Indesit ARXL 169 (EU).R Käyttöohjeet

Brändi
Indesit
Kategoria
washing machines
Malli
ARXL 169 (EU).R
Tyyppi
Käyttöohjeet
FI
25
Suomi
Yhteenveto
Asennus, 26-27
Pakkauksen purkaminen ja vaaitus
Vesi- ja sähköliitännät
Ensimmäinen pesujakso
Tekniset tiedot
Pyykinpesukoneen kuvaus ja ohjelman
käynnistys 28-29
Ohjauspaneeli
Merkkivalot
Ohjelman käynnistys
Ohjelmat, 30
Ohjelmataulukko
Omavalintaiset toiminnot, 31
Lämpötilan asettaminen
Linkouksen asettaminen
Lisätoiminnot
Pesuaineet ja pyykit, 32
Pesuainelokerikko
Valkaisujakso
Pyykin valmistelu
Erityiset vaatekappaleet
Lastin tasapainottamisjärjestelmä
Varotoimet ja neuvot, 33
Yleinen turvallisuus
Hävittäminen
Luukkuoven manuaalinen avaaminen
Huolto ja hoito, 34
Veden ja sähkövirran pois sulkeminen
Pyykinpesukoneen puhdistaminen
Pesuainelokerikon puhdistaminen
Luukun ja rummun hoito
Pumpun puhdistaminen
Veden syöttöletkun tarkistaminen
Häiriöt ja korjaustoimet, 35
Huoltoapu, 36
FI
ARXL 169
Käyttöohjeet
PESUKONE
26
FI
A
Asennus
On tärkeää säilyttää huolella tämä ohjekirjanen, jotta
sitä voidaan tutkia tarvittaessa. Myytäessä,
luovutettaessa tai muuton yhteydessä varmista, että
se pysyy yhdessä pyykinpesukoneen kanssa, jotta
myös uusi omistaja voi tutustua toimintaan ja
vastaaviin varoituksiin.
Lue ohjeet huolellisesti: niissä on tärkeitä tietoja
asennuksesta, käytöstä ja turvallisuudesta.
Pakkauksen purkaminen ja vaaitus
Pakkauksen purkaminen
1. Poista pyykinpesukone pakkauksestaan.
2. Tarkista, että pyykinpesukone ei ole kärsinyt
vahinkoja kuljetuksen aikana. Jos siinä on
havaittavissa vaurioita, älä suorita liitäntöjä ja ota
yhteys jälleenmyyjään.
3. Poista 4 kuljetuksen
suojaruuvia sekä tiiviste
vastaavan välikappaleen
kanssa, jotka sijaitsevat
takaosassa (katso
kuvaa).
4. Sulje reiät toimitetuilla muovitapeilla.
5. Säilytä kaikki osat: mikäli pyykinpesukonetta tulee
kuljettaa, ne tulee asentaa takaisin.
Pakkaukset eivät ole lasten leluja.
Vaaitus
1. Asenna pyykinpesukone tasaiselle ja kovalle lattialle
siten, että se ei kosketa seiniin, huonekaluihin tai
muihin esineisiin.
2. Jos lattia ei ole täysin
tasainen, sen
epätasaisuudet tulee
tasoittaa ruuvaten kiinni
tai auki etujalkoja (katso
kuvaa); kallistuman kulma
työskentelytasolta
mitattuna ei saa olla yli
2°.
Huolellinen vaaitus antaa vakautta koneelle sekä
estää tärinää, meluisuutta ja sen liikkumista toiminnan
aikana. Mikäli asennat koneen kokolattiamaton tai
muun maton päälle, säädä tukijalat siten, että
pesukoneen alle jää riittävä tila tuulettumiselle.
Vesi- ja sähköliitännät
Veden syöttöletkun liittäminen
1. Työnnä tiiviste A
syöttöletkun päähän ja
kierrä letku kylmän veden
hanaan, jonka suutin on
¾ putkikierteitetty (katso
kuvaa).
Ennen liitäntää anna
veden juosta, kunnes se
kirkastuu.
2. Liitä syöttöletku
pyykinpesukoneeseen
ruuvaten se kiinni
asiaankuuluvaan koneen
takana oikeassa
yläosassa olevaan
vesiliittimeen (katso
kuvaa).
3. Ole varovainen, että letku ei taitu tai joudu
puristuksiin.
Hanan vedenpaineen tulee olla niiden arvojen
mukainen, jotka esitetään Teknisten tietojen
taulukossa (katso viereistä sivua).
Jos syöttöletkun pituus ei ole riittävä, käänny
erikoisliikkeen tai valtuutetun teknikon puoleen.
Älä käytä koskaan käytettyjä letkuja.
Käytä letkuja, jotka on toimitettu koneen mukana.
