Waeco AirCon Service OZ500 Käyttö ohjeet

Brändi
Waeco
Malli
AirCon Service OZ500
Tyyppi
Käyttö ohjeet
AirCon Service OZ500
DE 4 Ozongenerator
Bedienungsanleitung
EN 12 Ozone Generator
Operating manual
FR 20 Générateur d'ozone
Notice d’utilisation
ES 28 Generador de ozono
Instrucciones de uso
IT 36 Generatore di ozono
Istruzioni per l’uso
NL 44 Ozongenerator
Gebruiksaanwijzing
DA 52 Ozongeneratoren
Betjeningsvejledning
SV 60 Ozongeneratorn
Bruksanvisning
NO 68 Ozongeneratorenu
Bruksanvisning
FI 76 Otsonigeneraattori
Käyttöohje
PT 84 Ozonizador
Manual de instruções
RU 92 Озонгенератор
Инструкция по эксплуатации
PL 100 Generator ozonu
Instrukcja obsługi
CS 108 Generátor ozónu
Návod k obsluze
SK 116 Ozónový generátor
Návod na obsluhu
HU 124 Ózongenerátor
Használati utasítás
Fordern Sie weitere Informationen zur umfangreichen Produktpalette aus dem Hause
Dometic WAECO an. Bestellen Sie einfach unsere Kataloge kostenlos und unverbindlich
unter der Internetadresse: www.dometic-waeco.de
We will be happy to provide you with further information about Dometic WAECO products.
Please order our free catalogue with no obligation to buy on our homepage:
www.dometic-waeco.com
Demandez d’autres informations relatives à la large gamme de produits de la maison
Dometic WAECO. Commandez tout simplement notre catalogue gratuitement et sans
engagement à l’adresse internet suivante : www.dometic-waeco.com
Solicite más información sobre la amplia gama de productos de la empresa Dometic
WAECO. Solicite simplemente nuestros catálogos de forma gratuita y sin compromiso en
la dirección de Internet: www.dometic-waeco.com
Per ottenere maggiori informazioni sull’ampia gamma di prodotti Dometic WAECO è
possibile ordinare una copia gratuita e non vincolante del nostro Catalogo all’indirizzo
Internet: www.dometic-waeco.com
Maak kennis met het omvangrijke productscala van de firma Dometic WAECO. Bestel onze
catalogus gratis en vrijblijvend onder het internetadres: www.dometic-waeco.com
Bestil yderligere information om det omfattende produktudvalg fra Dometic WAECO.
Bestil vores katalog gratis og uforpligtende på internetadressen: www.dometic-waeco.com
Inhämta mer information om den omfattande produktpaletten från Dometic WAECO:
Beställ våra kataloger gratis och utan förpliktelser under vår Internetadress:
www.dometic-waeco.com
Be om mer informasjon om det rikholdige produktutvalget fra Dometic WAECO. Bestill vår
katalog gratis uforbindtlig på Internettadressen: www.dometic-waeco.com
Pyytäkää lisää tietoja Dometic WAECOn kattavista tuotevalikoimista. Tilatkaa
tuotekuvastomme maksutta ja sitoumuksetta internet-osoitteesta:
www.dometic-waeco.com
Peça mais informação sobre a ampla gama de produtos da empresa Dometic WAECO.
Peça simplesmente os nossos catálogos de forma gratuita e sem qualquer compromisso,
disponível no site: www.dometic-waeco.com
Запросите дальнейшую информацию об обширном ассортименте продукции
компании Dometic WAECO. Просто закажите наши каталоги на сайте
www.dometic-waeco.com; эта услуга предоставляется бесплатно и ни к чему не
обязывает.
Proszę si
ę zapoznać z informacjami na temat szerokiej gamy produktów Dometic WAECO.
Proszę zamówić nasz bezpłatny katalog i zapoznać się zniewiążącą ofertą pod adresem:
www.dometic-waeco.com
Žádejte další informace o rozsáhlé nabídce výrobků firmy Dometic WAECO. Stačí zdarma
a nezávazně objednat naše katalogy na internetové adrese: www.dometic-waeco.com
Vyžiadajte si ďalšie informácie o rozsiahlej palete výrobkov Dometic WAECO. Objednajte
si bezplatne a nezáväzne náš katalóg na internetovej adrese: www.dometic-waeco.com
Kérjen további információkat a Dometic WAECO cég széles körű termékpalettájáról.
