EINHELL BG-HM 40 Omistajan opas

Brändi
EINHELL
Kategoria
lawnmowers
Malli
BG-HM 40
Tyyppi
Omistajan opas
Art.-Nr.: 34.141.20 I.-Nr.: 01018
Bedienungsanleitung
Handrasenmäher
t Operating Instructions
Hand mower
Mode dʼemploi
Tondeuse à gazon manuelle
Istruzioni per lʼuso
Tagliaerba a mano
N Handleiding
Handmaaier
O Manual de instruções
Corta-relvas manual
U Bruksanvisning
Handgräsklippare
q Käyttöohje
Käsikäyttöinen ruohonleikkuri
P Instrukcja obsługi
Ręczna kosiarka do trawy
4 Uputstva za rukovanje
Ručna kosilica za travu
B Upute za uporabu
f
Ručna kosilica za travu
Z Kullanma Talimatı
El Çim Biçme Aleti
BG-HM 40
Anleitung_BG_HM_40_SPK7:_ 21.08.2008 15:35 Uhr Seite 1
Huomio!
Laitteita käytettäessä on joitakin turvatoimenpiteitä
noudatettava loukkaantumisten ja vaurioiden
estämiseksi. Lue nämä käyttöohjeet / turvaohjeet sen
tähden tarkasti läpi. Säilytä ne huolellisesti, jotta
niissä olevat tiedot jatkuvasti ovat käytettävissäsi.
Mikäli antaisit laitteen toisille henkilöille, anna nämä
käyttöohjeet / turvaohjeet laitteen mukana. Emme ota
vastuuta tapaturmista tai vaurioista, jotka syntyvät
tätä ohjetta tai turvaohjeita noudattamatta.
1. Ohjeita
1. Lue seuraavat turvamääräykset ja käyttöohjeet
tarkasti läpi ennen kuin työskentelet tällä
käsikäyttöisellä ruohonleikkurilla,.
2. Älä koskaan salli lasten tai muiden henkilöiden,
jotka eivät tunne käyttöohjetta, käyttää
ruohonleikkuria. Paikalliset määräykset saattavat
määrätä käyttäjän vähimmäisikää.
3. Älä koskaan leikkaa ruohoa, kun toiset henkilöt,
erityisesti lapset tai eläimet, ovat lähettyvillä.
4. Muista, että koneenhoitaja tai käyttäjä ovat
vastuussa tapaturmista jotka sattuvat muille
henkilöille tai heidän omaisuudelleen.
5. Käytä ruohoa leikatessasi aina tukevia kenkiä ja
pitkiä housuja. Älä leikkaa paljain jaloin tai
kevyissä sandaaleissa.
6. Tarkista maasto, missä kone tulee käyttöön, ja
puhdista alue kaikista esineistä, jotka voivat
tarttua koneen liikkuviin osiin ja sinkoutua niistä.
7. Ennen käyttöä on aina näkötarkastuksen myötä
tarkistettava, ovatko leikkaustyökalut,
kiinnityspultit ja koko leikkuuyksikkö kulunut tai
vaurioitunut.
8. Leikkaa vain päivänvalossa tai hyvän
tekovalaistuksen valossa.
9. Muista aina seistä tukevasti rinteillä.
10. Aja konetta vain hitaassa kävelytahdissa.
11. Leikkaa poikittain rinteeseen, ei koskaan ylös- tai
alaspäin.
12. Ole erityisen varovainen, kun vaihdat
ruohonleikkurin suuntaa tai vedät sitä itseäsi
kohti.
13. Älä leikkaa liian jyrkillä rinteillä
14. Tutustu kunnolla koneen asetusosiin ja oikeaan
käyttöön.
15. Käsikäyttöisen ruohonleikkurin
asiaankuulumattoman käytön seurauksena
saattaa syntyä vakavia loukkaantumisia.
16. Huomioi, että pyörivä leikkuutela saattaa
aiheuttaa loukkaantumisia. Ohjauskannattimien
antamaa turvaetäisyyttä teräsuojuksen ja
käyttäjän välillä on aina noudatettava.
