Jabra GN8110 Omistajan opas

Brändi
Jabra
Kategoria
mobile headsets
Malli
GN8110
Tyyppi
Omistajan opas
User guide
Bedienungsanleitung
Guide d’utilisation
Manual del usuario
Guia do utilizador
Istruzioni d’uso
Gebruikershandleiding
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Illustrations
UK
D
F
ES
POR
I
NL
DK
S
SF
Suomi
GN 8110 USB
Kuvat ovat takakannen taittosivulla.
GN 8110 USB asennus
Järjestelmävaatimukset
GN 8110 USB –laitteen käyttöä varten tietokoneessa pitää olla jokin seuraavista käyttöjärjestelmistä:
Windows 98 SE (Second Edition)
Windows 2000
Windows ME (Millennium Edition)
Macintosh OS 9.0.4 ja uudempi
Tietokoneessa pitää olla vapaa USB-liitäntä. GN 8110 USB ei toimi kyseisten käyttöjärjestelmien vanhempien versioiden kanssa.
Yleistä
Windows ME tai Macintosh OS 9.0.4: käyttö ei vaadi ohjelmiston asennusta. Kytke vain USB-liitin u tietokoneen vapaaseen
USB-liitäntään.
Windows 98 SE ja Windows 2000: GN 8110 USB –laitteen käyttöä varten tietokoneeseen on asennettava laitteen vaatimat
USB-ohjaimet.
GN 8110 USB –laitteen kytkeminen tietokoneeseen – Windows 98 SE ja 2000
Kytke tietokone päälle ja odota kunnes käynnistyminen on valmis. Varmista, ettei muita sovelluksia ole käynnissä.
Kytke GN 8110 USB –laitteen USB-liitin u tietokoneen vapaaseen USB-liitäntään. Sankaluuria ei tarvitse kytkeä tässä
vaiheessa. Kun Windows havaitsee, että tietokoneeseen on kytketty uusi laite, se määrittää tarvitaanko sen ohjaamiseen uusia
ohjaimia ja käynnistää tarvittaessa automaattisesti Ohjatun uuden laitteen asennuksen.
Ohjattu uuden laitteen asennus käynnistyy kolme kertaa ja asentaa seuraavat ohjaimet:
USB-yhdistelmälaite (INF\USB\INF)
USB Human Interface -laite(INF\HIDDEV.INF)
USB-audiolaite (INF\WDMA_USB.INF)
Nämä ohjaimet on tavallisesti valmiina Windowsissa. Asennus ei vaadi muiden ohjelmien asennusta. Jos käyttöjärjestelmä on
päivitetty Windows 98 SE tai Windows ME -versioon, asennusohjelma saattaa pyytää päivityslevyä asennuksen aikana.
Ohjattu uuden laitteen asennus – USB-yhdistelmälaite
1 Ohjattu uuden laitteen asennus ilmoittaa, että uusi USB-yhdistelmälaite löytyi. Valitse Seuraava.
2 Seuraavassa ikkunassa voidaan valita etsitäänkö paras ohjain kyseiselle laitteelle tai ohjain voidaan valita ikkunassa
näkyvästä luettelosta. Valitse Etsi paras ohjain laitteelle. Valitse Seuraava.
3 Windows etsii uusia ohjaimia määritetystä hakemistosta. Poista kaikkien valintaruutujen valinnat. Valitse Seuraava.
4 Ohjattu asennus on nyt valmis asentamaan parhaan ohjaimen kyseiselle laitteelle. Käynnistä asennus valitsemalla
Seuraava.
Valitse Valmis, kun Ohjattu käynnistys -ikkuna tulee näyttöön.
Ohjattu uuden laitteen asennus – Human Interface -laite
5 Ohjattu asennus asentaa seuraavaksi automaattisesti USB Human Interface -laitteen. Ohjattu uuden laitteen asennus
ilmoittaa, että USB Human Interface –laite löytyi. Valitse Seuraava.
