrota tarvittava merkintä tarra-arkista.
Aseta se huolellisesti nykyisen merkinnän
päälle.
Paina merkintä paikoilleen.
KOKOAMINEN
Paristojen asettaminen paikoilleen ja
poistaminen (kuva 1)
HUOMAA: Tässä laitteessa käytetään kahta LR20-
paristoa (D-koko).
PARISTOJEN ASETTAMINEN PAIKOILLEEN
1. Nosta paristokotelon kansi (a) irti kuvassa 1
näkyvällä tavalla.
SUOMI
96
2. Aseta paristokoteloon kaksi uutta LR20-
paristoa (D-koko). Aseta paristot paikoilleen
paristokoteloon tehdyn merkinnän (b)
mukaisesti.
Laserlaitteen ottaminen käyttöön
Laserlaitetta voidaan säätää monella tavalla erilaisia
käyttökohteita varten.
PÄÄN KÄÄNTÄMINEN KÄSIN (KUVA 1)
Laserlaitteen pyörivän pään (d) ympärillä on suojus,
jotta se ei vahingossa vaurioidu työmailla. Voit
kuitenkin ohjata sädettä käsin.
SEINÄKIINNITYS (KUVA 2)
Laserlaite voidaan kiinnittää seinään esimerkiksi
alakattoa asennettaessa.
HUOMIO: Jos kiinnität laserlaitteen
seinään, varmista, että se pysyy
tukevasti paikoillaan.
1. Kohdista laserlaitteen kiinnitysalusta (l) laitteen
pohjassa olevaan aukkoon (u) siten, että
aukko (m) tulee kiinnitysalustan kohdalle. Aseta
taaempi kumijalka kiinnitysaukkoon (n). Kiinnitä
laserlaite paikoilleen kiinnitysnupin (o) avulla.
2. Kun mitta-asteikko (p) osoittaa itseesi päin,
paina kiinnitysvipua (q) kiinnitysleukojen (r)
avaamiseksi.
3. Aseta kiinnitysleuat (r) seinän tai katon
kulmamitan ympärille ja sulje leuat vapauttamalla
kiinnitysvipu (q). Varmista ennen jatkamista, että
seinäteline on tiukasti paikallaan.
HUOMIO: Kun kiinnität laserlaitteen
seinää, tue se aina myös ripustamalla
kattoon. Pujota ripustusvaijeri
laserlaitteen kahvan läpi. ÄLÄ pujota
vaijeria suojaavan metallihäkin läpi. Voit
myös kiinnittää seinätelineen ruuvien
avulla. Ruuvin aukko (s) sijaitsee
seinätelineen yläosassa.
4. Voit säätää laitetta ylös- tai alaspäin oikealle
työskentelykorkeudelle. Voit siirtää laserlaitteen
oikealla korkeudelle löysentämällä seinätelineen
lukitusnuppia (t). Tue kiinnitysjalustaa, kun
säädät korkeutta.
5. Tee merkki käyttämällä seinätelineen
asteikkoa(p).
HUOMAA: DEWALT-kohdistinkortissa on
merkki 38 mm:n kohdalla (1-1/2"). Siksi voi olla
helpointa säätää laserlaitteen siirtymäksi 38 mm
(1-1/2") linjan alapuolelle.
6. Kun laserlaite on oikealla korkeudella, kiristä
lukitusnuppi (t).
KOLMIJALAN KÄYTTÄMINEN (KUVA 3)
1. Aseta kolmijalka turvalliseen paikkaan ja säädä
se halutulle korkeudelle.
2. Varmista, että kolmijalan yläosa on suunnilleen
suorassa. Laserlaite oikaisee itsensä vain, jos
kolmijalan yläosa poikkeaa suorasta tasosta
enintään ± 5°. Jos laserlaite on liian vinossa,
siitä kuuluu äänimerkki, kun se saavuttaa
oikaisemisrajan. Laserlaite ei vahingoitu, mutta
se ei toimi ollessaan liian vinossa.
3. Kiinnitä laserlaite kolmijalkaan kiertämällä
kolmijalan kierteinen liitin (v) laserlaitteen
pohjassa näkyvään aukkoon (u).
HUOMAA: Varmista, että käytettävässä
kolmijalassa on 5/8"–11-kierre.