FI
27
65 - 100 cm
Veden poistoletkun liittäminen
Liitä poistoletku
taittamatta sitä
lattiaviemäriin tai
seinäviemäriin, joka
sijaitsee 65 - 100 cm
korkeudella maasta;
tai aseta se pesualtaan
tai kylpyammeen laidalle
kiinnittäen toimitettu
ohjain hanaan (katso
kuvaa). Poistoletkun
vapaan pään ei tule
jäädä upoksiin veteen.
Ei suositella käyttämään jatkoletkuja; jos jatkoletkun
käyttö on välttämätöntä, sen tulee olla halkaisijaltaan
alkuperäisen kokoinen ja korkeintaan 150 cm pitkä.
Sähköliitäntä
Ennen pistokkeen työntämistä pistorasiaan varmista,
että:
pistorasia on maadoitettu ja että se on lain
vaatimusten mukainen;
pistorasia kestää koneen tehon
enimmäiskuormituksen, joka on annettu Teknisten
tietojen taulukossa (katso viereen);
syöttöjännite sisältyy arvoihin, jotka on annettu
Teknisten tietojen taulukossa (katso viereen);
pistorasia ja pesukoneen pistoke ovat
yhteensopivat. Päinvastaisessa tapauksessa vaihda
pistorasia tai pistoke.
Pesukonetta ei saa asentaa ulos edes silloin, kun
asennustila on suojattu katoksella, koska on hyvin
vaarallista jättää pesukone alttiiksi sateelle ja
ukkosenilmalle.
Pesukoneen asentamisen jälkeenkin pistorasian
tulee olla helposti saavutettavissa.
Älä käytä jatkojohtoja ja liitinkappaleita.
Johtoa ei saa taittaa tai se ei saa joutua puristuksiin.
Syöttöjohdon vaihto tulee antaa tehtäväksi
ainoastaan valtuutetuille teknikoille.
Varoitus! Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka
johtuvat yllä olevien ohjeiden laiminlyönnistä.
Ensimmäinen pesujakso
Asennuksen jälkeen ennen varsinaista käyttöä tulee
suorittaa yksi pesujakso pesuaineen kanssa ilman
pyykkiä asettaen ohjelma 1.
Te kn i s e t t i e d o t
Malli
ARXL 169
Mitat
leveys cm 59,5
korkeus cm 85
syvyys cm 53,5
yttömäärä
1 - 6 kg
hköliitännät
katso koneessa olevaa teknisten
tietojen tietolaattaa
Vesiliitänt
maks. Vedenpaine 1 MPa (10 bar)
min. vedenpaine 0,05 MPa (0,5 bar)
rummun tilavuus 52 litraa
Linkousnopeus
1600 kierr./min saakka
Te s t i o h j e l m a t
normin EN 60456
mukaisesti
Ohjelma 6; lämpötila 60°C;
toteutettu 6 kg:n täyttömäällä.
mä kodinkone on seuraavien
Euroopan yhteisön direktiivien
vaatimusten mukainen:
- 89/336 pvm. 03/05/89
(Sähmagneettinen yhteensopivuus)
ja siihen myöhemmin tehdyt muutokset
- 2002/96/EY
- 2006/95/EY (Pienjännite)
28
FI
Pesuainelokerikko: pesuaineiden ja lisäaineiden
lisäämiseksi (katso Pesuaineet ja pyykit).
Pesuainelokerikon sisältä löytyvät pikaohjeet, joiden
avulla voidaan milloin tahansa tarkistaa kaaviosta
valittavissa olevat ohjelmat.
Näppäin KÄYNNISTYS/SAMMUTUS:
pyykinpesukoneen käynnistämiseksi ja
sammuttamiseksi.
Nappula OHJELMAT: ohjelmien asettamiseksi. Pesun
aikana nappula pysyy paikoillaan.
Näppäimet merkkivaloilla TOIMINNOILLE: saatavilla
olevien toimintojen valitsemiseksi. Valittua toimintoa
vastaava merkkivalo jää palamaan.
Nappula LINKOUKSELLE: linkouksen asettamiseksi
tai pois sulkemiseksi (katso Omavalintaiset
toiminnot).
Nappula LÄMPÖTILALLE: pesulämpötilan tai
kylmäpesun asettamiseksi (katso Omavalintaiset
toiminnot).
Merkkivalot JAKSON ETENEMISELLE/AJASTIN:
jotta voidaan seurata pesuohjelman etenemistä.
Palava merkkivalo osoittaa käynnissä olevan vaiheen.
Jos on asetettu toiminto Ajastin, merkkivalot
osoittavat ajan, jonka kuluttua ohjelma käynnistyy
(katso viereistä sivua).
Merkkivalo LUUKKU LUKOSSA: näyttää, onko
luukku avattavissa (katso viereistä sivua).
Näppäin merkkivalolla START/TAUKO: ohjelmien
käynnistämiseksi tai niiden keskeyttämiseksi
väliaikaisesti.
