One For All SMART CONTROL Omistajan opas

Brändi
One For All
Malli
SMART CONTROL
Tyyppi
Omistajan opas
• Mikä olikaan
määrityskoodi?
Katso kuhunkin
6 laitetilaan määritetyt koodit.
Koodi on?
1 5 5 6
DVDDVD
OFF
Makro punaisessa painikkeessa
STOP
& OFF
Su
om
i
Lisäominaisuudet
+
Esim.
a
lkuperäinen
KADONNUT tai
RIKKOUTUNUT
kauko-ohjain
• Key Magic®
Voit hakea alkuperäisen
KADONNEEN tai RIKKOUTUNEEN
kauko-ohjaimen toimintoja.
Tilan
uudelleenmääritys
K
ahden (tai useamman)
s
amantyyppisen laitteen
m
äärittäminen.
• Makro
Voit lähettää useita komentoja
yhden painikkeen painalluksella.
Ko
ment
o
3
sivun 2
K
e
y
M
a
gic
®
1 blink
5 blinks
5 blinks
6 blinks
1st nr. : 1
2nd nr. : 5
3rd nr. : 5
4th nr. : 6
Puuttuva toiminto
m
äärittämisen jälkeen
Philips
Sony
TV1
TV2
Kom
en
t
o 1
Kom
en
t
o 2
Makro punaisessa painikkeessa
Komento 1: dvd-PYSÄYTYS
Komento 2: dvd-SAMMUTUS
Komento 3: tv-SAMMUTUS
Hae kadonnut toiminto pyytämällä
a
siakaspalvelustamme (5-numeroinen)
Key Magic® -toimintokoodi.
S
euraa sitten sivun 5 ohjeita.
s
ivun
3
sivun 4
sivun 5
4
5
P
aina magic-
p
ainiketta.
6
Onnittelut! stb-tila on muutettu tv-tilaksi.
Ohjelmoi seuraavaksi televisio stb-tilaan. Katso ohjeet kohdasta ONE FOR ALL
SimpleSet, Määritys koodeilla tai Hakumenetelmä.
Miten laitetilaksi palautetaan alkuperäinen tila?
1) Pidä magic-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan. --> Sininen rengas välähtää
kahdesti.
2) Paina 9 9 2.
3) Valitse laitetila, jonka haluat palauttaa alkuperäiseen tilaan (esim. valitse stb).
4) Paina magic-painiketta kahdesti. Sininen rengas välähtää kahdesti.
Paina magic-painiketta. - -> Sininen rengas välähtää kahdesti.
Valitse kohdelaite,
esim. stb.
< select >
1
Pidä magic-painiketta painettuna 3
sekunnin ajan.
--> Sininen rengas välähtää
kahdesti.
Paina 9 9 2 --> Sininen rengas välähtää kahdesti.
2
x2
Tällä toiminnolla voit ohjelmoida 2 samantyyppistä laitetta (tai useampia) ONE FOR ALL -kauko-ohjaimeen (esim. kaksi TV:tä).
S
euraavassa esimerkissä määritetään ylimääräinen televisio. Tällöin on määritettävä uudelleen (muutettava) esim. stb-tila tv-tilaksi.
Esim. stb-tilan muuttaminen tv-tilaksi:
Philips
Sony
TV1
TV2
+
3 sec.
x2
2
3
Valitse lähdelaite, esim. tv.
< select >
Tilan uudelleenmääritys
Key Magic®
3
2
3
Miten painikkeeseen palautetaan sen alkuperäinen toiminto?
1) Valitse laitetila (esim. tv).
2) Pidä magic-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan. --> Sininen rengas
välähtää kahdesti.
3) Paina 9 9 4.
4) Paina vastaavaa painiketta (esim. punaista) kahdesti.
Onnittelut! I/II (mono/stereo) -toiminto on ohjelmoitu alkuperäisestä kauko-
ohjaimesta ONE FOR ALL -kauko-ohjaimeen. Nyt voit käyttää I/II (mono/stereo) -
toimintoa milloin tahansa painamalla punaista painiketta (TV-tilassa).
Pidä magic-painiketta painettuna 3
sekunnin ajan.
--> Sininen rengas välähtää kahdesti.
Paina 9 9 4.
-
-> Sininen rengas välähtää kahdesti.
4
Paina magic-
painiketta.
5
Anna asiakaspalvelusta saamasi 5-numeroinen toimintokoodi.
(esim. 00123)
--> Sininen rengas välähtää kahdesti.
6
Paina painiketta, johon toiminto
määritetään (esim. punainen painike).
K
e
y
M
a
gic®
Esim.
alkuperäinen
KADONNUT tai
RIKKOUTUNUT
kauko-ohjain
Valitse laite,
esim. tv.
< select >
1
3 sec.
x
2
x2
x2
K
eyMagic® on ainutlaatuinen ONE FOR ALL -ominaisuus. ONE FOR ALL varmistaa, että monia alkuperäisen kauko-ohjaimen toimintoja voi käyttää – vaikka toiminnoille ei olisi omaa painiketta
O
NE FOR ALL -kauko-ohjaimessa. Voit määrittää usein käytettyjä toimintoja haluamaasi painikkeeseen ONE FOR ALL -kauko-ohjaimen KeyMagic®-ominaisuudella Tietyn toiminnon KeyMa-
gic®-ohjelmointiin tarvitaan vastaava toimintokoodi. Toimintokoodit vaihtelevat erityyppisissä laitteissa, joten niitä ei löydy käyttöohjeesta. Voit pyytää toimintokoodeja asiakaspalvelus-
t
amme puhelimitse, kirjeitse, faksilla tai sähköpostilla.