4. Käynnistä laserlaite. Säädä pyörimisnopeus
haluamallasi tavalla.
YTTÄMINEN LATTIALLA (KUVAT 4, 5)
Laserlaitetta voidaan käyttää suoraan lattialla
tehtäessä esimerkiksi seinäasennuksia.
1. Aseta laserlaite suhteellisen tasaiselle ja suoralla
alustalle paikkaan, missä se ei ole tiellä.
2. Aseta laserlaite kyljelleen (kuva 5A) tai
vaakasuoraan (kuva 5B) kuvassa näkyvällä
tavalla.
3. Käynnistä laserlaite. Säädä pyörimisnopeus
haluamallasi tavalla.
YTTÄMINEN
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita
ja määräyksiä.
Kun laserlaitetta ei käytetä, poista siitä paristot.
Ne kestävät tällöin pidempään.
Tarkista laserlaitteen kalibrointi säännöllisesti,
jotta tarkkuus pysyy työskenneltäessä
tarvittavalla tasolla. Lisätietoja on Laserlaitteen
kunnossapito -kohdan Kalibroiminen-osassa.
Ennen laserlaitteen käyttämistä varmista, että se
on suhteellisen tasaisella ja varmalla alustalla.
Merkitse aina laserviivan tai -pisteen keskusta.
Jos merkitset eri kerroilla säteen eri osat,
mittauksiin tulee virheitä.
Voit parantaa tarkkuutta ja laajentaa
työskentelyaluetta asettamalla laserlaitteen
työskentelyalueen keskelle.
Jos kiinnität laserlaitteen kolmijalkaan tai
seinään, kiinnitä laite tukevasti.
Jos työskentelet sisätiloissa, hitaasti pyörivä pää
saa aikaan kirkkaamman viivan. Nopeammin
pyörivä pää tuottaa yhtenäisen viivan.
SUOMI
97
Säde näkyy paremmin, kun käytät lasersäteen
vahvistuslaseja ja/tai laser-kohdistinkorttia.
Voimakkaat lämpötilanvaihtelut voivat aiheuttaa
muodonmuutoksia esimerkiksi rakenteissa tai
metallisissa kolmijaloissa. Tämä voi heikentää
tarkkuutta. Tarkista tarkkuus säännöllisesti
työskentelyn aikana.
Jos käytössä on digitaalinen D
EWALT-
lasertunnistin, säädä laserlaitteen
pyörintänopeus mahdollisimman suureksi.
Jos laserlaite putoaa tai saa voimakkaan iskun,
tarkistuta kalibrointijärjestelmä valtuutetussa
huoltokorjaamossa ennen laserlaitteen
käyttämistä.
Laserlaitteen ohjauspaneeli (kuva 1)
Laserlaitetta ohjataan virtapainikkeen (e),
pyörimisnopeuden säätöpainikkeen (h) ja kahden
valmiustilapainikkeen (i) avulla. Nuolipainikkeilla
(j, k) säädetään kuplaputkea pystysuoruuden
tarkistustilassa. Kaksi LED-merkkivaloa osoittavat
virran kytkemisen tai paristojen tyhjenemisen (g) sekä
valmiustilan olevan käytössä (f).
VIRRAN KYTKEMINEN
Varmista, että paristot ovat oikein paikoillaan ja että
paristokotelon kansi on kunnolla kiinni.
HUOMIO: Laserlaite toimii, vaikka
paristokotelon luukkua ei ole
kokonaan suljettu. Varmista aina, että
paristokotelon luukku on suljettu ja lukittu
kiinni, jotta paristot pysyvät paikoillaan.
VAAKASUORUUDEN TARKISTAMINEN LASERLAITTEEN
AVULLA (ITSEOIKAISU) (KUVA 1)
1. Käynnistä laserlaite painamalla virtapainiketta (e).
Virran LED-merkkivalo (g) syttyy.
2. Laite oikaisee itsensä automaattisesti.
3. Kun laite on oikaissut itsensä, lasersäde syttyy
ja roottori pyörii edellisellä kerralla valitulla
nopeudella.
4. Voit säätää pyörintänopeutta painamalla
pyörintänopeuden säätöpainiketta (h).
HUOMAA: LED-merkkivalo (g) osoittaa virran
kytkemisen (palaa vakaasti) ja virran loppumisen
paristoista (vilkkuu).
