One For All URC 6420 Ohjekirja

Tyyppi
Ohjekirja

Tämä käsikirja sopii myös

WWW.ONEFORALL.COM 3
AAA
AAA
Is your device brand listed? (see page 4).
Ist Ihre Gerätemarke aufgelistet? (siehe Seite 9).
La marque de votre appareil gure-t-elle dans la liste? (voir page 14).
¿Aparece la marca de su dispositivo en la lista? (consulte la página 19).
La marca del dispositivo è presente nell'elenco? (vedere pagina 24).
A marca do seu dispositivo é apresentada na lista? (consulte a página 29).
Wordt uw merk apparaat vermeld? (Zie pagina 34).
Készülékének márkaneve szerepel a listán? (lásd: 39. oldal).
czy Twoje urządzenie znajduje się na liście marek? (patrz str. 44).
Nachází se značka vašeho zařízení v seznamu?(viz strana 49).
er din enheds mærke angivet? (se side 54).
Er enheten din på listen? (se side 59).
Finns din enhet med i listan? (se sidan 64).
Onko laitteesi luettelossa? (katso sivu 69).
Είναι η μάρκα της συσκευής σας καταχωρημένη; (βλ. σελίδα 74).
марка вашего устройства есть в списке? (см. стр. 79).
Cihazınızın markası listede yer alıyor mu? (bkz. sayfa 84).
Включено ли е вашето устройство в списъка на марките? (виж стр. 89).
Marca dispozitivului dvs. se regăseşte în listă? (consultaţi pagina 94).
nachádza sa značka vášho zariadenia v zozname? (pozrite si stranu 99).
Je li marka vašeg uređaja navedena? (pogledajte stranicu 104).
2
3
Norsk
Svensk
Suomi
ÏËÓÈο
Русский
Türkçe
Български
Română
Slovenský
Hrvatski
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
Português
Nederlands
Magyar
Polski
Česky
Dansk
URC-6420_21t_RDN-1240915_Simple_base_10x22 24-09-15 16:16 Pagina 3
WWW.ONEFORALL.COM 69
Suomi
1) Valitse oma alueesi (katso kuva sivulla 2).
Jos asut muualla kuin Iso-Britanniassa, Irlannissa, Saksassa, Ranskassa,
Espanjassatai Italiassa, säätimen tulee olla asennossa "INT".
2) Aseta paristot kauko-ohjaimeen. Valitsemasi alue tulee
käyttöön.
3) Onko laitteesi luettelossa?
KYLLÄ Muista laitteeseesi liittyvä NUMERO (kuten Canal
Digital
= 1) ja toimi ONE FOR ALL SimpleSet -
ohjeiden mukaan (sivu 70).
EI tee automaattinen haku (sivu 71).
Suomi
Canal Digital
Foxtel
Humax
Meo/ZON
Multichoice
SKY
Topfield
UPC/Cablecom
Viasat
Ziggo
Digital TV Receiver
Grundig
JVC
LG
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Sony
Thomson
Toshiba
TV perustoiminnot
Satellite, Cable, Set-Top-Box, Freeview and all Sky
INT
URC-6420_21t_RDN-1240915_Simple_base_10x22 24-09-15 16:19 Pagina 69
Canal Digital
Acer
Acer
Acer
Acer
Canal Digital
70 WWW.ONEFORA LL.COM
ONE FOR ALL SimpleSet
Voit ottaa käyttöön yleisimmissä laitteissa muuta-
massa minuutissa. Etsi laitteeseesi liittyvä NUMEROP-
AINIKE (sivu 69) ja toimi vaiheiden A–B mukaan.
EI KÄYTÖSSÄ
Pidä alhaalla laitteeseesi liittyvää NUMER
OPAINIKETTA esim. Canal Digital =
(katso sivu 69), kunnes laitteen virta kat-
keaa. (Tämä voi kestää noin 40 sekuntia)
VALMIS !
A
B
Pidä alhaalla vihreää ja kel-
taista painiketta 3 sekuntia.
suuntaa
laitteeseen
KÄYTÖSSÄ
LED-merkkivalo
vilkkuu kahdesti.
Vapauta NUMEROPAINI-
KE heti, kun laitteen
virta katkeaa.
Digitaalinen vastaanotin
Satelliitti- tai
kaapelivastaan-
otin, digisovitin,
Freeview ja Sky
Jos laitteen virta ei katkea
Tee automaattinen haku sivun 71 ohjeiden mukaan.
Jos laite ei käynnisty uudelleen
Kytke laitteen virta manuaalisesti (tai laitteen omalla kauko-ohjaimella) ja toista
SimpleSet-käyttöönotto. Muista vapauttaa laitteeseesi liittyvä NUMEROPAINIKE heti,
kun laitteen virta katkeaa.
Jos ONE FOR ALL ei toimi oikein
Toinen määritys saattaa sopia laitteelle paremmin. Toista SimpleSet-käyttöönotto.
Jos et vieläkään onnistu, tee automaattinen haku.
Varmista, että laite on käynnissä (ei valmiustilassa).
URC-6420_21t_RDN-1240915_Simple_base_10x22 24-09-15 16:19 Pagina 70
WWW.ONEFORALL.COM 71
Acer
Acer
Acer
Acer
Pidä alhaalla vihreää ja
keltaista painiketta
3 sekuntia.
Paina ja vapauta OK.
Kauko-ohjain lähettää erilaisen
VIRTASIGNAALIN (automaattisesti
3 sekunnin välein) kaikille laitteeseen
tallennetuille laitemalleille.
