One For All HC-8000 Ohjekirja

Brändi
One For All
Kategoria
remote controls
Malli
HC-8000
Tyyppi
Ohjekirja
64 WWW.ONEFORALL.COM
Kiitos osoittamastasi luottamuksesta ONE FOR ALL Light Control-tuotetta
kohtaan. Tämä käyttöohje opastaa sinua asentamaan ja käyttämään
seuraavia tuotteita:
HC-8300 – Starters Kit*
HC-8000 – Laajennusyksikkö katkaisijalle
HC-8010 – Laajennusyksikkö himmentimelle
Voidaksesi ohjata valaisimiasi kaukosäätimellä tarvitset seuraavat
komponentit:
Home Control vastaanotin (Pistoke)
Home Control komentokeskus (RF-lähetin + AC/DC-sovitin)
Aloita asennus lukemalla ensin ohjeet seuraavilla sivuilla.
* Starters Kit on välttämätön voidaksesi käyttää ONE FOR ALL Light
Control-ominaisuutta ja sinun tulisi hankkia se ennen
laajennusyksiköitä.
Turvallisuus
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Miten järjestelmä toimii?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
HC-vastaanottimen asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Näin säädät valaistusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Vyöhykeohjaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Makrot
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Tekniset tiedot HC-vastaanotin
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Asiakaspalvelu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Käyttövihjeitä
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Sisällysluettelo
Johdanto
Suomi
light Control_17_TALEN_2007:light Control 19-03-2007 14:27 Pagina 64
WWW.ONEFORALL.COM 65
- Älä altista tuotetta korkeille lämpötiloille.
- Älä altista tuotetta kosteudelle.
- HC-8300 on liitettävä sähköverkkoon, jonka jännite on 220-240
VAC / 50Hz.
- Suurin sallittu kuormitus (laitteen teho), joka voidaan yhdistää
HC-8000:aan ja HC-8300:aan on 1000 W: tarkista kuormitus
ennen käyttöä.
- Suurin sallittu kuormitus (laitteen teho), joka voidaan yhdistää
HC-8010:aan on 300 W: tarkista kuormitus ennen käyttöä.
- Tuotetta ei saa peittää.
- Tuotetta saa käyttää ainoastaan yhdessä ONE FOR ALL Light
Control-yhteensopivien kaukosäätimien kanssa.
Yhteensopivuus on kaikissa kaukosäätimissä merkitty oheisella
logolla..........
HC-vastaanotin kytketään pistorasiaan valaisimen verkkopistokkeen ja
pistorasian väliin. Virran kytkentä ja katkaisu voi tapahtua joko
manuaalisesti etuosassa sijaitsevalla katkaisijalla tai käyttämällä ONE FOR
ALL -yleiskaukosäädintä.
HC-8010 mahdollistaa myös valojen himmentämisen ja kirkastamisen.
HC-vastaanotin toimii radiotaajuusohjauksella (RF), jonka ansiosta sitä
voidaan ohjata ilman, että lähetin ja vastaanotin ovat keskenään
näköyhteydessä. Voidaksesi muuttaa kaukosäätimesi infrapuna (IR) –signaa-
lin RF-signaaliksi, tarvitset komentokeskuksen ”Command Centre”. Kun
haluat säätää valaistusta osoita yksinkertaisesti kaukosäätimellä kohti
komentokeskusta ja paina haluamaasi toimintonäppäintä.
Turvallisuus
Miten järjestelmä toimii?
light Control_17_TALEN_2007:light Control 19-03-2007 14:27 Pagina 65
66 WWW.ONEFORALL.COM
Saadaksesi HC-vastaanottimen toimimaan kaukosäätimelläsi sinun on
annettava sille numero. Se on kertatoimenpide, joka mahdollistaa
yksittäisten valopisteiden erillisohjauksen. Tämä on tärkeää, jos haluat
ohjata kaukosäätimelläsi useita HC-vastaanottimia. Antaaksesi numeron
vastaanottimelle toimi seuraavasti:
• Kytke valaisin HC-vastaanottimen, ja työnnä HC-vastaanot-
timen pistotulppa pistorasiaan. Jos valaisimessa on
katkaisija, käännä se asentoon ”virta päällä”.
• Aseta komentokeskus mahdollisimman lähelle HC-vast-
aanotinta siten, että ne ovat 10-20 cm:n etäisyydellä toisi-
staan (komentokeskus voidaan siirtää sen jälkeen, kun
alkuasetukset on tehty)
• Paina kaukosäätimesi näppäintä “Light Device”, jolloin
toimintatilaksi tulee “Light Mode” (valaistus).