HUOMAA: Pää ryhtyy pyörimään, kun laserlaite on
suorassa.
PYSTYSUORUUDEN TARKISTAMINEN LASERLAITTEEN
AVULLA (ITSEOIKAISU)
1. Käynnistä laserlaite painamalla virtapainiketta
(e). LED-merkkivalo (g) syttyy, ja valmiustilan
merkkivalo (f) alkaa vilkkua.
HUOMAA: Laite siirtyy valmiustilaan
automaattisesti, kun se siirretään
pystysuoruuden tarkistustilaan.
2. Voit oikaista laitteen käsin käyttämällä neljää
nuolipainiketta (j, k).
3. Voit siirtää laitteen valmiustilasta normaalitilaan
painamalla varovasti valmiustilapainiketta (i) tai
nopeudensäätöpainiketta (h).
4. Voit säätää pyörintänopeutta painamalla
pyörintänopeuden säätöpainiketta (h).
LASERLAITTEEN OIKAISEMINEN PYSTYSUORUUTTA
TARKISTETTAESSA
1. Siirrä laite valmiustilaan painamalla varovasti
valmiustilapainiketta (i).
HUOMIO: Kun katsot kuplaputkea, siirrä
laite aina valmiustilaan, jotta lasersäde ei
osu silmiin.
2. Katso kuplaputkea suoraan alaspäin laitteen
päältä.
HUOMAA: Jos katsot kuplaa muusta kulmasta
kuin suoraan alaspäin, saat epätarkan lukeman.
3. Keskitä kupla tarkasti putkeen merkittyjen
viivojen väliin. Voit säätää kuplaa painamalla
nuolipainikkeita (j, k). Yhdellä nuolen kuvalla
varustetut painikkeet siirtävät kuplaa hitaasti ja
kahdella kuvalla varustetut nopeasti.
4. Voit siirtää laitteen valmiustilasta normaalitilaan
painamalla varovasti valmiustilapainiketta (i) tai
nopeudensäätöpainiketta (h).
VIRRAN KATKAISEMINEN LASERLAITTEESTA
Voit katkaista laserlaitteesta virran painamalla
virtapainiketta (e). Virran merkkivalo (g) sammuu.
Laserlaitteen ohjauspaneelin
painikkeet (kuva 1)
VIRTAPAINIKE
Voit kytkeä tai katkaista virran painamalla
virtapainiketta (e).
NUOLIPAINIKKEET
Kuplaputkea säädetään nuolipainikkeilla (j, k). Yhdellä
nuolen kuvalla varustetut painikkeet siirtävät kuplaa
hitaasti ja kahdella kuvalla varustetut nopeasti.
PYÖRIMISNOPEUDEN SÄÄTÖPAINIKE
Voit säätää pyörintänopeutta pyörintänopeuden
säätöpainikkeen (h) avulla. Vaihtoehtoja on 3.
Pää pyörii vuorotellen kullakin kolmesta nopeudesta,
kun pyörintänopeuden säätöpainiketta painetaan.
SUOMI
98
MUISTA:
Hidas nopeus = kirkas säde
Suuri nopeus = yhtenäinen säde
VALMIUSTILAPAINIKE
Siirrä laite valmiustilaan painamalla
valmiustilapainiketta (i). Lasersäde sammuu ja
laserpyörä lakkaa pyörimästä. Valmiustilan LED-
merkkivalo (f) vilkkuu, kun laite on valmiustilassa.
HUOMAA: Laite siirtyy valmiustilaan myös
painamalla nuolipainikkeita (j, k).
HUOMIO: Kun katsot kuplaputkea, siirrä
laite aina valmiustilaan, jotta lasersäde ei
osu silmiin.
ILMOITUS PARISTOJEN TYHJENEMISESTÄ
Kun paristot ovat tyhjenemässä virran LED-
merkkivalo (g) alkaa vilkkua. Tällöin käyttöaikaa on
jäljellä vain hyvin vähän ennen laitteen pysähtymistä
kokonaan. Vaihda tyhjentyneet paristot uusiin
mahdollisimman pian.
Laserlaitteen varusteet
LASERSÄTEEN VAHVISTUSLASIT (KUVA 6)
Nämä punalinssiset lasit parantavat lasersäteen
näkyvyyttä kirkkaassa valaistuksessa tai katseltaessa
sitä kaukaa sisätiloissa. Laserlaitteen käyttäminen ei
edellytä näitä laseja.
