Stanley RLHV Ohjekirja

Brändi
Stanley
Malli
RLHV
Tyyppi
Ohjekirja
116
77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441
Sisältö
Turvallisuus
Tuotteen yleiskatsaus
Toiminnot
Näppäimistö, LED ja LCD-näyttö
Paristot ja teho
Asennus
Käyttö
Tarkkuuden tarkastus ja kalibrointi
Tekniset tiedot
Tuotteen yleiskatsaus
Kuva A - Laserlaite vaakasuorassa asennossa
1. Kohdistustähtäin
2. Pystysuoraan ylös suuntautuvan lasersäteen linssi (RL
HV / RL HVPW /RL HVPW-G)
3. Pyörivä laser / lasikotelo
4. Lataus / virtasovittimen pistokkeen liitäntä
5. Näppäimistö (Katso kuva
E
)
6. Pystysuoraan alas suuntautuva lasersäde (RL HVPW /
RL HVPW-G)
Kuva B - Laserlaite pystysuorassa asennossa
Kuva C - Laserlaite, jossa tähtäinkaukoputki (RL HGW)
7. Kauko-ohjaimen infrapuna-anturi
8. Tähtäinkaukoputki
9. Tähtäinkaukoputken alusta
Kuva D - Tähtäinkaukoputki
10. Silmäosa (Kuvassa suojus PÄÄLLÄ)
11. Tähystysristikko
12. Säädin / korkeuden säätimen suojus
(ÄLÄ AVAA / SÄÄDÄ)
13. Lukitusruuvit
14. Objektiivi (Kuvassa suojus PÄÄLLÄ)
Kuva E - Näppäimistön asetukset
Kuva F - Laserlaitteen pariston paikka
15. Paristokotelo
16. Valinnaiset paristot - 4 x “C”
17. Paristokotelo 4 x “C” -paristoja varten
Käyttäjäturvallisuus
VAROITUS:
Lue tuotteen turvaohjeet ja käyttöopas
huolellisesti ennen kuin alat käyttää tuotetta.
Laitteesta vastaavan henkilön on varmistettava,
että kaikki käyttäjät ymmärtävät ohjeet ja
noudattavat niitä.
HUOMAA:
Lasertyökalua käytettäessä on varottava
silmien altistumista lasersäteelle . Pitkäaikainen
altistuminen lasersäteelle voi vahingoittaa
silmiä.
HUOMAA:
Joidenkin laserlaitteiden mukana saattaa
olla suojalasit. Ne EIVÄT ole sertioidut
turvalasit. Näitä laseja tulee käyttää VAIN
lasersäteen näkyvyyden parantamiseksi
valoisissa ympäristöissä tai toimittaessa etäällä
laserlähteestä.
Säilytä käyttöopas kokonaisuudessaan myöhempää käyttöä
varten.
VAROITUS:
Laserlaitteessa ovat seuraavat laitteen
laserluokan ilmaisevat merkinnät
käyttäjämukavuuden ja turvallisuuden
edistämiseksi. Katso mallikohtaiset
tekniset tiedot kyseisten tuotteiden omista
käyttöoppaista.
FIN
1.0mW @ 630-680nm
IEC 60825-1: 2014
117
77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441
Kuva G - Kauko-ohjain
18. Infrapuna-LED
19. Näppäimistö
Kuva H - Kauko-ohjaimen pariston paikka
20. Paristot - 2 x “AAA”
21. Paristokotelo
Kuva J - Teline
22. Seinäkiinnikkeen ripustusaukko
23. Kattoristikkopuristin
24. Pystysuora (ylös/alas) -hienosäätönuppi
25. Sisältää 5/8 - 1/4 -sovittimen
26. Pystysuorasäädön lukitusnuppi
27. 5/8 -kiinnitysruuvi
28. Kierrettävä hienosäätönuppi
29. Kiristysnuppi
30. Magneettikiinnitys
31. Kiinnitysaukko lisämagneetille ja / tai kiinnittimille
32. 5/8 - 1/4 -sovittimen säilytyspaikka
Kuva K - Kolmijalka
33. 5/8-keskiruuvi
34. Jalan lukitusvipu
Kuva L - Kalibrointi ja/tai kallistusakselin suuntaus
Kuva M - Kohde- ja/tai skannaussäteen suuntaus
Kuva N - Vaakasuora-asennon tarkastus
Kuva P - Pystysuora-asennon tarkastus
RL HW RL HW+ RL HGW RL HV
RL
HVPW/-G
Automaattinen vaakasuora-asennon vaaitus X X X X X
Kallistusvaroitus X X X X X
Manuaalinen tila X X X X X
Kalibrointitila X X X X X
Kauko-ohjaimen infrapuna-anturi X X X X
Pystysuora-asennon automaattinen vaaitus X X X X
Manuaalinen kaltevuustila (EI automaattista
vaaitusta)
X X X X
Nopeuden valinta X X X
Kohdetila X X X
Skannaustila X X
Pystysuora säde (ylöspäin) X X
Pystysuora säde (alaspäin) X
Digitaalinen kaltevuustila (automaattisella
vaaituksella)
X
Toiminnot
118