HUOM.: käynnissä olevan ohjelman
keskeyttämiseksi, paina tätä näppäintä, vastaava
merkkivalo vilkkuu oranssina, kun taas käynnissä
olevan vaiheen merkkivalo palaa kiinteänä. Jos
merkkivalo LUUKKU LUKOSSA
ei pala, voidaan
avata luukkuovi.
Pesun käynnistämiseksi uudelleen pisteestä, johon se
oli keskeytetty, paina uudelleen tätä painiketta.
Pyykinpesukoneen kuvaus
ja ohjelman käynnistys
Nappula
LÄMPÖTILALLE
Pesuainelokerikko
Merkkivalot
JAKSON
ETENEMISELLE/AJASTIN
Näppäimet
merkkivaloilla
TOIMINNOILLE
Näppäin
KÄYNNISTYS/
SAMMUTUS
Nappula
LINKOUKSELLE
Merkkivalo
LUUKKU
LUKOSSA
Näppäin
merkkivalolla
START/
TAUKO
Ohjauspaneeli
Nappula
OHJELMAT
FI
29
Merkkivalot
Merkkivalot antavat tärkeitä tietoja.
Ne ilmoittavat muun muassa:
Ajastin
Jos on kytketty päälle toimintoAjastin (katso
Omavalintaiset toiminnot), ohjelman käynnistämisen
jälkeen voidaan nähdä vilkkuva merkkivalo, joka vastaa
valittua viivästystä:
Ajan kuluessa ilmoitetaan jäljellä oleva viivästysaika
vastaavan merkkivalon vilkkumisella.
Valitun viivästysajan kuluttua umpeen vilkkuva
merkkivalo sammuu ja asetettu ohjelma käynnistyy.
Käynnissä oleva vaiheen merkkivalot:
Sen jälkeen kun on valittu ja käynnistetty haluttu
pesuohjelma, merkkivalot syttyvät peräkkäisessä
järjestyksessä osoittaen etenemisvaiheen.
Toimintojen näppäimet ja vastaavat
merkkivalot
Valittaessa jokin toiminto vastaava merkkivalo syttyy.
Jos valittu lisätoiminto ei sovi yhteen asetetun
ohjelman kanssa, merkkivalo vilkkuu ja toiminto ei
kytkeydy päälle.
Mikäli asetetaan lisätoiminto, joka ei sovi yhteen
aiemmin valitun toiminnon kanssa, kytkeytyy päälle
ainoastaan viimeksi valittu.
Merkkivalo luukku lukossa
Palava merkkivalo osoittaa luukun olevan lukossa,
jotta voidaan välttää vahingonomaiset avaamiset;
vahinkojen välttämiseksi tulee odottaa, että
merkkivalo sammuu ennen kuin avataan luukku.
HUOM.: jos on päällä toiminto Ajastin luukkua ei
voida avata, sen avaamiseksi laita kone taukotilaan
painaen näppäintä START/TAUKO.
Merkkivalon START/TAUKO (oranssi) nopea
vilkkuminen samanaikaisesti toimintojen merkkivalon
kanssa osoittaa häiriötilaa (katso Häiriöt ja
korjaustoimet).
Ohjelman käynnistys
1. Käynnistä pyykinpesukone painaen näppäintä KÄYNNISTYS/SAMMUTUS. Kaikki merkkivalot syttyvät
muutaman sekunnin ajaksi, sitten ne sammuvat ja merkkivalo START/TAUKO vilkkuu.
2. Laita pyykit pesukoneeseen ja sulje luukku.
3. Valitse nappulalla OHJELMAT haluttu pesuohjelma.
4. Aseta pesulämpötila (katso Omavalintaiset toiminnot).
5. Aseta linkousnopeus (katso Omavalintaiset toiminnot).
6. Lisää pesuaine ja lisäaineet (katso Pesuaineet ja pyykit).
7. Valitse halutut lisätoiminnot.
8. Käynnistä ohjelma painaen näppäintä START/TAUKO ja vastaava vihreä merkkivalo syttyy palamaan kiinteänä.
Asetetun jakson peruuttamiseksi laita kone taukotilaan painaen näppäintä START/TAUKO ja valitse uusi jakso.
9. Ohjelman lopuksi syttyy merkkivalo
. Merkkivalo LUUKKU LUKOSSA sammuu osoittaen, että luukku on
avattavissa. Ota pois pyykit ja jätä luukku hieman auki rummun kuivattamiseksi.
Sammuta pyykinpesukone painaen näppäintä KÄYNNISTYS/SAMMUTUS.
Pesu
Huuhtelu
Linkous
Tyhjennys
Pesun loppu
30
FI
Erityisohjelmat
Puhdistus-ohjelma (ohjelma 6). Hygienisoiva ohjelma korkean lämpötilan kanssa, joka edellyttää valkaisuaineen
käyttöä yli 60°C lämpötiloissa.
