Blaupunkt GTW 1200 Omistajan opas

Brändi
Blaupunkt
Kategoria
car speakers
Malli
GTW 1200
Tyyppi
Omistajan opas
Sound
www.blaupunkt.com
GTw 1000 Mk II 7 606 474 001
GTw 1200 Mk II 7 606 475 001
GTw_1000_1200_08.indd 1GTw_1000_1200_08.indd 1 07.01.2008 12:03:27 Uhr07.01.2008 12:03:27 Uhr
GTw 1000 Mk II, GTw 1200 Mk II
10
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Για προϊόντα που έχουν αγοραστεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
παρέχουμε εγγύηση κατασκευαστή. Τους όρους της εγγύησης
μπορείτε να τους πληροφορηθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.blaupunkt.de
ή να τους ζητήσετε απευθείας στην διεύ-
θυνση
:
Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim
Οδηγίες ασφαλείας!
Οδηγίες τοποθέτησης και σύνδεσης
Πριν το τρύπημα των οπών στήριξης βεβαιωθείτε, ότι
δεν θα υποστούν ζημιά τοποθετημένα καλώδια ή εξαρ-
τήματα του οχήματος.
Μην τοποθετείτε το υπογούφερ σε μη σταθερές εταζέ-
ρες (οχήματα χάτσμπακ) ή σε ανοιχτά προς τα μπροστά
σημεία.
Τα καλώδια των ηχείων πρέπει για προστασία κατά των
παρεμβολών να τοποθετηθούν σε αρκετή απόσταση από
πλεξούδες καλωδίων. Σε αιχμηρές τρύπες χρησιμοποιή-
στε προστατευτικούς δαχτύλιους καλωδίων.
Οδηγίες για την κατασκευή του κουτιού του υπο-
γούφερ
Προτού αρχίσετε με την κατασκευή του κουτιού, πρέπει
να προσέξετε μερικές βασικές οδηγίες κατασκευής:
Υπογούφερ με άπειρο ακουστικό πέτασμα μπορούν να
τοποθετηθούν σε ένα όχημα απλά με τη βοήθεια μιας
προσαρμοσμένης σανίδας, που φροντίζει για τον διαχω-
ρισμό του ήχου ενός γούφερ μπροστά και πίσω. Η σανίδα
τοποθετείται στο πορτμπαγκάζ κάτω από την εταζέρα ή
πίσω από το πίσω κάθισμα. Τυχόν υπάρχοντα διάκενα αέ-
ρα πρέπει να στεγανοποιηθούν με μονωτικό υλικό.
Η μορφή του κουτιού παίζει κατά την αναπαραγωγή
χαμηλών συχνοτήτων δευτερεύοντα ρόλο και μπορεί
επομένως να επιλεγεί σε κάποιο βαθμό κατά βούληση.
Περίεργες μορφές ωστόσο που δεν μπορούν να κοπούν
με ακρίβεια και να συγκολληθούν εύκολα πρέπει να
αποφεύγονται.
Σανίδες MDF ή υψηλής ποιότητας κόντρα πλακέ από
σημύδα με πάχος από 18 μέχρι 25 mm είναι κατάλληλα
για την κατασκευή των κουτιών.
Όλα τα τοιχώματα του κουτιού που εφάπτονται μεταξύ τους
πρέπει να κολληθούν, να βιδωθούν και να στεγανοποιηθούν,
για να αποφευχθεί η προοδευτική αποσύνδεση λόγω ταλα-
ντώσεων και περιβαλλοντικών παραγόντων στο όχημα.
Για να αποφύγετε ταλαντώσεις σε μεγάλα κουτιά είναι
καλό να υπάρχουν ενισχυτικά νεύρα.
Ηχομονωτικό υλικό (πρόβειο μαλλί ή πολυεστερικές
ίνες) με το οποίο γεμίζει ο εσωτερικός χώρος κατά
τουλάχιστον 50 τοις εκατό, αυξάνει τον ενεργό χώρο του
κουτιού κατά 5 με 15 τοις εκατό.