77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441
Näppäimistö, LED ja LCD-näyttö
(Katso kuva
E
saadaksesi lisätietoja laserlaitekohtaisista näppäimistöistä ja näytöistä)
Näppäimistöt
(RL HW+
E
2
)
Virta PÄÄLLE/POIS -näppäin
Kallistusvaroituksen PÄÄLLE/POIS
-näppäin
Manuaalisen kaltevuustilan näppäin
Kallistuksen ja kalibroinnin säädön
näppäimet
(RL HGW
E
4
)
Virta PÄÄLLE/POIS -näppäin
Kallistusvaroituksen PÄÄLLE/POIS -näppäin
Pyörimisnopeuden näppäin
Automaattisen vaaituksen / manuaalisen
kaltevuustilan näppäin
Kohteen, kallistuksen ja kalibroinnin
säädön näppäimet
(RL HV / RL HVPW /RL HVPW-G
E
3
)
Virta PÄÄLLE/POIS -näppäin
Kallistusvaroituksen PÄÄLLE/POIS -näppäin
Pyörimisnopeuden näppäin
Skannaustilan näppäin
Manuaalisen kaltevuustilan näppäin
Skannauksen, kohteen, kallistuksen ja
kalibroinnin säädön näppäimet
(RL HW
E
1
)
Virta PÄÄLLE/POIS -näppäin
Kallistusvaroituksen PÄÄLLE/POIS -näppäin
Kalibrointitilan näppäin
Kalibroinnin säädön näppäimet
119
77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441
LED-valot
Virta-LED - vilkkuva VIHREÄ
Laserlaite on automaattisesti vaaittuva
Kalibroinnin ja/tai oletus-kallistusvaroituksen
asetus
Virta-LED - jatkuva VIHREÄ
Automaattinen vaaitus valmis
Virta-LED - vilkkuva PUNAINEN
Paristo tyhjentymässä
Virta-LED - jatkuva PUNAINEN
Paristo on ladattava
Manuaalinen LED - vilkkuva PUNAINEN
Manuaalinen tila PÄÄLLÄ (automaattinen
vaaitus POIS päältä)
Manuaalinen LED - vilkkuva PUNAINEN
ja
Virta-LED - vilkkuva VIHREÄ
Kompensaatioalueen ulkopuolella
Kallistusvaroituksen LED - jatkuva PUNAINEN
Kallistusvaroitus PÄÄLLÄ
Kallistusvaroituksen LED - vilkkuva PUNAINEN
Kallistusvaroituksen hälytys
X / Y -valinnan LED - jatkuva VIHREÄ
X-akselin säätö, kaltevuustila
X / Y -valinnan LED - jatkuva PUNAINEN
Y-akselin säätö, kaltevuustila
X / Y -valinnan LED - vilkkuva VIHREÄ
X-akseli kaltevuustilan suurimman sallitun
kallistuksen asennossa
X-akselin säätö, kalibrointitila
X / Y -valinnan LED - vilkkuva PUNAINEN
Y-akseli kaltevuustilan suurimman sallitun
kallistuksen asennossa
Y-akselin säätö, kalibrointitila
LCD-kuvakkeet
Automaattisen vaaituksen kuvake - vilkkuva
Laserlaite on automaattisesti vaaittuva
Kalibroinnin ja/tai oletus-kallistusvaroituksen
asetus
Manuaalinen-kuvake - vilkkuva
Manuaalinen tila PÄÄLLÄ (automaattinen
vaaitus POIS päältä)
Varoitus-kuvake - vilkkuva
Kompensaatioalueen ulkopuolella
Törmäys automaattisen kallistuksen aikana
Kallistuksen kuvake - jatkuva
Kallistusvaroitus PÄÄLLÄ
Kallistuksen kuvake - vilkkuva
Kallistusvaroituksen hälytys
Kaltevuuden kuvake - jatkuva
Kaltevuustila PÄÄLLÄ
Kaltevuuden kuvake - vilkkuva
Suurimmassa sallitussa kaltevuusasennossa
Kalibroinnin kuvake - jatkuva
Kalibrointitila PÄÄLLÄ - vaakasuora
Kalibroinnin kuvake - vilkkuva
Kalibrointitila PÄÄLLÄ - pystysuora
Pyörinnän kuvake nopeusarvolla
Nopeusasetus
Vain X / Y -kuvake - vilkkuva
Säädä näytettävää akselia manuaalisessa
kaltevuustilassa ja/tai kalibrointitilassa
X / Y -kuvake ja arvo - arvo vilkkuu
Säädä automaattisen vaaituksen näyttöar-
voa kaltevuustilassa
Paristoteho - jatkuva
Pariston jäljellä olevan eliniän näyttö
Paristoteho - vilkkuva
Paristo on ladattava
Pystysuora-asennon kuvake - jatkuva
Näkyy, kun laserlaite on pystysuorassa
asennossa
120
77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441
Paristot ja teho
Paristojen asennus / poisto
(Katso kuvat
F
ja
G
selvittääksesi laserlaitteen ja
kauko-ohjaimen paristojen sijainnin)
Paina liuskaa avataksesi paristokotelon ja liu'uta se
ulos.
