Braun 2776, CruZer2 Ohjekirja

Kategoria
Men's shavers
Tyyppi
Ohjekirja

Tämä käsikirja sopii myös

36
Suomi
Tuotteemme on suunniteltu täyttämään korkeimmat laatu-,
toimivuus- ja muotoiluvaatimukset. Toivottavasti saat paljon
iloa ja hyötyä uudesta Braun-parranajokoneestasi.
Varoitus
Parranajokoneen verkkojohto on varustettu matalajännite-
sovittimella. Sähköiskun vaaran välttämiseksi älä vaihda
siihen mitään osia tai tee mitään muutoksia.
Kuvaus
1 Teräverkon suojus
2 Teräverkko
3 Leikkuri
4 Muotoilija
4a Leveä rajaaja (28 mm)
4b Kapea rajaaja (14 mm)
5 Latauksen merkkivalo
6 Virtakytkin
7 Verkkojohto
Lataaminen
Lataamisen kannalta ympäristön paras lämpötila on
15–35 °C.
Kytke parranajokone verkkojohdolla verkkovirtaan
moottori sammutettuna.
Lataa parranajokonetta ensimmäisellä latauskerralla
yhtäjaksoisesti 4 tuntia. Latauksen merkkivalo (5)
osoittaa, että parranajokonetta ladataan. Kun akku
on täysin latautunut, latauksen merkkivalo vilkkuu
jaksottaisesti. Tämä on merkki siitä, että akku on
saavuttanut täyden kapasiteettinsa.
Kun parranajokone on ladattu täyteen, akussa riittää
virtaa noin 30 minuutin parranajoon parrankasvusta
riippuen.
Kun parranajokone on täysin latautunut, anna akun
tyhjentyä kokonaan normaalissa käytössä. Lataa tämän
jälkeen akku täyteen. Seuraavat lataukset kestävät noin
1 tunnin.
Täysi akkukapasiteetti saavutetaan kuitenkin vasta
useiden latausten ja purkausten jälkeen.
Jos ladattavat akut ovat tyhjentyneet, voit käyttää
parranajokonetta kytkemällä verkkojohdon
verkkovirtaan.
Ajaminen
Poista teräverkon suojus (1).
Käynnistä laite virtakytkimestä (6). Kääntyvä ajopää
mukautuu automaattisesti ihollesi tehden parranajosta
tasaisen.
Kun ajat ensimmäistä kertaa muutamaan päivään, käytä
leveää rajaajaa (4a) pitkien partakarvojen poistamiseen.
Tarkan ja tasaisen lopputuloksen saat viimeistelemällä ajon
teräverkolla.
Cruzer_2776_MN Seite 36 Montag, 29. August 2005 11:00 11
37
Muotoilijan käyttö
Leveä rajaaja (4a) leikkaa ja trimmaa laajoja alueita
tasaisesti: Ihanteellinen pulisonkien, viiksien ja osittain
lyhyen parran muotoiluun. Paina sinistä kohoketta (c),
jolloin muotoilija (4) tulee esiin.
•Kapea rajaaja (4b) rajaa tarkasti uurteet ja reunat:
Ihanteellinen tarkkaan rajaukseen. Kun haluat käyttää
kapeaa rajaajaa, ota muotoilija esiin ja käännä sitä
180° (d).
Jos muotoilijaa käytetään usein, akkukapasiteetti voi
pienentyä.
Puhdistaminen
Tämä laite voidaan puhdistaa juoksevan veden alla.
Varoitus: Irrota parranajokone virtalähteestä ennen
laitteen puhdistamista vedellä.
Säännöllinen puhdistaminen varmistaa paremman parrana-
jotuloksen. Ajopään huuhteleminen jokaisen ajokerran
jälkeen juoksevalla vedellä on helppo ja nopea tapa pitää se
puhtaana:
Irrota parranajokoneesta virtajohto ja kytke siihen virta.
Huuhtele ajopää kuumalla juoksevalla vedellä (e). Myös
luonnonaineista valmistettua saippuaa voi käyttää,
kunhan se ei sisällä hiukkasia eikä hankaavia aineosia.
Huuhtele kaikki vaahto pois ja anna parranajokoneen
olla käynnissä muutaman sekunnin ajan.
Kytke seuraavaksi parranajokoneesta virta pois, irrota
teräverkko ja leikkuri. Jätä irrotetut osat kuivumaan.
Parranajokoneen voi puhdistaa myös käyttämällä sen
mukana toimitettua harjaa (f):
Sammuta parranajokoneesta virta. Irrota teräverkko.
Puhdista leikkuri ja ajopään sisäosat harjalla. Älä
kuitenkaan puhdista harjalla teräverkkoa, sillä
teräverkko voi vahingoittua.
Parranajokoneen pitäminen huippukunnossa
Puhdista leikkuuterä Braunin puhdistusaineella noin neljän
viikon välein. Voitele rajaajat (4a, 4b) ja teräverkko pisaralla
ohutta koneöljyä (g).
Vihjeitä täydelliseen parranajoon
On suositeltavaa ajaa parta ennen peseytymistä, sillä
kasvojen peseminen turvottaa hieman ihoa.
Pidä parranajokonetta suorassa kulmassa (90°) ihoon
nähden (b). Venytä ihoa ja aja parta karvojen
kasvusuuntaa vasten.
Parhaan mahdollisen ajotuloksen saavuttamiseksi
teräverkko ja leikkuri kannattaa vaihtaa vähintään
