One For All SV 1620 Ohjekirja

Brändi
One For All
Malli
SV 1620
Tyyppi
Ohjekirja
(esim. -liitäntään liitetyn digitaalisen TV-vastaanottimen valitseminen)
1. Tarkista, että laite on liitetty OUTPUT (LÄHTÖ) -liitäntään (esim. HDTV) ja että virta on
KYTKETTY (ON).
2. Paina (ON/OFF)/INPUT Select (KÄYTÖSSÄ/POIS / TULON valinta) -painiketta, kunnes haluamasi
INPUT (TULO) -liitäntä on valittuna.
• Jos valitussa liitännässä ei ole videosignaalia, ONE FOR ALL Smart HDMI Switch -keskitin palaa
automaattiseen käyttötilaan.
34
ONE FOR ALL Smart HDMI Switch -keskittimessä käytetään älykästä liitäntätekniikkaa, joka valitsee oikean
lähteen automaattisesti ja on yhteensopiva kaikkien HDMI-sertifioitujen laitteiden kanssa.
(esim. -liitäntään liitetyn digitaalisen TV-vastaanottimen valitseminen)
1. Tarkista, että laite on liitetty OUTPUT (LÄHTÖ) -liitäntään (esim. HDTV) ja että virta on
KYTKETTY (ON).
2. Tarkista, että laitteet on liitetty INPUT (TULO) -liitäntöihin (esim. HD STB, DVD-soitin)
ja että virta on KATKAISTU (OFF) (valmiustilassa).
3. Kytke virta (ON) laitteeseen, jota haluat käyttää (esim. digitaalinen TV-vastaanotin, joka on
liitetty -liitäntään). Tällöin ONE FOR ALL Smart HDMI Switch -keskitin valitsee
automaat tisesti oikean INPUT (TULO) -liitännän, esim. .
• Jos haluat käyttää jotain muuta lähdelaitetta (esim. DVD-soitinta, joka on liitetty liitäntään ), katkaise
aiemman laitteen (esim. digitaalinen TV-vastaanotin) virta (OFF) ja kytke virta (ON) laitteeseen, jota haluat
käyttää (esim. DVD-soitin).
Kaikki CEC-yhteensopivat laitteet (esim. HD STB, DVD-soitin) kytkevät automaattisesti virran
ONE FOR ALL Smart HDMI Switch -keskittimeen.
1
. Liitä lähdelaitteen HDMI-kaapelit (esim. HD STB, DVD-soitin) ONE FOR ALL Smart HDMI
Switch-keskittimen vastaaviin INPUT (TULO) -liitäntöihin.
2. Liitä television (esim. HD TV) HDMI-kaapeli ONE FOR ALL Smart HDMI Switch -keskittimen
O
UTPUT (LÄHTÖ) -liitäntään.
3
. Liitä VERKKOVIRTASOVITIN laitteeseen ja pistoke verkkovirtaan.
ONE FOR ALL Smart HDMI Switch -keskitin on nyt KÄYTTÖVALMIS.
Käyttöohjeet
Asentaminen
S
uo
mi
AUTO INPUT (AUTOM. TULO) -liitäntä
Automaattinen MANUAL INPUT -liitäntä
*
708774_HDMI_switch_RDN-1090312_INT.PAG.:SV-1620 09-03-12 10:22 Pagina 34
35
Yleistä
• Käytä vain sertifioituja, valtuutettujen testauslaitosten testaamia HDMI-laitteita.
Käytä vain sertifioituja HDMI-kaapeleita, jotka tukevat laitteen käytössä vaadittua tiedonsiirtonopeutta. Suosittelemme nopeiden
HDMI-kaapeleiden käyttämistä.
Huono kuva/ääni tai ei kuvaa/ääntä
• Tarkista, että ONE FOR ALL Smart HDMI Switch -keskittimen pistoke on kiinnitetty oikein ja että virran merkkivalo palaa.
Tarkista, että HDMI-kaapeli on oikein kytketty.