Asenna / poista paristot. Aseta paristot oikeaan
suuntaan, kun laitat ne laserlaitteeseen.
Sulje ja lukitse paristokotelon suojus hyvin.
Laserlaite (Katso kuva
F
)
Infrapunakauko-ohjain (Katso kuva
G
)
Avaa paristokotelo liu'uttamalla suojus irti.
Asenna / poista paristot. Aseta paristot oikeaan
suuntaan, kun laitat ne laserlaitteeseen.
Sulje ja lukitse paristokotelon suojus hyvin.
VAROITUS:
Kiinnitä huomiota paristokotelossa oleviin
merkkeihin (+ ja -) varmistaaksesi, että
paristot asetetaan oikein. Paristojen on oltava
samantyyppisiä ja niiden varaustilan on oltava
sama. Älä käytä samaan aikaan paristoja, joilla
on eri varaustila.
Paristojen lataus
Ladattavia paristoja on ladattava 4 tuntia ennen
ensimmäistä käyttökertaa. Näin maksimoidaan paristojen
elinikä.
Liitä lataus-/virtasovittimen pistoke laserlaitteen
latausliitäntään.
Liitä lataus-/virtasovitin verkkovirran pistorasiaan (110 V tai
220 V) käyttäen sopivaa verkko-osaa.
Lataus-/virtasovittimen LED palaa PUNAISENA, kun
lataus on käynnissä.
Lataa paristoja noin 4 tuntia, jotta ne saavuttaisivat täyden
varaustilan.
Kun paristo on ladattu täyteen, irrota lataus-/virtasovitin
laserlaitteesta ja verkkovirran pistorasiasta.
Lataus-/virtasovittimen LED palaa VIHREÄNÄ, kun lataus
on valmis.
VAROITUS:
Käytä lataus-/virtasovitinta vain laitteen mukana
toimitetun Ni-MH-paristokotelon kanssa. Muiden
kuin Ni-MH-paristojen lataaminen voi aiheuttaa
vahinkoja ja/tai vammoja.
VAROITUS:
Paristo ja lataus-/virtasovitin voivat vioittua, jos
ne altistuvat kosteudelle. Säilytä ja lataa laitetta
vain kuivassa ja suojatussa paikassa.
HUOMAUTUS:
Jotta pariston elinikä olisi optimaalinen, suosittelemme
vaihtamaan pariston, kun se on tyhjentynyt kokonaan, ja
välttämään yli 10 tunnin latausaikoja.
Käyttö lataus-/virtasovittimen
kanssa
Laserlaitetta voidaan käyttää lataus-/virtasovittimeen
kytkettynä.
Laserlaitteen toiminnot ja ohjaimet ovat samoja riippumatta
siitä, onko se kytkettynä lataus-/virtasovittimeen vai ei.
Asennus
Asemointi
(Tarkista kohdasta Toiminnot, missä malleissa on
käytettävissä automaattinen vaaitus määritettyihin
asentoihin)
Vaakasuora asento (Katso kuva
A
)
Aseta laserlaite pohja edellä alas. Varmista, että pinta
on (lähes) tasainen. Paina kytkeäksesi virran
PÄÄLLE.
Pystysuora asento (Katso kuva
B
)
Aseta laserlaite alas sivulleen, kahva osoittaa ylöspäin.
Varmista, että pinta on (lähes) tasainen. Paina
kytkeäksesi virran PÄÄLLE.
