Dometic Fridgemaster FM-15 Omistajan opas

Tyyppi
Omistajan opas

Tämä käsikirja sopii myös

38
FIN
Turvallisuusohjeet
• Älä koske eristämättömiin kaapeleihin paljain käsin. Tämä koskee erityisesti
verkkovirtakaapeleita. Sähköiskuvaara!
• Varmista, että jääkaappi on kytketty irti akusta ennen pikalaturin käyttöä!
• Varmista aina, että jääkaappi kytketään oikeaan käyttöjännitteeseen. Jännite
ilmoitetaan jääkaapin tai kylmälaitteen arvokilvessä.
• Muista, että akut sisältävät syövyttävää happoa, joten niitä on käsiteltävä erittäin
varovasti.
• Kylmälaite ei sovellu syövyttävien tai liuotinpitoisten aineiden kuljettamiseen.
• Älä koskaan peitä lämmönvaihtimen tuuletusaukkoja.
• Älä käytä höyrystimen puhdistukseen hankaavia tai liuotinpohjaisia aineita.
• Kun jääkaappi tai kylmälaite tulee käyttöikänsä päähän, se tulee toimittaa
erikoisliikkeen hävitettäväksi, jotta ympäristövahingoilta vältytään.
• Älä päästä vettä vuotamaan laitteen päälle.
• Älä täytä kylmätilaa nesteellä tai jäällä.
Tekstiin sisältyvät turvallisuusohjeet on merkitty tällä symbolilla:
Yleistä
Käyttötarkoitus
Kylmälaitteesi on tarkoitettu elintarvikkeiden jäähdyttämiseen tai lämpimänä
pitämiseen. Kylmälaukku soveltuu myös retkeilykäyttöön. Jos haluat jäähdyttää
lääkkeitä, varmista että jääkaapin teho riittää lääkkeiden vaatimuksia varten.
Kaikki materiaalit, joita valmistuksessa on käytetty, ovat yleisesti tarkoitukseen
sopiviksi tunnettuja.
Asennus
Tarkasta pakkauksesta purkamisen jälkeen, että kaikki osat ovat mukana. Aseta
kylmälaite kuivaan paikkaan, jossa se on suojassa vesiroiskeilta. Kylmälaukkua
ei saa käyttää ulkona eikä sitä saa jättää sateeseen. Laitetta ei pidä sijoittaa
lämmönlähteiden, kuten lämmittimen, kaasu-uunin tai kuumavesiputkien,
lähelle eikä suoraan auringonpaisteeseen. Kylmälaite on asennettava siten,
että lämmennyt ilma pääsee poistumaan esteettömästi. Jätä 10 cm vapaata
tilaa kaapin taakse hyvän ilmanvaihdon varmistamiseksi
Fridgemaster AC/DC
Kylmälaukku on varustettu kahdella liitännällä: 12 V tasavirta- ja 100-240 V
vaihtovirtakäyttöä varten.
manual 4445100046 12.06.2003 9:48 Uhr Seite 38
39
FIN
Käyttöohje
Kylmälaitteesi toimii 12 V DC jännitteellä. Ennen kytkemistä on varmistettava,
että arvokilvessä ilmoitettu jännite vastaa akkujännitettä.
Kytke kylmälaite sen mukana toimitetun DC-kaapelin avulla auton, veneen tai
matkailuvaunun savukkeensytytinliitäntään alla olevan kuvan mukaisesti.
Huom: Pikalaturin saa kytkeä akkuun vasta, kun kylmälaite ja kaikki muut
kuluttajat on kytketty irti akusta.
Ylijännite voi aiheuttaa vaurioita laitteiden elektroniikalle.
Käyttö verkkovirralla
Fridgemaster DC
Jos haluat käyttää kylmälaukkua AC-verkkojännitteellä, käytä hyväksyttyä
MOBITRONIC AC/DC-muuntajaa.
Fridgemaster AC/DC
Tämä kylmälaukku on varustettu sisäänrakennetulla monijännitemuuntajalla ja se
voidaan kytkeä suoraan vaihtovirtaan. Sisäänrakennettu muuntaja on varustettu
automaattisella vaihdolla verkkovirtakäytölle, vaikka tasajännitekaapeli olisi
kytkettynä. Tästä syystä pistoke tulisi asentaa lähelle laitetta helposti käsiteltävään
paikkaan.
Kun suojalaite on lauennut, laitteen osat saattavat olla jännitteisiä.
Puhdistus
Kylmälaitteesi toimitetaan tehtaalta puhdistettuna, mutta se tulisi silti puhdistaa
ennen käyttöönottoa. Käytä veteen kevyesti kostutettua liinaa. Varo erityisesti, ettei
tiivisteisiin ja elektronisiin osiin pääse vesipisaroita. Kuivaa laite kuivalla liinalla puh-
distuksen jälkeen. Laite tulee puhdistaa säännöllisesti ja aina kun se on likaantu-
nut.
Huomio: Älä käytä kylmätilan puhdistamiseen liuottimia äläkä hankaavia
tai happamia aineita sisältäviä puhdistusaineita. Älä käytä harjoja,
kaapimia tai teräviä työkaluja.
12V
DC
