Stanley FMHT1-77356 Ohjekirja

Brändi
Stanley
Malli
FMHT1-77356
Tyyppi
Ohjekirja
≤1.5mW @ 630-680nm
IEC 60825-1: 2014
Complies with 21 CFR
1040.10 and 1040.11 except
for deviations pursuant to Laser
Notice No. 50, dated June 24, 2007.
FMHT77357
www.stanleylasers.com
www.stanleytools.eu
TYPE 1 7.2V DC 2.0Ah 14.4Wh
2INR19/66
Li-ion
www.stanleytools.eu
www.stanleylasers.com
TYPE 1
7.2V DC 2.0Ah 14.4Wh
FMHT77356
≤1.5mW @ 510-530nm
IEC 60825-1: 2014
Complies with 21 CFR
1040.10 and 1040.11 except
for deviations pursuant to Laser
Notice No. 50, dated June 24, 2007.
Li-ion
2INR19/66
FIN


Käyttäjäturvallisuus
Sisältö
Tuotteen esittely

Käyttötarkoitukset
Akut, turvallisuus ja virta
Virtalähteen käyttö ja turvallisuus
Asetus
Käyttö
Tarkkuuden tarkistus ja kalibrointi
Tekniset tiedot



VAROITUS:
Lue kaikki 
olevat turvavaroitukset ja ohjeet ennen
tuotteen käyttöä. Varoitusten ja ohjeiden
noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa

loukkaantumisen. Laitteesta vastuussa
olevan henkilön tulee varmistaa, että kaikki
käyttäjät ymmärtävät ohjeet ja noudattavat
niitä.
HUOMIO
Muiden kuin tässä käyttöohjeessa
mainittujen säätimien tai säätöjen tai
toimintatapojen käyttö voi aiheuttaa
vaarallisen lasersäteilylle altistumisen.
VAROITUS:
Seuraavat tarrat asetetaan lasertyökaluun
ja niissä ilmoitetaan laserluokka tiedoksesi
ja turvallisuutesi vuoksi.




HUOMIO:
Kun lasertyökalu on käynnissä, ole
varovainen, jotta et altista silmiäsi
lasersäteelle. Pitkäaikainen altistuminen
lasersäteelle voi olla vaarallista silmillesi.
HUOMIO:




näkyvyyttä kirkkaammissa olosuhteissa tai
suuremmalla etäisyydellä laserlähteestä.
VAROITUS Sisällä ei ole mitään
huollettavia osia. Älä yritä korjata laitetta.
Palauta tuote paikalliseen huoltoon
saadaksesi apua.

loukkaantumisen vaaraa, käyttäjän täytyy
tuotteen käyttöohje, laserturvallisuuden ja
akkuturvallisuuden ohjeet.
HUOMIO
paikallisten säädösten mukaan tai palauta
tuote paikalliseen huoltoon
2INR19/66
Li-ion

Tuotteen esittely
Lasertyökalu
 
 
3. 
4. Tasavirtalähteen liitäntä

5. Tarra
6. 
lasertilat
7. 
 Säteen aktivointinäppäin
 Pulssitilan aktivointinäppäin

säteen valinnat
Vaakasuuntaisen säteen
skannaussuunnan tarkkuus
Vaakasuuntaisen säteen kallistussuunnan
tarkkuus
 Pystysuuntaisen säteen tarkkuus


Virtakytkin / heilurin lukituskytkin (kuva B)

itsetasaus päälle
Sammutus / heilurin lukitus päälle
Käynnistä lasertyökalu siirtämällä kytkin
lukitsemattomaan asentoon
Sammuta lasertyökalu siirtämällä kytkin
lukittuun asentoon
Tilat
Lasersäteen käytettävissä oleva tilat.
Katso kuvista C ja D säteen määritykset.
Itsetasaus (kuva B)
Heilurin lukitus lasertyökalussa tulee

jotta itsetasaus otetaan käyttöön, kun se on

Poissa tasosta (kuva B)

itseään ja lasersäde vilkkuu.


 )
Aktivoi pulttitila painamalla
. 


 
LED POIS
 

 

 PUNAISENA
3. Laseryksikkö on POISSA TASOSTA ja säteet
vilkkuvat. (PULSSITILA saattaa olla PÄÄLLÄ tai


Akkutason osoitinnäppäin
 )
Akun keston LED
 




LED POIS
3. Akku täytyy ladata. Lasersäteet sammutettu.
FIN


Luotisuoran siirto
Käytä pystysuoraa lasersädettä ja luo pystysuora
viitepinta.
Sijoita halutut esineet niin, että ne on
kohdistettu pystysuoran viitepinnan kanssa, jotta
varmistetaan esineet ovat luotisuorassa.
Tason siirto
Käytä vaakasuoraa lasersädettä ja luo vaakasuora
viitepinta.
Sijoita halutut esineet niin, että ne on kohdistettu
vaakasuoran viitepinnan kanssa, jotta
varmistetaan esineet ovat tasossa.