• Paina vastaavaa numeronäppäintä, jonka haluat antaa HC-
vastaanottimelle. Mikäli tämä on ensimmäinen HC-vast-
aanottimesi, on suositeltavaa valita numero “1” ja toiselle
vastaanottimelle numero ”2” jne. Kaukosäätimen IR-ilmai-
simen tulee välähtää kahdesti.
• Paina ja pidä painettuna HC-vastaanottimen painiketta
kunnes punainen valo alkaa vilkkua.
• Osoita kaukosäätimellä kohti komentokeskusta ja paina
näppäintä Channel Up (+). Punaisen valon tulisi lakata
vikkumasta.
Nyt voit ohjata kaukosäätimellä HC-vastaanotinta. Voit testata toimivuuden
painamalla näppäintä Channel Up (+) ja Channel Down (-), jolloin valaisin
vastaavasti syttyy ja sammuu, tai jos käytössäsi on HC8010 himmennin,
tarkkaile aiheuttaako Volume up ( ) –näppäimen painallus valon
kirkastumisen tai himmenemisen (pysäytä painamalla uudestaan).
HC-vastaanottimen asetukset
1
2
3
light Control_17_TALEN_2007:light Control 19-03-2007 14:27 Pagina 66
WWW.ONEFORALL.COM 67
Kun olet asettanut HC-vastaanottimelle numeron, se on käyttövalmis.
Muista kohdistaa kaukosäätimesi komentokeskukseen kun säädät
valaistusta. Voit kuitenkin alkuasetusten jälkeen siirtää komentokeskuksen
haluamaasi paikkaan kunhan se sijaitsee kaukosäätimen näkyvissä
(esim. television päällä).
Kun haluat ohjata valaisimiasi, valitse kaukosäätimen toimintatilaksi Light
Mode painamalla laitevalintanäppäintä Light Device. Kun kaukosäädin on
asetettu Light Mode –tilaan, voit valita numeronäppäimellä haluamasi
HC-vastaanottimen ja siihen kytketyn valaisimen. IR-ilmaisin välähtää
osoitukseksi, että numero on valittu. Valitsemaasi valaisinta voit nyt ohjata
seuraavilla näppäimillä:
Valo päälle – Paina näppäintä Channel Up (
+)
Valo pois päältä – Paina näppäintä Channel Down (
-
)
Valo kirkkaammaksi/himmeämmäksi* – Paina näppäintä
Volume Up ( )
Valon säätö tapahtuu jaksoittain kirkkaan ja himmeän välillä. Kun asetus
on saavuttanut haluamasi tason, pysäytä säätö painamalla näppäintä
Volume up ( ) uudestaan.
* (vaatii himmentimen HC8010)
Kaukosäädin muistaa viimeksi säätämäsi valopisteen, joten mikäli et halua
ohjata muita valopisteitä, voit seuraavalla kerralla suoraan säätää edellä
mainituilla näppäimillä viimeksi ohjaamaasi valoa tarvitsematta valita ensin
numeroa sille.
Näin säädät valaistusta
light Control_17_TALEN_2007:light Control 19-03-2007 14:27 Pagina 67
68 WWW.ONEFORALL.COM
HC-vastaanottimelle voidaan antaa useita numeroita samanaikaisesti. Tämä
ominaisuus mahdollistaa “vyöhykkeiden” luomisen tai valoryhmien, joita
voidaan ohjata samanaikaisesti. Kuvittele esimerkiksi, että sinulla on
kotiteatteritilassa 3 valaisinta, joille olet antanut numerot 1, 2 ja 3.
Jos suoritat asetustoimenpiteet uudelleen ja tällä kerralla annat kullekin
HC-vastaanottimelle numeron ”0”, nämä 3 vastaanotinta muistavat tämän
numeron sekä oman alkuperäisen numeronsa. Jos siis haluat ohjata
erikseen jokaista valaisinta painat vain 1, 2 tai 3 ja sen jälkeen näppäimiä
+, -, “vol +” tai “vol –“. Jos sen sijaan painat näppäintä ”0” ja sen jälkeen
näppäintä + tai -, voit sytyttää tai sammuttaa kaikki 3 valaisinta
samanaikaisesti.
Jos haluat resetoida HC-vastaanottimen, katso kappaletta ”Käyttövihjeitä”.
Kun olet suorittanut tarpeelliset asetukset kaukosäätimesi ohjaa
valaisimiasi, kuten mitä tahansa kaukosäädettävää laitetta. Näinpä ollen
voit sisällyttää valot makroon, joka on useiden ohjauskomentojen sarja,
jonka voit lähettää yhden näppäimen painalluksella.