6 Seuraavassa ikkunassa voidaan valita etsitäänkö paras ohjain kyseiselle laitteelle tai ohjain voidaan valita ikkunassa
näkyvästä luettelosta. Valitse Etsi paras ohjain laitteelle. Valitse Seuraava.
29
Volymkontroll
17 Såväl högtalar- som mikrofonvolymen ställs in med hjälp av programvara. Gå till Start/Inställningar/Kontrollpanelen för
öppna fönstret Kontrollpanelen. Dubbelklicka på ikonen för Multimedia för att öppna fönstret Egenskaper för
Multimedia.
18 På fliken Ljud i fönstret Egenskaper för Multimedia kan du ställa in Uppspelning eller högtalarvolym, samt Inspelning
eller mikrofonvolym.
19 Klicka på knappen Uppspelning på fliken Ljud för att öppna fönstret Volymkontroll. I detta fönster kan du ställa in
volymen för olika enheter oberoende av varandra. De flesta nivåerna ställs in med Högtalar- eller Wave-reglage.
20 Klicka på knappen Inspelning på fliken Ljud för att öppna fönstret Inspelningskontroll. Ställ in Volym-skjutreglagen till
önskad nivå.
Obs: Med dessa reglage kan du ställa in volymen, men många tillämpningsprogram har dessutom egna volymreglage. Dessa
egna reglage kan i vissa fall åsidosätta reglagen i Windows och fungera oberoende av volymreglagen i GN 8110 USB. Se
programmets användarhandbok om du undrar över något.
Vanliga frågor
Jag har anslutit GN 8110 USB, men ljudet kommer fortfarande via ljudkortet.
Gå till Start/Inställningar/Kontrollpanelen. Dubbelklicka på ikonen för Multimedia för att öppna fönstret Egenskaper för
Multimedia. Klicka på fliken Ljud. Välj USB-ljudenhet som förvald enhet under Uppspelning och Inspelning. Markera Använd
endast förvalda enheter. Klicka på OK.
Varför går det inte att lyssna på RealAudio-filer med GN 8110 USB?
USB-ljudenheter fungerar inte alltid tillsammans med RealAudio-spelare. Detta beror på hur RealAudio-programmet är
konstruerat. Det går att lyssna på olika typer av ljudfiler, t.ex. MP3 och Wave genom USB, med hjälp av Microsofts MPlayer
och andra ljudspelare.
Varför går det inte att lyssna på musik-CD genom GN 8110 USB?
Vanliga CD-spelare stöder inte USB-ljud utan hjälp av extra programvara.
Varför hörs inte min röst i röstfilen jag försökt spela in med Ljudinspelaren?
Kontrollera högtalarvolymen är rätt inställd. Gå till Start/Inställningar/Kontrollpanelen. Dubbelklicka på ikonen för Multimedia
för att öppna fönstret Egenskaper för Multimedia. Klicka på fliken Ljud. Klicka på knappen Uppspelning för att öppna fönstret
Volymkontroll. Kontrollera att skjutreglaget Volymkontroll står i mitten och att rutan Allt ljud av inte är markerad.
Kontrollera att mikrofonvolymen är rätt inställd. Gå till Start/Inställningar/Kontrollpanelen/Egenskaper för
Multimedia/Ljud/Inspelning för att öppna fönstret Inspelningskontroll. Kontrollera att skjutreglaget Mikrofon står minst
halvvägs upp på skalan.
Spela in en ny röstfil. Spela upp filen. Om du kan höra din röst, har inspelningen lyckats och mikrofonen fungerar som den ska.
28
Äänenvoimakkuuden säätimet
17 Sekä kaiuttimen että mikrofonin äänenvoimakkuutta ohjataan ohjelmallisesti. Avaa Ohjauspaneeli valitsemalla
Käynnistä/Asetukset/Ohjauspaneeli. Avaa Multimediaominaisuudet kaksoisnapsauttamalla Multimedia-kuvaketta.