Valkaisemiseksi kaada valkaisuaine, pesuaineet ja lisäaineet vastaaviin kaukaloihin
(katso kappale Pesuainelokerikko).
Hyvän yön ohjelma (ohjelma 7). Hiljainen pesujakso, jota voidaan käyttää yöllä halvan yösähkön kanssa. Ohjelma
on suunniteltu synteettisille ja puuvillaisille vaatteille. Jakson lopuksi kone pysähtyy veden kanssa; linkouksen ja
veden poiston suorittamiseksi paina näppäintä START/TAUKO, muuten 8 tunnin kuluttua kone suorittaa
automaattisesti veden poiston ja linkouksen.
Vauvaohjelma (ohjelma 8). Ohjelma, joka kykenee poistamaan lasten vaatteille tyypillisen likaisuuden ja joka takaa
pesuaineen huolellisen huuhtelun, jotta voidaan välttää allergiat lasten herkällä iholla. Jakso on suunniteltu
vähentämään bakteereja käyttämällä enemmän vettä ja optimoimalla erityisten pesuaineeseen lisättyjen
hygienisoivien aineiden vaikutusta.
Pesun lopuksi kone suorittaa hitaita rummun kiertoja, jotta vältetään ryppyjen muodostuminen; jakson
lopettamiseksi paina näppäintä START/TAUKO.
Pikapesu 30' (ohjelma 4) on suunniteltu hieman likaisten vaatteiden pesemiseksi nopeasti: se kestää ainoastaan
30 minuuttia mahdollistaen siten ajan ja energian säästön. Asettamalla ohjelma (4, 30°C:ssa) voidaan pestä
yhdessä eri tyyppisiä kankaita (villaa ja silkkiä lukuun ottamatta) enimmäistäyttömäärän ollessa 3 kg.
Raikastus 15' (ohjelma 5) on suunniteltu hieman likaisten vaatteiden pesemiseksi nopeasti: se kestää ainoastaan
15 minuuttia mahdollistaen siten ajan ja energian säästön. Asettamalla ohjelma (5, 30°C:ssa) voidaan pestä
yhdessä eri tyyppisiä kankaita (villaa ja silkkiä lukuun ottamatta) enimmäistäyttömäärän ollessa 1,5 kg.
Ohjelmat
Taulukon tiedot tulee ymmärtää suuntaa antavina.
Kaikille testauslaitoksille:
1) Testiohjelma normin EN 60456 mukaisesti aseta ohjelma 6 ja lämpötilaksi 60°C.
2) Pitkä puuvillaohjelma: aseta ohjelma 1 ja lämpötilaksi 40°C.
3) Lyhyt puuvillaohjelma: aseta ohjelma 2 ja lämpötilaksi 40°C.
Ohjelmat
Ohjelmataulukko
Ohjelman kuvaus
Enimmäi-
slämpötila
(°C)
Enimmäis-
nopeus
kierrosta/-
min.
Pesuaineet
Enimm-
äistäyttö
(kg)
Jakson
kesto
Valkais-
uaine
Pesu
Huuhtelu-
aine
Erikois ohjelmat
6
PUHDISTUS-OHJELMA:
Valkoiset erittäin likaiset.
90° 1600
ll l
6165
6
PUHDISTUS-OHJELMA (1):
Erittäin likainen kestävä valko- ja kirjopyykki.
60° 1600 -
ll
6110
7
HYVÄN YÖN OHJELMA:
Herkkä hieman likainen kirjopyykki.
40° 800 -
ll
4290
8
VAUVAOHJELMA:
Herkkä erittäin likainen kirjopyykki.
40° 800 -
ll
2120
9
PAIDAT
40° 600 -
ll
270
10
SILKKI/VERHOT:
Silkki- ja viskoosituotteet, alusvaatteet.
30° 0 -
ll
155
11
VILLA:
Villa-, cashmeretuotteet, jne.
40° 600 -
ll
1,5 55
ivittäiset ohjelmat
1
PUUVILLA:
Erittäin likainen kestävä kirjo- ja valkopyykki.
60° 1600
ll l
6122
1
PUUVILLA (2):
Erittäin likainen herkkä kirjo- ja valkopyykki.
40° 1600
ll l
6115
2
VÄRILLINEN PUUVILLA (3):
Hieman likainen valkopyykki ja herk
kirjopyykki.
40° 1600
ll l
685
3
SYNTEETTISET:
Erittäin likainen kestävä kirjopyykki.
60° 800 -
ll
2,5 85
3
SYNTEETTISET:
Hieman likainen kestävä kirjopyykki.
40° 800 -
ll
2,5 70
4
PIKAPESU 30':
Vähän likaisten pyykkien nopeaan raikastamiseen (ei
sovi villalle, silkille tai sin pestäville tuotteille).
