Princess Family 8 määrittely

Kategoria
Raclettes
Tyyppi
määrittely
46
FI
Onnittelut!
Olet hankkinut Princess-laitteen.
Tavoitteemme on tarjota tyylikkäästi
suunniteltuja laatutuotteita kohtuulliseen
hintaan. Toivomme, että nautit laitteen
käytöstä monen vuoden ajan.
Turvallisuusohjeet
Laitetta saavat yttää 8-vuotiaat ja
sitä vanhemmat lapset se henkit,
joilla on fyysis, aistillisia, henkisiä
tai liikkuvuuteen liittyviä rajoitteita,
tai joilla ei ole kokemusta tai
tuntemusta, mikäli heitä valvotaan ja
ohjataan laitteen turvallisessa
yssä. Lapset eit saa leikk
laitteella. Lapset eit saa puhdistaa
tai huoltaa laitetta, elleit he ole
hinän 8-vuotiaita ja heitä
valvota. Pi laite ja sen virtajohto
kaukana alle 8-vuotiaiden lasten
ulottumattomissa.
Yleinen turvallisuus
Lue ytohjeet huolellisesti ennen laitteen •
käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevia
käyttökertoja varten.
ytä laitetta ja sen lisävarusteita ainoastaan •
niiden suunniteltuihin käyttötarkoituksiin.
Älä ytä laitetta ja sen livarusteita muihin
kuin näissä ohjeissa kuvattuihin tarkoituksiin.
Älä käytä laitetta, mikäli jokin osa tai •
lisävaruste on vaurioitunut tai viallinen. Jos
jokin osa tai lisävaruste on vaurioitunut tai
viallinen, se tulee vaihdattaa laitteen
valmistajalla tai valtuutetussa huoltopalvelussa.
Älä käytä laitetta kylpyammeiden, •
suihkujen, pesualtaiden tai muiden vettä
sisältävien astioiden lähellä.
Ä upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin. •
Jos laite upotetaan veteen tai muihin
nesteisiin, älä poista laitetta käsillä. Irrota
pistoke välittömästi verkkovirtalähteestä.
Jos laite upotetaan veteen tai muihin
nesteisiin, älä käytä enää laitetta.
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi •
kotiympäristössä ja ympäristöissä, kuten
liikkeiden, toimistojen ja muiden
työympäristöjen ruokailutiloissa,
maalaistaloissa, hotelleissa, motelleissa,
B&B-majataloissa sekä muissa
majoitusympäristöissä.
Sähköturvallisuus
Tarkista aina ennen käyttöä, että •
verkkojännite vastaa laitteen tyyppikilven
merkintöjä.
Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan. •
Käytä tarvittaessa maadoitettua ja sopivan
halkaisijan omaavaa jatkojohtoa (vähinän
3 x 1,5 mm
2
).
Asenna turvallisuuden lisäämiseksi •
vikavirtasuojakytkin (RCD), jonka ytvirta
ei ylitä arvoa 30 mA.
Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi •
ulkoisella ajastimella tai erillisellä kauko-
ohjausjärjestelmällä.
Varmista, ettei virtajohdon pistokkeisiin tai •
jatkojohtoon pääse vettä.
Kelaa virtajohto ja jatkojohto aina •
kokonaan auki.
Varmista, ettei virtajohto roiku työtason •
reunaa vasten eikä siihen voi vahingossa
takertua tai kompastua.
Suojaa virtajohto kuumuudelta, öljyltä ja •
teräviltä reunoilta.
Tarkista säännöllisesti virtajohto ja pistoke •
vaurioiden varalta. Älä käytä laitetta, mikäli
virtajohto tai pistoke on vaurioitunut tai
viallinen. Jos virtajohto tai pistoke on
vaurioitunut tai viallinen, se tulee vaihdattaa
laitteen valmistajalla tai valtuutetussa
huoltopalvelussa.
Älä vedä virtajohdosta silloin, kun irrotat •
pistokkeen verkkovirtalähteestä.
Irrota pistoke verkkovirtalähteestä, kun •
laite ei ole käytössä, ennen kokoamista tai
purkamista sekä ennen puhdistusta ja
huoltoa.
Grillin ja rakletin turvallisuusohjeet
Aseta laite vakaalle ja tasaiselle alustalle.•
Aseta laite alustalle, joka kestää kuumuutta •
ja roiskeita.
Älä aseta laitetta keittolevylle.•
47
FI
Varmista, että laitteen ympärillä on •
riittävästi tilaa lämmön poistumista ja
riittävää tuuletusta varten.
Älä peitä laitetta.•
Pidä laite kaukana lämpölähteistä.•
Varmista, ettei laite koske syttyviin •
materiaaleihin.
Älä käytä hiiltä tai vastaavia polttoaineita.•
Älä käytä laitetta märillä käsillä. Älä käytä •
laitetta avojaloin.
Huomio: Kuuma rasva voi roiskua •
grillaustasolta ja grillauskiveltä.
Varo höyryä ja räiskeitä silloin, kun ruoka-•
aineksia asetetaan kuumalle grillaustasolle
ja grillauskivelle.