Kuvittele – yhtä näppäintä painamalla sammutat kaikki kotiteatterisi
laitteet ja samanaikaisesti kytket huoneeseen valot päälle! Tai käynnistät
DVD-katselun ja sammutat ylimääräiset valot!
Lisätietoja makrojen ohjelmoinnista saat tutustumalla ONE FOR ALL
yleiskaukosäätimesi käyttöohjeeseen kappaleessa “Makrot”.
Vyöhykeohjaus
Makrot
light Control_17_TALEN_2007:light Control 19-03-2007 14:27 Pagina 68
WWW.ONEFORALL.COM 69
- Jännite ja tehontarve: 230V~
- Suojausluokka: IP 20
- Radiotaajuus: 433.92MHz
- RF-kantama (tyypillinen): 30m avotilassa.
- www.oneforall.fi
Jos haluat ohjata useampaa kuin 10 valaisinta, voit myös käyttää kauko-
säätimesi värillisiä näppäimiä “Punainen, Vihreä, Keltainen ja Sininen”
säätääksesi valaisimia 11-14. Kun suoritat HC-vastaanottimen alkuase-
tuksia painat vain numeronäppäimen sijasta värillistä näppäintä.
Jos toiminnassa ilmenee häiriöitä, voit korjata tilanteen muuttamalla
kaukosäätimesi “Light Mode”-toiminnon koodia. Oletuskoodina on
1000, mutta voit muuttaa sen arvoon 1001, 1002 jne. aina arvoon 1015
asti. Koodin muuttamiseksi aseta ”Light Mode” –koodi (valitse se
väliltä 1000-1015) samalla tavalla, kuin olet asettanut koodit toisille
laitteille. Katso tarkemmat tiedot ONE FOR ALL yleiskaukosäätimen
käyttöohjeesta kohdassa “Asetukset”.
Kun haluat ohjata useampaa kuin 14 valaisinta, voit vaihtaa kaukosää-
timesi jonkin laitevalintanäppäimen toimintaa siten, että se muuttuu
toiseksi “Light Mode”-näppäimeksi, joka käyttää jotakin koodeista
välillä 1000 – 1015. Näin voit kaksinkertaistaa kaukosäädettävien
valaisimien määrän.
Katso tarkemmat tiedot ONE FOR ALL yleiskaukosäätimen käyttöoh-
jeesta kohdassa “Laitevalintanäppäimen uudelleenasetus”.
Mikäli haluat palauttaa HC-vastaanottimen tehdasasetukset, jolloin
voit antaa sille uuden numeron, toimi seuraavasti: Pidä painettuna
HC-vastaanottimen painiketta kunnes sen punainen merkkivalo alkaa
vilkkua. Vapauta sitten painike ja pidä sen jälkeen sitä uudelleen
painettuna kunnes punainen merkkivalo sammuu.
Tekniset tiedot HC-vastaanotin
Asiakaspalvelu
Käyttövihjeitä
light Control_17_TALEN_2007:light Control 19-03-2007 14:27 Pagina 69
Universal Electronics BV
Europe & International
P.O. Box 3332
7500 DH, Enschede
The Netherlands
GARANTI Svenska UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL lämnar till köparen ett års garanti från
inköpsdatum - att denna produkt är felfri avseende material och tillverkning. Om produkten är felaktig
u
nder normal användning bytes denna mot en ny utan kostnad för köparen under
garanti-tiden. Kostnaderna för avsändning tillkommer ägaren och returneringskostnaderna tillkommer
UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL. Den här garantin täcker inte skador eller fel som orsakats av
p
rodukter eller tjänster som inte levereras av UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL, eller som orsakas
genom att produkten inte monteras enligt bruksanvisningen. Detta gäller även om produkten
modifieras/repareras av andra än UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL eller om ett fel uppstår på
g
rund av olycka, missbruk, vanskötsel, felaktig hantering, felaktigt tillämpande, felaktig installation,
felaktigt underhåll, ändring, modifikationer, brand, vatten, blixtnedslag, naturkatastrofer, felaktigt
användande eller vårdslöshet. För att få rätt till garantiservice under garantiperioden måste originalkvittot
kunna uppvisas. Om du har köpt denna produkt för ett syfte som inte är besläktad till din bransch,
affärsverksamhet eller yrke kom ihåg att du kan ha andra nationella lagar som täcker försäljning av
konsumentvaror. Denna garanti påverkar inte dessa rättigheter.