18 Multimediaominaisuudet-ikkunan Ääni-välilehdellä säädetään Toiston eli kaiuttimien äänenvoimakkuutta ja Nauhoituksen
eli mikrofonin äänenvoimakkuutta.
19 Avaa Master-ikkuna napsauttamalla Ääni-välilehden Toisto-painiketta. Säätimillä voidaan säätää erillisesti erilaisten
ohjelmalähteiden äänenvoimakkuutta. Useimpia säädetään kohtien Master tai Wave liukusäätimillä.
20 Avaa Nauhoitus-ikkuna napsauttamalla Ääni-välilehden Nauhoitus-painiketta. Aseta äänenvoimakkuuden liukusäätimet
haluamallesi tasolle.
Huomautus: Nämä säätimet ovat äänenvoimakkuuden pääsäätimet. Monissa sovelluksissa on lisäksi omat äänenvoimakkuuden
säätimet. Ne saattavat ohittaa Windowsin asetukset eivätkä GN 8110 USB –laitteen äänenvoimakkuuden säätimet välttämättä
vaikuta niihin. Katso tarkemmat tiedot ohjelman käyttöohjekirjasta.
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Olen kytkenyt GN 8110 USB –laitteen tietokoneeseen, mutta ääni tulee vieläkin äänikortin kautta.
Valitse Käynnistä/Asetukset/Ohjauspaneeli. Avaa Multimediaominaisuudet kaksoisnapsauttamalla Multimedia-kuvaketta.
Valitse Ääni-välilehti. Valitse kohdissa Toisto ja Nauhoitus ensisijaiseksi laitteeksi USB-äänilaite. Valitse Käytä vain ensisijaisia
laitteita -valintaruutu. Valitse OK.
Miksi en voi toistaa RealAudio-tiedostoja GN 8110 USB -laitteella?
USB-äänilaitteet eivät aina toimi RealAudio-soittimien kanssa. Tämä johtuu RealAudio-ohjelmistosta. Voit toistaa USB-laitteilla
erilaisia digitaaliäänitiedostoja, kuten MP3 ja Wave, Microsoftin Mplayer-sovelluksella ja muilla vastaavilla sovelluksilla.
Miksi en voi toistaa musiikkiCD-levyjä GN 8110 USB -laitteella?
Tavalliset tietokoneisiin asennettavat CD-soittimet eivät tue USB-ääntä ilman erillistä ohjelmistoa.
Miksi en kuule omaa ääntäni, kun äänitän äänitiedoston Ääninauhuri-apuohjelmalla?
Tarkista, että kaiuttimien äänenvoimakkuus on oikealla tasolla. Valitse Käynnistä/Asetukset/Ohjauspaneeli. Avaa
Multimediaominaisuudet kaksoisnapsauttamalla Multimedia-kuvaketta. Valitse Ääni-välilehti. Avaa Master-ikkuna
napsauttamalla Toisto-painiketta. Varmista, että Voimakkuus-liukusäädin on vähintään asteikon keskivaiheilla ja että
Mykistä kaikki –valintaruutu ei ole valittu.
Tarkista, että mikrofonin äänenvoimakkuus on oikealla tasolla. Avaa Mikrofoni-ikkuna valitsemalla
Käynnistä/Asetukset/Multimediaominaisuudet/Ääni/Nauhoitus. Varmista, että Mikrofoni-kohdan Voimakkuus-liukusäädin
on vähintään asteikon keskivaiheilla.
Äänitä uusi äänitiedosto. Toista tiedosto. Jos kuulet oman äänesi, äänitys onnistui ja mikrofoni toimii oikein.
31
7 Windows etsii uusia ohjaimia määritetystä hakemistosta. Poista kaikkien valintaruutujen valinnat. Valitse Seuraava.
8 Ohjattu asennus on nyt valmis asentamaan parhaan ohjaimen kyseiselle laitteelle. Käynnistä asennus valitsemalla
Seuraava.