Älä kaada kylmää vettä kuumalle •
grillaustasolle ja grillauskivelle. Tällöin vesi
räiskyy ja vaurioittaa grillaustasoa ja
grillauskiveä.
Varo kuumia osia. Varoitusmerkil•
merkityt pinnat kuumuvat käytön aikana.
Käyttöpinnat voivat kuumentua laitteen
käytön aikana. Ulkopinta voi kuumentua
laitteen käytön aikana.
Grillaustaso ja grillauskivi saavuttavat •
erittäin korkean lämpötilan käytön aikana.
Älä kosketa kuumaa grillaustasoa ja kuumaa
grillauskiveä. Grillaustason tai -kiven ollessa
kuuma koske ainoastaan kahvoihin.
Käytä patalappuja, jos aiot koskea laitetta •
sen käytön aikana tai pian sen jälkeen.
Älä kosketa grillaustasoa metallisilla lineil, •
sillä ne vaurioittavat tason hylkivää pintaa.
Älä liikuta laitetta sen ollessa päällä tai •
edelleen kuuma. Irrota pistoke verkkovirta-
lähteestä ja odota, kunnes laite jäähtyy.
Älä käytä laitetta lintujen lähellä (esim. •
trooppisten lintujen, kuten papukaijojen
lähellä). Grillaustaso on päällystetty PTFE-
aineeseen pohjautuvalla hylkiväl
pinnoitteella. Kuumentuessa pinnoite voi
päästää hiukan kaasuja, jotka ovat ihmisille
täysin harmittomia. Lintujen hermosto on
kuitenkin erityisen herkkä näille kaasuille.
Säilytä laitetta kuivassa paikassa silloin, kun •
sitä ei käytetä. Varmista, etteivät lapset
pääse varastoitujen laitteiden luo.
Kuvaus (kuva A)
162253 Princess -grilli ja raclette-setti on
tarkoitettu grillaukseen ja racletin
valmistamiseen. Laite sopii vain sisäkäyttöön.
Laite sopii vain kotikäyttöön.
1. On/off-kytkin
2. Virran merkkivalo
3. Grillaustaso
4. Grillikivi
5. Alalevy
6. Pannu
7. Lasta
Käyttöönotto
Kiinnitä huomiota seuraaviin kohtiin ennen
jatkamista:
- Varmista, että laitteen ympärillä on
riittävästi tilaa lämmön poistumista ja
riittävää tuuletusta varten.
Puhdista laite. •
Lue kappale ”Puhdistus ja ylläpito”.
Puhdista lisävarusteet. •
Lue kappale ”Puhdistus ja ylläpito”.
Aseta laite vakaalle ja tasaiselle alustalle.•
Aseta pistoke verkkovirtalähteeseen.•
Kytke laite päälle korkeaan lämpötilaan.•
Anna laitteen jäähtyä täysin.•
Huom.: Jos kytket laitteen päälle ensimmäistä
kertaa, laitteesta voi tulla vähän aikaa hiukan
savua ja sille ominainen haju. Tämä on
normaalia.
Kokoonpano (kuva B)
Kiinnitä huomiota seuraaviin kohtiin ennen
jatkamista:
- Irrota pistoke verkkovirtalähteestä ennen
kokoamista ja odota, kunnes laite jäähtyy.
Grillaustason kiinnitys (kuva B1)
Laitteessa on grillaustaso, jossa on hylkivä
pinnoite.
Aseta laite vakaalle ja tasaiselle alustalle.•
Aseta grillaustaso (3) tappeihin (8). Varmista, •
että piikit (8) kiinnittyvät vastaaviin reikiin
(9) grillaustasolle (3).
Lukitse grillaustaso (3) painamalla sitä •
mahdollisimman kauas vasemmalle tai
oikealle.
48
FI
Grillauskiven kiinnitys (kuva B2)
Laitteessa on grillikivi.
Aseta laite vakaalle ja tasaiselle alustalle.•
Asenna pidike (10) laitteeseen. Varmista, että •
jalat (11) kiinnittyvät vastaaviin tappeihin (8).
Aseta grillikivi (4) pidikkeen (10) päälle.•
Käyttö
Kytkeminen päälle ja pois päältä
(kuva A)
Kytke laite päälle kääntämällä on/off-•
kytkintä (1) myötäpäivään. Virran
merkkivalo (2) syttyy.
Kytke laite pois päältä kääntämällä •
on/off-kytkintä (1) vastapäivään. Virran
merkkivalo (2) sammuu.
Vinkkejä laitteen käyttöön
Valmista ruoka-ainekset.•
Puhdista grillaustaso ja grillauskivi kostealla •
liinalla.
Aseta laite vakaalle ja tasaiselle alustalle.•
Levitä pieni määrä ruokaöljyä grillaustasolle •
tai grillauskivelle pehmeää harjaa tai
talouspaperia käyttäen. Odota, kunnes öljy
on imeytynyt. Pyyhi ylimääräinen öljy pois.
