Agri-Fab 45-03882 Ohjekirja

Brändi
Agri-Fab
Kategoria
Spreader
Malli
45-03882
Tyyppi
Ohjekirja
13
KUNNOSSAPITO
1. Öljyä vapaasti pyörivä pyörä vähintään kerran
vuodessa ja tarvittaessa useammin.
2. Öljyä runkoputkessa ja poikkituessa olevat
nailonholkit vähintään kerran vuodessa tai
tarvittaessa useammin.
3. Levitä ohut kerros rasvaa hammaspyörille tarpeen
mukaan.
4. Tarkasta levitin huolellisesti ennen jokaista
käyttökertaa löystyneiden pulttien ja muttereiden
varalta. Kiristä löystyneet pultit ja mutterit.
5. Varmista, että renkaissa on riittävästi ilmaa. Älä ylitä
renkaaseen merkittyä suurinta sallittua täyttöpainetta.
SUOMI
TURVALLISUUSTIETOJA
1. Lue kemikaalipakkauksessa olevat käsittelyä ja
levitystä koskevat ohjeet ja varoitukset.
2. Käytä suojakäsineitä ja silmiensuojainta torjunta-
aineiden ja lannoitteiden käsittelyn ja levityksen
aikana.
3. Älä anna koskaan lasten käyttää traktoria tai levitintä.
KÄYTTÖ
Älä käytä jauhemaisia lannoitteita. Niillä ei saada
tyydyttävää tai tasaista levityskuviota.
1. Arvioi käsiteltävän alueen pinta-ala ja laske tarvittava
ainemäärä.
2. Aseta säädettävä rajoitin tällä sivulla olevassa
käyttötaulukossa annettujen syöttöasetussuositusten
mukaisesti. Tutustu myös levitettävän aineen
pakkauksessa oleviin ohjeisiin.
3. Varmista, että säätövipu on POIS-asennossa.
4. Täytä säiliö ja riko kaikki lannoitekokkareet.
5. Käynnistä levitin sen liikkuessa ja vedä sitten
säätövipu eteenpäin säädettävää rajoitinta vasten
PÄÄLLÄ-asentoon.
6. Siirrä säätövipu aina POIS-asentoon ennen
kääntymistä tai pysäyttämistä.
7. Aja levitintä niin, että peittojälki tulee osaksi
päällekkäin edellisen peittojäljen kanssa tasaisen
käsittelyn varmistamiseksi. Erilaisten materiaalien
likimääräiset levitysleveydet on annettu tällä sivulla
olevassa käyttötaulukossa.
8. Tee suorakaiteen muotoisilla alueilla ensin kahden
ajoleveyden levyiset päisteet alueen lyhyihin päihin.
Jos alue ei ole suorakaiteen muotoinen, tee kahden
ajoleveyden levyinen päiste koko alueen ympärille.
9. Kun levität lannoitteita, joissa on mukana
rikkaruohojen torjunta-ainetta, varo, ettei levitysjälki
ulotu puihin, kukkiin tai pensaisiin.
SÄILYTYS
1. Tyhjennä levitin jokaisen käyttökerran jälkeen ja
säilytä ylijäänyt materiaali sen alkuperäisessä
pussissa.
2. Huuhtele säiliön sisäpuoli ja levittimen ulkopinnat ja
kuivaa ennen varastointia.
3. Säilytä puhtaassa ja kuivassa paikassa.
MATERIAALI-
TYYPPI
SYÖTTÖASETUS LEVEYS
LANNOITE
Rakeinen 3 - 5 2,4 m - 3 m
Pellettimäinen 3 - 5 3 m - 3,6 m
RUOHONSIEMEN
Hieno 3 - 4 1,8 m - 2,1 m
Karkea 4 - 5 2,4 m - 2,7 m
JÄÄN SULATIN 6 - 8 3 m - 3,6 m
KÄYTTÖTAULUKKO
SÄÄDETTÄVÄ
PYSÄYTIN
SÄÄTÖVIPU
TÄRKEÄÄ: Ilman ja materiaalin (rakeet ja pelletit) kosteus
vaikuttavat taulukossa mainittuihin levitysmääriin. Asetusta on
ehkä säädettävä hieman tämän huomioimiseksi.
SIIPIMUTTERI
/

Tämä käsikirja sopii myös