Τα καλώδια από τον ενισχυτή προς το υπογούφερ πρέπει
να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά και να έχουν διατομή
τουλάχιστον 2,5 mm
2
.
Το ολοκληρωμένο κουτί του υπογούφερ πρέπει να είναι
απόλυτα σταθερό και αεροστεγές.
Εάν είναι δυνατόν τοποθετήστε σωλήνα bass refl ex με
διάμετρο 7 έως 10 εκ., για να αποφύγετε τους συνηθι-
σμένους σε μικρότερα ανοίγματα θορύβους του αέρα.
Σωλήνες PVC με διάφορες διαμέτρους είναι διαθέσιμοι
στο εμπόριο, όπου τα οποία τμήματα σωλήνα μπορούν
να τοποθετηθούν με συνδέσεις στο κουτί.
Τοποθετήστε ενεργά (ηλεκτρονικά) crossover, όπως έχουν
τοποθετηθεί π.χ. σε όλους τους ενισχυτές Blaupunkt. Η
τοποθέτηση παθητικών crossover δεν συνίσταται.
Ανακύκλωση και αποκομιδή
Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε για την αποκομιδή
του προϊόντος τους συνήθεις τρόπους ανακύκλω-
σης.
Επιφυλασσώμεθα του δικαιώματος αλλαγών χωρίς προ-
ειδοποίηση
TÜRKÇE
Avrupa Birliği dahilinde satın alınmış ürünlerimiz için üretici
garantisi sunmaktayız. Garanti şartlarını
www.blaupunkt.de
adresinden çağırabilir veya doğrudan aşağıdaki adresten ta-
lep edebilirsiniz
:
Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim
Güvenlik uyarıları
Takma ve bağlantı talimatları
Bağlantı deliklerini delmeden önce, yeri değiştirilen
kablo veya araç parçalarının hasar görmeyeceğinden
emin olunuz.
Subwoofer gevşek arka gözlere (hatchback araçlarda)
veya öne doğru açık olan yerlere monte edilmemelidir.
Arıza emniyeti için hoparlör kabloları, kablo gruplarına
yeterli mesafede döşenmelidir. Keskin kenarlı deliklerde
kablo geçişleri kullanınız.
Subwoofer muhafazasının kurulması hakkında
bilgiler
Muhafazayı kurmaya başlamadan önce, temel konstrük-
siyon uyarına dikkat etmelisiniz:
Woffer'in ön ve arka taraftaki parçaları arasındaki akus-
tik ayırımı sağlamak için sonsuz ses duvarlı subwoofer,
araca kesilmiş bir ahşap plaka yardımıyla kolayca takıla-
bilir. Ahşap plaka, bagajda pandizotun altına veya arka
bankın arkasına yerleştirilir. Olası mevcut hava boşluk-
ları conta macunu ile izole edilmelidir.
Muhafaza formunun, derin frekanslarda çalınırken dü-
zensiz bir rolü vardır ve bu yüzden rölatif olarak ser-
best seçilebilir. Zor kesilebilen ve tutkallanabilen bozuk
formlardan kaçınılmalıdır.
GTw_1000_1200_08.indd 10GTw_1000_1200_08.indd 10 07.01.2008 12:03:34 Uhr07.01.2008 12:03:34 Uhr
GTw 1000 Mk II, GTw 1200 Mk II
11
MDF plakalar veya 18 - 25 mm kalınlığında kayın ağa-
cından yüksek kaliteli kontrplaklar kutuların yapılması
için çok uygundur.
Araçtaki titreşimlerden ve çevre etkisinden dolayı par-
çaların ayrılmasını önlemek için birbirine çarpan bütün
muhafaza parçaları tutkallanmalı, vidalanmalı ve izole
edilmelidir.
