Blaupunkt VELOCITY VPW 1500 PRO Omistajan opas

Brändi
Blaupunkt
Malli
VELOCITY VPW 1500 PRO
Tyyppi
Omistajan opas
VPw 1200 Pro 7 606 345 001
VPw 1500 Pro 7 606 349 001
VPw_1200_1500 Pro_1208.indd 1VPw_1200_1500 Pro_1208.indd 1 17.12.2008 13:29:46 Uhr17.12.2008 13:29:46 Uhr
VPw 1200 Pro, 1500 Pro
14
tik yalıtım malzemesi (koyun yünü veya pol-
yester keçe) , muhafaza sesinin etkisini yüzde
5 – 15 arttırır.
Amplifi katör ile subwoofer arasındaki kablo
mümkün olduğu kadar kısa olmalıdır ve en az
2,5 mm
2
'lik bir enine kesite sahip olmalıdır.
Tamamlanmış subwoofer muhafazası mutlaka
sağlam ve hava geçirmez olmalıdır.
Mümkün ise küçük açıklıklarda hava seslerini ön-
lemek için 7 - 10 cm çaplı bir bas refl eks tüneli
kullanılmalıdır. Mafsallı boru parçalarının muha-
fazaya yerleştirilebilmesi için PVC borular çeşitli
çaplarda temin edilebilir.
Aktif (elektronik) frekans makası yerleştirilmeli-
dir, örn. bütün Blaupunkt amplifi katöre takılanlar
gibi. Pasif frekans makasının kullanılması öne-
rilmez.
Geri dönüşüm ve imha
Lütfen ürününüzün imhası için mevcut geri
verme veya toplama sistemlerini kullanınız.
Değişiklikler saklıdır
SUOMI
Annamme valmistajatakuun niille tuotteille, jotka on os-
tettu Euroopan Unionin alueelta. Takuuehdot löytyvät
Internet-osoitteestamme
www.blaupunkt.de tai voit
tilata ne suoraan valmistajalta
:
Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim
Turvallisuusohjeita
Asennus- ja liitäntämääräykset
Varmista ennen kiinnitysreikien poraamista, ett-
et vaurioita asennettuja johtoja tai auton osia.
Älä asenna subwooferia irtonaisille hattuhyllyil-
le (viistoperäiset autot) tai eteenpäin avonaisil-
le paikoille.
Häiriöttömyyden takaamiseksi kaiutinjohdot täy-
tyy asentaa riittävän kauaksi johdinsarjoista. Käy-
tä teräväreunaisissa rei´issä läpivientikumeja.
Subwoofer-koteloiden tekemiseen liitty-
viä ohjeita
Huomioi rakenteeseen liittyvät perusohjeet, en-
nen kuin alat tekemään koteloa:
Akustiselta seinältään äärettömät subwooferit
voidaan asentaa autoon helposti oikean kokoi-
seksi sahatun puulevyn avulla, joka muodostaa
akustisen väliseinän wooferin etu- ja taustapuo-
len äänien välille. Puulevy kiinnitetään tavarati-
laan hattuhyllyn alle tai takapenkin taakse. Mah-
dolliset ilmaraot kannattaa tiivistää tiivistema-
teriaalilla.
Kotelon muodolla ei ole suurta vaikutusta matalien
taajuuksien äänentoistossa ja siksi muoto voidaan va-
lita suhteellisen vapaasti. Epäsuhtaisia muotoja, joita
on vaikea sahata ja liimata, tulisi kuitenkin välttää.
Vahvuudeltaan 18 - 25 mm MDF-levyt tai laadukas
koivuvaneri sopivat hyvin koteloiden tekoon.
Kaikki toisiinsa kiinni tulevat koteloseinät tulee liima-
ta ja ruuvata paikoilleen sekä tiivistää, jotta ne eivät
pääse irtomaan autossa tärinöiden ja ympäristön ra-
situsten vaikutuksesta.
