Russell Hobbs 22280-56 Ohjekirja

Brändi
Russell Hobbs
Kategoria
toys & accessories
Malli
22280-56
Tyyppi
Ohjekirja
29
[
3 Lue käyttöohjeet, säilytä ne ja anna ne laitteen mukana, mikäli luovutat sen toiselle
henkilölle. Poista kaikki pakkausmateriaali ennen käyttöä.
A TÄRKEITÄ VAROTOIMIA
Seuraa perusvarotoimia, muun muassa seuraavia ohjeita:
1 Laitetta saavat käyttää henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai
henkiset suorituskyvyt ovat heikentyneet tai joilta puuttuu
kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan/opastetaan, ja he
ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.
•Lapset eivät saa käyttää laitetta tai leikk sillä.
•Pidä laite ja virtajohto poissa lasten ulottuvilta.
s Laitteen väärinkäyt saattaa aiheuttaa henkilövahingon.
2 Irrota laite verkkovirrasta ennen kokoamista, purkamista tai
puhdistamista.
3 Älä jätä laitetta vaille silmälläpitoa, kun se on kytketty
sähköverkkoon.
4 Jos sähköjohto on vahingoittunut, se pitää antaa valmistajan,
tämän huoltopalvelun tai vastaavan pätevyyden omaavan
henkilön vaihdettavaksi vaarojen välttämiseksi.
l Älä kastele moottoriyksikköä nesteisiin.
5 Älä käytä sormia tai työvälineitä ruoan syöttämiseksi putkeen – käytä vain työntäjää.
6 Älä käytä laitetta muihin kuin tässä käyttöohjeessa kuvattuihin tarkoituksiin.
7 Älä käytä laitetta, jos se on vahingoittunut tai toimii huonosti.
vain kotikäyttöön
C KOKOAMINEN
1 Sammuta laite (0) ja irrote se verkosta.
2 Valitse haluamasi terärummut – viipalointiterä, raastinterä, hienoraastinterä
S Älä yritä kiinnitä terärumpuja terärummun pidikkeeseen pitäen sitä käyttöasennossa
– todennäköisesti leikkaat itseäsi.
3 Aseta terärummun pidike pystyasentoon työpinnalle.
4 Kiinnitä terärummun leveämmän pään ulokkeet terärummun pidikkeen leveämmässä päässä
oleviin loviin.
5 Paina terärummun kapeamman pään uloke terärummun pidikkeen kapeammassa päässä
olevaan tilaan.
6 Käännä terärummun pidike ja kiinnitä toinen terärumpu paikoilleen.
7 Liu'uta terärummun pidike sitten runkoon.
käyttöohjeet
piirrokset
1 uloke
2 lovet
3 terärummut
4 viipalointiterä
5 raastinterä
6 hienoraastinterä
7 rengasmutteri
8 pikaliitin
9 terärummun pidike
10 runko
11 putki
12 ohjaimet
13 työntäjä
14 kansi
15 katkaisija
16 moottoriyksikkö
` konepesun kestävä
30
8 Käännä rengasmutteria 45° myötäpäivään.
9 Työnnä se rungon etuosaan.
10 Lukitse se paikoilleen kääntämällä 45° vastapäivään.
11 Käännä runkoa kunnes putki on pystysuorassa.
12 Käännä sitä nyt 45° myötäpäivään, jotta pikaliittimet kiinnittyvät sisällä moottoriyksikköön.
13 Lukitse se paikoilleen kääntämällä sitä 45° vastapäivään.
14 Kiinnitä kansi työntimeen ja pudota työnnin putkeen.
C KÄYTTÖ
, Älä anna moottorin käydä yhtäjaksoisesti yli 2 minuuttia, se voi kuumeta liikaa. Laite on
sammutettava 2 minuutin kuluttua ainakin 2 minuutiksi, jotta se palaa käyttökuntoon.
15 Pienennä ruoka putkeen hyvin mahtuvaan kokoon (48x40mm)
16 Laita pistoke kiinni pistorasiaan.
17 Siirrä kytkin asentoon 1.
18 Poista työntäjä ja pudota ainekset putkeen.
19 Laita työntäjä takaisin ja käytä sitä työntämään ruoka-aineet varovasti putkeen.
C PURKAMINEN
20 Sammuta laite (0) ja irrote se verkosta.
21 Käännä runkoa 45° myötäpäivään, jotta pikaliittimet aukeavat ja vedä moottoriyksikkö irti.
22 Käännä rengasmutteria 45° myötäpäivään.
23 Nosta se pois rungosta.
24 Työnnä terärummun pidikkeen takaosaa kohti runkoa, kallista terärummun pidike sitten ulos.
25 Aseta terärummun pidike pystyasentoon työpinnalle.
26 Vapauta terärumpu painamalla terärummun kapeamman pään uloke kohti terärummun
pidikkeen leveämpää päätä ja nosta terärumpu pois.
27 Kierrä terärummun pidikettä ja vapauta toinen terärumpu.
C SÄILYTYS
28 Voit säilyttää terärummut työntäjän sisäpuolella olevissa ohjaimissa – ne kiinnittyvät kapea
pää alaspäin.
C MELU
29 Jos laitteesta kuuluu melua, terä saattaa hangata rengasmutteria vasten.
30 Voit korjata tämän levittämällä hieman ruokaöljyä ennen käyttöä rengasmutterin
sisäpuolelle.
C HOITO JA HUOLTO
1 Sammuta laite (0) ja irrote se verkosta.
2 Pyyhi moottoriyksikön ulkopuoli puhtaalla kostealla kankaalla.
3 Pese irrotettavat osat lämpimässä saippuavedessä, huuhtele hyvin, valuta ja anna kuivua
ilmassa.
` Voit pestä nämä osat myös pesukoneessa.
4 Astianpesukoneen ankara ympäristö voi vaikuttaa pintojen viimeistelyyn.
5 Vahinko on vain kosmeettinen eikä sen pitäisi vaikuta laitteen toimintaan.
C VÄRJÄÄNTYMINEN
6 Karotenoideja esiintyy porkkanoiden lisäksi monissa muissakin kasviksissa, ja ne voivat
aiheuttaa hankalaa värjääntymistä. Tahroja voi olla mahdotonta poistaa. Älä murehdi sitä, se
ei vaikuta laitteen käyttöön.
7 Tahrojen hankaaminen ruokaöljyllä ennen pesua saattaa auttaa.
8 Altistuneiden osien peseminen astianpesukoneessa voi vähentää värjäytymiä.
C TUKKEUTUMINEN
9 Sammuta laite (0) ja irrote se verkosta.
10 Pura laite, puhdista se, kokoa ja käynnistä uudelleen.
31
W
YMPÄRISTÖN SUOJELU
Jotta vältettäisiin ympäristölle ja terveydelle koituvat haitat, jotka johtuvat vaarallisista
aineista sähkölaitteissa ja elektronisissa laitteissa, tällä symbolilla varustetut laitteet tulee
heittää pois erillään lajittelemattomista jätteistä, ne on otettava talteen, käytettävä uudestaan ja
kierrätettävä.
/