VAARA: Vakavan henkilövahingon
vaaran välttämiseksi älä koskaan
tuijota suoraan lasersäteeseen laseja
käyttäessäsi tai ilman niitä.
HUOMIO: Näitä laseja ei ole hyväksytty
suojalaseiksi. Älä käytä niitä käyttäessäsi
muita työkaluja. Nämä lasit eivät estä
lasersädettä pääsemästä silmiisi.
KOHDISTINKORTTI (KUVA 7)
Lasersäteen kohdistinkortti auttaa paikantamaan
ja merkitsemään lasersäteen jäljen. Kohdistinkortti
parantaa siihen osuvan lasersäteen näkyvyyttä.
Kortissa on tuuma- ja metrijärjestelmän
asteikot. Lasersäde läpäisee punaisen muovin
ja heijastuu kortin kääntöpuolen heijastavasta
teipistä. Kortin yläosan magneetti kiinnittää kortin
metallirakenteeseen pysty- ja vaakasuoruuden
toteamiseksi. Kohdistinkortti toimii parhaiten, kun
DEWALT-logo osoittaa itseesi päin.
DIGITAALINEN LASERTUNNISTIN (KUVA 8)
Tunnistin auttaa paikantamaan lasersäteen
kirkkaassa valossa tai kaukaa. Siitä lähtee valo- ja
äänimerkki, kun pyörivä lasersäde osuu siihen.
Tunnistinta voidaan käyttää sisä- ja ulkotiloissa, kun
lasersäteen paikantaminen on hankalaa.
Tunnistin toimii vain pyörivien laserlaitteiden kanssa.
Se on yhteensopiva useimpien punaista lasersädettä
tai infrapunasädettä lähettävien laitteiden kanssa.
Digitaalista D
EWALT-lasertunnistinta voidaan käyttää
kiinnittimen kanssa tai ilman sitä. Jos sitä käytetään
kiinnittimen kanssa, tunnistin voidaan kiinnittää
esimerkiksi palkkiin tai tukeen.
Tarkkuus
Jos laserlaitetta käytetään yhdessä tunnistimen
kanssa, tunnistimen tarkkuus on otettava huomioon
yhdessä laserlaitteen tarkkuuden kanssa.
Nimellistarkkuus ± 3,0 mm
Tunnistimen kiinnittäminen ohjauspalkkiin
(kuva 8)
1. Voit kiinnittää tunnistimen ohjauspalkkiin
kiinnittämällä tunnistimeen kiinnikkeen. Paina
kohtaa (w). Työnnä kiinnikkeen kiskot (x)
tunnistimen kiskoon (y), kunnes kiinnikkeen
salpa (z) työntyy tunnistimen salvan
aukkoon(aa).
2. Avaa kiinnikkeen leuat kääntämällä nuppia (bb)
vastapäivään.
3. Aseta tunnistin oikealle korkeudelle ja
kiinnitä kiinnike palkkiin kääntämällä nuppia
myötäpäivään.
4. Voit säätää korkeutta löysentämällä kiinnikettä,
asettamalla sen uuteen paikkaan ja kiristämällä
uudelleen.
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DEWALT-
lisävarusteita ei ole testattu tämän
laserlaitteen kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista.
Käytä tämän laitteen kanssa vain
DEWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Niitä ovat:
DE0772 DEWALT digitaalinen
lasertunnistin
DE0734 DEWALT-ohjauspalkki
DE0735 DEWALT-kolmijalka
DE0736 DEWALT-kolmijalka
DE0737 D
EWALT-ohjauspalkki
DE0738 DEWALT kalteva tuki
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
SUOMI
99
KUNNOSSAPITO
DEWALT-laserlaite on suunniteltu käytettäväksi
pitkään ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa.
Laite toimii jatkuvasti oikein, kun sitä hoidetaan ja
puhdistetaan säännöllisesti.
Tarkista laserlaitteen kalibrointi säännöllisesti,
jotta tarkkuus pysyy työskenneltäessä
tarvittavalla tasolla. Lisätietoja on
Kalibroiminen-osassa.
Kalibrointi ja muut huoltotyöt voidaan tehdä
D
EWALT-palvelukeskuksissa.