Tärinöiden estämiseksi suuret kotelot kannattaa va-
rustaa vahvikepienoilla.
Akustinen eristemateriaali (lampaanvilla tai
polyesterikuitu), jolla sisus täytetään vähin-
tään 50 prosenttisesti, korottaa kotelon tehol-
lista tilavuutta 5 – 15 prosentin verran.
Vahvistimesta subwooferiin tulevien kaapelien
tulee olla mahdollisimman lyhyitä ja niiden poik-
kipinnan on oltava vähintään 2,5 mm
2
.
Valmiin subwoofer-kotelon tulee olla ehdotto-
man tukeva ja ilmatiivis.
Mikäli mahdollista, tee halkaisijaltaan 7 - 10 cm
bassorefl eksitunneli, jonka avulla voit välttää pie-
nempien aukkojen yhteydessä usein ilmenevät
ilmasuhinat. Kaupoista on saatavana halkaisijal-
taan erivahvuisia PVC-putkia. Putkiosat voidaan
asentaa nivelkappaleiden kanssa koteloon.
Käytä aktiivisia (elektronisia) taajuudenjakosuo-
dattimia, niin kuin asennettu esim. kaikkiin Blau-
punkt-vahvistimiin. Emme suosittele passiivisten
taajuudenjakosuodattimien käyttöä.
VPw_1200_1500 Pro_1208.indd 14VPw_1200_1500 Pro_1208.indd 14 17.12.2008 13:30:15 Uhr17.12.2008 13:30:15 Uhr
VPw 1200 Pro, 1500 Pro
18
Installation and installation
instructions
Disconnect the negative ter-
minal of the battery before
carrying out installation and
connection work.
Observe the vehicle
manufacturer’s safety instruc-
tions (regarding airbags, alarm systems, trip
computers, vehicle immobilisers).
Prior to drilling the mounting holes, make sure
that no cables and parts of the vehicle will be
damaged.
Do not install subwoofers on loose rear shel-
ves (fastback vehicles) or at places open to the
front.
Leave ample clearance between the cables and
other harnesses. Use the enclosed cable ducts
at sharp-edged holes.
Notes about installing subwoofer housings
Before installing the housing, please observe
some fundamental design instructions:
Subwoofers with infi nite baffl e can be installed
in a vehicle by simply using a wooden board trim-
med to size which ensures an acoustic separa-
tion between the front and rear sound compo-
nents of a woofer. The wooden board is affi xed
in the trunk under the rear shelf or in the back of
the rear seat bench. Any existing air gaps should
be sealed with sealing material.
The shape of the housing plays only a minor ro-
le with respect to the playback of low frequen-
cies and, therefore, is rather freely selectable.
However, try to avoid unusual shapes which re-
quire extensive work with respect to trimming
and gluing.
MDF boards or high-quality plywood made out
of birch with a thickness of 18 to 25 mm are per-
fectly suited for building speakers.
All abutting housing walls should be glued, scre-
wed together and sealed to avoid a continuing
detachment due to vibrations and environmental
infl uences in the vehicle.
To avoid vibrations, stiffening ribs are useful for
large speakers.
Acoustic insulating material (sheep's wool or
polyester web) which fills the inside volume
to at least 50 percent increases the effective
housing volume by 5 to 15 percent.
The cables from the amplifi er to the subwoofer
should be kept as short as possible and have a
cross-section of at least 2.5 mm
2
.
The fi nished subwoofer housing should be per-
fectly stable and airtight.
If possible, use bass refl ex channels with a dia-
meter of 7 to 10 cm to avoid the air noises ge-
nerally associated with smaller openings. PVC
pipes are available commercially in different di-
ameters, whereby the pipe sections can be rou-
ted inside the housing using appropriate joints
and fi ttings.
Use active (electronic) crossovers, such as those
integrated into all Blaupunkt amplifi ers. The use
of passive crossovers is not recommended.
Recycling and disposal
To dispose of the product, please use the
available waste return and collection sys-
tems.
Subject to changes!