Käytä pystysuoria ja vaakasuoria lasersäteitä ja
määritä, missä kaksi sädettä kohtaavat.
Sijoita halutut esineet niin, että ne on kohdistettu
sek vaakasuoran että pystysuoran viitepinnan
kanssa, jotta varmistetaan esineet ovat tasossa.

VAROITUS:
Lue kaikki 
olevat turvavaroitukset ja ohjeet ennen
tuotteen käyttöä. Varoitusten ja ohjeiden
noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa

loukkaantumisen. Laitteesta vastuussa olevan
henkilön tulee varmistaa, että kaikki käyttäjät
ymmärtävät ohjeet ja noudattavat niitä.
Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että


sormesi on kytkimellä tai laitteen aktivointi

aiheuttaa onnettomuuden.
Laserin saa ladata ainoastaanliittämällä sen
virtalähteeseen tasavirtalähdeliitännällä, kuten
kuvassa A#4 
 Tietyntyyppiselle akulle
soveltuva latauslaite voi aiheuttaa tulipalon
vaaran käytettynä yhdessä toisen akun kanssa.
Laserissa on integroitu ja ladattava
litiumioniakkuyksikkö, jota käyttäjän ei
ole tarkoitus vaihtaa tai huoltaa. Älä yritä
asentaa muita akkuja, koska se voi aiheuttaa
tulipalon tai onnettomuuden vaaran.
Kun laite ei ole käytössä, pidä se poissa
muiden metalliesineiden läheltä, kuten
paperiliittimien, kolikoiden, avainten,
naulojen, ruuvien tai muiden pienten

akun navat. Akun napojen oikosulkeminen
voi aiheuttaa palovamman tai tulipalon.
Varmista, että tasavirtalähde on suljettu
mukana toimitetulla kumiliittimellä, kun laite
ei ole käytössä.
Oikosulku voi aiheuttaa nesteen vuotamisen
akusta. Vältä koskemasta tähän nesteeseen.


silmään, ota yhteys lääkäriin. Akuista
vuotanut akkuneste voi ärsyttää tai aiheuttaa
palovamman.
Älä käytä laitetta, jos se vahingoittunut

käytetään vahingoittunutta tai mukautettua

arvaamattomasti ja aiheuttaa tulipalon,
räjähdyksen tai loukkaantumisen vaaran.
Älä altista akkua tai laitetta tulelle tai
liialliselle lämpötilalle. Altistuminen tulelle

räjähdyksen. Katso suositellut lämpötilat
Teknisten tietojen taulukosta.
Lasertuote ei ole käyttäjän huollettavissa ja
se tulee palauttaa jälleenmyyjälle tai Stanleyn

ilmenee toimintahäiriö tai vaurio. Korjauta
työkalu valtuutetulla asentajalla. Varaosina
on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia
osia. Tämä varmistaa tuotteen turvallisuuden.

Lue kaikki tuotteeseen liittyvät ohjeet
ja varoitukset mukana toimitetuista
laserturvallisuuden ja akkuturvallisuuden

säädöksiä tuotteen hävittämiseksi sen
käyttöiän loputtua.
tur
vallisuus
Tärkeitä virtalähteen turvaohjeita.

Työkalusi käyttää virtalähdettä välillä

Lue kaikki virtalähteen turvaohjeet ja
varoitusmerkinnät sovittimessa ja tuotteessa ennen
virtalähteen käyttöä.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä päästä
nestettä virtalähteen sisään. Se voi aiheuttaa
sähköiskun.
HUOMIO: Palovamman vaara.
HUOMAUTUS: Tietyissä olosuhteissa kun
sovitin on liitetty virtalähteeseen, vieras
materiaali voi aiheuttaa virtalähteen

mutta ei näihin rajoittuen, hiomapöly,
metallihiukkaset, teräsvilla, alumiinifolio tai
muu metallipartikkeleiden kasaantuma, tulee
pitää poissa virtalähteen aukoista.
Irrota aina sovitin virtalähteestä, kun se ei ole
käytössä. Irrota laturi virtalähteestä, ennen
kuin yrität puhdistaa sitä. Puhdista vain
puhtaalla kuivalla kankaalla
ladata tuotetta millään muilla
virtalähteillä kuin tuotteen mukana
toimitetuilla Virtalähde ja kiinteä akkuyksikkö
on suunniteltu erityisesti toimimaan yhdessä.
Laserisi mukana toimitettua virtalähdettä
ei ole tarkoitettu muuhun käyttöön kuin