Säilytä laserlaitetta sen mukana toimitetussa
kotelossa silloin, kun sitä ei käytetä.
Jos laserlaite on märkä, älä säilytä sitä sen
mukana toimitetussa kotelossa. Kuivaa
ulkopinta pehmeällä kuivalla kankaalla ja anna
laserlaitteen kuivua.
Älä säilytä laserlaitetta lämpötilassa alle -18 ˚C
tai yli 41 ˚C.
Kalibroiminen (kuvat9,10)
VAROITUS: Tilaa laserpään
kalibroiminen valtuutetusta
huoltokorjaamosta.
Laitteen kalibroiminen on tarkistettava säännöllisesti.
HUOMAA: Omistaja on osana DEWALT-
takuuta oikeutettu yhteen ILMAISEEN
kalibrointiin ensimmäisen vuoden aikana. Täytä
laitteen mukana toimitettu kuponki ja palauta
se laserlaitteen ja ostotodistuksen kanssa
valtuutetulle DEWALT-edustajalle. Kalibroinnista
annetaan todistus ilman lisämaksua.
Laitteen kalibroimisen tarkistaminen ei kalibroi
laserlaitetta. Nämä tarkistukset osoittavat,
merkitseekö laserlaite vaaka- ja pystysuoruuden
oikein. Tarkistuksissa ei korjata laserlaitteen
merkintäkykyä.
Näitä tarkistuksia ei tehdä DEWALT-
palvelukeskuksissa.
X-AKSELIN KALIBROIMISEN TARKISTAMINEN
1. Aseta kolmijalka kahden toisistaan vähintään
15 m (50') päässä sijaitsevan seinän puoliväliin.
Tarkalla sijainnilla ei ole merkitystä.
2. Kiinnitä laserlaite kolmijalkaan siten, että X-akseli
osoittaa suoraan toista seinää kohden.
3. Käynnistä laserlaite ja anna sen oikaista itsensä.
4. Merkitse ja mittaa A- ja B-pisteet kuvassa 9
esitetyllä tavalla.
5. Käännä laserlaitetta 180˚ jotta X-akseli kääntyy.
6. Anna laserlaitteen oikaista itsensä. Merkitse ja
mittaa AA- ja BB-pisteet kuvassa 10 esitetyllä
tavalla.
7. Laske kokonaisvirhe seuraavan kaavan avulla:
Kokonaisvirhe = (AA – A) – (BB – B)
8. Vertaa kokonaisvirhettä seuraavan taulukon
arvoihin.
Seinien välinen etäisyys Sallittu virhe
P = 15 m (50') 6 mm (0,25")
P = 25 m (80') 10 mm (0,4")
P = 50 m (160') 20 mm (0,8")
Y-AKSELIN KALIBROIMISEN TARKISTAMINEN
Toista edelliset toimet siten, että laserlaitteen Y-akseli
osoittaa seiniin.
PYSTYSUORUUSVIRHEEN TARKISTAMINEN (KUVA 11)
1. Tee seinän ylä- ja alaosaan merkit käyttämällä
tavallista luotilankaa. Tee merkinnät seinään, ei
kattoon ja lattiaan.
2. Aseta pyörivä laserlaite tukevalle lattialle noin 1
metrin (3 jalan) päähän seinästä.
3. Käynnistä laserlaite ja oikaise se keskittämällä
kupla nuolipainikkeiden avulla. Käynnistä
laite hitaalla nopeudella, jotta säde näkyy
mahdollisimman hyvin. Varmista, että säde
osuu seinän alaosaan tehtyyn merkkiin. Tarkista
kuplan asento uudelleen sen varmistamiseksi,
että se on edelleen keskellä.
4. Jos säteen keskusta osuu seinän ylä- ja
alaosaan tehtyihin merkkeihin, laserlaite on
oikein kalibroitu.
HUOMAA: Tässä tarkistuksessa käytettävän seinä
ei saa olla matalampi kuin korkein seinä, jonka
tarkistamiseen tätä laserlaitetta käytetään.
Puhdistaminen
VAROITUS:
Irrota paristot ennen laserlaitteen
puhdistamista.
Älä koskaan puhdista laserlaitteen
muita kuin metallipintoja liuottimien
tai muiden voimakkaiden kemikaalien
avulla. Käytä vain vedellä ja miedolla
pesuaineella kostutettua kangasta.