17. Älä koskaan vie käsiä tai jalkoja liikkuvien osien
kohdalle tai niiden alle.
18. Tämä laite ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden
(lapset mukaan lukien) käytettäväksi, joilla on
rajoitetut fyysiset, sensoriset tai
mielenterveydelliset valmiudet tai joilta puuttuu
kokemus ja/tai tieto, paitsi jos heitä valvoo
henkilö, joka on vastuussa heidän
turvallisuudestaan tai jos he ovat saaneet ohjeita
häneltä, miten laitetta tulee käyttää. Lapsia tulisi
vahtia erityisen tarkkaan, koska he eivät missään
nimessä saa leikkiä laitteella.
VAROITUS
Lue kaikki turvaohjeet ja ohjeet. Laiminlyöntejä
turvaohjeiden ja ohjeiden noudattamisessa voivat
aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavia
loukkaantumisia.
Säilytä kaikki turvaohjeet ja ohjeet tulevaisuutta
varten.
2. Laitteen kuvaus (kuva 1)
1. Työntöaisa
2. Leikkuukara
3. Pyörä
4. Runko
5. Liukupyörä
6. Ruohonkeräyskori
7. Pidätinhihna
3. Toimituksen sisältö (kuva 2)
11. Käsikäyttöinen ruohonleikkuri (esiasennettu)
12. Työntöaisan yläosa
13. Työntöaisan pidennys (2 St.)
14. Työntöaisan alaosa A
15. Työntöaisan alaosa B
16. Aisateline
17. Ruohonkeräyskori ja pidätinhihna
18. Ruuvi M6 x 30 (6 St.)
19. Ruuvi M6 x 25 (2 St.)
20. Kuusiomutteri M6
26
FIN
Anleitung_BG_HM_40_SPK7:_ 21.08.2008 15:36 Uhr Seite 26
4. Määräyksenmukainen käyttö
Käsikäyttöinen ruohonleikkuri on tarkoitettu
ruohonleikkuuta varten.
Käsikäyttöinen ruohonleikkuri sopii yksityistä käyttöä
varten koti- ja harrastuspuutarhoissa. Käsikäyttöisiksi
ruohonleikkureiksi yksityistä koti- ja
harrastuspuutarhaa varten katsotaan sellaisia
leikkureita, joita pääasiallisesti käytetään ruohikon tai
nurmikoiden hoitoon, ei kuitenkaan yleisten
puistoistutusten tai urheilukenttien hoitoon eikä maa-
ja metsätaloudessa.
Huomio! Koska nämä työt vaarantavat käyttäjää
ruumiillisesti, käsikäyttöistä ruohonleikkuria ei
saa käyttää köynnöskasvien tai kasvillisuuden
leikkaamiseen katoilla tai parvekelaatikoissa.
Laitetta saa vain käyttää sen määräyksen mukaisesti.
Mikään muu käyttö ei ole määräyksenmukainen.
Kaikenlaisista siitä syntyneistä vahingoista tai
loukkaantumisista kantaa vastuun
käyttäjä/koneenhoitaja eikä valmistaja.
Ota huomioon, että laitteemme
määräyksenmukaisesti ei ole suunniteltu elinkeino-,
käsityöläis- eikä teollisuuskäyttöä varten. Emme
mene takuuseen, jos laitetta käytetään elinkeino-,
käsityöläis- tai teollisuusyrityksissä tai vastaavissa
tehtävissä.
5. Asennus
5.1 Ruohonleikkurin asennus
Kuva 3: Kiinnitä ruuveilla työntöaisan yläaosa (12)
kumpaankin työntöaisan pidennykseen (13). Käytä
siihen kumpaakin ruuvia M6x25 (19) ja kahta
kuusiomutteria M6 (20).
Kuva 4: Kiinnitä ruuveilla työntöaisan alaosan A (14),
työntöaisan alaosan B (15) ja kummatkin työntöaisan
pidennykset (13) yhteen. Käytä siihen kuusi ruuvia
M6x30 (18) und kuusiomutteria M6 (20).