aiheuttaa tulipalon tai jopa kuolettavan
sähköiskun riskin. Käytä vain 

Pidä virtalähde lasten ulottumattomissa.
Älä jätä virtalähdettä sateeseen tai lumeen.
Vedä pistokkeesta äläkä johdosta, kun irrotat
virtalähdettä verkkovirrasta. Tämä vähentää
pistokkeen ja sähköjohdon vahingoittumisen
riskiä.
Älä laita virtalähteen päälle esineitä,
jotka saattavat aiheuttaa liian kuuman
sisäisen lämmön. Sijoita virtalähde pois
lämpölähteiden läheltä.
Älä käytä virtalähdettä, jos sen virtajohto tai
pistoke on vaurioitunut.
Älä käytä virtalähdettä, jos siihen on
kohdistunut terävä isku, se on pudotettu tai
muuten vahingoittunut millään tavalla. Vie se
valtuutettuun huoltoon.
Älä pura virtalähdettä. Vie se valtuutettuun
huoltoon, jossa se huolletaan tai korjataan.
Virtalähde on suunniteltu käytettäväksi

Älä yritä käyttää mitään muuta kuin
määritettyä jännitettä.
Katso lisätietoja akkuturvallisuuden ohjeista.
Lataaminen
 
laseryksikön yhdistämistä.
 
takana.
HUOMAA: Akkuyksikkö menettää hitaasti
latauksensa, jos se jätetään käyttämättä pitkäksi
aikaa. Tuote voi tarvita latausta ennen käyttöä.
Tärkeitä lataustietoja
Virtalähde voi kuumeta latauksen aikana. Tämä
on normaalia, eikä ole osoitus ongelmasta.

vältä virtalähteen tai akkuyksikön sijoittamista
lämpimään paikkaan, kuten metalliseen vajaan tai
eristämättömään peräkärryyn.

a. Tarkista pistorasian toiminta kytkemällä siihen
lamppu tai muu sähkölaite.
b. Tarkista, onko pistorasia liitetty
valokytkimeen, joka katkaisee virransyötön
silloin, kun valot on sammutettu.
c. Siirrä virtalähde ja laseryksikkö paikkaan,
jossa ympäröivän ilman lämpötila on noin


virtalähde paikalliseen huoltoon.
FIN

Älä jäädytä tai upota virtalähdettä veteen tai
muihin nesteisiin.
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Älä päästä
nestettä virtalähteen sisään. Se voi aiheuttaa
sähköiskun.
HUOMIO: Älä koskaan yritä avata
virtalähdettä mistään syystä. Tuotteen sisällä
ei ole käyttäjän huollettavia osia.
Asetus

Aseta lasertyökalu tasaiselle, vakaalle pinnalle.
Käynnistä ja aktivoi automaattinen

kuljetuslukitus lukitsemattomaan asentoon.

Lasertyökalu täytyy sitten sijoittaa
pystyasentoon pinnalle, joka on määritetyn
kompensointialueen rajoissa.
Valitse haluttu säteen määritys painamalla

toistuvasti ja selaamalla valinnat, kuten
kuvassa D näytetään.
Lisävarusteiden kiinnitys
Sijoita lisävaruste paikkaan, jossa sitä ei häiritä
ja lähelle mitattavan alueen keskikohtaa.
Aseta lisävaruste tarpeen mukaan. Säädä
paikkaa, jotta varmistat, että lisävarusteen
pohja on lähellä vaakasuoraa (lasertyökalujen

Asenna lasertyökalu lisävarusteeseen
sopivalla kiinnitystavalla, joka sopii kyseisen
lisävarusteen ja lasertyökalun yhdistelmään.
HUOMIO:
Älä jätä lasertyökalua valvomatta
lisävarusteeseen ilman, että
kiinnitysruuvi on täysin kiristetty.

lasertyökalun putoamisen ja
mahdollisen vahingoittumisen.
HUOMAA:
On parasta tukea aina lasertyökalua
yhdellä kädellä, kun lasertyökalu
sijoitetaan lisävarusteeseen tai
poistetaan siitä.

kiristä kiinnikettä osittain, kohdista
lasertyökalu ja kiristä sitten kokonaan.