SUOMI
100
Älä päästä mitään nestettä laitteen
sisään. Älä upota mitään laitteen osaa
nesteeseen.
Älä koskaan puhdista laserlaitetta
paineilmalla.
Pidä ilmanvaihtoaukot puhtaina.
Puhdista kotelo säännöllisesti
pehmeällä liinalla.
Joustava kumisuojus voidaan
puhdistaa nukkaamattomalla
kankaalla, esimerkiksi puuvillalla.
YTÄ PELKKÄÄ VETTÄ. ÄLÄ
YTÄ puhdistusaineita tai liuottimia.
Anna laitteen kuivua ennen sen
varastoimista.
Pyörivän pään lasilinssiin voi tarttua
likaa. Se vaikuttaa säteen laatuun ja
toiminta-alueeseen. Puhdista linssi
vedellä kostutetulla pumpulitupolla.
Ympäristön suojeleminen
Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa
hävittää normaalin kotitalousjätteen
seassa.
Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa
tai jos et tarvitse sitä enää, älä hävitä sitä
kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi.
Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen
osat erotetaan toisistaan, materiaali
voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.
Kierrätetyn materiaalin uudelleen käyttö
auttaa estämään ympäristön
saastumista ja vähentää raaka-aineen
tarvetta.
Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat
saatetaan erottaa kotitalousjätteestä kunnallisissa
jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä tekee sen,
kun ostat uuden tuotteen.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT-
tuotteiden keräykseen ja kierrätykseen, kun niiden
elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun
hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun
korjauspaikkaan, jossa jätteen keräys tehdään
puolestasi.
Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan
osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen DEWALT-
toimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun
osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja
täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä huoltopalvelusta
ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä
osoitteessa: www.2helpU.com.
SUOMI
101
AKUU
DEWALT luottaa tuotteidensa laatuun
ja antaa erinomaisen takuun tämän
tuotteen ammattikäyttäjille. Tämä takuu
laajentaa käyttäjän oikeuksia heikentämättä
ammattikäyttäjän sopimuspohjaisia oikeuksia
eikä yksityisen muun kuin ammattikäyttäjän
lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia. Tämä
takuu on voimassa kaikissa EU- ja ETA-
maissa.
30 PÄIVÄN TYYTYVÄISYYSTAKUU
ILMAN RISKEJÄ
Jos et ole täysin tyytyväinen D
EWALT-työkalun
toimintaan, palauta se ostopaikkaan 30 päivän
kuluessa kaikkine osineen. Saat rahat takaisin.
Tuote saa olla kulunut vain kohtalaisesti, ja
ostotodistus on esitettävä.
VUODEN HUOLTOSOPIMUS MAKSUTTA
Jos DEWALT-työkalusi tarvitsee huoltoa 12
kuukauden kuluessa ostosta, olet oikeutettu
yhteen maksuttomaan huoltoon. Huollon
suorittaa maksutta valtuutettu DEWALT-
korjaamo. Ostotodistus on esitettävä. Takuu
kattaa myös työn. Takuu ei kata tarvikkeita
eikä varaosia, ellei niissä ole vikaa.
YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU
Jos DEWALT-tuotteeseesi tulee vika 12
kuukauden aikana ostopäivästä materiaali tai
valmistustyövirheen vuoksi, DEWALT vaihtaa
kaikki vialliset osat maksutta tai harkintansa
mukaan vaihtaa laitteen maksutta edellyttäen,
että:
laitetta ei ole väärinkäytetty,
laite on kulunut vain normaalisti,
valtuuttamattomat henkilöt eivät ole
yrittäneet korjata laitetta,
ostotodistus esitetään,
laite palautetaan kaikkine alkuperäisine
osineen.
Voit pyytää takuuhuoltoa ottamalla yhteyden
laitteen jälleenmyyjään tai lähimpään
valtuutettuun DEWALT huoltokorjaamoon.
Saat yhteystiedot DEWALT -kuvastosta tai
ottamalla yhteyden tässä käyttöohjeessa
näkyvään DEWALTin toimipaikkaan. Luettelo
valtuutetuista D
EWALT-huoltokorjaamoista ja
myynnin jälkeisestä palvelusta on Internet-
sivustossa: www.2helpU.com.
/