Princess 2177 Omistajan opas

Kategoria
Electric kettles
Tyyppi
Omistajan opas

Tämä käsikirja sopii myös

Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Instructions for use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Mode d’emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Anleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Instrucciones de Uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Istruzioni d’uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Brugsanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Käyttöohje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Instruções de utilização . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
AUGUSTUS 2007
NL
UK
F
D
E
I
S
DK
N
SF
P
13
PRINCESS ROYAL WATERKETTLE DE LUXE ART. 232177
ENNEN KÄYTTÖÄ
Lue ensin käyttöohje kokonaan läpi ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Tarkista, että käytettävissäsi
oleva verkkojännite on sama kuin laitteen tarvitsema jännite (230V). Kytke laite ainoastaan maadoitettuun
pistorasiaan.
Vedenkeittimessä on kuiviinkiehumissuoja, käyttökytkin, merkkivalo ja saranoitu kansi. Lisäksi
vedenkeittimessä on kaksi muovikuppia, jotka voidaan säilyttää vedenkeittimen sisällä.
VEDENKEITTIMEN KÄYTTÖ
Käytä vedenkeitintä ainoastaan veden kiehuttamiseen. Älä pane siihen muita nesteitä tai aineita. Kiehuta
ensin täysi kannullinen vettä kannun puhdistamiseksi ja heitä vesi sen jälkeen pois. Kaada kannuun aina
sellainen vesimäärä, että veden pinta on minimi- ja maksimitäyttörajojen välillä.
Käynnistä vedenkeitin liittämällä pistotulppa pistorasiaan ja painamalla virtakytkintä (I). Merkkivalo
syttyy. Heti kun vesi alkaa kiehua, virta katkeaa automaattisesti ja merkkivalo sammuu. Vedenkeittimen
virran voi katkaista myös käsin painamalla virtakatkaisinta (0).
Jos vedenkeitin kytketään vahingossa toimintaan ilman vettä, kuiviinkiehumissuoja katkaisee virran
automaattisesti. Kun vedenkeittimeen kaadetaan sen jälkeen uudelleen vettä, kuiviinkiehumissuoja jäähtyy
ja keitintä voi jälleen käyttää normaalisti.
HUOM.: Älä kaada kannuun enemmän vettä kuin ‘MAX’-täyttörajaan asti, muuten kiehuva vesi voi
roiskua yli.
PUHDISTUS
IRROTA ENSIN PISTOTULPPA PISTORASIASTA JA ANNA KANNUN JÄÄHTYÄ!
PRINCESS ROYAL -vedenkeittimen ulkopinta voidaan pyyhkiä kostealla liinalla.
KALKINPOISTO
Käytä kodinkoneille, esim. kahvinkeittimelle, sopivaa kalkinpoistoainetta. Käytä ainetta pakkauksen
ohjeiden mukaisesti. Älä käynnistä laitetta kalkinpoiston aikana, vaan anna aineen vaikuttaa kylmänä.
Huuhtele kannu kalkinpoiston jälkeen muutaman kerran puhtaalla vedellä.
PRINCESS-NEUVOJA
- Sijoita laite tukevalle ja vakaalle pinnalle.
- Älä koskaan upota vedenkeitintä veteen tai muuhun nesteeseen.
- Kannun ulkopinta kuumenee. Ota kannua kiinni vain kahvasta.
- Huolehdi siitä, että laite ei ole sijoitettu niin lähelle pöydän, työtason tms. reunaa, että sen voi
tönäistä kumoon; huolehdi myös siitä, että verkkojohto ei roiku niin, että siihen voi kompastua tai
takertua. Muista, että kannu on täynnä kuumaa vettä!
- Älä käytä laitetta, jos se tai sen verkkojohto on vioittunut, vaan lähetä se huoltopalveluumme.
Tämäntyyppisten laitteiden vioittuneen verkkojohdon voi vaihtaa uuteen ainoastaan huoltopalvelu,
koska siihen tarvitaan erikoistyökaluja.
- Älä aseta laitetta kuuman keittolevyn tms. päälle tai aivan sen lähelle.
- Vedä pistotulppa pois pistorasiasta aina ennen laitteen puhdistusta tai häiriön sattuessa.
- Lapsia on valvottava tarkoin, että he eivät leiki laitteella.
- Jos lapset tai fyysisesti vammaiset, aisti-, kehitys- tai liikuntavammaiset tai henkilöt, joilla ei ole
tarvittavaa kokemusta tai taitoa, käyttävät tätä laitetta, siitä voi olla seurauksena vaaratilanne.
Heidän turvallisuudestaan vastuussa olevien henkilöiden on annettava selvät ohjeet tai
heidän on valvottava laitteen käyttöä.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15

Princess 2177 Omistajan opas

Kategoria
Electric kettles
Tyyppi
Omistajan opas
Tämä käsikirja sopii myös