Princess 103030 Omistajan opas

Kategoria
Barbecues & grills
Tyyppi
Omistajan opas

Tämä käsikirja sopii myös

40
NO
Onnittelut!
Olet hankkinut Princess-tuotteen. Tavoitteemme
on tarjota tyylikästi suunniteltuja laatutuotteita
kohtuulliseen hintaan. Toivomme, että nautit
tuotteen käytöstä monen vuoden ajan.
Laitetta saavatyttää 8-vuotiaat ja
sivanhemmat lapset sehenkilöt,
joilla on fyysisiä, aistillisia, henkis tai
liikkuvuuteen liittyvrajoitteita, tai
joilla ei ole kokemusta tai tuntemusta,
mikäli hei valvotaan ja ohjataan
laitteen turvallisessa käytössä. Lapset
eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eit
saa puhdistaa tai huoltaa laitetta,
elleivät he olehintään 8-vuotiaita
ja heitä valvota. Pidä laite ja sen
virtajohto kaukana alle 8-vuotiaiden
lasten ulottumattomissa.
Kuvaus (kuva A)
103030 Princess Table Chef on tarkoitettu
ruokien paistamiseen ja grillaukseen ilman
rasvan käyttöä. Laitteessa on grillaustaso, jossa
on keraaminen pinnoite. Laitteessa on
termostaatti, joka säilyttää grillaustason
lämpötilan asetetussa arvossa. Laite sopii vain
sisäkäyttöön. Laite sopii vain kotikäyttöön.
1. Termostaatti
2. Termostaatin säädin
3. Lämpötilan merkkivalo
4. Termostaatin pistoke
5. Grillaustaso
6. Kahva
7. Tyhjennyskohta
8. Tippa-alusta
9. Tarjoilualusta
10. Lasta
Kiinnitä huomiota seuraaviin kohtiin ennen
jatkamista:
- Aseta termostaatti aina kokonaan
termostaatin pistokkeeseen.
- Varmista aina ennen käyttöä, että tippa-
alusta (8) ja grillaustaso (5) ovat oikein
paikoillaan tarjoilualustassa (9).
Käyttöönotto (kuva A)
Kiinnitä huomiota seuraaviin kohtiin ennen
jatkamista:
- Varmista, että laitteen ymrillä on riitvästi
tilaa lämmön poistumista ja riittävää
tuuletusta varten.
Puhdista laite. Katso osiota "Puhdistus ja •
ylläpito".
Aseta laite vakaalle ja tasaiselle alustalle.•
Aseta termostaatti (1) termostaatin •
pistokkeeseen (4).
Aseta pistoke verkkovirtalähteeseen.•
Käännä termostaatin säädin (2) maksimi-•
lämpötilan (210 °C) kohdalle.
Odota muutama minuutti, kunnes lämtilan •
merkkivalo (3) sammuu. Grillaustaso (5) on
saavuttanut vaaditun lämpötilan.
Poista pistoke pistorasiasta käytön jälkeen •
ja anna laitteen jäähtyä kokonaan.
Huom.: Jos kytket laitteen päälle ensimmäistä
kertaa, laitteesta voi tulla vähän aikaa hiukan
savua ja sille ominainen haju. Tämä on normaalia.
Kokoonpano (kuva A)
Kiinnitä huomiota seuraaviin kohtiin ennen
jatkamista:
- Ennen kokoamista tai purkamista, kytke
laite pois päältä, irrota pistoke pistorasiasta
ja odota, kunnes laite jäähtyy.
Aseta tarjoilualusta (9) vakaalle ja tasaiselle •
alustalle.
Aseta tippa-alusta (8) tarjoilualustaan (9).•
Aseta grillaustaso (5) tarjoilualustaan (9).•
Käyttö
Kytkeminen päälle ja pois päältä
(kuva A)
Kytke laite päälle asettamalla pistoke •
verkkovirtalähteeseen. Lämpötilan merkkivalo
(3) palaa niin kauan kuin grillaustasoa (5)
kuumennetaan. Lämpötilan merkkivalo (3)
sammuu, kun grillaustaso (5) on saavuttanut
vaaditun lämpötilan.
41
FI
Laitteen ollessa älmpötilan merkkivalo •
(3) syttyy ja sammuu termostaatin (1)
kytkeytyessä päälle ja pois päältä vaaditun
lämpötilan ylläpitämiseksi.
Kytke laite pois päältä asettamalla •
termostaatin säädin (2) minimilämpötilan
(0 °C) kohdalle ja irrottamalla pistokkeen
pistorasiasta.
Lämpötilan säätö (kuva A)
Käännä termostaatin säädintä (2) •
myötäpäivään korottaaksesi grillaustason
(5) lämpötilaa.
Käännä termostaatin säädintä (2) •
vastapäivään vähentääksesi grillaustason
(5) lämpötilaa.
Vinkkejä laitteen käyttöön (kuva A)
Valmista ruoka-ainekset.•
Aseta laite vakaalle ja tasaiselle alustalle.•
Puhdista grillaustaso (5) kostealla ja •
pehmeällä pyyhkeellä.
Aseta termostaatti (1) termostaatin •
pistokkeeseen (4).
Aseta pistoke verkkovirtalähteeseen.•
Käännä termostaatin säädin (2) vaadittuun •