Titreşimleri önlemek için, büyük kutularda takviye ka-
nadı olmasında fayda vardır.
İç hacmi en az yüzde 50 doldurulmuş akustik yalıtım
malzemesi (koyun yünü veya polyester keçe) , muha-
faza sesinin etkisini yüzde 5 – 15 arttırır.
Amplifi katör ile subwoofer arasındaki kablo mümkün
olduğu kadar kısa olmalıdır ve en az 2,5 mm
2
'lik bir enine
kesite sahip olmalıdır.
Tamamlanmış subwoofer muhafazası mutlaka sağlam ve
hava geçirmez olmalıdır.
Mümkün ise küçük açıklıklarda hava seslerini önlemek
için 7 - 10 cm çaplı bir bas refl eks tüneli kullanılmalıdır.
Mafsallı boru parçalarının muhafazaya yerleştirilebilme-
si için PVC borular çeşitli çaplarda temin edilebilir.
Aktif (elektronik) frekans makası yerleştirilmelidir, örn.
bütün Blaupunkt amplifi katöre takılanlar gibi. Pasif fre-
kans makasının kullanılması önerilmez.
Geri dönüşüm ve imha
Lütfen ürününüzün imhası için mevcut geri verme
veya toplama sistemlerini kullanınız.
Değişiklikler saklıdır
SUOMI
Annamme valmistajatakuun niille tuotteille, jotka on ostet-
tu Euroopan Unionin alueelta. Takuuehdot löytyvät Internet-
osoitteestamme
www.blaupunkt.de tai voit tilata ne suoraan
valmistajalta
:
Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim
Turvallisuusohjeita
Asennus- ja liitäntämääräykset
Varmista ennen kiinnitysreikien poraamista, ettet vau-
rioita asennettuja johtoja tai auton osia.
Älä asenna subwooferia irtonaisille hattuhyllyille (viisto-
peräiset autot) tai eteenpäin avonaisille paikoille.
Häiriöttömyyden takaamiseksi kaiutinjohdot täytyy asen-
taa riittävän kauaksi johdinsarjoista. Käytä teräväreunai-
sissa rei´issä läpivientikumeja.
Subwoofer-koteloiden tekemiseen liittyviä oh-
jeita
Huomioi rakenteeseen liittyvät perusohjeet, ennen kuin
alat tekemään koteloa:
Akustiselta seinältään äärettömät subwooferit voidaan
asentaa autoon helposti oikean kokoiseksi sahatun
puulevyn avulla, joka muodostaa akustisen väliseinän
wooferin etu- ja taustapuolen äänien välille. Puulevy
kiinnitetään tavaratilaan hattuhyllyn alle tai takapenkin
taakse. Mahdolliset ilmaraot kannattaa tiivistää tiivis-
temateriaalilla.
Kotelon muodolla ei ole suurta vaikutusta matalien taa-
juuksien äänentoistossa ja siksi muoto voidaan valita
suhteellisen vapaasti. Epäsuhtaisia muotoja, joita on
vaikea sahata ja liimata, tulisi kuitenkin välttää.
Vahvuudeltaan 18 - 25 mm MDF-levyt tai laadukas koi-
vuvaneri sopivat hyvin koteloiden tekoon.
Kaikki toisiinsa kiinni tulevat koteloseinät tulee liimata
ja ruuvata paikoilleen sekä tiivistää, jotta ne eivät pääse
irtomaan autossa tärinöiden ja ympäristön rasitusten
vaikutuksesta.
Tärinöiden estämiseksi suuret kotelot kannattaa varus-
taa vahvikepienoilla.
Akustinen eristemateriaali (lampaanvilla tai polyes-
terikuitu), jolla sisus täytetään vähintään 50 pro-
senttisesti, korottaa kotelon tehollista tilavuutta 5 – 15
prosentin verran.