121
77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441
Kulma-asento
Paina kytkeäksesi virran PÄÄLLE. Paina
ja pidä sitä painettuna kytkeäksesi manuaalisen
tilan PÄÄLLE. Laserlaite voidaan nyt asemoida eri
kulma-asentoihin automaattisen vaaitustilan ollessa
POIS päältä.
HUOMAUTUS:
Kun haluat vaihdella vaakasuoran ja pystysuoran asennon
välillä, laserlaitteen virta on kytkettävä POIS, laite on
asetettava uuteen asentoon, minkä jälkeen virta kytketään
uudelleen PÄÄLLE.
Asennus lisävarusteisiin
Kiinnike (Katso kuva
J
)
Kiinnitä seinäteline kunnolla mitattuun paikkaan.
Valmistele telineen asennuspinta siten, että se on
(lähes) vaakasuora.
Asenna laserlaite telineeseen ja kiristä kiristysnuppi.
Kolmijalka (Katso kuva
K
)
Aseta kolmijalka paikkaan, missä sen asento ei muutu
helposti. Paikan on sijaittava lähellä mitattavaa aluetta.
Pidennä kolmijalan jalkoja tarpeen mukaan.
Säädä jalkoja siten, että kolmijalka asettuu (lähes)
vaakasuoraan.
Asenna laserlaite kolmijalkaan painamalla 5/8
-keskiruuvi ylös ja kiristä.
HUOMAA:
Älä jätä laserlaitetta lisävarusteen päälle
kiristämättä ensin keskiruuvia. Jos tätä ei
huomioida, laserlaite voi pudota ja vioittua.
HUOMAUTUS:
Laserlaitteessa voidaan käyttää joko kupupäistä,
tasapäistä tai hissityyppistä kolmijalkaa.
On suositeltavaa tukea laserlaitetta toisella kädellä, kun se
asetetaan lisävarusteeseen tai irrotetaan siitä.
Jos asemoit laitteen kohteen yläpuolelle, kiristä
5/8-ruuvikiinnitys ensin osittain, kohdista laserlaite ja kiristä
sitten 5/8-ruuvikiinnitys kokonaan.
Tähtäinkaukoputki (RL HGW)
(Laserlaitteen päällä olevaa kohdistustähtäintä voidaan
käyttää malleissa, joissa ei ole tähtäinkaukoputkea)
Asennus ja käyttö(Katso kuva
C
)
Avaa molemmat tähtäinkaukoputkessa olevat
lukitusruuvit. Aseta tähtäin laserlaitteen päällä olevaan
asennusalustaan siten, että objektiivi(pieni pää osoittaa
kohteeseen (
C
1
). Kiristä lukitusruuvit hyvin (
C
2
).
Poista linssisuojukset tähtäimestä ja suuntaa laserlaite/
tähtäin karkeasti kohti kohdetta.
Katso silmäosan läpi (suuri pää) ja kierrä
tähystysristikon säädintä, kunnes tähystysristikko (ns.
optisen laitteen hiusristi) on terävä ja näkyy selkeästi.
Katso silmäosan läpi kohdistaaksesi tähystysristikon
pystysuoran viivan kohteeseen. Säädä silmän ja
silmäosan välistä etäisyyttä asettaaksesi kohteen
polttopisteeseen.
HUOMAUTUS:
Kohdistustähtäimen / tähtäinkaukoputken avulla laserlaite
kohdistetaan tarkasti kohteeseen, kun säädetään
kallistusta kaltevuustilassa.
Tähtäinkaukoputki on kalibroitu tehtaalla eikä käyttäjän
tarvitse säätää sitä. ÄLÄ yritä säätää säädintä tai
tähtäinkaukoputken korkeuden säätöä. Se voi huonontaa
tähtäimen tarkkuutta ja laserlaitteen kohdistusta.
Käyttö
HUOMAUTUS:
Katso kohdasta Toiminnot, missä malleissa on
erikoistoimintoja/-tiloja.
Katso käytön aikaiset ilmaisimet LCD-näytön / LED-
valojen kuvauksista.
Tarkista laserlaitteen tarkkuus aina ennen laserlaitteen
käyttöä.
Manuaalisessa tilassa, automaattinen vaaitus on POIS
päältä. Lasersäteen vaaitus ei ole taattu.
Laserlaite ilmaisee, kun se on kompensaatioalueen
ulkopuolella. Katso LED-valojen / LCD-näytön
kuvaukset. Aseta laserlaite vaakasuorempaan asentoon.
Jos laserlaitetta ei käytetä, varmista, että sen virta
kytketään POIS.
Koska laserlaite on tarkkuusinstrumentti, on toimintojen
suorittamiseen suositeltavaa käyttää kauko-ohjainta
aina, kun se on mahdollista (jos kauko-ohjain kuuluu
varustukseen).