Kuva 5: Sijoita ensin työntöaisan alaosan riippumaan
ruohonleikkuriin, paina sitten työntöaisaa hieman
yhteen ja ripusta toinen sivu..
5.2 Ruohonkeräyskorin asennus (kuva 6 / 7)
A. Työnnä aisateline ruohonkeräyskorin putkeen.
B. Ripusta ruohonkeräyskorin sivulla olevat
kiinnityshahlot aisatelineen ylitse.
C. Ripusta ruohonkeräyskorin alemman
kiinnityshahlot aisatelineen ylitse.
6. Leikkuukorkeuden säätö (kuva 8)
Leikkuukorkeuden voi säätää 4-tasoisena alueella 15
– 35mm. Vedä sitä varten kummallakin sivulla
jousipultti (A) ulospäin ja anna sen lukkiutua
toivottuun reikään.
7. Vastaterän säätö (kuva 9)
Ohje: Vastaterän (B) säätö on vain suoritettava
ennen ensimmäistä käyttöönottoa tai siinä
tapauksessa että leikkuukaran terät ovat kuluneet.
Avaa kummallakin sivulla säätömutterit (C) (SW 10) ja
säädä vastaterä toivottuun asentoon. Vastaterä (B)
on oikein säädetty, kun leikataan pala paperia
leikkuukaran terien ja vastaterän välillä sinä aikana
kun kädellä pyöritetään pyörää eteenpäin.
8. Ruohonkeräyskori ripustetaan
Ripusta asennettu ruohonkeräyskori liukupyörään.
Lisäksi ruohonkeräyskori kiinnitetään pidätinhihnan
avulla työntöaisaan (katso kuva 1).
9. Käyttö
Käsikäyttöinen ruohonleikkuri pystyy leikkaamaan
jopa n. 10 cm pitkää ruohoa. Jotta nurmikko olisi
hyvin hoidettu, ruohoa on kuitenkin aina pidettävä
lyhyempänä. Leikkuukauden alussa ja juuri istutettuja
nurmikoita varten valitaan verraten korkea
leikkuukorkeus ja edetään seuraavien leikkuiden
myötä aina hieman syvemmälle. Hyvin hoidetun
nurmikon aikaansaamiseksi ja säilyttämiseksi
leikkuukorkeuden tulisi säätää n. 2,5 cm korkeudelle.
Leikkaa nurmikkoasi mahdollisuuksien mukaan
viikottain. Tiheään toistuva leikkuu edesauttaa
lyhyeksi leikatun korren kasvua ja tekee siitä
vastustuskykyisen. Leikkaa nurmikko aina
mahdollisimman kuivana. Siistin leikkauskuvan
saavuttamiseksi ajat ruohonleikkuria mahdollisimman
suorta rataa hidasta kävelytahtia. Leikkuuratojen tulisi
27
FIN
Anleitung_BG_HM_40_SPK7:_ 21.08.2008 15:36 Uhr Seite 27
aina osittain peittää toisiaan joitakin senttimetrejä
ettei syntyisi ruohoviivoja nurmikkoon.
10. Huolto ja säilytys
Käytön jälkeen laite on puhdistettava harjalla tai
rätillä.
Säilytä laite kuivassa tilassa, jonne lapset eivät
pääse.
Pidä huoli siitä, että kaikki kiinnittimet (ruuvit,
mutterit jne.) aina ovat tiukasti kiristetty jotta voit
työskennellä turvallisesti ruohonleikkurilla.
Vaihda kuluneita tai vahingoittuneita osia.
Pitkää elinikää varten kaikkia ruuviosia kuten
myös pyöriä ja karoja pitää puhdistaa ja sitten
voidella.
Ruohonleikkurin säännöllinen hoito ei vain
varmista sen kestävyyttä ja suorituskykyä pitkäksi
ajaksi, vaan vaikuttaa osaltaan myös siihen, että
voit leikata nurmikkoasi helposti ja huolellisesti.