Vahvistimesta subwooferiin tulevien kaapelien tulee
olla mahdollisimman lyhyitä ja niiden poikkipinnan on
oltava vähintään 2,5 mm
2
.
Valmiin subwoofer-kotelon tulee olla ehdottoman tu-
keva ja ilmatiivis.
Mikäli mahdollista, tee halkaisijaltaan 7 - 10 cm bas-
sorefl eksitunneli, jonka avulla voit välttää pienempien
aukkojen yhteydessä usein ilmenevät ilmasuhinat. Kau-
poista on saatavana halkaisijaltaan erivahvuisia PVC-
putkia. Putkiosat voidaan asentaa nivelkappaleiden
kanssa koteloon.
Käytä aktiivisia (elektronisia) taajuudenjakosuodatti-
mia, niin kuin asennettu esim. kaikkiin Blaupunkt-vah-
vistimiin. Emme suosittele passiivisten taajuudenjako-
suodattimien käyttöä.
Kierrätys ja hävitys
Toimita käytöstä poistettu tuote kierrätyspistee-
seen.
Oikeudet muutoksiin pidätetään
GTw_1000_1200_08.indd 11GTw_1000_1200_08.indd 11 07.01.2008 12:03:34 Uhr07.01.2008 12:03:34 Uhr
GTw 1000 Mk II, GTw 1200 Mk II
14
USA
General
Please read these operating instructions before using
the equipment for the fi rst time.
We provide a manufacturer guarantee for our prod-
ucts bought within the United States of Ameri-
ka. The warranty terms can be called up under
www.blaupunktusa.com or requested directly from:
Blaupunkt USA
2800 South 25th Av.
Broadview, IL 60155
PH: 800-950-2528
FX: 708-865-5296
Safety Notes
Installation and installation instructions
Disconnect the negative terminal
of the battery before carrying out
installation and connection
work.
Observe the vehicle manufactur-
er’s safety instructions (regard-
ing airbags, alarm systems, trip
computers, vehicle immobilis-
ers).
Prior to drilling the mounting holes, make sure that no
cables and parts of the vehicle will be damaged.
Do not install subwoofers on loose rear shelves (fastback
vehicles) or at places open to the front.
Leave ample clearance between the cables and other
harnesses. Use the enclosed cable ducts at sharp-
edged holes.
Notes about installing subwoofer housings
Before installing the housing, please observe some
fundamental design instructions:
Subwoofers with infi nite baffl e can be installed in a ve-
hicle by simply using a wooden board trimmed to size
which ensures an acoustic separation between the front
and rear sound components of a woofer. The wooden
board is affi xed in the trunk under the rear shelf or in
the back of the rear seat bench. Any existing air gaps
should be sealed with sealing material.
The shape of the housing plays only a minor role with
respect to the playback of low frequencies and, there-
fore, is rather freely selectable. However, try to avoid
unusual shapes which require extensive work with re-
spect to trimming and gluing.
MDF boards or high-quality plywood made out of birch
with a thickness of 18 to 25 mm are perfectly suited
for building speakers.
All abutting housing walls should be glued, screwed
together and sealed to avoid a continuing detachment
due to vibrations and environmental infl uences in the
vehicle.
To avoid vibrations, stiffening ribs are useful for large
speakers.
Acoustic insulating material (sheep's wool or poly-
ester web) which fills the inside volume to at least
50 percent increases the effective housing volume by
5 to 15 percent.
The cables from the amplifi er to the subwoofer should
be kept as short as possible and have a cross-section
of at least 2.5 mm
2
.
The fi nished subwoofer housing should be perfectly
stable and airtight.
If possible, use bass refl ex channels with a diameter of
7 to 10 cm to avoid the air noises generally associated
with smaller openings. PVC pipes are available commer-
cially in different diameters, whereby the pipe sections
can be routed inside the housing using appropriate
joints and fi ttings.
Use active (electronic) crossovers, such as those inte-
grated into all Blaupunkt amplifi ers. The use of passive
crossovers is not recommended.