Laserlaite on oletusarvoisesti automaattisesti vaaittuva.
122
77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441
Kallistusvaroitus on oletusarvoisesti PÄÄLLÄ, kun
laserlaite toimitetaan tehtaalta.
Kallistusvaroitus on käytettävissä vain automaattisesti
vaaittuvissa malleissa. Kallistusvaroitus ei ole
käytettävissä manuaalisessa tilassa.
Virta
Paina kytkeäksesi laserlaitteen PÄÄLLE/POIS.
Kun virta kytketään PÄÄLLE, kallistusvaroitus on oletus-
arvoisesti PÄÄLLÄ (oletusasetusta voidaan muuttaa).
Kun virta kytketään PÄÄLLE, laserlaite aloittaa auto-
maattisen vaaituksen.
Kun automaattinen vaaitus on valmis, laser alkaa pyöriä
viimeksi asetetulla kierrosnopeudella.
Kallistusvaroitus (ei ole käytettävissä manuaalisessa
tilassa)
Kun virta kytketään PÄÄLLE, kallistusvaroitus on
oletusarvoisesti PÄÄLLÄ.
Kun virta on kytketty PÄÄLLE, paina kytkeäksesi
kallistusvaroituksen PÄÄLLE/POIS.
Kun kallistusvaroitus on PÄÄLLÄ, laserlaite ilmaisee
LED-valoilla / LCD-näytössä ja lasersäteen vilkunnalla,
milloin laserlaite tunnistaa liikkeen.
Jos hälytys on annettu, nollaa se painamalla .
Nollauksen jälkeen laserlaite aloittaa automaattisen
vaaituksen. Tarkista kohdistus alkuperäisellä kohteella.
Kallistusvaroituksen oletusasetus
Kun virta on kytketty POIS, paina ja pidä sitä
painettuna ja paina .
Vapauta molemmat näppäimet.
Jos kallistuksen LED / kuvake on PÄÄLLÄ, oletusasetus
on PÄÄLLÄ. Jos kallistuksen LED / kuvake on POIS,
oletusasetus on POIS.
Laserlaite aloittaa automaattisen vaaituksen kuten
silloin, kun se kytketään normaalisti PÄÄLLE.
Toistamalla kuvattuja vaiheita kallistusvaroituksen
oletusasetus voidaan kytkeä vaihdellen PÄÄLLE/POIS.
Manuaalinen tila
Kun virta on kytketty PÄÄLLE, paina ja pidä sitä
painettuna 3 sekunnin ajan kytkeäksesi manuaalisen
tilan PÄÄLLE/POIS.
Manuaalisessa tilassa automaattinen vaaitus on POIS
päältä.
Laserlaite voidaan asemoida manuaalisesti mihin tahan-
sa kulma-asentoon.
Kun manuaalinen tila kytketään POIS, laserlaite aloittaa
automaattisen vaaituksen kuten silloin, kun se kytketään
ensi kertaa PÄÄLLE.
Kalibrointitila - katso osio Tarkkuuden tarkastus ja
kalibrointi
Manuaalinen kaltevuustila
(RL HW / RL HW+:n sijaan tulee , kun alla on
viittaus )
Kun virta on kytketty PÄÄLLE, paina . Manuaa-
linen tila kytkeytyy PÄÄLLE, automaattinen vaaitus on
POIS päältä.
(Mallissa RL HGW täytyy manuaaliseen tilaan siirtymi-
seksi painaa näppäintä vähintään 3 sekunnin ajan
ennen yllä mainitun näppäimen painamista)
LED / LCD osoittaa “X” -akselin säädön. Paina
säätääksesi akselia.
LED / LCD ilmaisee, kun suurin sallittu kallistuskulma on
saavutettu. Akseli ei enää siirry kyseiseen suuntaan.
Paina uudelleen näppäintä asettaaksesi “X”-ak-
selin ja/tai jatkaaksesi “Y”-akselin säätöön.
LED / LCD osoittaa “Y” -akselin säädön. Paina
säätääksesi akselia.
LED / LCD ilmaisee, kun suurin sallittu kallistuskulma on
saavutettu. Akseli ei enää siirry kyseiseen suuntaan.
Paina uudelleen näppäintä asettaaksesi
“Y”-akselin ja/tai jatkaaksesi laserlaitteen käyttöön
manuaalisessa kaltevuustilassa.
“X”- ja “Y” -akselit on nyt asetettu manuaalisesti säädet-
tyihin kaltevuuksiin.