Kaikkein kulumisalttein rakenneosa on
leikkuukaran terä. Tarkista säännöllisesti
leikkuukaran terän kuntoa ja myös sen kiinnitystä.
11. Pakkaus
Laite kuljetetaan pakkauksessa kuljetusvahinkojen
estämiseksi. Tämä pakkaus on raaka-aineesta
valmistettu ja siten uusiokäytettävä tai se voidaan
saattaa takaisin luonnon raaka-ainekiertokulkuun.
12. Varaosatilaus
Varaosatilauksessa tulisi olla seuraavat tiedot:
laitteen tyyppi
laitteen nimikenumero
laitteen tunnusnumero
tarvittavan varaosan varaosanumero
Ajankohtaiset hinnat ja tuotetiedot löydät nettisivulta
www.isc-gmbh.info
28
FIN
Anleitung_BG_HM_40_SPK7:_ 21.08.2008 15:36 Uhr Seite 28
41
Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und
Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise ist nur mit aus-
drücklicher Zustimmung der ISC GmbH zulässig.
The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part,
of documentation and papers accompanying products is permitted only
with the express consent of ISC GmbH.
La réimpression ou une autre reproduction de la documentation et des
documents dʼaccompagnement des produits, même incomplète, nʼest
autorisée quʼavec lʼagrément exprès de lʼentreprise ISC GmbH.
La ristampa o lʼulteriore riproduzione, anche parziale, della
documentazione o dei documenti dʼaccompagnamento dei prodotti è
consentita solo con lʼesplicita autorizzazione da parte della ISC GmbH.
Nadruk of andere reproductie van documentatie en geleidepapieren
van de producten, geheel of gedeeltelijk, enkel toegestaan mits
uitdrukkelijke toestemming van ISC GmbH.
A reprodução ou duplicação, mesmo que parcial, da documentação e
dos anexos dos produtos, carece da autorização expressa da ISC
GmbH.
Eftertryck eller annan duplicering av dokumentation och medföljande
underlag för produkter, även utdrag, är endast tillåtet med uttryckligt
tillstånd från ISC GmbH.
q
Tuotteiden dokumentaatioiden ja muiden mukaanliitettyjen asiakirjojen
vain osittainenkin kopiointi tai muunlainen monistaminen on sallittu
ainoastaan ISC GmbH:n nimenomaisella luvalla.
Bf
Naknadno tiskanje ili slična umnožavanja dokumentacije i pratećih
papira ovih proizvoda, čak i djelomično kopiranje, moguće je samo uz
izričito dopuštenje tvrtke ISC GmbH.
4
Potpuno ili delimično štampanje ili umnožavanje dokumentacije i
službenih papira koji su priloženi proizvodu dozvoljeno je samo uz
izričitu saglasnost firme ISC GmbH.
Przedruk lub innego rodzaju powielanie dokumentacji wyrobów oraz
dokumentów towarzyszących, nawet we fragmentach dopuszczalne
jest tylko za wyraźną zgodą firmy ISC GmbH.
Ürünlerinin dokümantasyonu ve evraklar∂n∂n k∂smen olsa dahi
kopyalanmas∂ veya baμka μekilde ço©alt∂lmas∂, yaln∂zca ISC GmbH
firmas∂n∂n özel onay∂ al∂nmak μart∂yla serbesttir.
Anleitung_BG_HM_40_SPK7:_ 21.08.2008 15:36 Uhr Seite 41
42
Technische Änderungen vorbehalten
Technical changes subject to change
Sous réserve de modifications
Con riserva di apportare modifiche tecniche
Technische wijzigingen voorbehouden
Salvaguardem-se alterações técnicas
Förbehåll för tekniska förändringar
q Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään
Bf Zadržavamo pravo na tehnične izmjene.