Recycling and disposal
To dispose of the product, please use the avail-
able waste return and collection systems.
Subject to changes!
GTw_1000_1200_08.indd 14GTw_1000_1200_08.indd 14 07.01.2008 12:03:35 Uhr07.01.2008 12:03:35 Uhr
GTw 1000 Mk II, GTw 1200 Mk II
15
GTw 1000 Mk II
136mm/5.35”
125,5mm/4.94”
20mm/0.79”
257mm/10.12”
233mm/9.17”
134mm/5.28”
Technische Daten, Specifi cations, Caractéristiques techniques, Dati tecnici, Tech-
nische gegevens, Tekniska data, Datos técnicos, Dados técnicos, Tekniske data, Dane
techniczne, Technické údaje, Technické údaje, Τεχνικά χαρακτηριστικά, Teknikveriler,
Tekniset tiedot, Технические характеристики, Specifi kacije, Specifi kacije
Performance GTw 1000 Mk II
Peak power handling 800 Watt
RMS power handling 200 Watt
Nominal impedance 4 ohms
DC resistance (Re) 3.6 ohms
Resonance frequency (fs) 35 Hz
Frequency Response 35 - 1.000 Hz
Total Q factor (Qts) 0.62
Mechanical Q (Qms) 6.8
Electrical Q (Qes) 0.68
Equivalent air volume (Vas) 28 liters/0.98 cubic ft
Effective cone area (Sd) 340 cm²/52.4 sq. in
Sensitivity 91 dB (2.83 V/m
GTw 1200 Mk II
151mm/5.94”
139mm/5.47”
20mm/0.79”
310mm/12.20”
281mm/11.06”
134mm/5.28”
Performance GTw 1200 Mk II
Peak power handling 900 Watt
RMS power handling 220 Watt
Nominal impedance 4 ohms
DC resistance (Re) 3.7 ohms
Resonance frequency (fs) 28 Hz
Frequency Response 30 - 1.000 Hz
Total Q factor (Qts) 0.56
Mechanical Q (Qms) 6.6
Electrical Q (Qes) 0.62
Equivalent air volume (Vas) 61 liters/2.13 cubic ft
Effective cone area (Sd) 510 cm²/78.5 sq. in
Sensitivity 92 dB (2.83 V/m
GTw_1000_1200_08.indd 15GTw_1000_1200_08.indd 15 07.01.2008 12:03:36 Uhr07.01.2008 12:03:36 Uhr
GTw 1000 Mk II, GTw 1200 Mk II
16
Boxenempfehlung • Speaker recommendation • Recommandation de caisson • Scatole
raccomandate • Aanbeveling voor boxen • Lådrekommendation • Cajas recomendadas •
Recomendação para caixas• Kasseanbefalinger • Zalecane głośniki • Doporučené boxy
Odporúčané boxy • Υπόδειγμα κουτιών • Kutu önerisi •Kotelosuositus • Рекомендация по
корпусам • Speaker recommendation • Preporuke za zvučnik • Preporuka za zvučnike
GTw 1000 Mk II
Sealed: 23 liters, F3 = 46 Hz
Vented 1: 23 liters, F3 = 35 Hz, Ft = 40 Hz
1x Port Ø = 7 cm/2.76”, L = 25 cm/10”, rounded on both sides or
1x Port Ø = 10 cm/4” , L = 55 cm/22”, rounded on both sides
Vented 2: 40 liters, F3 = 30 Hz, Ft = 35 Hz
1x Port Ø = 7 cm/2.76”, L = 17 cm/6.8”, rounded on both sides or
1x Port Ø = 10 cm/4”, L = 38 cm/15”, rounded on both sides
dB
95
90
65
70
75
80
85
60
55
10 20 50 100 1K500HzFrequency
Sealed
Vented 2
Vented 1