Rendelje meg ingyenes katalógusainkat kötelezettség nélkül a következő internetcímen:
www.dometic-waeco.de
DE
EN
FR
ES
IT
NL
DA
SV
NO
FI
PT
RU
PL
CS
SK
HU
FI
OZ500
76
Lue tämä ohje huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa ja säilytä ohje
hyvin. Jos myyt tuotteen eteenpäin, anna ohje tällöin edelleen uudelle
käyttäjälle.
Sisällysluettelo
1 Symbolien selitykset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
2 Turvallisuusohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
3 Toimituskokonaisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
4 Käyttötarkoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
5 Tekninen kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
6 Otsonigeneraattorin käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
7 Tuotevastuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
8 Hävittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
9 Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
FI
OZ500 Symbolien selitykset
77
1 Symbolien selitykset
!
!
A
I
Menettely: Tämä symboli ilmaisee, että sinun tulee tehdä jotakin. Tarvit-
tava menettely kuvataan askel askeleelta.
Tämä symboli kuvailee menettelyn tuloksen.
Kuva 1 5, sivulla 3: Tämä tieto viittaa kuvassa olevaan elementtiin, tässä
esimerkissä ”kohteeseen 5 kuvassa 1, sivulla 3”.
2 Turvallisuusohjeet
Valmistaja ei ota mitään vastuuta vahingoista seuraavissa tapauksissa:
tuotteeseen mekaanisen vaikutuksen takia syntyneet vauriot
tuotteeseen ilman valmistajan nimenomaista lupaa tehdyt muutokset
käyttö muuhun kuin käyttöohjeessa ilmoitettuun tarkoitukseen
Noudata seuraavia perustavia turvatoimenpiteitä käyttäessäsi sähköllä toi-
mivia laitteita. Tämä suojelee sinua:
sähköiskulta
palovaaralta
loukkaantumiselta
VAROITUS!
Turvallisuusohje: Huomiotta jättäminen voi aiheuttaa hengen-
vaaran tai vakavan loukkaantumisen.
HUOMIO!
Turvallisuusohje: Huomiotta jättäminen voi johtaa loukkaantu-
miseen.
HUOMAUTUS!
Huomiotta jättäminen voi johtaa materiaalivaurioihin ja haitata
tuotteen toimintaa.
OHJE
Tuotteen käyttöä koskevia lisätietoja.
FI
Turvallisuusohjeet OZ500
78
2.1 Perusturvallisuus
!
VAROITUS!
Käytä laitetta ainoastaan sen määräysten mukaiseen tarkoituk-
seen.
Laitetta ei saa ottaa käyttöön, jos laitteessa tai sen liitäntäjoh-
doissa on näkyviä vaurioita.
Jos tämän laitteen liitäntäjohto vaurioituu, tulee valmistajan tai
valtuutetun asiakaspalvelun tai vastaavasti pätevän henkilön
vaihtaa se vaaran välttämiseksi.
Ainoastaan ammattilaiset saavat korjata tätä laitetta. Virheelli-
sesti suoritetuista korjaustöistä saattaa aiheutua huomattavia
vaaroja.
Henkilöiden (mukaan lukien lapset), jotka eivät voi käyttää laitetta
turvallisesti fyysisten, sensoristen tai psyykkisten taitojensa vuoksi
tai kokemattomuuden tai tietämättömyyden vuoksi, ei tulisi käyttää
laitetta ilman valvontaa tai ilman vastuullisen henkilön ohjeita.
Sähkölaitteet eivät ole lasten leluja!
Säilytä ja käytä laitetta lasten ulottumattomissa.
Lapsia tulee valvoa sen varmistamiseksi, etteivät he leiki laitteella.
A
HUOMAUTUS!
Vertaa tyyppikilven jännitetietoja käytettävissä olevaan energi-
ansyöttöön ennen käyttöön ottamista.