HUOMAA:
Tarkista lasertyökalun tarkkuus aina ennen
lasertyökalun käyttöä.
Lasertyökalu osoittaa, kun se on
kompensointialueen rajojen ulkopuolella. Katso

sen lähemmäs vaakasuoraa.
Kun työkalu ei ole käytössä, varmista, että
sammutat lasertyökalun asettamalla heilurilukon
lukittuun asentoon.
Virta

kuljetuslukitus lukitsemattomaan asentoon

Sammuta laser siirtämällä 
kuljetuslukitus lukittuun asentoon.
Valitse haluttu säteen määritys painamalla

toistuvasti ja selaamalla valinnat, kuten
kuvassa D näytetään.
Tilat
POIS/lukittu (katso kuvat
B
)
Laser on pois päältä ja heiluri lukittu.
PÄÄLLÄ/itsetasaus (katso kuvat
B
)
Heilurilukitus lasertyökalussa asetetaan

Laserit on suunniteltu tasaamaan itse

voi tasata itseään ja lasersäde vilkkuu. Kun
säteet vilkkuvat, LASER EI OLE TASASSA



uudelleenkohdistamista tasaisemmalla pinnalla.

Tarkkuuden tarkistus ja
kalibrointi
Lasertyökalut on tiivistetty ja kalibroitu tehtaalla
määritettyihin tarkkuuksiin.
Suosittelemme kalibrointitarkistuksen
suorittamista ennen ensimmäistä käyttöä ja
suorittamaan sen myöhemmin säännöllisin
väliajoin.
Lasertyökalu tulee tarkistaa säännöllisesti ja
varmistaa sen tarkkuus, erityisesti tarkkoja
kohteita varten.
Tarkkuustarkistuksia suoritettaessa käytä


sitä helpompaa on mitata laserin tarkkuus.

lasertyökalu on suorittaa itsetasauksen ennen
tarkkuuden tarkistamista.
Aseta laser tasaiselle ja vakaalle alustalle, joka
on tasainen molemmissa suunnissa.


Laserin vaakasuoran skannauksen tarkastaminen vaatii
kaksi seinää, jotka ovat noin 9 metrin päässä toisistaan.
On tärkeää suorittaa kalibrointitarkistus käyttämällä
etäisyyttä, joka ei ole lyhyempi kuin sovellusten
etäisyys, jolle työkalua käytetään.
1.
Aseta laser 9 m (30) seinän päätyä vasten (kuva
E
#1).
2.
Kytke laser päälle.
3.
Nähdäksesi vaakasuoran lasersäteen.
4.
Käännä laseria seinän vastakkaista päätyä kohti
samansuuntaisesti seinään nähden.
5.
Merkitse vähintään 9 m (30) etäisyydelle
lasersäteestä kohta
a
ja
b
.
6.
Käännä laseria 180º.
7.
Säädä laserin korkeutta niin, että säteen
keskikohta on kohdistunut kohtaan
a
(kuva
E
#2).
8.
Merkitse suoraan kohdan
b
ylä- tai alapuolelle
c
lasersäteen tasolle (kuva
E
#3).
9.
Mittaa kohdan
b
ja
c
välinen kohtisuora
etäisyys.
10.
Jos mittaustulos on sallittua kohtien
b
ja
c
välistä etäisyyttä suurempi seuraavan taulukon
vastaavien seinien välisellä etäisyydellä,
laser on vietävä valtuutettuun huoltopalveluun
huoltoon.
Seinien välinen
etäisyys
Sallittu etäisyys
Välillä
b
-
c
9 m (30) 6 mm (1/4”)
12 m (40) 8 mm (5/16”)
15 m (50) 10 mm (13/32”)


Laserin vaakasuoran kallistuksen tarkastaminen
vaatii yhden seinän, joka on vähintään 9 metriä pitkä.
On tärkeää suorittaa kalibrointitarkistus käyttämällä
etäisyyttä, joka ei ole lyhyempi kuin sovellusten
etäisyys, jolle työkalua käytetään.
1.
Aseta laser 9 m (30) seinän päätyä vasten (kuva
F
#1).
2.
Kytke laser päälle.
3.
Nähdäksesi vaakasuoran lasersäteen.
4.
Käännä laseria seinän vastakkaista päätyä kohti
samansuuntaisesti seinään nähden.
5.
Merkitse vähintään 9 m (30) etäisyydelle
lasersäteestä kohta
a
ja
b
.
6.
Siirrä laser seinän vastakkaiseen päätyyn (kuva
F
#2).
7.
Suuntaa laser seinän ensimmäistä päätyä kohti
samansuuntaisesti seinään nähden.
8.
Säädä laserin korkeutta niin, että säteen
keskikohta on kohdistunut kohtaan
b
.
9.
Merkitse suoraan kohdan
a
ylä- tai alapuolelle
c
lasersäteen tasolle (kuva
F
#3).
10.
Mittaa kohdan
a
ja
c
välinen etäisyys.
11.
Jos mittaustulos on sallittua kohtien
a
ja
c
välistä etäisyyttä suurempi seuraavan taulukon
vastaavien seinien välisellä etäisyydellä,
laser on vietävä valtuutettuun huoltopalveluun
huoltoon.
Seinien välinen
etäisyys
Sallittu etäisyys
Välillä
a
-
c
9 m (30) 6 mm (1/4”)
12 m (40) 8 mm (5/16”)
15 m (50) 10 mm (13/32”)
FIN