30° 800 -
ll
330
5
RAIKASTUS 15':
Vähän likaisten pyykkien nopeaan raikastamiseen
(ei sovi villalle, silkille tai käsin pestäville tuotteille).
30° 800 -
ll
1,5 15
Lisäohjelmat
A
Huuhtelu - 1600 - -
l
636
B
Kevyt huuhtelu - 800 - -
l
2,5 31
C
Linkous - 1600 - - - 616
D
Kevyt linkous - 800 - - - 2,5 12
E
Tyhjennys - 0 - - - 62
FI
31
Lämpötilan asettaminen
Kiertäen nappulaa LÄMPÖTILA asetetaan pesulämpötila (katso Ohjelmataulukko).
Lämpötilaa voidaan alentaa aina kylmäpesuun (
) saakka.
Kone estää automaattisesti valitun ohjelman enimmäislämpötilaa korkeamman lämpötilan asettamisen.
Linkouksen asettaminen
Kiertäen nappulaa LINKOUS asetetaan valitun ohjelman linkousnopeus.
Seuraavassa ohjelmien sallimat enimmäisnopeudet:
Ohjelmat Enimmäisnopeus
Puuvilla 1600 kierrosta/min.
Synteettiset 800 kierrosta/min.
Villa 600 kierrosta/min.
Silkki vain veden poisto
Linkousnopeutta voidaan alentaa tai sulkea kokonaan pois valiten tunnus
.
Kone estää automaattisesti valitun ohjelman enimmäislinkousnopeutta suuremman linkousnopeuden suorittamisen.
Lisätoiminnot
Pesun eri lisätoiminnoilla pyykinpesukoneella saavutetaan halutut tulokset sekä puhtauden että valkaisun suhteen.
Toimintojen kytkemiseksi päälle:
1. paina haluttua lisätoimintaa vastaavaa näppäintä;
2. vastaavan merkkivalon syttyminen osoittaa, että lisätoiminto on päällä.
Huomaa: Merkkivalon nopea vilkkuminen osoittaa, että vastaava lisätoiminto ei ole valittavissa asetetulle
ohjelmalle.
Ajastin
Viivästää käynnistystä jopa 12 tuntia.
Paina useampia kertoja näppäintä, kunnes haluttua viivästysaikaa vastaava merkkivalo syttyy. Näppäimen viidennellä
painalluksella lisätoiminto kytkeytyy pois päältä.
HUOM.: Sen jälkeen kun on painettu näppäintä START/TAUKO, viivästysaikaa voidaan ainoastaan vähentää.
Se on voimassa kaikkien ohjelmien kanssa.
Helppo silittää
Valittaessa tämä lisätoiminto, pesua ja linkousta muutetaan siten, että vähennetään ryppyjen muodostumista.
Jakson lopuksi pyykinpesukone suorittaa rummun hitaita kiertoliikkeitä, HELPPO SILITTÄÄ toiminnon merkkivalo
sekä START/TAUKO merkkivalo (oranssi) vilkkuvat ja
-vaiheen merkkivalo palaa kiinteänä. Jakson
lopettamiseksi tulee painaa näppäintä START/TAUKO tai näppäintä HELPPO SILITTÄÄ.
Ohjelmassa Silkki kone jättää pyykit veteen jakson päättyessä, toiminnon HELPPO SILITTÄÄ merkkivalo ja
START/TAUKO -merkkivalo vilkkuvat (oranssina) ja "HUUHTELU" -vaiheen merkkivalo jää palamaan kiinteänä.
Jotta voidaan tyhjentää vesi ja poistaa pyykit tulee painaa näppäintä START/TAUKO tai näppäintä HELPPO
SILITTÄÄ.
Lisätoimintoa ei voida käyttää ohjelmien 4, 5, 6, 7, 8, 11, C, D ja E kanssa.
Ylimääräinen huuhtelu
Valittaessa tämä lisätoiminto lisätään huuhtelun tehokkuutta ja varmistetaan pesuaineen paras mahdollinen
poistaminen. Tämä on tärkeää erityisesti herkkäihoisille.
Lisätoimintoa ei voida käyttää ohjelmien 4, 5, C, D ja E kanssa.
Super Wash
Kiitos jakson alkuvaiheessa käytettävän suuremman vesimäärän sekä pidemmän pesuajan, tämä lisätoiminto
takaa korkealaatuisen pesutuloksen.
Lisätoimintoa ei voida käyttää ohjelmien 4, 5, 6, 10, 11, A, B, C, D ja E kanssa.
Omavalintaiset toiminnot
32
FI
Pesuaineet ja pyykit
Pesuainelokerikko
Hyvä pesutulos riippuu myös pesuaineen oikeasta
annostelusta: liioittelemalla pesuaineen käytössä ei
paranneta pesutulosta vaan aiheutetaan pesukoneen
sisäosien karstautumista ja saastutetaan ympäristöä.