18 kuukauden välein tai kun ne ovat kuluneet.
Cruzer_2776_MN Seite 37 Montag, 29. August 2005 11:00 11
38
Parranajo-osien vaihtaminen
Parhaan mahdollisen ajotuloksen saavuttamiseksi
teräverkko ja leikkuri kannattaa vaihtaa vähintään
18 kuukauden välein tai kun ne ovat kuluneet. Kun
vaihdat molemmat osat samanaikaisesti, lopputuloksena
on tarkempi parranajo ja vähemmän ihoärsytystä.
(Teräverkko ja leikkuri: 2000-sarja)
Akkujen tehokkuuden säilyttäminen
Jotta akkujen varauskyky pysyisi mahdollisimman hyvänä,
niiden varaus täytyy tyhjentää kokonaan normaalissa
käytössä noin 6 kuukauden välein. Lataa tämän jälkeen
parranajokoneen akut täyteen. Älä säilytä parranajokonetta
pitkään yli 50 °C:een lämpötilassa.
Ympäristöseikkoihin liittyviä tietoja
Tässä laitteessa on ladattavat akut.
Ympäristönsuojelullisista syistä tuotetta ei saa
hävittää kotitalousjätteen mukana käyttöiän
päättyessä. Hävitä tuote viemällä se Braun-
huoltoliikkeeseen tai asianmukaiseen keräyspisteeseen.
Tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
Tämä tuote täyttää EU-direktiivin 89/336/EEC
mukaiset EMC-vaatimukset sekä matalajännitettä
koskevat säännökset (73/23 EEC).
Katso sähkömääräyksiä koskevat tiedot
matalajännitesovittimesta.
Cruzer_2776_MN Seite 38 Montag, 29. August 2005 11:00 11
50
Denne garantien dekker ikke: skader på grunn av feil bruk,
normal slitasje (f.eks. på skjæreblad eller lamellkniven) eller
skader som har ubetydelig effekt på produktets verdi og
virkemåte sitat slutt. Garantien bortfaller dersom reparasjoner
utføres av ikke autorisert person eller hvis andre enn originale
Braun reservedeler benyttes.
For service i garantitiden skal hele produktet leveres eller sendes
sammen med kopi av kjøpskvittering til nærmeste autoriserte
Braun Serviceverksted.
Ring 88 02 55 03 for å bli henvist til nærmeste autoriserte Braun
serviceverksted.
NB
For varer kjøpt i Norge har kunden garanti i henhold til NEL’s
Leveringsbetingelser.
Svenska
Garanti
Vi garanterar denna produkt för två år från och med
inköpsdatum. Under garantitiden kommer vi utan kostnad, att
avhjälpa alla brister i apparaten som är hänförbara till fel i
material eller utförande, genom att antingen reparera eller byta
ut hela apparaten efter eget gottfinnande.
Denna garanti gäller i alla länder där denna apparat levereras av
Braun eller deras auktoriserade återförsäljare.
Denna garanti gäller inte: skada på grund av felaktig användning,
normalt slitage (t.ex. skärblad och saxhuvud) eller skador som
har en försumbar effekt på värdet eller apparatens funktion.
Garantin upphör att gälla om reparationer utförs av icke behörig
person eller om Brauns originaldelar inte används.
För att erhålla service under garantitiden skall den kompletta
apparaten lämnas in tillsammans med inköpskvittot, till ett
auktoriserat Braun verkstad.
Ring 020-21 33 21 för information om närmaste Braun verkstad.
Suomi
Takuu
Tälle tuotteelle myönnämme 2 vuoden takuun ostopäivästä
lukien Suomessa voimassa olevien alan takuuehtojen TE90
mukaan. Takuuaikana korvataan veloituksetta kaikki viat, jotka
aiheutuvat materiaaliviasta tai valmistusvirheestä. Korvaus
tapahtuu harkintamme mukaan korjaamalla, vaihtamalla
viallinen osa tai vaihtamalla koko laite uuteen. Takuu on
voimassa kaikkialla maailmassa sillä edellytyksellä, että laitetta
myydään ko. maassa Braunin tai virallisen maahantuojan
toimesta.
Takuun piiriin eivät kuulu viat, jotka johtuvat virheellisestä
käytöstä tai normaalista kulumisesta (esim. teräverkko tai
leikkuuterä). Takuu ei myöskään kata sellaisia vikoja, jotka eivät
merkittävästi vaikuta laitteen arvoon tai toimintaan. Takuun
voimassaolo lakkaa, jos laitetta korjataan muualla kuin
valtuutetussa Braun-huoltoliikkeessä tai jos laitteessa käytetään
muita kuin alkuperäisiä varaosia.
Cruzer_2776_MN Seite 50 Montag, 29. August 2005 11:00 11
1 / 1

Braun 2776, CruZer2 Ohjekirja

Kategoria
Men's shavers
Tyyppi
Ohjekirja
Tämä käsikirja sopii myös