tarkistaminen voidaan tehdä täsmällisimmin,
kun käytettävissä on huomattavasti pystysuoraa

lattialla kohdistaa laseria ja toinen henkilö lattian
lähellä merkitsee säteen sijainnin. On tärkeää
suorittaa kalibrointitarkistus käyttämällä etäisyyttä,
joka ei ole lyhyempi kuin sovellusten etäisyys, jolle
työkalua käytetään.

Aseta laser tasaiselle ja vakaalle alustalle, joka
on tasainen molemmissa suunnissa. Käynnistä
molemmat pystysuorat säteet (Kuva
G
#1).

Merkitse lyhyt kaksirivinen, jossa palkit rajat
(
a
,
b
) ja myös katossa (
c
,
d
). Merkitse aina
säteiden paksuuden keskikohta (Kuva
G
#2).
3.
Poimia ja käännä laser 180 astetta ja sijoita se
niin, että palkit vastaavat tasaiselle alustalle
merkitty linjat (
e
,
f
) (Kuva
G
#3).
4.
Merkitse lyhyt kaksirivinen, jossa palkit rajat
katossa (
g
,
h
)
.
5.
Mittaa etäisyys väliin on merkitty rivejä katossa
(
c
,
g
ja
d
,
h
). Jos mitta on suurempi
kuin alla näytetyt arvot, laser täytyy huollattaa
valtuutetussa huoltopisteessä.
Katon korkeus
Sallittu etäisyys merkkien
välillä
2,5 m 1,5 mm
3 m 2,0 mm
4 m 2,5 mm
6 m 4 mm
9 m 6 mm


90º tarkkuuden tarkistus vaatii avoimen lattiatilan
suuruudeltaan vähintään 10 m x 5 m. Katso kuvasta
H laserin sijainti jokaisessa vaiheessa ja jokaisessa
vaiheessa tehtyjen merkkien paikka. Merkitse aina
säteiden paksuuden keskikohta.
1.
Aseta laser tasaiselle ja vakaalle alustalle, joka
on tasainen molemmissa suunnissa kuvan
H
#1
mukaisesti.
2.
Kytke laser päälle.
3.
Käynnistä molemmat pystysuorat säteet .
4.
Merkitse etummaisen lasersäteen tasolle kolme
kohtaa
a
,
b
ja
c
, joissa
b
on lasersäteen
keskellä.
5.
Aseta laser niin, että alapiste on kohdan
b
päällä ja etummainen lasersäde on kohdistunut
kohtaan
c
(kuva
H
#2).
6.
Merkitse sijainti
e
sivusta tulevan lasersäteen
tasolle vähintään 3 m (10’) etäisyydelle laserista.
7.
Käännä laseria 90º myötäpäivään.
8.
Aseta laser niin, että alapiste on kohdan
b
päällä ja etummainen lasersäde on kohdistunut
kohtaan
e
(kuva
H
#3).
9.
Merkitse sivusta tulevan lasersäteen tasolle
kohta
f
kohteen
a
lähelle.
10.
Mittaa kohdan
a
ja
f
välinen etäisyys.
11.
Jos mittaustulos on sallittua kohtien
a
ja
f
välistä etäisyyttä suurempi seuraavan
taulukon vastaavalla kohtien
b
-
a
välisellä
etäisyydellä, laser on vietävä valtuutettuun
huoltopalveluun huoltoon.
Etäisyys välillä
b
-
a
Sallittu etäisyys
Välillä
a
-
f
3 m (10) 3,2 mm (1/8”)
4 m (14) 3,5 mm (5/32”)
5 m (17) 4,5 mm (3/16”)
6 m (20) 5,5 mm (7/32”)
7 m (23) 6 mm (1/4”)

Tekniset tiedot
Lasertyökalu
 
Tasaustarkkuus: 
Vaakasuora/pystysuora tarkkuus 
 
 



 
Laserin aallonpituus  
  
Virtalähde: 
 IP54
 
 
 
/

Tämä käsikirja soveltuu myös