Älä ota pistoketta koskaan pois pistorasiasta johdosta vetä-
mällä.
Säilytä laitetta kuivassa ja viileässä paikassa.
2.2 Laitteen käyttöturvallisuus
!
HUOMIO!
Laitetta ei saa käyttää
suolapitoisessa, kosteassa tai märässä ympäristössä
aggressiivisten höyryjen lähellä
palavien materiaalien lähellä
räjähdysvaarallisilla alueilla
A
HUOMAUTUS!
Huolehdi siitä, että laitteen ilmantulo- ja -poistoaukkoja ei pei-
tetä.
FI
OZ500 Toimituskokonaisuus
79
3 Toimituskokonaisuus
4 Käyttötarkoitus
Otsonigeneraattori OZ500 (tuotenro 8885300105) soveltuu ajoneuvon sisä-
tilojen ja ajoneuvojen puhdistukseen ja hajunpoistoon sekä ajoneuvojen
ilmastointilaitteisiin. Otsonigeneraattori poistaa bakteereita, viruksia, itiöitä,
hometta, sieniä ja kemiallisia haitta-aineita (matoista, väreistä, muovista).
I
Määrä Nimitys Tuotenumero
1 OtsonigeneraattoriOZ500 8885300105
1 12 V DC-pistoke
1 Adapteripistoke
1 Poistoputki
1 Käyttöohje
OHJE
Huomaa, että laite ei poista jatkuvien hajuhaittojen lähdettä.
Esimerkiksi homehtumista ja siten hajuhaittoja aiheuttava vuoto
täytyy tiivistää ja home poistaa.
FI
Tekninen kuvaus OZ500
80
5 Tekninen kuvaus
Otsonigeneraattori puhdistaa ilman ja poistaa bakteerit, virukset, itiöt,
homeen, sienet ja haitalliset kemikaalit. Tuuletin imee tällöin happea otsoni-
generaattorin sisään.
Koronapurkauksessa (500 mg/h) syntyy otsonia, jonka sisäinen tuuletin
jakaa. Otsoni poistaa hajuja hajottamalla hajuja aiheuttavat molekyylit kemi-
allisten reaktioiden avulla. Idut ja bakteerit otsoni inaktivoi tuhoamalla niiden
DNA:n.
Noin 20 minuutin jälkeen otsoni hajoaa taas hapeksi.
Laite toimii 12 Vg.
5.1 Käyttö- ja näyttölaitteet
Nro
kuvassa
kuva 1,
sivulla 3
Nimitys Selitys
1 START/STOP Tämä painike kytkee otsonigeneraattorin päälle tai
pois.
2 15‘ 15 minuutin LED-valo ilmoittaa, että otsonia virtaa
ulos 15 minuutin ajan.
3 30‘ 30 minuutin LED-valo ilmoittaa, että otsonia virtaa
ulos 30 minuutin ajan.
4 45‘ 45 minuutin LED-valo ilmoittaa, että otsonia virtaa
ulos 45 minuutin ajan.
5 60‘ 60 minuutin LED-valo ilmoittaa, että otsonia virtaa
ulos 60 minuutin ajan.
FI
OZ500 Otsonigeneraattorin käyttäminen
81
6 Otsonigeneraattorin käyttäminen
!
I
6.1 Ajoneuvon sisätilan puhdistaminen
Vertaa tyyppikilvessä ilmoitettua jännitettä käytettävän energialähteen
jännitteeseen.
Liitä DC-pistoke DC-pistorasiaan.
15 minuutin LED-valon (kuva 1 2, sivulla 3) väri on vihreä.
Tarkasta syöttöjännite, mikäli kaksi LED-valoa palaa.
Paina START/STOP-painiketta (kuva 1 1, sivulla 3).
15 minuutin LED-valo vilkkuu.
Otsonigeneraattori tuottaa 15 minuutin ajan otsonia.
Otsonin tuottamisen kestoksi voi valita 30, 45 tai 60 minuuttia painamalla
ohjauspaneelin (kuva 1 1, sivulla 3) START/STOP-painiketta
uudelleen.