VPw_1200_1500 Pro_1208.indd 18VPw_1200_1500 Pro_1208.indd 18 17.12.2008 13:30:16 Uhr17.12.2008 13:30:16 Uhr
VPw 1200 Pro, 1500 Pro
19
Technische Daten, Specifi cations, Caractéristiques techniques, Dati tecnici,
Technische gegevens, Tekniska data, Datos técnicos, Dados técnicos,
Tekniske data, Dane techniczne, Technické údaje, Technické údaje, Τεχνικά
χαρακτηριστικά, Teknikveriler, Tekniset tiedot, Технические характеристики,
Specifi kacije, Specifi kacije
VPw 1200 Pro
Performance VPw 1200 Pro
Peak power handling 4000 Watt
RMS power handling 1000 Watt
Nominal impedance 2 x 2 ohms
DC resistance (Re) 2 x 1.8 ohms
Resonance frequency (fs) 45 Hz
Frequency Response 20 - 250 Hz
Total Q factor (Qts) 0.61
Mechanical Q (Qms) 14.5
Electrical Q (Qes) 0.64
Effective cone area (Sd) 415 cm²/64.3 sq. in
Equivalent air volume (Vas) 13.4 liters/0.48 cubic ft
Sensitivity 91 dB (2.83 V/m)
Ø302 (11.9”)
Ø197,5 (7.8”)
Ø183 (7.2”)
Ø283 (11.18”)
Ø230 (9.1”)
Ø328 (12.9”)
VPw_1200_1500 Pro_1208.indd 19VPw_1200_1500 Pro_1208.indd 19 17.12.2008 13:30:16 Uhr17.12.2008 13:30:16 Uhr
VPw 1200 Pro, 1500 Pro
20
dB
95
90
65
70
75
80
85
60
55
10 20 50 100 1K500HzFrequency
–180
–135
–90
–45
+0
+45
+90
+135
+180
deg
Boxenempfehlung • Speaker recommendation • Recommandation de caisson •
Scatole raccomandate • Aanbeveling voor boxen • Lådrekommendation • Cajas
recomendadas • Recomendação para caixas • Kasseanbefalinger • Zalecane
głośniki • Doporučené boxy • Odporúčané boxy • Υπόδειγμα κουτιών • Kutu
önerisi • Kotelosuositus • Рекомендация по корпусам • Speaker recommen-
dation • Preporuke za zvučnik • Preporuka za zvučnike
VPw
1200 Pro
liters
gross
liters
net
f3 Hz
Qtc lling
(%)
QI
Sealed:
25 20 55 0.8 100 7
VPw
1200 Pro
liters
gross
liters
net
f3 Hz
Port Ø Length fb Hz
Vented:
28.8 23 39.4 7cm/2.76" 30cm/
0.984 ft
36.7
Vented
Sealed
VPw_1200_1500 Pro_1208.indd 20VPw_1200_1500 Pro_1208.indd 20 17.12.2008 13:30:16 Uhr17.12.2008 13:30:16 Uhr
VPw 1200 Pro, 1500 Pro
21
Technische Daten, Specifi cations, Caractéristiques techniques, Dati tecnici,
Technische gegevens, Tekniska data, Datos técnicos, Dados técnicos,
Tekniske data, Dane techniczne, Technické údaje, Technické údaje, Τεχνικά
χαρακτηριστικά, Teknikveriler, Tekniset tiedot, Технические характеристики,
Specifi kacije, Specifi kacije
Performance VPw 1500 Pro
Peak power handling 4800 Watt
RMS power handling 1200 Watt
Nominal impedance 2 x 2 ohms
DC resistance (Re) 2 x 1.8 ohms
Resonance frequency (fs) 40 Hz
Frequency Response 15 - 250 Hz
Total Q factor (Qts) 0.48
Mechanical Q (Qms) 17.6
Electrical Q (Qes) 0.50
Equivalent air volume (Vas) 40 liters/1.43 cubic ft
Effective cone area (Sd) 707 cm²/109.6 sq. in