Älä käytä käsinpesuun tarkoitettuja pesuaineita
niiden liiallisen vaahtoutumisen vuoksi.
Vedä ulos
pesuainelokerikko ja laita
pesuaine tai lisäaine
seuraavasti.
kaukalo 1: Pesuaine varsinaista pesua varten
(jauheena tai nesteenä)
Nestemäinen pesuaine tulee kaataa juuri ennen
käynnistystä.
kaukalo 2: Lisäaineet (huuhteluaine, jne.)
Huuhteluaine ei saa tulla ulos ritilästä.
lisäkaukalo 3: Valkaisuaine
Valkaisujakso
Valkaisu voidaan suorittaa ainoastaan ohjelmien 1, 2
ja 6 kanssa.
Kaada valkaisuaine lisäkaukaloon 3, pesuaine ja
huuhteluaine vastaaviin kaukaloihin ja sitten aseta yksi
yllä osoitetuista ohjelmista.
Jakso soveltuu ainoastaan erittäin likaisille
puuvillavaatteille.
Pyykin valmistelu
Jaottele pyykit seuraavasti:
- kangastyyppi / merkki tuoteselosteessa.
- värit: erottele värilliset vaatteet valkoisista.
Tyhjennä taskut ja tarkista napit.
Älä ylitä osoitettuja arvoja, jotka viittaavat kuivaan
pyykkimäärään.
Kestävät kuidut: enintään 6 kg
Synteettiset kuidut: enintään 2,5 kg
Herkät kuidut: enintään 2 kg
Villa: enintään 1,5 kg
MAX
1
3
2
Paljonko pyykit painavat?
1 lakana 400-500 gr.
1 tyynynpäällinen 150-200 gr.
1 pöytäliina 400-500 gr.
1 kylpytakki 900-1.200 gr.
1 pyyhe 150-250 gr.
Erityiset vaatekappaleet
Paidat: käytä erityistä ohjelmaa 9 eri tyyppisten ja
väristen paitojen pesuun.
Se takaa mahdollisimman huolellisen hoidon
muodostaen mahdollisimman vähän taitteita.
Silkki: käytä kyseistä ohjelmaa 10 kaikkien
silkkivaatteiden pesuun. Suositellaan käyttämään
erityistä herkkien tuotteiden pesuun soveltuvaa
pesuainetta.
Verhot: taita verhot ja laita ne tyynynpäällisen tai
verkkopussin sisälle. Käytä ohjelmaa 10.
Villa: Hotpoint/Ariston on ainoa pyykinpesukone, jolla
on arvokkaan The Woolmark Companyn myöntämä
Woolmark Platinum Care (M.0508) tunnustus, joka
vahvistaa pyykkikoneessa pesun kaikille villavaatteille,
myös niille, joiden tuoteselosteessa on merkintä vain
käsinpesuun
. Ohjelmalla 11 voidaan siis pestä
täysin rauhassa kaikki villatuotteet (enint. 1,5 kg)
saavuttaen parhaat tulokset.
Lastin tasapainottamisjärjestelmä
Ennen jokaista linkousta liiallisen tärinän välttämiseksi
ja lastin jakamiseksi tasaisesti rumpu suorittaa
muutamia kiertoja hieman tavallista pesua
nopeammin. Jos toistuvista yrityksistä huolimatta lasti
ei jakaudu riittävän tasaisesti, kone suorittaa
linkouksen oletettua hitaammalla nopeudella. Mikäli
epätasapaino on liiallinen, pyykinpesukone suorittaa
jakamisen linkouksen sijasta. Jotta edesautetaan
lastin jakautumista ja sen tasapainottumista oikein,
suositellaan sekoittamaan suuret ja pienet pyykit.
FI
33
Varotoimet ja neuvot
Pesukone on suunniteltu ja valmistettu kansainvälisiä
turvallisuusvaatimuksia vastaavaksi. Nämä varoitukset
toimitetaan turvallisuussyistä ja ne tulee lukea
huolellisesti.
Yleinen turvallisuus
Tämä laite on suunniteltu ainoastaan
kotitalouskäyttöön.
Ainoastaan aikuisten tulee käyttää tätä
pyykinpesukonetta noudattaen huolellisesti tämän
oppaan ohjeita.
Älä koske koneeseen avojaloin tai silloin, kun kätesi
tai jalkasi ovat märät tai kosteat.
Älä irrota pistoketta pistorasiasta johdosta vetämällä
vaan ota kiinni pistokkeesta.
Älä avaa pesuainelokerikkoa, mikäli pesukone on
käynnissä.
Älä kosketa pesukoneesta poistettavaan veteen,
koska se voi olla hyvin kuumaa.