Kun haluat kytkeä manuaalisen kaltevuustilan PÄÄLLE,
paina ja pidä sitä painettuna vähintään 3
sekunnin ajan.
123
77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441
Kun manuaalinen tila kytketään POIS, laserlaite aloittaa
automaattisen vaaituksen kuten silloin, kun se kytketään
ensi kertaa PÄÄLLE.
HUOMAUTUS:
Näppäimen yksittäinen painallus muuttaa
kaltevuutta 0,01%.
Kun näppäintä pidetään painettuna, kallistusakseli
muuttuu jatkuvasti, ensin hitaasti, mutta nopeutuen
näppäimen pysyessä painettuna.
Katso eri näppäimiä vastaavat kallistussuunnat kuvasta
L
.
Nopeus
Paina vaihdellaksesi käytettävissä olevien nope-
usasetusten välillä (nopeimmasta pysähtymiseen).
Kohdetila
Paina asettaaksesi pysähtymisasetuksen (0
kierrosta/minuutissa).
Paina kiertääksesi kohteen suuntaa.
HUOMAUTUS:
Näppäimen yksittäinen painallus muuttaa
suuntaa 0,10°.
Kun näppäintä pidetään painettuna, suunta muuttuu
jatkuvasti, ensin hitaasti, mutta nopeutuen näppäimen
pysyessä painettuna.
Laser vilkkuu 3 kertaa ennen vaihtamista suurempaan
nopeuteen.
Katso eri näppäimiä vastaavat kiertosuunnat kuvasta
M
.
Skannaustila
Paina selataksesi käytettävissä olevien skanna-
uskulmien läpi (15° / 45° / 90°).
Paina kiertääksesi skannaussuuntaa.
Paina kytkeäksesi skannaustilan POIS päältä ja
palataksesi viimeksi käytettyyn nopeusasetukseen.
HUOMAUTUS:
Näppäimen yksittäinen painallus muuttaa
suuntaa 2,0°.
Kun näppäintä pidetään painettuna, suunta muuttuu
jatkuvasti, ensin hitaasti, mutta nopeutuen näppäimen
pysyessä painettuna.
Laser vilkkuu 3 kertaa ennen vaihtamista suurempaan
nopeuteen.
Katso eri näppäimiä vastaavat kiertosuunnat kuvasta
M
.
Digitaalinen kaltevuustila (automaattisella vaaituksella)
Kun virta on kytketty PÄÄLLE, paina .
LCD osoittaa “X” -akselin säädön. Paina
säätääksesi akselin arvoa.
LCD ilmaisee, kun suurin sallittu kallistuskulma on
saavutettu. Arvo ei enää muutu kyseiseen suuntaan.
Paina uudelleen näppäintä asettaaksesi “X”-ak-
selin ja/tai jatkaaksesi “Y”-akselin arvon säätöön.
LCD osoittaa “Y” -akselin säädön. Paina
säätääksesi akselin arvoa.
LCD ilmaisee, kun suurin sallittu kallistuskulma on
saavutettu. Arvo ei enää muutu kyseiseen suuntaan.
Paina uudelleen näppäintä asettaaksesi “Y”-akse-
lin ja/tai jatkaaksesi laserlaitteen käyttöön digitaalisessa
kaltevuustilassa.
Laserlaite aloittaa automaattisen vaaituksen kuten
silloin, kun virta kytktään ensi kertaa PÄÄLLE, minkä
jälkeen “X”- ja “Y” -akselien kaltevuudet asettuvat
asetettuihin arvoihin.
Kun haluat kytkeä digitaalisen kaltevuustilan POIS
päältä, laserlaitteen virta on kytkettävä pois ja uudelleen
päälle. Paina näppäintä 2 kertaa kytkeäksesi
virran POIS ja uudelleen PÄÄLLE.
HUOMAUTUS:
124
77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441
Tarkkuuden tarkastus ja
kalibrointi
HUOMAUTUS:
Katso kohdasta Toiminnot, missä malleissa on
erikoistoimintoja.
Laserlaitteet on suljettu ja kalibroitu tehtaalla teknisissä
tiedoissa määritettyihin tarkkuuksiin.
On suositeltavaa tarkastaa kalibrointi ennen laitteen
ensimmäistä käyttökertaa ja toistaa tämä tarkastus
aika-ajoin.
Anna laitteelle riittävästi aikaa automaattisen vaaituksen
suorittamiseen (< 60 sekuntia) ennen kuin tarkastat
kalibroinnin.
Laserlaite on tarkastettava säännöllisesti tarkkuuden -
erityisesti suuren tarkkuuden asetuksen - varmistamiseksi.
