Danfoss Link™ HC Hydronic Controller Asennusohje

Brändi
Danfoss
Malli
Link™ HC Hydronic Controller
Tyyppi
Asennusohje
3
VIFZL15X © Danfoss 08/2010
GB
DE
FR
DK
FI
NL
PL
CZ
Installation Guide Danfoss Link™ HC
Installation Guide
Installationsanleitung
Guide d’installation
Installationsmanual
Asennusohje
Installatiehandleiding
Instrukcja instalacji
Instalační příručka
44
VIFZL15X © Danfoss 08/2010
Asennusohje Danfoss Link™ HC
Johdanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Asennus
1. Seinäasennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2. Asennus DIN-kiskoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Kytkennät
1. Toimilaitteiden kytkeminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2. Pumppujen ja kattilan säätimien kytkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
3. Poissaolotoiminnon kytkennät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4. Lämmitys-/jäähdytyskytkennät. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
5. Tehonsyöttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
6. Johdotuskaavio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
7. Ulkoinen antenni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Konfigurointi
1. Danfoss Link™ HC:n lisääminen järjestelmään . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2. Danfoss Link™ HC:n konfigurointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2a. Lähtöjen konfigurointi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2b. Tulojen konfigurointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3. Lähdön lisääminen huoneeseen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4. Huoneen konfigurointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
5. Lähdön irrottaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
6. Tehdasasetusten palauttaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Vianmääritys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Sisällys
45
VIFZL15X © Danfoss 08/2010
Asennusohje Danfoss Link™ HC
Danfoss Link™ on eri lämmitysjärjestelmien langaton hallintajärjestelmä.
Danfoss Link™ HC (vesikierron hallintalaite) on järjestelmän osa, joka mahdollistaa vesipohjaisen
lattialämmityksen/-jäähdytyksen jakotukkien langattoman hallinnan.
Tulot:
Ei käytössä
Poissaolotoiminto (ulkoinen virtakytkin)
Lämmitys/jäähdytys (ulkoinen virtakytkin)
Etu-
kannen
vapautin
Ulkoinen
antenni
Lähdön LEDit
Lähdön kytkennät
Pumpun rele
Kattilan rele
Johdanto
Asennus/yhteyden testaus
Danfoss Link™ HC on aina asennettava horisontaalisesti pystyasentoon.
1. Seinäasennus (kuvat)
1. Irrota etu- ja sivupaneelit ja kiinnitä ruuveilla ja propuilla.
2. Asennus DIN-kiskoon (kuvat)
1. Kiinnitä DIN-kiskon osat (kuvat). 2. Napsauta paikalleen DIN-kis-
koon (kuvat).
3. Irrota DIN-kiskosta.
Asennus
FI
46
VIFZL15X © Danfoss 08/2010
Varmista, että kaikki kytkennät Danfoss Link™ HC:hen ovat paikoillaan ennen kuin kytket laitteen 230 V
-virtalähteeseen.
1. Toimilaitteiden kytkeminen (24 V)
Jos virransäätelyyn asennetaan NC-toimilaitteita (NC = normaalisti suljettu), ei tarvita muuta toimilait-
teen lähdön konfigurointia.
1. Kytke toimilaitteen johdot lähtöön. 2. Kiinnitä kaapeli.
2. Pumppujen ja kattilan säätimien kytkeminen
Pumpun ja kattilan releet ovat vapaita liitäntöjä, eikä niitä siksi voi käytä suorana virtalähteenä.
Enimmäiskuorma on 230 V, 8 (2) A.
1. Kytke pumpun ja kattilan säätimien johdot niiden
lähtöihin.
2. Kiinnitä kaapeli.
3. Poissaolotoiminnon kytkennät
Poissaolotoiminnolla varmistetaan, että huoneen lämpötila on asetettu 15 °C:een kaikkien huoneter-
mostaattien kohdalla, mutta se voidaan muuttaa Danfoss Link™ CC:llä.
1. Kytke ulkoinen virtakytkin liittimiin poissaolotoi-
minnon käynnistämiseksi. Kun kytkin on suljettu
(ON), järjestelmä ohittaa kaikki huonetermostaatti-
en asetukset ja asettaa lämpötilaksi 15 °C.
2. Kiinnitä kaapeli.
Kytkennät
Asennusohje Danfoss Link™ HC
47
VIFZL15X © Danfoss 08/2010
Kytkennät
4. Lämmitys-/jäähdytyskytkennät
Kun järjestelmä on jäähdytystilassa, toimilaite aktivoituu (ON NC-toimilaitteissa ja OFF NO-toimilait-
teissa), kun huoneen lämpötila ylitä asetetun arvon.
Kun järjestelmä on jäähdytystilassa, on asennettava erillinen kastepistehälytys.
1. Kytke ulkoinen virtakytkin liittimiin lämmitystä ja
jäähdytystä varten. Kun kytkin on suljettu (ON),
järjestelmä siirtyy lämmityksestä jäähdytykseen.
2. Kiinnitä kaapeli.
5. Tehonsyöttö
Kun kaikki toimilaitteet, pumppu ja kattila sekä muut tulot on asennettu, kytke pistotulppa 230 V:n
virtalähteeseen.
Jos pistotulppa irrotetaan asennuksen aikana, varmista, että kytkentä tehdään olemassa olevien lakien
ja säännösten mukaisesti.
6. Johdotuskaavio
L
N
9 10876 54321
Actuator outputsRelays
Input
230 V~
50 Hz
External
antenna
L
N
Away
Heating / Cooling
max. 3 m
7. Ulkoinen antenni
Ulkoinen antenni asennetaan kääntölevyksi silloin, kun lähetys ei ole mahdollista suuren rakennuksen,
raskaan rakennelman tai metalliesteen vuoksi, esimerkiksi jos Danfoss Link™ HC sijaitsee metallisessa
kaapissa/laatikossa.