Aseta pistoke verkkovirtalähteeseen.•
Kytke laite päälle.•
Odota noin 20 minuuttia kunnes grillaustaso •
on saavuttanut vaaditun lämpötilan. Odota
noin 30 minuuttia, kunnes grillikivi on
saavuttanut vaaditun lämpötilan.
Huom.: Pienet ruokapalat grillautuvat tai •
paistuvat paremmin ja nopeammin kuin
suuret palat.
Kokeile eri kypsennysaikoja parhaan •
tuloksen saavuttamiseksi.
Kytke laite aina pois päältä, irrota pistoke •
pistorasiasta aina käytön jälkeen ja odota,
kunnes laite jäähtyy.
Grillaus
Grillaus on kypsennystekniikka jossa lihaa, kalaa
tai muuta ruokaa valmistetaan grillaustasolla
tai grillauskivellä. Grillaus voidaan helposti
yhdistää raklettien tekoon.
Kiinnitä huomiota seuraaviin kohtiin ennen
jatkamista:
- Aloita ruuanvalmistus vasta kun lämmitys-
elementit ovat lämmenneet kokonaan.
Raklettien teko
Raklettien teko on perinteinen sveitsiläinen
kypsennystekniikka joka perustuu ruokien
valmistukseen sulatetun juuston ja perunoiden
kanssa. Grillaustasoa tai grillauskiveä ytetään
pitämään perunat lämpiminä ja lihan, kalan tai
muun ruuan grillaukseen. Pannut laitetaan
lämmityselementtien alle ja niillä valmistetaan
yksittäiset annokset joissa on sulatettua
juustoa ja valittuja aineksia. Raklettien teko
voidaan helposti yhdistää grillaukseen.
Kiinnitä huomiota seuraaviin kohtiin ennen
jatkamista:
- Aloita ruuanvalmistus vasta kun lämmitys-
elementit ovat lämmenneet kokonaan.
Resepti (4 henkeä)
Ainekset Määrä
Perunoita 8 (samankokoisia)
Hillosipuleita 1 purkki (340 g)
Etikkakurkkuja 1 purkki (340 g)
Kuivattua naudanlihaa (Bündnerfleisch) 200 g
Savustettua raakaa kinkkua 200 g
Raklettijuustoa 600 g
Vastajauhettua pippuria maun mukaan
Älä kuori perunoita. Harjaa perunat hyvin. •
Kypsennä petunat.
Leikkaa perunat viipaleiksi. Laita •
perunaviipaleet grillaustasolle jotta ne
pysyvät lämpiminä.
Laita muutama perunaviipale pannulle. Peitä •
perunaviipaleet muutamalla viipaleella
raklettijuustoa.
Sirota hiukan pippuria raklettijuuston •
päälle (mauan mukaan).
Laita pannu alalevylle.•
Anna raklettijuuston sulaa.•
Lisää hillosipulit, etikkakurkut, kuivattu •
naudanliha ja savutettu raaka kinkku.
49
FI
Sulatus
Ota seuraavat seikat huomioon ennen
jatkamista:
- Älä käytä laitteen kuumennusyksiköitä
ruokien sulatukseen. Jos käytät laitteen
kuumennusyksiköitä ruokien sulatukseen,
ruoka-ainekset eivät vain sula, vaan kypsyt
hitaasti.
Ruoka-ainekset voidaan sulattaa asettamalla ne
grillaustason päälle. Varmista, ettei pistoketta
ole asetettu verkkovirtalähteeseen. Ruokien
sulatus grillaustasolla on huomattavasti
nopeampaa kuin sen sulatus esimerkiksi
keraamisen tai muoviastian päällä.
Puhdistus ja ylläpito
Kiinnitä huomiota seuraaviin kohtiin ennen
jatkamista:
- Irrota pistoke verkkovirtalähteestä ennen
puhdistusta tai huoltoa ja odota, kunnes
laite jäähtyy.
- Älä upota laitetta veteen tai muihin
pesunesteisiin.
Ota seuraavat seikat huomioon ennen
jatkamista:
- Älä käytä voimakkaita tai kuluttavia
puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä käytä teräviä esineitä laitteen
puhdistamiseen.
- Älä käytä teräviä esineitä lisävarusteiden
puhdistamiseen.
- Laitteen irrotettavia osia tai lisävarusteita ei
saa pestä astianpesukoneessa.
Tarkista laite säännöllisesti mahdollisten •
vaurioiden varalta.
Puhdista grillaustaso ja grillauskivi jokaisen •
käytön jälkeen:
- Poista mahdolliset jäämät paperipyyhkeellä.
- Puhdista grillaustaso ja grillauskivi
saippuavedellä.
- Kuivaa grillaustaso ja uunilevy huolellisesti.
Puhdista alalevy ja kuumennusyksiköt •
kostealla liinalla.
Puhdista laitteen ulkopuoli kostealla liinalla.•
Puhdista pannut ja lastat saippuavedellä. •
Kuivaa pannut ja lastat hyvin.
Säilytä laitetta kuivassa paikassa lasten •
ulottumattomissa.
Vastuuvapauslauseke
Ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä
ilmoitusta.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64

Princess Family 8 määrittely

Kategoria
Raclettes
Tyyppi
määrittely