• Tarkista, että lähdelaitteet ja näyttö tukevat vaadittuja tarkkuuksia.
Tarkista, että HDMI-lähdelaitteet ja näyttö tukevat HDCP-suojausta (High-Bandwidth Digital Content Protection).
Jos 3D-sisältö ei näy, tarkista että 3D-lähde ja näyttö tukevat täysin samaa 3D-muotoa.
• Liitä lähdelaitteet suoraan näyttölaitteeseen (esim. HDTV) ilman ONE FOR ALL Smart HDMI Switch -keskitintä. Näin voit itse päätellä,
m
ikä laite aiheuttaa ongelmia.
A
utomaattinen vaihtaminen ei toimi
ONE FOR ALL Smart HDMI Switch -keskitin havaitsee eri menetelmin, mihin laitteeseen virta on kytkettävä. Laite valitsee käytettävän
menetelmän lähdelaitteen mukaan. Paras tapa varmistaa, että ONE FOR ALL Smart HDMI Switch -keskitin vaihtaa laitetta automaatti
s
esti, on ensin katkaista kaikkien lähdelaitteiden virta ja sitten kytkeä virta haluttuun lähdelaitteeseen ja tarkistaa, että kuva näkyy.
Tällöin ONE FOR ALL Smart HDMI Switch -keskitin valitsee tämän lähdelaitteen automaattisesti.
Jos laite tukee HDMI-CEC-protokollaa, tarkista että se on käytössä. Lisätietoja tästä saat kunkin laitteen käyttöoppaasta.
HUOMAUTUS: HDMI-CEC-protokollasta käytetään myös valmistajien omia nimiä, esimerkiksi Anynet+ (Samsung), SimpLink (LG),
Easylink (Philips), BRAVIA Theatre Sync (Sony), VIERA Link (Panasonic).
• Voit etsiä haluamasi laitteen myös manuaalisesti painamalla Input (Tulo) -painiketta. Jos tämä toiminto toimii oikein, katkaiset
lähdelaitteen virta, odota muutama sekunti ja kytke virta takaisin, jolloin näet, valitseeko keskitin laitteen nyt automaattisesti.
Vianetsintä
Me, Universal Electronics Inc, 6101 Gateway Drive, Cypress, CA 90630, USA ja tytäryhtiömme
Universal Electronics BV, Institutenweg 21, 7521 PH Enschede, Netherlands, ONE FOR ALL GmbH, Fabrikstraβe 3, 48599 Gronau,
Germany, ONE FOR ALL UK Ltd, Institutenweg 21, 7521 PH Enschede, Netherlands, ONE FOR ALL IBERIA S.L., Gran Via, Carlos III, no 84, 3a
planta, Barcelona, Spain, ONE FOR ALL ARGENTINA S.R.L., AV. Las Heras 2126, 5th Floor (Suite “C”) ZC 1111, Recoleta, Buenos Aires,
Argentina, Universal Electronics Italia S.r.l., Via Cerva, 18, 20122 Milano, Italia
Vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että ONE FOR ALL Smart HDMI Switch (SV 1620), johon tämä vakuutus koskee
mukainen:
Council Directive 2004/108/EC (EMC Directive)
EN 55022:2006+A1:2007: Class B
IEC61000-3-2:2005+A1:2008+A2:2009
IEC61000-3-3:2008
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
IEC61000-4-2:2008
IEC61000-4-3:2006+A1:2007
IEC61000-4-4:2004
IEC61000-4-5:2005
IEC61000-4-6:2008
IEC61000-4-8:1993+A1:2000
IEC61000-4-11:2004
Council Directive 2006/95/EC (Low Voltage Directive)
EN 60950-1:2006+A11:2009 + A1:2010
Enschede, 6th of January 2012
Paul J. Bennett
As Managing Director Europe, Executive Vice President International
CE YHDENMUKAISUUSTODISTUS
708774_HDMI_switch_RDN-1090312_INT.PAG.:SV-1620 09-03-12 10:22 Pagina 35
/