1. Irrota muovinen kansi antennin kytkennästä. 2. Kytke ulkoinen antenni ja aseta se lähetysesteen
toiselle puolelle.
Asennusohje Danfoss Link™ HC
FI
48
VIFZL15X © Danfoss 08/2010
1. Danfoss Link™ HC:n lisääminen järjestelmään
Danfoss Link™ HC lisätään järjestelmään Danfoss Link™ CC -keskusyksiköstä. Lisätietoja saat Danfoss
Link™ CC -käyttöohjeesta, Konfigurointi 7: Palvelulaitteiden lisääminen.
1. Valitse “Huoneet ja laitteet. 2. Valitse “Lisää huoltolaite”. 3. Valitse “Aloita rekisteröinti.
4. Valitse Asennus/HC:n yhteyden
testaus.
5. Halutessasi voit muokata huo-
neen nimeä kirjainnäppäimillä.
6. Lopeta painamalla “OK/Palaa”.
2. Danfoss Link™ HC:n konfigurointi
Danfoss Link™ HC:n konfigurointi järjestelmään tapahtuu Danfoss Link™ CC -keskusyksiköstä.
Lisätietoja saat Danfoss Link™ CC -käyttöohjeesta, Konfigurointi 7: Laitteiden lisääminen.
1. Valitse “Huoneet ja laitteet. 2. Valitse “Hallitse laitteita”. 3. Valitse konfiguroitava laite.
Konfigurointi
Asennusohje Danfoss Link™ HC
49
VIFZL15X © Danfoss 08/2010
2a. Lähtöjen konfigurointi
1. Valitse “Määritä releet”. 2. Valitse “Boilerin rele” tai “Pum-
pun rele”.
3. Valitse haluamasi asetukset ja
paina “OK/Palaa”.
2b. Tulojen konfigurointi
1. Valitse “Määritä tulot. 2. Valitse konfiguroitava tulo. 3. Valitse haluamasi asetukset ja
paina “OK/Palaa”.
3. Lähdön lisääminen huoneeseen
Danfoss Link™ HC:n konfigurointi järjestelmään tapahtuu Danfoss Link™ CC -keskusyksiköstä.
Lisätietoja saat Danfoss Link™ CC -käyttöohjeesta, Konfigurointi 7: Palvelulaitteiden lisääminen.
1. Valitse “Huoneen laitteet”. 2. Valitse “Lisää laite. 3. Jos ollaan asentamassa Danfoss
Link™ HC:ta, näyttöön tulee
valintaruutu.
Konfigurointi
Asennusohje Danfoss Link™ HC
FI
50
VIFZL15X © Danfoss 08/2010
Konfigurointi
4. Valitse laite, jos laitteita asenne-
taan useampia.
5. Valitse lähtö. Vain vapaat lähdöt
ovat valittavissa.
6. Valitse säätely ja sitten “Toimi-
laitteen asetukset.
7. Valitse toimilaitteen tyyppi ja
paina “OK/Palaa”.
4. Huoneen konfigurointi
Ennakointi: Ennakoinnin
valitsemalla järjestelmä ennakoi
lämmityksen aloittamisen
automaattisesti, jotta haluttu
huoneen lämpötila saavutetaan
haluttuun aikaan.
Säätelytyyppi: on käytettävissä
vain sähkölämmityksen yhtey-
dessä.
1. Valitse “Lämmityksen säätely. 2. Valitse säätelytyyppi.
Asennusohje Danfoss Link™ HC
51
VIFZL15X © Danfoss 08/2010
Konfigurointi
5. Lähdön irrottaminen
1. Valitse “Huoneet ja laitteet. 2. Valitse “Hallitse laitteita”. 3. Valitse jokin nykyinen huone.
4. Valitse “Huoneen laitteet”. 5. Valitse “Poista laite”. 6. Valitse “Poista lähtö”.
7. Valitse “Kyllä, poista lähtö nyt.
Asennusohje Danfoss Link™ HC
FI
52
VIFZL15X © Danfoss 08/2010
6: Tehdasasetusten palauttaminen
Kytke Danfoss Link™ HC:n jännite pois päältä.
Odota, kunnes vihreä valo sammuu.
Paina ja pidä pohjassa Asennus-/yhteyden testaus -painiketta.
Kun Asennus-/yhteyden testaus -painike on painettuna, kytke tehonsyöttö takaisin.
Vapauta Asennus-/yhteyden testaus -painike, kun LED-valot palavat.
Danfoss Link™
HC-asennus / yhteyden testaus
Konfigurointi
Asennusohje Danfoss Link™ HC
53
VIFZL15X © Danfoss 08/2010
Matalatehoisempi
käyttötila
Toimilaite aktivoituu toimimaan 25 %:n teholla, jos huonetermostaatin
signaali kadotetaan.
Vilkkuvat lähdöt /
hälytyksen
merkkivalot
Lähtö tai toimilaite on mennyt oikosulkuun tai toimilaite on kytketty irti.
Tekniset tiedot -taulukko
Lähetystaajuus 862,42 Mhz
Kantama tavallisissa rakennuksissa enintään 30 metriä
Lähetysteho < 1 mW
Syöttöjännite 230 VAC, 50 Hz
Toimilaitteen lähdöt 10 x 24 VDC
Jatkuva enimmäislähtökuorma (yhteensä) 35 VA
Releet 230 VAC / 8 (2) A
Ympäristön lämpötila 0 - 50 °C
IP-luokitus 30
Hävittäminen
Vianmääritys
Asennusohje Danfoss Link™ HC
FI
/