Älä missään tapauksessa yritä avata luukkua
väkisin: vahingonomaisilta avaamisilta suojaava
turvamekanismi voi vahingoittua.
Vian tapauksessa älä milloinkaan yritä käsitellä
sisäisiä mekanismeja korjauksen suorittamiseksi.
Tarkista aina, että lapset eivät pääse toimivan
koneen läheisyyteen.
Pesun aikana luukku voi kuumentua.
Pesukoneen mahdollinen siirto on suoritettava
varovasti kahden tai kolmen henkilön voimin. Älä
yritä siirtää sitä yksin, sillä kone on erittäin painava.
Tarkista, että rumpu on tyhjä ennen kuin panet
pyykit pesukoneeseen.
Hävittäminen
Pakkaustarvikkeiden hävittäminen: noudata
paikallisia määräyksiä, siten pakkausmateriaalit
voidaan käyttää uudelleen.
Euroopan Direktiivi 2002/96/EC Waste Eelectrical
and Electronic Equipment (elektroniikka romulle),
vaatii vanhojen sähkölaitteiden romun erottamisen
normaali jätteiden kierrosta. Vanhat sähkölaitteet
tulee kerätä erikseen, jotta näin voidaan optimoida
laitteiden kierrätys ja näin ollen vähentää vaaran
aiheutumista ihmisille ja luonnolle. Merkkinä rasti
jäteastian päällä muistuttaa vastuustasi laitteiden
hävittämisestä erikseen.
Kuluttajien tulee ottaa yhteyttä paikallisiin viran-
omaisiin tai jälleenmyyjiin saadakseen tietoa
vanhojen laitteiden oikeasta kierrättämisestä.
Luukkuoven manuaalinen avaaminen
Mikäli ei ole mahdollista avata luukkuovea sähkövirran
puuttuessa ja haluat ripustaa pyykit, toimi seuraavasti:
1. poista pistoke
pistorasiasta.
2. tarkista, että veden taso
koneen sisällä on
alhaisempi kuin luukun
suu; päinvastaisessa
tapauksessa poista liiallinen
vesi tyhjennysletkun kautta
keräten se ämpäriin kuten
osoitettu kuvassa.
3. poista pesukoneen
etupuolella oleva
suojapaneeli ruuvimeisselin
avulla (katso kuva).
4. kuvassa osoitettua kielekettä käyttäen vedä
ulospäin, kunnes vapautetaan muovinen vetonipukka
kiinnittimestä; sen jälkeen vedä sitä alaspäin ja
samanaikaisesti avaa luukku.
5. asenna suojapaneeli paikoilleen varmistaen ennen
sen työntämistä konetta kohden, että olet työntänyt
koukut asiaankuuluviin reikiin.
20
34
FI
Huolto ja hoito
Veden ja sähkövirran pois
sulkeminen
Sulje vesihana jokaisen pesun jälkeen. Täten
vähennetään pesukoneen vesilaitteiden kulumista
ja estetään vuotovaara.
Irrota sähköpistoke konetta puhdistaessasi ja
huoltotoimenpiteiden ajaksi.
Pyykinpesukoneen puhdistaminen
Ulkoiset ja kumiset osat voidaan puhdistaa rievulla,
joka huuhdellaan lämpimän veden ja saippuan
muodostamassa liuoksessa. Älä käytä liuottimia tai
hankaavia aineita.
Pesuainelokerikon puhdistaminen
Irrota lokerikko nostaen
sitä ja vetäen sitä
ulospäin (katso kuvaa).
Pese se juoksevan
veden alla; tämä
puhdistus tulee suorittaa
säännöllisesti.
Luukun ja rummun hoito
Jätä luukku aina hieman auki, jotta vältetään
pahan hajun muodostuminen.
Pumpun puhdistaminen
Pyykinpesukone on varustettu itsestään puhdistuvalla
pumpulla, joka ei tarvitse huoltoa. Voi kuitenkin
tapahtua, että pienet esineet (rahat, napit) putoavat
pumppua suojaavaan eteiseen, joka sijaitsee tämän
alapuolella.
Varmista, että pesujakso on päättynyt ja irrota
pistoke.
Eteisen saavuttamiseksi:
1. poista pesukoneen
etupuolella oleva
suojapaneeli
ruuvimeisselin avulla
(katso kuvaa);
2. ruuvaa irti kansi
kiertäen sitä
vastapäivään (katso
kuvaa): on normaalia,
että tulee ulos hieman
vettä;
3. puhdista huolellisesti sisäpuoli;
4. ruuvaa kansi takaisin paikalleen;
5. asenna suojapaneeli paikoilleen varmistaen ennen
sen työntämistä konetta kohden, että olet työntänyt
koukut asiaankuuluviin reikiin.