O
ttaessasi yhteyttä ilmoita seuraavat tiedot:
• Nykyisin käyttämäsi koodi (katso Mikä olikaan määrityskoodi? sivulla 5).
Laitteen tyyppi, tuotemerkki ja mallinumero.
Alkuperäisen KADONNEEN tai RIKKOUTUNEEN kauko-ohjaimen mallinumero.
Toiminnon nimi alkuperäisessä kauko-ohjaimessa.
S
euraavaksi:
Saat asiakaspalvelusta:
T
oimintokoodin (5-numeroisen) jokaiseen pyytämääsi toimintoon.
K
un olet saanut asiakaspalvelusta toimintokoodin/-koodit, niiden ohjelmointi käy
helposti:
Esimerkki: Alkuperäisen KADONNEEN tai RIKKOUTUNEEN kauko-ohjaimen I/II
(
mono/stereo) -toiminnon ohjelmoiminen ONE FOR ALL -kauko-ohjaimen
p
unaiseen painikkeeseen.
Makro
4
7
8
9
Pidä magic-painiketta painettuna 3
sekunnin ajan.
--> Sininen rengas välähtää kahdesti.
Onnittelut! Makro on ohjelmoitu punaiseen painikkeeseen.
Nyt voit punaista painiketta painamalla lähettää seuraavat komennot: 1. dvd:n
pysäytys, 2. dvd:n sammutus, 3. tv:n sammutus. Kauko-ohjain tekee tämän
kaikissa laitetiloissa, kun painat punaista painiketta.
DVDDVD
OFF
Komento 1: dvd-PYSÄYTYS
Komento 2: dvd-SAMMUTUS
Komento 3: tv-SAMMUTUS
PYSÄYTYS JA
SAMMUTUS
V
alitse laite,
e
sim. tv
< select >
Paina punaista painiketta
O
NE FOR ALL -kauko-ohjaimen voi ohjelmoida lähettämään useita komentoja yhden painikkeen painalluksella. Usein käytetyt komentoyhdistelmät voi keskittää kätevästi yhteen
p
ainikkeeseen.
Voit luoda esimerkiksi seuraavan makron:
k
omento: dvd --> PYYTYS
komento: dvd --> SAMMUTUS
komento: tv --> SAMMUTUS
Y
llä mainittu makro määritetään ONE FOR ALL -kauko-ohjaimen punaiseen painikkeeseen seuraavasti:
1
2
Pidä magic-painiketta painettuna
3 sekunnin ajan.
--> Sininen rengas välähtää kahdesti.
P
aina 9 9 5.
-
-> Sininen rengas välähtää kahdesti.
3
Valitse laite, esim. dvd.
4
5
6
Paina painiketta,
johon toiminto
määritetään (esim.
punainen painike).
Paina
pysäytyspainiketta.
< select >
K
ome
nt
o 1
Komen
t
o
2
K
ome
nt
o 3
3 sec.
3
sec.
Paina virtapainiketta.
Miten makropainikkeeseen palautetaan sen alkuperäinen toiminto?
1) Pidä magic-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan. --> Sininen rengas välähtää
kahdesti.
2) Paina 9 9 5.
3) Paina makropainiketta (esim. punaista painiketta).
4) Pidä magic-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan. --> Sininen rengas välähtää
kahdesti.
x
2
x2
x
2
Paina
virtapainiketta.
Mikä olikaan määrityskoodi?
5
O
nnittelut! tv-tilan nykyinen määrityskoodi on välkytetty.
7
P
aina 4-painiketta 4-numeroisen määrityskoodin 4. numeroa varten ja laske, montako
k
ertaa sininen rengas välähtää. Jos sininen rengas ei välähdä, numero on 0.
Määrityskoodit:
O
NE FOR ALL -kauko-ohjaimen voi määrittää seuraavilla menetelmillä:
• ONE FOR ALL SimpleSet
Määritys koodeilla
Hakumenetelmä
S
euraavilla ohjeilla saat tietää kussakin laitetilassa käytettävät nykyiset määrityskoodit.
1
3
P
idä magic-painiketta painettuna 3
sekunnin ajan.
-
-> Sininen rengas välähtää kahdesti.
Paina 9 9 0.
--> Sininen rengas välähtää kahdesti.
4
2
5
Paina 1-painiketta 4-numeroisen määrityskoodin 1. numeroa varten ja laske, montako
kertaa sininen rengas lähtää. Jos sininen rengas ei välähdä, numero on 0.
Paina 2-painiketta 4-numeroisen määrityskoodin 2. numeroa varten ja laske, montako
kertaa sininen rengas lähtää. Jos sininen rengas ei välähdä, numero on 0.
Valitse laite, esim. tv
<
select >
Toimintojen nollaus
Toimintojen nollaus poistaa kaikki opitut toiminnot kaikista tiloista ja joitakin muita
ohjelmoituja toimintoja, kuten Key Magic® ja makrot.
1) Pidä magic-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan. --> Sininen rengas
välähtää kahdesti.
2) Paina 9 8 0. Sininen rengas välähtää kahdesti.
3 sec.
x2
?
?
x2
??
??
6
Paina 3-painiketta 4-numeroisen määrityskoodin 3. numeroa varten ja laske, montako
kertaa sininen rengas välähtää. Jos sininen rengas ei välähdä, numero on 0.
??
/

Tämä käsikirja sopii myös