Ford 307 Ohjekirja

Brändi
Ford
Kategoria
cars
Malli
307
Tyyppi
Ohjekirja
© Copyright Ford 2010
HM02 E 12346495 000
SKAM5J 19D520 BA
17/43
SF
ASENNUSOHJE – ULOSVEDETTÄVÄ
VETOKOUKKU
Tyyppi: 307 388
D-arvo: 10,0 kN
Tukikuorma: 75 kg
Valmistaja: Westfalia Automotive GmbH
Am Sandberg 45, D-33378
Rheda-Wiedenbrück
ETY-tyyppihyv.-nro: e13*94/20*3108
Käyttöalue: Ford C-Max 08/2010
Vir. tyyppikuvaus: DXA
Ohje:
Asennus on tehtävä tämän ohjeen mukaisesti.
Ajoneuvon valmistajan antamat tiedot vetokuormasta js
tukikuormasta ovat ajossa määrääviä, eikä vetolaitteen
arvoja saa ylittää.
D-arvon laskukaava:
Ajoneuvo- ja perävaunuyhdistelmän suurinta sallittua
kokonaispainoa ei saa ylittää. Yhdistelmän sallittu
kokonaispaino on annettu ajoneuvon tyyppikilvessä.
Ford-kauppiaasi auttaa mielellään.
Ennen kuin vetokytkin otetaan käyttöön, on asennettava
vetokytkimeen sopiva sähkösarja.
On suositeltavaa asentaa sähkösarja ennen vetolaitteen
asennusta.
Poista kosketuskohdista lattian tiiviste-, ruostesuoja- ja
melusuojamateriaalit.
Jos tarpeen, levitä Fordin ohjeiden mukaista korroosiosuojaa.
Huomio: Yhdessä ulosvedettävän vetolaitteen kanssa on
lisäksi asennettava seuraava toimituslaajuus (suojasarja,
Ford-kauppiaanne auttaa mielellään):
AM5J-313A16-A*
Huomio: Ajoneuvoissa, joissa on 'keyless entry' -toim-
into, on lisäksi asennettava seuraava toimituslaajuus
(antenninkiinnityssarja, Ford-kauppiaanne auttaa mielel-
lään):
AM3M5J-10K015-A*
Irrota massakaapeli akusta. Nosta ajoneuvoa.
Pura takapuskuri (X1) ja törmäyssuoja korjaamokäsikirjan
mukaan. Törmäyssuojaa ei tarvita enää.
Ruuvaa törmäyssuojan mutterit (6x X2) takaisin takaseinän
pellin kierteeseen ja kiristä määrätyllä vääntömomentilla.
Irrota antenni (X3), jos sellainen on, puskurin kannattimesta.
Kiinnitysosia ei tarvita enää.
Työnnä vetolaitteen sivuosat (B + C) pitkittäiskannattimiin,
oikaise vastakappaleilla (2x D) ja kiristä ruuvit käsivoimin
(4x E).
Huomio: Vetolaitteen ruuvaus runkoon on tehtävä
niin, ettei ruuveissa ja kierteissä ole öljyä tai ras-
vaa!
Oikaise vetolaitteen poikkikannatin (A) sivuosien mukaan
(B + C) ja kiristä ruuvit sekä aluslevyt (4x F + 4x G)
käsivoimin.
Ennen ruuvien lopullista kiristämistä (E) oikaise
vastakappaleet (2x D) kuvan mukaan.
Huomio: Vastakappaleet eivät saa olla peltilaipan
varassa!
Kiristä ensin sivuosien ruuvit (4x E) määrätyllä vääntömo-
mentilla.
Kiristä sen jälkeen poikkikannattimen ruuvit (4x F) määrätyllä
vääntömomentilla.
Kiinnitä antenni (X3), jos sellainen on, kuvan mukaan
pehmusteen kanssa nippusiteillä (AM3M5J-10K015-A*)
vetolaitteen poikkikannattimen yläosaan.
Pura matto sivuverhouksen alta takaa oikealta puolelta kor-
jaamokäsikirjan mukaan.
Grand-ajoneuvoissa poista pohjapellin sokea tulppa.
Sokeatulppaa ei tarvita enää.
Compact-ajoneuvoissa poraa merkittyyn kohtaan pohjapelti-
in alas halkaisijaltaan 28,5 mm reikä. Porauksen jälkeen
poista purseet ja levitä korroosiosuoja Fordin direktiivien
mukaan.
Työnnä kiinnittimen proput (3x I) kuvan mukaan sivuseinän
aukkoihin.
Aseta kiinnitin (K1 tai K2) paikalleen ja kiinnitä ruuveilla
(3x H) sivuseinään.
Vie sähköjohdot ja vetolaitteen suojakaapeli (A) kumihylsyyn
saakka pohjapellin reiästä.
Irrota oikean sivuverhouksen takaa johto (X4) 12 V rasiasta
ja yhdistä vetolaitteen sähköjohdon sopivalla kaksinapaisella
tulpalla.
Kytke sen jälkeen vetolaitteen sähköjohdon kaksinapainen
pistoke 12 V -rasiaan. Työnnä nelinapainen summerin hylsy
(pienihalkaisijainen kaapeli) käyttölaitteen takapuolella (L).
Huomio: Bowdenkaapelin (A) yhdistämiseksi käyttöyk-
sikköön (L) on käsipyörässä oleva hopeisen merkinnän ja
rungon nuolen oltava kuvan mukaan oikaistuja.
Sen jälkeen vie suojakaapelin pää käyttöyksikön vasteeseen
saakka ja lukitse työntämällä kaarikiinnitin sisään. Työnnä
käyttölaite (L) kiinnikkeeseen, kunnes ne napsahtaa kiinni
(K1 tai K2).