manual 4445100046 12.06.2003 9:48 Uhr Seite 39
40
FIN
Käyttöönotto
Kytke kylmälaite päälle painamalla kalvonäppäintä "Power". Kylmälaukku käynni-
styy jäähdytystilassa. Vaihto jäähdytykseltä lämmitykselle ja päinvastoin tapahtuu
kalvonäppäimillä "Cold" ja "Hot". Toimintatila käy ilmi LED-merkkivalosta, vihreä
tarkoittaa jäähdytystä ja punainen lämmitystä.
Käytön lopettaminen
Jos kylmälaite jää pidemmäksi aikaa käyttämättä, irrota verkkovirtapistoke tai kyt-
ke laitteen kaapeli irti akusta. Puhdista laite ja jätä ovi hiukan raolleen homehtumi-
sen estämiseksi.
Vianetsintä
Ongelma 1: Kylmälaukku ei toimi eikä ulospäin näkyvä tuulettimen siipipyörä pyöri.
A: Tarkasta, tuleeko savukkeensytyttimeen virtaa. Useimmissa autoissa
sytytysvirran on oltava kytkettynä tai "Acc"-asennossa, jotta savukkeensytyttimeen
tulee virta.
B: Sytytysvirta on päällä, mutta kylmälaukku ei toimi. Irrota pistoke välittömästi
savukkeensytyttimestä ja tarkasta seuraavaa:
1. Savukkeensytyttimen kosketin: Jos sytytintä käytetään usein, sen pohjan
kosketuspinta saattaa olla palaneiden tupakanmurujen likaama. Tästä on
seurauksena huono sähköinen kosketus. Puhdista ei-metallisella harjalla ja
liuottimella, kunnes metallinen keskinasta näyttää puhtaalta.
Jos kylmälaukun pistoke kuumenee huomattavasti savukkeensytyttimeen
kytkettynä ollessaan, sytyttimen pohja saattaa vaatia puhdistusta tai pistoke
voi olla väärin koottu.
2. Pistokkeen sulake: Liitäntäkaapelin pistoke on turvallisuussyistä varustettu
sulakkeella (5 A). Tarkasta, onko sulake palanut.
3. Ajoneuvon sulake: Auton savukkeensytytin on suojattu sulakkeella (yleensä
15 A). Tarkasta, onko tämä sulake palanut.
Ongelma 2: Kylmälaukku ei jäähdytä kunnolla eikä ulkoisen tuulettimen siipipyörä
pyöri. Tuulettimen moottori saattaa olla viallinen. Korjauksen voi suorittaa vain
valtuutettu huoltoliike.
Ongelma 3: Kylmälaukku ei jäähdytä, vaikka ulkoisen tuulettimen siipipyörä pyörii.
Peltier-elementti saattaa olla viallinen. Korjauksen voi suorittaa vain valtuutettu
huoltoliike.
Ongelma 4: Fridgemaster AC/DC
Kylmälaukku ei jäähdytä verkkovirralla käytettäessä. Sisäänrakennettu muuntaja
saattaa olla viallinen. Korjauksen voi suorittaa vain valtuutettu huoltoliike.
Ongelma 5: Vain sisävalolla varustettu Fridgemaster
Sisävalo ei toimi. Poltin voi olla viallinen. Korjauksen voi suorittaa vain valtuutettu
huoltoliike.
manual 4445100046 12.06.2003 9:48 Uhr Seite 40
41
FIN
Vihjeitä energian säästämiseksi
• Asenna jääkaappi viileään, kuivaan paikkaan pois suorasta auringonpaisteesta.
• Anna ruokien jäähtyä ennen jääkaappiin laittamista.
• Älä availe jääkaapin ovea turhaan!
• Älä pidä ovea auki kauemmin kuin on tarpeen!
Tekniset tiedot
Jännite: 12 V DC tai
12 V DC/230 V AC tai
12 V DC/240 V AC
Tasajänniteliitäntä savukkeensytyttimeen
Tehonkulutus: DC: 30 W (Kylmä Toiminto)/ 24 W (Kuuma Toiminto) — FM-05
AC: 45 W (Kylmä Toiminto) / 37 W (Kuuma Toiminto) — FM-05
DC: 48 W (Kylmä Toiminto) / 38 W (Kuuma Toiminto) — FM-15
AC: 70 W (Kylmä Toiminto) / 58 W (Kuuma Toiminto) — FM-15
Jäähdytyskapasiteetti: Enint. 20°C alle ympäristön lämpötilan
+5° C (termostaatin asetuspiste)
Lämmityskapasiteetti: +65° C (termostaatin asetuspiste)
Kylmäkoneisto: Termosähköiset elementit
Eristys: ISOFOAM-polyuretaanivaahto (CFC-vapaa)
manual 4445100046 12.06.2003 9:48 Uhr Seite 41
7
4445100046 5/2003
FM-05, FM-15
e
4
D Bedienungsanleitung
GB Instruction Manual
F Notice d’emploi
E Instrucciones de uso
I Istruzioni per l’uso
NL Gebruiksaanwijzingen
DK Betjeningsanvisning
NBruksanvisning
SBruksanvisning
FIN Käyttöohjeet
manual 4445100046 12.06.2003 9:48 Uhr Seite 45
1 / 1

Dometic Fridgemaster FM-15 Omistajan opas

Tyyppi
Omistajan opas
Tämä käsikirja sopii myös