Sekä valitun toiminta-ajan LED-valo että kaikki tätä lyhyemmän toiminta-
ajan LED-valot vilkkuvat.
Sulje ajoneuvon kaikki ovet ja ikkunat.
Valitun ajan kulumisen jälkeen otsonigeneraattori pysähtyy automaatti-
sesti.
Jos puhdistus halutaan lopettaa ennen valitun ajan umpeutumista, paina
START/STOP-painiketta (kuva 1 1, sivulla 3) useita kertoja, kunnes
otsonigeneraattori pysähtyy ja 15 minuutin LED-valon väri on vihreä.
HUOMIO! Myrkytyksen vaara!
Varmista laitteen käytön aikana, että kukaan ei kulje
ajoneuvoon ja että kukaan oleskele ajoneuvossa.
Älä koskaan hengitä otsonia suoraan.
Tuuleta ajoneuvoa puhdistuksen jälkeen 20 minuutin ajan.
OHJE
Älä tee puhdistusta auringonpaisteessa. Yli 25 °C:een lämpö-
tilassa otsoni degeneroituu nopeasti eikä vaikuta niin hyvin.
Jos ajoneuvon sisälämpötila on yli 25 °C, jäähdytä se ennen
puhdistusta.
Poista kaikki tuoksulähteet.
FI
Otsonigeneraattorin käyttäminen OZ500
82
6.2 Ilmastointilaitteen puhdistaminen
Sijoita likaiset siitepölysuodattimet tai aktiivihiilisuodattimet käytön ajaksi
matkustamoon tai vaihda nämä suodattimet kokonaan.
Katkaise virta ilmastointilaitteesta.
Säädä kiertoilmatila tuulettimella minimikierrosluvulle.
Aseta otsonigeneraattori ajoneuvon lattialle kiertoilmaimun lähelle.
Vertaa tyyppikilvessä ilmoitettua jännitettä käytettävän energialähteen
jännitteeseen.
Liitä DC-pistoke DC-pistorasiaan.
15 minuutin LED-valon (kuva 1 2, sivulla 3) väri on vihreä.
Tarkasta syöttöjännite, mikäli kaksi LED-valoa palaa.
Suuntaa tuuletussuuttimet ylöspäin ja avaa ne.
Sulje ikkuna.
Paina START/STOP-painiketta (kuva 1 1, sivulla 3).
15 minuutin LED-valo vilkkuu.
Otsonigeneraattori tuottaa 15 minuutin ajan otsonia.
Sulje ajoneuvon ovet.
Jos ilmastointilaitteesta poistuu edelleen epämiellyttäviä hajuja, sijoita
otsonigeneraattorin aaltoletkun pää ulkoiseen ilmansyöttöyksikköön ja
suorita 15, 30, 45 tai 60 minuuttia kestävä puhdistus uudelleen.
FI
OZ500 Tuotevastuu
83
7 Tuotevastuu
Laitetta koskee lakisääteinen takuuaika. Jos tuote sattuu olemaan viallinen,
käänny maasi valmistajan toimipisteen puoleen (osoitteet käyttöohjeen taka-
sivulla) tai ota yhteyttä omaan ammattikauppiaaseesi.
Korjaus- ja takuukäsittelyä varten lähetä mukana seuraavat asiakirjat:
kopio ostolaskusta, jossa näkyy ostopäivä,
valitusperuste tai vikakuvaus.
8 Hävittäminen
Vie pakkausmateriaali mahdollisuuksien mukaan vastaavan kierrätysjät-
teen joukkoon.
M
Jos poistat tuotteen lopullisesti käytöstä, pyydä tietoa sen hävittä-
mistä koskevista määräyksistä lähimmästä kierrätyskeskuksesta
tai ammattiliikkeestäsi.
9 Tekniset tiedot
OZ500
Tuotenro: 8885300105
Liitäntäjännite: 12 Vg
Tehonkulutus: maks. 12 W
Mitat (L x S x K): 300 x 170 x 80 mm
Paino: 1,5 kg
Otsonituotanto: 500 mg/h
Tarkastus/sertifikaatti:
/

Tämä käsikirja soveltuu myös