lämpötila-asetukseen (0 - 210 °C).
Odota muutama minuutti, kunnes lämtilan •
merkkivalo (3) sammuu. Grillaustaso (5) on
saavuttanut vaaditun lämpötilan.
Aseta ruoka grillaustasolle (5).•
Grillaa voileipiä, kunnes ne ovat valmiit. •
Kokeile eri aikoja ja lämpötiloja parhaiden
tuloksien saavuttamiseksi.
Huom.: Pienet ruokapalat grillautuvat tai •
paistuvat paremmin ja nopeammin kuin
suuret palat.
Käännä ruokaa lastan (10) avulla. Käännä •
liha ja kala vain kerran sen kuivumisen
estämiseksi.
Älä kosketa grillaustasoa (5) metallisilla •
välineillä, sillä ne vaurioittavat tason
keraamista pintaa.
Käännä termostaatin säädin (2) käytön •
jälkeen minimilämpötilan (0 °C) kohdalle.
Irrota pistoke verkkovirtalähteestä.•
Poista termostaatti (1) termostaatin •
pistokkeesta (4).
Anna laitteen jäähtyä täysin.•
Ruoan sulattaminen
Ruoka-ainekset voidaan sulattaa asettamalla
ne grillaustason päälle. Varmista, ettei
pistoketta ole asetettu verkkovirtalähteeseen.
Ruokien sulatus grillaustasolla on huomattavasti
nopeampaa kuin sen sulatus esimerkiksi
keraamisen tai muoviastian päällä.
Puhdistus ja ylläpito
Kiinnitä huomiota seuraaviin kohtiin ennen
jatkamista:
- Irrota pistoke verkkovirtalähteestä ennen
puhdistusta tai huoltoa ja odota, kunnes
laite jäähtyy.
- Älä upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin.
- Älä upota termostaattia veteen tai muihin
nesteisiin.
Ota seuraavat seikat huomioon ennen
jatkamista:
- Älä käytä voimakkaita tai kuluttavia
puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä käytä teräviä esineitä laitteen
puhdistamiseen.
Tarkista säännöllisesti, ettei laitteessa ole •
vaurioita.
Puhdista laite jokaisen käytön jälkeen:•
- Poista mahdolliset jäämät paperipyyhkeellä.
- Puhdista grillaustaso pehmllä ja kostealla
pyyhkeel. Kuivaa grillaustaso huolellisesti
puhtaalla ja kuivalla pyyhkeellä. Kuivaa
termostaatin pistoke huolellisesti.
- Puhdista termostaatti pehmeällä ja
kostealla liinalla. Kuivaa termostaatti
huolellisesti puhtaalla ja kuivalla pyyhkeellä.
- Puhdista tippa-alusta saippuavedellä.
Huuhtele tippa-alusta juoksevan veden
alla. Kuivaa tippa-alusta huolellisesti
puhtaalla ja kuivalla pyyhkeellä.
- Puhdista tarjoilualusta kostealla ja
pehmllä pyyhkeellä. Kuivaa tarjoilualusta
huolellisesti puhtaalla ja kuivalla pyyhkeellä.
- Puhdista lasta saippuavedellä. Huuhtele
lasta juoksevan veden alla. Kuivaa lasta
huolellisesti puhtaalla ja kuivalla pyyhkeellä.
Aseta laite ja varusteet alkuperäiseen •
pakkaukseen.
Säilytä laitetta ja sen lisävarusteita kuivassa •
paikassa lasten ulottumattomissa.
42
FI
Turvallisuusohjeet
Yleinen turvallisuus
Lue ytohjeet huolellisesti ennen laitteen •
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevia
käyttökertoja varten.
ytä laitetta ja sen livarusteita ainoastaan •
niiden suunniteltuihin käyttötarkoituksiin.
Älä ytä laitetta ja sen livarusteita muihin
kuin näissä ohjeissa kuvattuihin tarkoituksiin.
Älä käytä laitetta, mikäli jokin osa tai •
lisävaruste on vaurioitunut tai viallinen.
Jos jokin osa tai lisävaruste on vaurioitunut
tai viallinen, se tulee vaihdattaa laitteen
valmistajalla tai valtuutetussa huoltopalvelussa.
Valvo aina lapsia varmistaaksesi, etteivät he •
leiki laitteella.
Vaaratilanteita voi syntyä, jos laitetta •
ytt lapset tai henkit, joilla on fyysisiä,
aistillisia, henkisiä tai liikkumisrajoitteita tai
joilla ei ole riittävää tuntemusta tai
kokemusta. Heidän turvallisuudestaan
vastaavien henkilöiden on ohjattava tai
valvottava heitä laiteen käytössä.
Älä käytä laitetta kylpyammeiden, •
suihkujen, pesualtaiden tai muiden vettä
sisältävien astioiden lähellä.
Ä upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin. •
Jos laite upotetaan veteen tai muihin
nesteisiin, älä poista laitetta käsillä. Irrota