Xmax +/-11
Sensitivity 92 dB (2.83 V/m)
VPw 1500 Pro
207(8.15”)
Ø250 (9.8”)
Ø360 (14.17”)
Ø394 (15.5”)
223,5(8.8”)
Ø376 (14.8”)
VPw_1200_1500 Pro_1208.indd 21VPw_1200_1500 Pro_1208.indd 21 17.12.2008 13:30:17 Uhr17.12.2008 13:30:17 Uhr
VPw 1200 Pro, 1500 Pro
22
Boxenempfehlung • Speaker recommendation • Recommandation de caisson •
Scatole raccomandate • Aanbeveling voor boxen • Lådrekommendation • Cajas
recomendadas • Recomendação para caixas • Kasseanbefalinger • Zalecane
głośniki • Doporučené boxy • Odporúčané boxy • Υπόδειγμα κουτιών • Kutu
önerisi • Kotelosuositus • Рекомендация по корпусам • Speaker recommen-
dation • Preporuke za zvučnik • Preporuka za zvučnike
dB
95
90
65
70
75
80
85
60
55
10 20 50 100 1K500HzFrequency
–180
–135
–90
–45
+0
+45
+90
+135
+180
deg
VPw
1500 Pro
liters
gross
liters
net
f3 Hz
Port Ø Length fb Hz
Vented:
44.3 35 44.8 10cm/3.94" 40.4cm/
1.325 ft
36.8
VPw_1200_1500 Pro_1208.indd 22VPw_1200_1500 Pro_1208.indd 22 17.12.2008 13:30:17 Uhr17.12.2008 13:30:17 Uhr
12.08 CM-AS/SCS - 8 622 406 167
Blaupunkt GmbH
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim
Service-Nummern, Service numbers, Numéros de service, Numeri del servizio di assi-
stenza, Servicenummers, Servicenummer, Números de servicio, Números de serviço,
Servicenumre, Numery serwisowe, Servisní čísla, Servisné čísla, Τηλέφωνα σέρβις,
Servis numaraları, Palvelunumerot, Номера службы сервиса, Brojevi servisa, Servisni
brojevi
Country: Phone: Fax:
Germany (D) 0180-5000225 05121-49 4002
Austria (A) 01-610 39 0 01-610 393 91
Denmark (DK) 44 898 360 44-898 644
Finland (FIN) 09-435 991 09-435 99236
Great Britain (GB) 01-89583 8880 01-89583 8394
Greece (GR) 210 94 27 337 210 94 12 711
Ireland (IRL) 01-46 66 700 01-46 66 706
Italy (I) 02-369 62331 02-369 6464
Luxembourg (L) 40 4078 40 2085
Norway (N) +47 64 87 89 60 +47 64 87 89 02
Portugal (P) 2185 00144 2185 00165
Spain (E) 902 52 77 70 91 410 4078
Sweden (S) 08-750 18 50 08-750 18 10
Switzerland (CH) 01-8471644 01-8471650
Czech Rep. (CZ) 02-6130 0446 02-6130 0514
Hungary (H) 76 889 704
_
Poland (PL) 0800-118922 022-8771260
Turkey (TR) 0212-335 07 23 0212-3460040
USA (USA) 800-950-2528 708-6817188
Brasil
(Mercosur) (BR) 0800 7045446 +55-19 3745 2773
Malaysia
(Asia Pacifi c) (MAL) +604-6382 474 +604-6413 640
VPw_1200_1500 Pro_1208.indd 23VPw_1200_1500 Pro_1208.indd 23 17.12.2008 13:30:17 Uhr17.12.2008 13:30:17 Uhr
Blaupunkt GmbH
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim
www.blaupunkt.com
VPw_1200_1500 Pro_1208.indd 24VPw_1200_1500 Pro_1208.indd 24 17.12.2008 13:30:17 Uhr17.12.2008 13:30:17 Uhr
/

Tämä käsikirja soveltuu myös