Vaakasuora-asennon tarkastus
(Katso kuva
N
)
Aseta laserlaite kolmijalan päälle 20 m päähän seinästä
siten, että ”X1”-sivu osoittaa kohti seinää (
N
1
).
Kytke laserlaite PÄÄLLE ja anna sen suorittaa
automaattinen vaaitus ja varmista, että laser pyörii.
Näppäimen yksittäinen painallus muuttaa
arvoa 0,01%.
Kun näppäintä pidetään painettuna, arvo muuttuu
jatkuvasti, ensin hitaasti, mutta nopeutuen näppäimen
pysyessä painettuna.
Katso eri näppäimiä vastaavat kallistussuunnat kuvasta
L
.
Kauko-ohjaus
Kauko-ohjauksessa ovat käytettävissä samat
kyseisen laserlaitteen toiminnot/tilat kuin normaalissa
käytössäkin.
Laserlaite voidaan kytkeä kauko-ohjauksella POIS
päältä painamalla samanaikaisesti näppäimiä
. Laserlaite voidaan kytkeä PÄÄLLE vain laserlaitteessa
olevalla virtanäppäimellä.
Siirry seinän viereen ja merkitse viitepiste “D
1
”, jossa
laserviiva on seinällä. Jos käytettävissä on ilmaisin,
lasersäde on helpompaa paikantaa sen avulla.
Irrota laserlaite kolmijalasta ja kierrä laserlaitetta 180°
siten, että “X2”-sivu osoittaa kohti seinää (
N
2
).
Siirry takaisin seinän viereen ja mittaa etäisyys
ensimmäisestä viitepisteestä “D
1
” toiseen
viitepisteeseen “D
2
” (
N
3
).
Kalibrointia ei tarvitse säätää, jos viitepisteiden “D
1
” ja
“D
2
” välinen etäisyys on < 2,0 mm.
Jos mitattu etäisyys on ≥ 2,0 mm, kalibrointia on
säädettävä.
Suorita “Y”-akselille samat toimenpiteet kuin “X”-
akselille. Vaihda “X1” ja “X2” Y1”:een ja “Y2”:een (
N
4
).
Vaakasuora-asennon kalibrointi
(Katso kuva
N
)
(RL HW:n sijaan tulee , kun alla on viittaus )
(RL HW / RL HW+:n sijaan tulee , kun alla on
viittaus )
Kun laserlaite on kytketty POIS, paina ja pidä sitä
painettuna ja paina .
Vapauta ja pidä näppäintä edelleen
painettuna vähintään 3 sekunnin ajan.
Vapauta .
LED/LCD ilmaisee, kun laserlaite on kalibrointitilassa.
Säädä “X”-akselia tarvittaessa painamalla näppäintä
, kunnes lasersäde on kohdistettu “D
0
”:aan.
“D
0
” on “D
1
”:n ja “D
2
” välinen keskipiste, kun “X”-akselia
tarkastetaan.
Paina uudelleen näppäintä asettaaksesi “X”-ak-
selin ja/tai jatkaaksesi “Y”-akselin säätöön.
Säädä “Y”-akselia tarvittaessa painamalla näppäintä
125
77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441
, kunnes lasersäde on kohdistettu “D
0
”:aan.
“D
0
” on “D
1
”:n ja “D
2
”:n välinen keskipiste, kun “Y”-
akselia tarkastetaan.
Paina uudelleen näppäintä asettaaksesi “X”-akse-
lin ja/tai poistuaksesi kalibrointitilasta.
Akselien asetukset on nyt tallennettu. Kalibrointitila
kytkeytyy POIS ja laserlaite aloittaa automaattisen
vaaituksen kuten silloin, kun se kytketään ensi kertaa
PÄÄLLE.
HUOMAUTUS:
Näppäimen painallus kallistaa akselia 3,5 kaa-
risekuntia. Katso eri näppäimiä vastaavat kallistussuunnat
kuvasta
L
.
Jos laserlaitetta ei kyetä kalibroimaan noudattaen
kalibrointiohjetta, lähetä laserlaite valtuutettuun
huoltoliikkeeseen korjattavaksi.
Pystysuora-asennon tarkastus
(Katso kuva
P
)
(Tarvitaan vain malleissa, joissa on pystysuora-asennon
automaattinen vaaitus).
Aseta laserlaite vakaalle alustalle pystysuoraan
asentoon 1 m päähän 2 m korkeasta seinästä siten,
että ”Y1”-sivu osoittaa kohti kyseistä seinää (
P
1
).
Kytke laserlaite PÄÄLLE ja anna sen suorittaa
automaattinen vaaitus ja varmista, että laser pyörii.