Huomio: Tarkista että kumihylsy on pohjapellissä
tiukasti kiinni!
Työnnä vapaan johdon (A) liitinkengät runkoon (N) kuvan
mukaisesti ja ympäröi läpillä. Työnnä varoke (M) paikalleen
ja kiinnitä varokkeen pidike (N) kuvan mukaan nippusiteillä
(O) suojakaapeliin.
Tarkista sen jälkeen ulosvedettävän vetolaitteen irrotuksen
mekaaninen toiminta. Käyttö on kuvattu ajoneuvon käsikir-
jassa.
Vetolaitteen sähköjohto kiinnitetään nippusiteillä (2 x O)
kuvan mukaan suojakaapeliin. Kiinnitä suojakaapeli suurilla
Vedettävä kuorma [kg] x ajoneuvon kokonaispaino [kg] 9,81
Vedettävä kuorma [kg] + ajoneuvon kokonaispaino [kg] 1000
x
= D [kN]
XXXX kg
!
!
© Copyright Ford 2010
HM02 E 12346495 000
SKAM5J 19D520 BA
18/43
nippusiteillä (2x P) kuvan mukaan vetolaitteen poikkikannat-
timeen ja ajoneuvoon.
Leikkaa sivuverhouksen mattoon takapuolella olevan
merkinnän mukaan pyöreä halkaisijaltaan 121 mm reikä.
Leikkaa sen jälkeen reikää ylhäältä ja alhaalta (merkinnät)
säteittäisesti noin 15 mm. Raot varmistavat suojauksen
kääntymiseltä.
Aseta suojauksen eturunko (AM5J-313A16-A*) kuvan
mukaan sisäpuolelta matossa olevaan reikään. Sen jälkeen
aseta suojan takarunko (AM5J-313A16-A*) maton taka-
puolelle ja anna napsahtaa kiinni eturunkoon.
Asenna matto korjaamokäsikirjan mukaan ja aseta kansi
paikalleen kuvan mukaan.
Huomio: Ennen kannen asentamista on käyttöyksikön
käsipyörästä irrotettava avain!
Ohje:
Tässä kohtaa tehdään sähkösarjan asennus valmiiksi.
Asenna puretut tai irrotetut osat korjaamokäsikirjan
mukaisesti.
Liitä antenni (X3), jos sellainen on, takaisin ja liitä mas-
sakaapeli akkuun.
Ohjeita käytöstä:
Pidä kytkinkuula puhtaana ja rasvaa se (*).
(*) Poikkeus:
Käytettäessä vakauslaitteita, jotka vaikuttavat
kytkinkuulaon, menetellään vakauslaitteiden valmistajan
antamien ohjeiden mukaan. Käytettäessä vakauslaitteita
on kytkinkuulasta tarkistettava säännöllisin väliajoin
mahdolliset kulumat.
Vetokytkin on asennettava ja tarkastettava voimassa
olevien määräysten mukaisesti.
Heti kun kytkinkuulan halkaisijan jossain kohdassa saavute-
taan 49,0 mm tai sen alle, vetolaitetta ei saa enää käyttää
vetoon, tarvittaessa on vetolaite uusittava.
Ajoneuvon tyhjäpaino nousee vetolaitteen asennuksen
jälkeen noin 25,0 kg.
VOD K MONTÁŽI – VYSOUVACÍ TAŽNÉ
ZAŘÍZENÍ
Typ: 307 388
D-hodnota: 10,0 kN
Zatížení podpěry: 75 kg
Výrobce: Westfalia Automotive GmbH
Am Sandberg 45, D-33378
Rheda-Wiedenbrück
EHS čís. schválení typu: e13*94/20*3108
Oblast použití: Ford C-Max 08/2010
Úřední označení typu: DXA
Upozornění:
Nástavbu je třeba provádět podle tohoto návodu.
Pro provoz jsou ohledně celkové hmotnosti přívěsu a
zatížení tažného zařízení osobního automobilu směrodatné
údaje výrobce vozidla, přičemž se hodnoty závěsného zaří-
zení nesmějí překročit.
Vzorec pro zjišťování hodnoty D:
Nejvyšší dovolená celková hmotnost kombinace vozidla a
přívěsu nesmí být překročena. Údaj o dovolené hmotnosti
jízdní soupravy je uveden na typovém štítku vozidla. Váš
prodejce Ford Vám rád pomůže.
Ještě než se začne závěsné zařízení pro přívěs používat, je
třeba instalovat příslušnou soupravu elektro.
Doporučuje se instalovat sadu elektro před zabudování
závěsného zařízení.
V oblasti kontaktních ploch je třeba odstranit materiál pro
utěsnění podlahy, na ochranu proti korozi a tlumení hluku.
Pokud je třeba, naneste antikorozní ochranu podle směrnic
Ford.
Pozor: Společně s vysouvacím tažným zařízením je třeba
navíc zabudovat tento obsah dodávky (souprava krytu,
váš prodejce značky Ford vám rád poradí):
AM5J-313A16-A*
Pozor: Pro vozidla s funkcí 'keyless entry' je třeba navíc
zabudovat tento obsah dodávky (souprava pro upevnění
antény, váš prodejce značky Ford vám rád poradí):
AM3M5J-10K015-A*
Odpojte ukostřovací kabel od baterie. Zdvihněte vozidlo.
Zadní nárazník (X1) a nárazové těleso odmontujte podle
dílenské příručky. Nárazového tělesa už nebude zapotřebí.
CZ
Zatížení tažného zařízení [kg] x celková hmotnost vozidla [kg] 9,81
Zatížení tažného zařízení [kg] + celková hmotnost vozidla [kg] 1000
x
= D [kN]
XXXX kg
SF
/

Tämä käsikirja sopii myös