Veden syöttöletkun tarkistaminen
Tarkista syöttöletku vähintään kerran vuodessa. Jos
siinä on havaittavissa halkeamia tai säröjä, se tulee
vaihtaa: pesujen aikana kova paine voi aiheuttaa
yllättävän halkeamisen.
Älä käytä koskaan käytettyjä letkuja.
1
2
FI
35
Häiriöt ja korjaustoimet
Pesukoneen toiminnassa voi joskus ilmetä ongelmia. Ennen Huoltoapuun soittamista (katso Huoltoapu), tarkista
seuraavan luettelon avulla, että kyseessä ei ole helposti ratkaistava ongelma.
Häiriöt:
Pesukone ei käynnisty.
Pesujakso ei aloita toimintaansa.
Pesukoneeseen ei tule vettä
(pesun ensimmäisen vaiheen
merkkivalo vilkkuu nopeasti).
Pesukone täyttää ja poistaa
vettä jatkuvasti.
Pesukone ei poista vettä tai
linkoa.
Pesukone tärisee voimakkaasti
linkouksen aikana.
Pesukoneesta vuotaa vettä.
Merkkivalo START/TAUKO
(oranssi) ja lisätoimintojen
merkkivalot vilkkuvat nopeasti.
Vaahtoa muodostuu liikaa.
Mahdolliset syyt / Ratkaisu:
Pistoketta ei ole työnnetty pistorasiaan tai se on työnnetty niin huonosti,
että ei muodostu kontaktia.
Kodissa on sähkökatkos.
Luukku ei ole kunnolla kiinni.
Näppäintä KÄYNNISTYS/SAMMUTUS ei ole painettu.
Näppäintä START/TAUKO ei ole painettu.
Vesihana ei ole auki.
On asetettu viivästys käynnistykseen (katso Omavalintaiset toiminnot).
Veden syöttöletkua ei ole liitetty vesihanaan.
Letku on taittunut.
Vesihana ei ole auki.
Kodista puuttuu vesi.
Vedenpaine ei ole riittävä
Painiketta START/TAUKO ei ole painettu.
Poistoletkua ei ole asennettu 65 100 cm:n korkeudelle maasta (katso Asennus).
Poistoletkun pää on veteen upotettuna (katso Asennus).
Seinäviemärissä ei ole ilma-aukkoa.
Jos näiden tarkistusten jälkeen ongelma ei ratkea, sulje vesihana,
sammuta pesukone ja soita huoltoapuun. Jos asunto on kerrostalon
ylimmissä kerroksissa voi esiintyä ns. lappoilmiöitä, joiden vuoksi
pesukone syöttää ja poistaa vettä jatkuvasti. Tämän häiriön
poistamiseksi on mahdollista ostaa tarkoitukseen sopiva lappoilmiön
estoventtiili.
Ohjelmaan ei kuulu veden tyhjennys: joidenkin ohjelmien yhteydessä
tulee käynnistää se manuaalisesti (katso Käynnistys ja ohjelmat).
On kytketty päälle lisätoiminto HELPPO SILITTÄÄ: ohjelman loppuun
suorittamiseksi paina painiketta START/TAUKO (Omavalintaiset toiminnot).
Veden poistoletku on taittunut (katso Asennus).
Veden poistokanava on tukkeutunut.
Rumpua ei ole vapautettu kunnollisesti asennuksen yhteydessä (katso
Asennus).
Pesukone ei ole vaakatasossa (katso Asennus).
Pesukone on tiukassa huonekalujen ja seinän välissä (katso Asennus).
Veden syöttöletkua ei ole kiinnitetty kunnolla (katso Asennus).
Pesuainelokerikko on tukkeutunut (sen puhdistamiseksi katso Huolto ja hoito).
Veden poistoletkua ei ole kiinnitetty kunnolla (katso Asennus).
Sammuta kone ja poista pistoke pistorasiasta, odota noin 1 minuutti ja
käynnistä se uudelleen.
Jos häiriö on edelleen havaittavissa, soita huoltoapuun.
Pesuainetta ei ole tarkoitettu pesukoneille (siitä täytyy löytyä kirjoitus
pesukoneille, pesukoneille tai käsinpesuun, tai vastaava).
Annostelu on ollut liiallinen.
36
FI
Huoltoapu
Ennen huoltoapuun soittamista:
Tarkista, voidaanko häiriö poistaa omin voimin (katso Häiriöt ja korjaustoimet);
Käynnistä ohjelma uudelleen tarkistaaksesi, onko ongelma jo ratkennut;
Kielteisessä tapauksessa ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jonka puhelinnumero löytyy
takuutodistuksesta.
Älä koskaan käytä valtuuttamattomia teknikoita.
Ilmoita:
häiriön tyyppi;
koneen malli (Mod.);
sarjanumero (S/N).
Nämä tiedot löytyvät tietolaatasta, joka sijaitsee pyykinpesukoneen takapuolella sekä etupuolelta avaamalla
luukku.
/