Merkitse viitepisteet “A” (jossa laserviiva on lattialla
1 m päässä seinästä), “B “ (jossa lasersäde on
nurkassa) ja “D
1
(jossa lasersäde on seinällä 2 m
korkeudella).
Kierrä laserlaitetta 180° siten, että nyt “Y2”-sivu osoittaa
kohti seinää (
P
2
).
Kohdista lasersäde viitepisteisiin “A” ja “B” ja siirry
takaisin seinän viereen ja mittaa etäisyys viitepisteestä
“D
1
” viitepisteeseen “D
2
” (
P
3
).
Kalibrointia ei tarvitse säätää, jos viitepisteiden “D
1
” ja
“D
2
” välinen etäisyys on < 1,0 mm.
Jos mitattu etäisyys on ≥ 1,0 mm, kalibrointia on
säädettävä.
Pystysuora-asennon kalibrointi
(Katso kuva
P
)
(RL HW+:n sijaan tulee , kun alla on viittaus
)
Kun laserlaite on kytketty POIS, paina ja pidä
sitä painettuna ja paina .
Vapauta ja pidä näppäintä edelleen
painettuna vähintään 3 sekunnin ajan.
Vapauta .
LED/LCD ilmaisee, kun laserlaite on kalibrointitilassa.
Säädä pystysuoraa “X”-akselia tarvittaessa painamalla
näppäintä , kunnes lasersäde on kohdistettu
“D
0
”:aan. “D
0
” on “D
1
”:n ja “D
2
”:n välinen keskipiste,
kun pystysuoraa akselia tarkastetaan.
.
Paina asettaaksesi pystysuoran “X”-akselin.
Akselin asetus on nyt tallennettu. Kalibrointitila
kytkeytyy POIS ja laserlaite aloittaa automaattisen
vaaituksen kuten silloin, kun se kytketään ensi kertaa
PÄÄLLE.
HUOMAUTUS:
Näppäimen painallus kallistaa akselia 3,5 kaa-
risekuntia. Katso eri näppäimiä vastaavat kallistussuunnat
kuvasta
L
.
Jos laserlaitetta ei kyetä kalibroimaan noudattaen
kalibrointiohjetta, lähetä laserlaite valtuutettuun
huoltoliikkeeseen korjattavaksi.
126
77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441
Tekniset tiedot
Laserlaite
RL HW
RL
HW+
RL HGW RL HV
RL
HVPW
RL HVPW-G
Vaakasuoran kierron
tarkkuus:
±1,5 mm/30 m (±10”)
Pystysuoran kierron
tarkkuus:
±3 mm/30 m (±20”)
Pystysuoraan ylös
suuntautuvan säteen
tarkkuus:
±3 mm/30 m (±20”)
Pystysuoraan alas
suuntautuvan säteen
tarkkuus:
±9 mm/30 m (±60”)
Kaltevuuden tarkkuus: ±9 mm/30 m (±60”)
Kompensaatioalue: ≥ 5°±1° (kaksoisakseli)
Kallistusalue: ±10% (kaksoisakseli)
Vähimmäislisäys: 0,01%
Skannausalue: 10°/45°/90° ±20%
Käyttöalueen halkaisija
ilmaisimella:
≤ 600 m
Vaaitusaika ≤ 20 sekuntia
Pyörimisnopeus:
600 kierrosta/mi-
nuutti ±10%
1000/600/300/150/0
kierrosta/minuutti ±10%
600/300/150/0 kierrosta/minuutti ±10%
Laserluokka: Luokka 2 (EN60825-1)
Laserin aallonpituus: 635nm
515-540nm
635nm
Käyttöaika: ≥ 20 tuntia (Ni-MH)
≥ 12 hours(Ni-
MH)
Latausaika: ≤ 4 tuntia
Virtalähde: NI-MH -paristokotelo / 4 kpl. “C” -paristoja
IP-suojaus: IP66
Käyttölämpötilan
vaihtelualue:
-10° C ~ +50° C
Säilytyslämpötilan
vaihtelualue:
-25° C ~ +70° C
127
77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441
Kauko-ohjaus
Infrapuna
40 m
2 AAA-alkaliparistoa
Tyyppi:
Toimintasäde sisätiloissa:
Virtalähde:
Tähtäinkaukoputki
2,5 x
5° 36’
8 mm
32 mm
≤ 8°
85 mm
Suurennus:
Näkökenttä:
Näkökentän halkaisija:
Objektiivin halkaisija:
Resoluutio:
Katseluväli:
Huomautuksia
/

Tämä käsikirja soveltuu myös