TAKUU Suomi UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL myöntää tuotteen alkuperäiselle ostajalle
materiaali- ja valmistusvikoja koskevan takuun yhdeksi (1) vuodeksi alkuperäisestä ostopäivästä,
edellyttäen että tuotetta käytetään oikein ja normaalilla tavalla. Tuote korjataan tai vaihdetaan
tarvittaessa toiseen maksutta, jos siinä ilmenee vika yhden (1) vuoden takuuajan kuluessa. Omistaja
maksaa tuotteen lähettämisen takuuhuoltoon. UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL vastaa tuotteen
palautuskuluista. Takuu ei kata vahinkoja tai vikoja, jos niitä aiheuttaneet tuotteet tai palvelut on
toimittanut joku muu kuin UNIVERSAL ELECTRONICS / ONE FOR ALL tai jos vahingot tai viat johtuvat siitä,
että tuotetta ei ole asennettu ohjeiden mukaisesti. Takuu ei myöskään päde, jos joku muu kuin UNIVERSAL
ELECTRONICS / ONE FOR ALL on muuttanut tai korjannut tuotetta tai jos vika on seurausta
onnettomuudesta, väärinkäytöstä, epäasianmukaisesta käytöstä, laiminlyönnistä, kovakouraisesta
käsittelystä, käytöstä väärään tarkoitukseen, virheellisestä asennuksesta, virheellisestä kunnossapidosta,
muutosten tekemisestä tuotteeseen, tulesta, vedestä, salamasta, luonnonmullistuksista, käyttövirheestä tai
huolimattomuudesta. Takuupalveluiden saaminen takuuaikana edellyttää alkuperäisen ostokuitin
esittämistä, jotta oikeus palveluun voidaan todeta.
Jos olet hankkinut tämän tuotteen tarkoitukseen, joka ei liity kauppaan, liiketoimintaan tai ammattiin,
sinulla saattaa olla oikeuksia, jotka perustuvat oman maasi kansalliseen kuluttajatuotteita koskevaan
lainsäädäntöön. Tämä takuu ei koske näitä oikeuksia.
∏ UNIVERSAL ELECTRONICS INC./ONE FOR ALL ÂÁÁ˘¿Ù·È ÛÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi ·ÁÔÚ·ÛÙ‹ fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ
ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ˘ÏÈο Î·È ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ οو ·fi Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ¯Ú‹Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÂÓfi˜ (1)
¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯È΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·ÁÔÚ¿˜. ∆Ô ÚÔ˚fiÓ ı· ÂÈÛ΢·ÛÙ› Î·È ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ¯ˆÚ›˜ ¯Ú¤ˆÛË ·Ó ·Ô‰ÂȯÙ› fiÙÈ
Â›Ó·È ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎfi ̤۷ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÁÁ‡ËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ (1) ¤ÙÔ˘˜. ∆· ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ¤ÍÔ‰· ı· ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ Î¿ÙÔ¯Ô. · ¤ÍÔ‰· ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜
‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙË UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL. ∏ ÂÁÁ‡ËÛË ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÂÈ ˙ËÌÈ¿ ‹ ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô˘ ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi ÚÔ˚fiÓÙ· ‹
˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL, ‹ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÌË Î·Ï‹ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘
ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ∞˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ Â›Û˘ Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ fiÔ˘ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÔÈËı›/ ÂÈÛ΢·ÛÙ› ·fi
¿ÏÏÔ˘˜ Î·È fi¯È ·fi ÙË UNIVERSAL ELECTRONICS/ONE FOR ALL ‹ ·Ó ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ·Ù‡¯ËÌ·, η΋ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË, ·Ì¤ÏÂÈ·, η΋
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹, η΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË, η΋ ‰È·Ù‹ÚËÛË, ÌÂÙ·ÙÚÔ‹, ÙÚÔÔÔ›ËÛË, ʈÙÈ¿, ÓÂÚfi, Ê˘ÛÈΤ˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜, η΋ ¯Ú‹ÛË ‹ ·ÚÔÛÂÍ›·..
°È· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÙ ÂÁÁ‡ËÛË service ÁÈ· ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÂÁÁ‡ËÛ˘, ·Ú·Î·ÏÒ ¤¯ÂÙ ˘’ fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÙ ÙËÓ
·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜ ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÙ ‰Èη›ˆÌ· service. ∞Ó ¤¯ÂÙ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ó¿‰Ô˘Ó Ì ÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ Û·˜
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ‹ ÂȉÈÎfiÙËÙ·, ·Ú·Î·ÏÒ Ó· ı˘Ì¿ÛÙ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÙ ÓÔÌÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜
ÁÈ· ÙËÓ ÒÏËÛË Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎÒÓ ·Á·ıÒÓ. ∏ ÂÁÁ‡ËÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙ÂÈ ·˘Ù¿ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·.
light Control_17_TALEN_2007:light Control 19-03-2007 14:27 Pagina 110
/

Tämä käsikirja soveltuu myös