GTw_1000_1200_08.indd 16GTw_1000_1200_08.indd 16 07.01.2008 12:03:36 Uhr07.01.2008 12:03:36 Uhr
GTw 1000 Mk II, GTw 1200 Mk II
17
Boxenempfehlung • Speaker recommendation • Recommandation de caisson • Scatole
raccomandate • Aanbeveling voor boxen • Lådrekommendation • Cajas recomendadas •
Recomendação para caixas• Kasseanbefalinger • Zalecane głośniki • Doporučené boxy
Odporúčané boxy • Υπόδειγμα κουτιών • Kutu önerisi •Kotelosuositus • Рекомендация по
корпусам • Speaker recommendation • Preporuke za zvučnik • Preporuka za zvučnike
GTw 1200 Mk II
Sealed 44 liters, F3 = 38 Hz
Vented 1: 44 liters, F3 = 29 Hz, Ft = 32 Hz
1x Port Ø = 7 cm/2.76”, L = 19 cm/9.5”, rounded on both sides or
1x Port Ø = 10 cm/4” , L = 43 cm/17”, rounded on both sides
Vented 2: 70 liters, F3 = 25 Hz, Ft = 28 Hz
1x Port Ø = 7 cm/2.76”, L = 15 cm/6.0”, rounded on both sides or
1x Port Ø = 10 cm/4”, L = 34 cm/13.5”, rounded on both sides
dB
95
90
65
70
75
80
85
60
55
10 20 50 100 1K500HzFrequency
Sealed
Vented 2
Vented 1
GTw_1000_1200_08.indd 17GTw_1000_1200_08.indd 17 07.01.2008 12:03:36 Uhr07.01.2008 12:03:36 Uhr
Service-Nummern, Service numbers, Numéros de service, Numeri del servizio di assi-
stenza, Servicenummers, Servicenummer, Números de servicio, Números de serviço,
Servicenumre, Numery serwisowe, Servisní čísla, Servisné čísla, Τηλέφωνα σέρβις,
Servis numaraları, Palvelunumerot, Номера службы сервиса, Brojevi servisa, Servisni
brojevi
Country: Phone: Fax:
Germany (D) 0180-5000225 05121-49 4002
Austria (A) 01-610 39 0 01-610 393 91
Belgium (B) 02-525 5444 02-525 5263
Denmark (DK) 44 898 360 44-898 644
Finland (FIN) 09-435 991 09-435 99236
France (F) 01-4010 7007 01-4010 7320
Great Britain (GB) 01-89583 8880 01-89583 8394
Greece (GR) 210 94 27 337 210 94 12 711
Ireland (IRL) 01-46 66 700 01-46 66 706
Italy (I) 02-369 62331 02-369 6464
Luxembourg (L) 40 4078 40 2085
Netherlands (NL) 00 31 24 35 91 338 00 31 24 35 91 336
Norway (N) +47 64 87 89 60 +47 64 87 89 02
Portugal (P) 2185 00144 2185 00165
Spain (E) 902 52 77 70 91 410 4078
Sweden (S) 08-750 18 50 08-750 18 10
Switzerland (CH) 01-8471644 01-8471650
Czech Rep. (CZ) 02-6130 0446 02-6130 0514
Hungary (H) 76 889 704
_
Poland (PL) 0800-118922 022-8771260
Turkey (TR) 0212-335 07 23 0212-3460040
USA (USA) 800-950-2528 708-6817188
Brasil
(Mercosur) (BR) 0800 7045446 +55-19 3745 2773
Malaysia
(Asia Pacifi c) (MAL) +604-6382 474 +604-6413 640
01.08 CM-AS/SCS1 - 8 622 405 879
Blaupunkt GmbH
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim
GTw_1000_1200_08.indd 18GTw_1000_1200_08.indd 18 07.01.2008 12:03:37 Uhr07.01.2008 12:03:37 Uhr
/

Tämä käsikirja soveltuu myös