pistoke litsti verkkovirtalähtees. Jos
laite upotetaan veteen tai muihin nesteisiin,
älä käytä enää laitetta.
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi •
kotiympäristössä ja ympäristöissä, kuten
liikkeiden, toimistojen ja muiden työym-
päristöjen ruokailutiloissa, maalaistaloissa,
hotelleissa, motelleissa, B&B-majataloissa
sekä muissa majoitusympäristöissä.
Sähköturvallisuus
Pidä laite ja sen virtajohto kaukana alle •
8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
Tarkista aina ennen käyttöä, että •
verkkojännite vastaa laitteen tyyppikilven
merkintöjä.
Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan. •
Käytä tarvittaessa maadoitettua ja sopivan
halkaisijan omaavaa jatkojohtoa (vähinän
3 x 1 mm
2
).
Asenna turvallisuuden lisäämiseksi vikavirta-•
suojakytkin (RCD), jonka käyttövirta ei ylitä
arvoa 30 mA.
Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi •
ulkoisella ajastimella tai erillisellä kauko-
ohjausjärjestelmällä.
Käytä laitteen kanssa ainoastaan •
asianmukaista liitintä.
Varmista, ettei virtajohdon pistokkeisiin tai •
jatkojohtoon pääse vettä.
Kelaa virtajohto ja jatkojohto aina kokonaan •
auki.
Varmista, ettei virtajohto roiku työtason •
reunaa vasten eikä siihen voi vahingossa
takertua tai kompastua.
Suojaa virtajohto kuumuudelta, öljyltä ja •
teräviltä reunoilta.
Älä ytä laitetta, mikäli virtajohto tai pistoke •
on vaurioitunut tai viallinen. Jos virtajohto tai
pistoke on vaurioitunut tai viallinen, se tulee
vaihdattaa laitteen valmistajalla tai
valtuutetussa huoltopalvelussa.
Älä vedä virtajohdosta silloin, kun irrotat •
pistokkeen verkkovirtalähteestä.
Irrota pistoke verkkovirtalähteestä, kun •
laite ei ole käytössä, ennen kokoamista tai
purkamista sekä ennen puhdistusta ja
huoltoa.
Tuotteen Table Chef
turvallisuusohjeet
Älä käytä laitetta ulkoilmassa.•
Aseta laite vakaalle ja tasaiselle alustalle.•
Aseta laite alustalle, joka kestää kuumuutta •
ja roiskeita.
Älä aseta laitetta keittolevylle.•
Varmista, että laitteen ymrillä on riitvästi •
tilaa lämmön poistumista ja riittävää
tuuletusta varten.
Varmista, ettei laite koske syttyviin •
materiaaleihin.
Pidä laite kaukana lämpölähteistä.•
Älä peitä laitetta.•
Älä käytä hiiltä tai vastaavia polttoaineita.•
Älä upota termostaattia veteen tai muihin •
nesteisiin. Älä poista termostaattia vedestä
käsillä. Irrota pistoke välittömästi
verkkovirtalähteestä. Jos termostaatti
upotetaan veteen tai muihin nesteisiin,
älä käytä enää laitetta.
43
FI
Älä kosketa grillaustasoa metallisilla •
välineillä, sillä ne vaurioittavat tason
keraamista pintaa.
Varo höyryä ja räiskeitä silloin, kun ruoka-•
aineksia asetetaan kuumalle grillaustasolle.
Huomio: Kuuma rasva voi roiskua •
grillaustasolta.
Älä kaada kylmää vettä kuumalle •
grillaustasolle. Tällöin vesi räiskyy ja
vaurioittaa grillaustasoa.
Noudata aina varovaisuutta koskiessasi •
laitteeseen. Käytä patalappuja, jos aiot
koskea laitetta sen käytön aikana tai pian
sen jälkeen.
Grillaustaso kuumenee huomattavasti •
käytön aikana. Älä koske kuumaan
grillaustasoon. Grillaustason ollessa kuuma
koske ainoastaan kahvoihin.
Laitteen ulkopinnat voivat kuumua käytön •
aikana erittäin kuumiksi. Älä koske laitteen
ulkopintoihin.
Varmista, että kätesi ovat kuivat ennen •
laitteeseen koskemista.
Älä liikuta laitetta sen ollessa päällä tai •
edelleen kuuma. Irrota pistoke verkkovirta-
lähteestä ja odota, kunnes laite jäähtyy.
Säilytä laitetta kuivassa paikassa silloin, kun •
sitä ei käytetä. Varmista, etteivät lapset
pääse varastoitujen laitteiden luo.
Vastuuvapauslauseke
Ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä
ilmoitusta.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60

Princess 103030 Omistajan opas

Kategoria
Barbecues & grills
Tyyppi
Omistajan opas
Tämä käsikirja sopii myös