Paina OK-painiketta ja
vapauta se heti, kun l
aitteen virta katkeaa
(3 sekunnin kuluessa).
VALMIS !
EI YTÖSSÄ
KÄYTÖSSÄ
LED-merkkivalo
vilkkuu kahdesti.
LED-merkkivalo
vilkkuu kahdesti.
Varmista, että laite on käynnissä
(ei valmiustilassa).
Jos laitteen virta katkeaa, mutta laite ei käynnisty uudelleen
Olet ehkä painanut OK-painiketta (asetuksien tallentamiseksi) liian myöhään.
1) Kytke laitteen virta manuaalisesti (tai laitteen omalla kauko-ohjaimella).
2) Pidä alhaalla vihreää ja keltaista painiketta noin 3 sekun-
tia. LED-merkkivalo vilkkuu kahdesti (TV perustoiminnot = pidä
punaista ja sinistä painiketta alhaalla 3 sekuntia).
3) Osoita ONE FOR ALL -kauko-ohjaimella laitetta ja paina kana-
vapainiketta (useita kertoja), kunnes laitteen virta katkeaa.
4) Paina OK-painiketta, kun laitteen virta katkeaa.
Jos tämä ei onnistu, toista automaattinen haku. Muista painaa
OK-painiketta heti, kun laitteen virta katkeaa, jotta asetukset
tallentuvat.
Jos ONE FOR ALL ei toimi oikein
Toinen määritys saattaa sopia laitteelle paremmin. Toista automaattinen haku.
Jos automaattinen haku ei onnistu
Käytä kopiointitoimintoa.
Automaattinen haku
Ota käyttöön laitteissa, joita SimpleSet-käyttöönotto
ei tue
Digitaalinen vastaanotin
Satelliitti- tai
kaapelivastaan-
otin, digisovitin,
Freeview ja Sky
A
B
C
suuntaa
laitteeseen
EI KÄYTÖSSÄ
URC-6420_21t_RDN-1240915_Simple_base_10x22 24-09-15 16:19 Pagina 71
72 WWW.ONEFORA LL.COM
Aseta kauko-ohjaimet samalle korkeudelle
Aseta molemmat kauko-ohjaimet tasaiselle pinnalle. Käännä kauko-ohjain-
ten päät, joilla normaalisti osoitat ohjattavaa laitetta, vastakkain.
2 - 5 cm
Oppiminen (kopiointi)
Tällä ominaisuudella voit opettaa (kopioida) ONE FOR ALL -kauko-ohjaimelle
toimintoja television ja/tai digivastaanottimen alkuperäisestä (toimivasta)
kauko-ohjaimesta.
Esimerkki: I/II (mono/stereo) -toiminnon opettaminen (kopiointi) laitteen alkuperäis-
estä kauko-ohjaimesta ONE FOR ALL -kauko-ohjaimen punaiseen painikkeeseen.
Jos TV-laitteesi on alueesi luettelossa (katso sivu 69), toimi vaiheiden A ja
B ( SimpleSet-käyttöönotto sivulla 70) mukaan, mutta:
• pidä vaiheessa A alhaalla punaista ja sinistä
painiketta 3 sekuntia.
• Pidä vaiheessa B alhaalla TV-laitteeseesi liittyvää
NUMEROPAINIKETTA (esim. 1 = Grundig)
Jos TV-laitteesi EI OLE alueesi luettelossa (katso sivu 69), toimi vaihei-
den A - C ( automaattinen haku sivulla 71) mukaan, mutta:
• pidä vaiheessa A alhaalla punaista ja sinistä
painiketta 3 sekuntia.
TV perustoiminnot
ONE FOR ALL -kauko-ohjaimella void-
aan myös säätää TV:n äänenvoimak-
kuutta sekä kytkeä ja katkaista TV:n
virta ja valita käytettävä tuloliitäntä.
A
VIRTA
ÄÄNI + / - ja MYKISTYS
TV TULO / AV
URC-6420_21t_RDN-1240915_Simple_base_10x22 24-09-15 16:19 Pagina 72
WWW.ONEFORALL.COM 73
Acer
Acer
2 - 5 cm
• Jos haluat kopioida muita toimintoja, toista vaihe C jokaisen kopioitavan
toiminnon osalta.
• Jos merkkivalo palaa pitkään, toista vaihe C.
• Voit kopioida toimintoja kaikkiin painikkeisiin COPY-painiketta lukuun
ottamatta.
Begge lampene
blinker raskt.
Pidä I/II
(mono/stereo)
-painiketta
hetki
painettuna.
Molemmat LED-
merkkivalot vilkkuvat
kahdesti, kun
toiminto on kopioitu.
Kopioidun toiminnon poistaminen:
1) Pidä COPY-painiketta alhaalla (noin 3 sekuntia), kunnes molemmat
LED-merkkivalot vilkkuvat kahdesti.
2) Paina painiketta, johon liitetyn toiminnon haluat poistaa, kunnes molemmat
LED-merkkivalot vilkkuvat kahdesti.
3) Pidä COPY-painiketta alhaalla noin 3 sekuntia. Molemmat LED-merkkivalot
vilkkuvat kahdesti.
Pidä COPY-painiketta alhaalla
3 sekuntia, kun haluat sulkea
kopiointitoiminnon.
VALMIS !
C
Paina
punaista
painiketta.
D
Molemmat LED-
merkkivalot vilkku-
vat kahdesti.
B
Pidä alhaalla
COPY -painiketta
3 sekuntia.
Molemmat LED-
merkkivalot vilkkuvat
kahdesti.
URC-6420_21t_RDN-1240915_Simple_base_10x22 24-09-15 16:19 Pagina 73
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114

One For All URC 6420 Ohjekirja

Tyyppi
Ohjekirja
Tämä käsikirja sopii myös