Valitse Valmis, kun Ohjattu käynnistys -ikkuna tulee näyttöön.
Ohjattu uuden laitteen asennus – USB-audiolaite
9 Ohjattu asennus asentaa seuraavaksi automaattisesti USB-audiolaitteen. Ohjattu uuden laitteen asennus ilmoittaa, että
USB-audiolaite löytyi. Valitse Seuraava.
10 Seuraavassa ikkunassa voidaan valita etsitäänkö paras ohjain kyseiselle laitteelle tai ohjain voidaan valita ikkunassa
näkyvästä luettelosta. Valitse Etsi paras ohjain laitteelle. Valitse Seuraava.
11 Windows etsii uusia ohjaimia määritetystä hakemistosta. Poista kaikkien valintaruutujen valinnat. Valitse Seuraava.
12 Ohjattu asennus on nyt valmis asentamaan parhaan ohjaimen kyseiselle laitteelle. Käynnistä asennus valitsemalla
Seuraava.
Valitse Valmis, kun Ohjattu käynnistys -ikkuna tulee näyttöön.
Jos ohjattu asennus ei löydä ohjainta
Jos Ohjattu uuden laitteen asennus ei löydä ohjainta, aseta Windows-CD-levy CD-asemaan. Valitse sitten Takaisin ja merkitse
CD—aseman valintaruutu (tavallisesti D:\). Valitse Seuraava. Valitse Valmis, kun Ohjattu käynnistys -ikkuna tulee näyttöön.
Huomautus: Älä irrota USB-liitintä tietokoneesta, kun USB-liitäntään kytketty laite on toiminnassa. Se saattaa aiheuttaa
järjestelmän kaatumisen.
Sankaluuri
GN 8110 USB –laite on suunniteltu toimimaan GN Netcom –sankaluurien kanssa, jotka on varustettu laitteen Quick
Disconnect (QD) –liitäntään sopivalla pikaliittimellä. Pikaliittimen ansiosta voit poistua tietokoneesi äärestä sankaluuria riisumatta.
13 Kytke sankaluurin pikaliitin GN 8110 USB –laitteen Quick Disconnect –liitäntään.
Toiminnan tarkastus
14 Tarkasta, että sankaluurien äänentoisto toimii ja että se on miellyttävällä tasolla napsauttamalla kerran tehtäväpalkin
kaiutinkuvaketta. Napsauta äänenvoimakkuuden liukusäädintä. Säädä äänenvoimakkuus sopivaksi. Muita säätöjä voi
tehdä Multimediaominaisuudet-ikkunassa. Lisätietoja on tämän käyttöohjeen kappaleessa Äänenvoimakkuuden säätimet.
Mikrofonin toiminta voidaan tarkastaa Windowsin Ääninauhuri-apuohjelmalla. Valitse
Käynnistä/Ohjelmat/Apuohjelmat/Viihde/Ääninauhuri.
15 Aseta mikrofoni noin sormenpaksuuden etäisyydelle alahuulestasi.
16 Napsauta punaista Nauhoita-painiketta ja nauhoita äänitiedosto. Napsauta sitten Seis-painiketta. Toista tiedosto
napsauttamalla Toista-painiketta. Jos kuulet oman äänesi, äänitys onnistui ja mikrofoni toimii oikein.
Ellet kuule omaa ääntäsi, katso ohjeet tämän käyttöohjeen kappaleesta Usein kysyttyjä kysymyksiä.
Varoitus! Vaikka GN Netcom –sankaluureissa on sisäänrakennettu äänenvoimakkuuden rajoitin, tietokoneissa saattaa joskus
syntyä erittäin voimakkaita ääniä, esim. silloin kun modeemi muodostaa tiedonsiirtoyhteyttä. Tarkasta aina äänenvoimakkuuden
taso ennen sankaluurien käyttöä.
30
/

Liittyvät paperit