4 Zadržavamo pravo na tehničke promen
Zastrzega się wprowadzanie zmian technicznych
Teknik de©iμiklikler olabilir
Anleitung_BG_HM_40_SPK7:_ 21.08.2008 15:36 Uhr Seite 42
50
q
TAKUUTODISTUS
Arvoisa asiakas,
tuotteemme läpikäyvät erittäin tiukan laadunvalvontatarkastuksen. Mikäli tämä laite ei kuitenkaan toimi
moitteettomasti, valitamme tapahtunutta suuresti ja pyydämme sinua kääntymään teknisen asiakaspalvelumme
puoleen käyttäen tässä takuukortissa annettua osoitetta. Voit halutessasi myös ottaa yhteyttä puhelimitse
allaolevaan palvelunumeroon. Takuuvaateiden esittämistä koskevat seuraavat säädökset:
1. Nämä takuumääräykset koskevat laajennettuja takuusuorituksia. Ne eivät vaikuta lakimääräisiin
takuusuoritusvaateisiisi millään tavalla. Takuumme on sinulle maksuton.
2. Takuusuoritus kattaa ainoastaan sellaiset puutteellisuudet, jotka aiheutuvat materiaali- tai
valmistusvirheistä, ja se on rajattu ainoastaan näiden puutteellisuuksien korjaamiseen tai laitteen
korvaamiseen uudella. Ole hyvä ja ota huomioon, että laitteitamme ei ole suunniteltu ja valmistettu
käytettäväksi pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustarkoituksiin. Takuusopimusta ei siksi synny, jos
laitetta käytetään pienteollisuus-, käsityöläis- tai teollisuustyöpaikoilla tai näihin verrattavissa olevissa
toimissa. Takuumme ei myöskään sisällä kuljetusvaurioiden tai sellaisten vaurioiden korvaussuorituksia,
jotka ovat aiheutuneet asennusohjeen noudattamatta jättämisestä tai asiantuntemattomasta asennuksesta,
käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä (esim. liitäntä vääräntyyppiseen verkkovirtaan), väärinkäytöstä tai
virheellisestä käytöstä (esim. laitteen ylikuormittaminen tai hyväksymättömien työkalujen tai lisävarusteiden
käyttäminen), huolto- ja turvallisuusmääräysten noudattamatta jättämisestä, vieraiden esineiden (esim.
hiekan, kivien tai pölyjen) pääsystä laitteen sisään, väkivaltaisesta käsittelystä tai ulkopuolisista tekijöistä
(esim. putoamisesta aiheutuneet vauriot) sekä käytöstä aiheutuvasta tavallisesta kulumisesta.
Takuuvaateet raukeavat, jos laitteelle on jo tehty jotain toimenpiteitä.
3. Takuuaika on 2 vuotta ja se alkaa laitteen ostopäivästä. Takuuvaateet tulee esittää ennen takuuajan
päättymistä kahden viikon kuluessa siitä, kun olet havainnut vian. Takuuvaateiden esittäminen takuuajan
päätyttyä ei ole mahdollista. Laitteen korjaus tai vaihto ei johda takuuajan pitenemiseen tai laitteen tai siihen
mahdollisesti asennettujen varaosien takuuajan alkamiseen uudelleen alusta. Tämä koskee myös paikan
päällä suoritettuja palveluja.
4. Takuuvaateesi esittämiseksi tulee viallinen laite lähettää postikulut maksettuna allaolevaan osoitteeseen.
Ole hyvä ja liitä mukaan alkuperäinen maksukuitti tai muu päiväyksellä varustettu ostotosite. Säilytä tämän
vuoksi kassakuitti huolella tositteena! Ole hyvä ja kuvaa valituksen syy meille mahdollisimman tarkoin. Jos
takuumme kattaa laitteessa olevan vian, saat korjatun tai uuden laitteen välittömästi takaisin.
Tietysti korjaamme mielellämme korvausta vastaan myös sellaiset laitteiden viat, jotka eivät kuulu tai eivät enää
kuulu takuumme piiriin. Lähetä tätä varten laite tekniseen asiakaspalveluumme allaolevalla osoitteella.
Anleitung_BG_HM_40_SPK7:_ 21.08.2008 15:36 Uhr Seite 50
/