Braun 1715, FreeControl Ohjekirja

Kategoria
Men's shavers
Tyyppi
Ohjekirja

Tämä käsikirja sopii myös

Braun Infoline
Haben Sie Fragen zu diesem
Produkt?
Rufen Sie an (gebührenfrei):
00 800 27 28 64 63
00 800 BRAUNINFOLINE
08 44 - 88 40 10
Servicio al consumidor para España:
9 01-11 61 84
Serviço ao Consumidor para Portugal:
808 20 00 33
Servizio consumatori:
(02) 6 67 86 23
Heeft u vragen over dit produkt?
Bel Braun Consumenten-infolijn:
0 800-445 53 88
Vous avez des questions sur ce produit ?
Appelez Braun Belgique
(02) 711 92 11
Har du spørgsmål om produktet? Så ring
70 15 00 13
Spørsmål om dette produktet? Ring
22 63 00 93
Frågor om apparaten? Ring Kundservice
020 - 21 33 21
Onko Sinulla kysyttävää tuotteesta? Soita
0203 77877
Müµteri Hizmetleri Merkezi:
0212 - 473 75 85
D
A
CH
E
P
I
NL
B
DK
N
S
FIN
TR
Deutsch 6, 32, 39
English 8, 32, 39
Français 10, 33, 39
Español 12, 33, 39
Português 14, 34, 39
Italiano 16, 35, 39
Nederlands 18, 35, 39
Dansk 20, 36, 39
Norsk 22, 36, 39
Svenska 24, 37, 39
Suomi 26, 37, 39
Türkçe 28, 39
Ελληνικ 30, 38, 39
5-727-420/00/II-05/M
D/GB/F/E/P/I/NL/DK/N/S/FINTR/GR
Printed in Germany
FIX_1715_MN_S2 Seite 1 Montag, 21. Februar 2005 2:06 14
26
Suomi
Tuotteemme on suunniteltu täyttämään korkeimmat laatu-, toimivuus- ja
muotoiluvaatimukset. Toivottavasti saat paljon iloa ja hyötyä uudesta Braun-
parranajokoneestasi.
Varoitus
Parranajokoneen verkkojohto on varustettu matalajännitesovittimella.
Sähköiskun vaaran välttämiseksi älä vaihda siihen mitään osia tai tee mitään
muutoksia.
Kuvaus
1 Teräverkon suojus
2 Teräverkko
3 Leikkuri
4 Pitkien partakarvojen viimeistelijä
5 Virtakytkin
6 Verkkojohto
Ajaminen
Poista teräverkon suojus (1). Käynnistä laite virtakytkimestä (5). Kääntyvä
ajopää mukautuu automaattisesti ihollesi tehden parranajosta tasaisen.
Kun ajat ensimmäistä kertaa muutamaan päivään, käytä pitkien
partakarvojen leikkuria (4) pitkien partakarvojen poistamiseen. Tarkan ja
tasaisen lopputuloksen saat viimeistelemällä ajon teräverkolla.
Trimmaus
Ota pitkien partakarvojen leikkuri (a) esille. Sen avulla viikset ja pulisongit
voidaan trimmata hallitusti. Se leikkaa ja trimmaa laajoja alueita tasaisesti:
ihanteellinen pulisonkien, viiksien ja osittain lyhyen parran muotoiluun.
Vihjeitä täydelliseen parranajoon
On suositeltavaa ajaa parta ennen kasvojen pesua, sillä kasvojen
peseminen turvottaa ihoa hieman.
Pidä parranajokonetta suorassa kulmassa (noin 90°) ihoon nähden.
Venytä ihoa ja aja parta karvojen kasvusuuntaa vasten.
Parhaan mahdollisen ajotuloksen saavuttamiseksi teräverkko ja
leikkuri kannattaa vaihtaa vähintään 18 kuukauden välein tai kun ne
ovat kuluneet.
Fix_1715_MN Seite 26 Montag, 21. Februar 2005 2:35 14
27
Puhdistaminen
Tämä laite voidaan puhdistaa juoksevan veden alla.
Varoitus: Irrota parranajokone virtalähteestä ennen laitteen
puhdistamista vedellä.
Säännöllinen puhdistaminen varmistaa paremman ajotuloksen (b):
Huuhtele ajopää kuumalla juoksevalla vedellä jokaisen ajokerran jälkeen.
Myös luonnonaineista valmistettua saippuaa voi käyttää, kunhan se ei
sisällä hiukkasia eikä hankaavia aineosia. Huuhtele kaikki vaahto pois.
Irrota teräverkko ja vedä leikkuri ulos. Jätä irrotetut osat kuivumaan.
Laitteen voi puhdistaa myös käyttämällä sen mukana toimitettua harjaa (c):
Irrota teräverkko.
Puhdista leikkuri ja ajopään sisäosat harjalla. Älä kuitenkaan puhdista
harjalla teräverkkoa, sillä teräverkko voi vahingoittua.
Parranajokon een pitäminen huippukunnossa
Puhdista leikkuuterä Braunin puhdistusaineella noin neljän viikon välein.
Voitele pitkien partakarvojen leikkuri ja teräverkko pisaralla ohutta koneöljyä
(d).
Parranajo-osien vaihtaminen
Parhaan mahdollisen ajotuloksen saavuttamiseksi teräverkko ja leikkuri
kannattaa vaihtaa vähintään 18 kuukauden välein tai kun ne ovat kuluneet.
Kun vaihdat molemmat osat samanaikaisesti, lopputuloksena on tarkempi
parranajo ja vähemmän ihoärsytystä. (Teräverkko ja leikkuri: 1000-sarja)
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Tämä tuote täyttää EU-direktiivin 89/336/EEC mukaiset EMC-
vaatimukset sekä matalajännitettä koskevat säännökset (73/23 EEC).
Katso sähkömääräyksiä koskevat tiedot matalajännitesovittimesta.
Hävitä tuote käyttöiän päättyessä viemällä se asianmukaiseen
keräyspisteeseen.
Fix_1715_MN Seite 27 Montag, 21. Februar 2005 2:35 14
37
Svenska
Garanti
Vi garanterar denna produkt för två år från och med inköpsdatum. Under
garantitiden kommer vi utan kostnad, att avhjälpa alla brister i apparaten som är
hänförbara till fel i material eller utförande, genom att antingen reparera eller byta
ut hela apparaten efter eget gottfinnande.
Denna garanti gäller i alla länder där denna apparat levereras av Braun eller deras
auktoriserade återförsäljare.
Denna garanti gäller inte: skada på grund av felaktig användning, normalt slitage
(t.ex. skärblad och saxhuvud) eller skador som har en försumbar effekt på värdet
eller apparatens funktion. Garantin upphör att gälla om reparationer utförs av icke
behörig person eller om Brauns originaldelar inte används.
För att erhålla service under garantitiden skall den kompletta apparaten lämnas in
tillsammans med inköpskvittot, till ett auktoriserat Braun verkstad.
Ring 020-21 33 21 för information om närmaste Braun verkstad.
Suomi
Takuu
Tälle tuotteelle myönnämme 2 vuoden takuun ostopäivästä lukien Suomessa
voimassa olevien alan takuuehtojen TE90 mukaan. Takuuaikana korvataan
veloituksetta kaikki viat, jotka aiheutuvat materiaaliviasta tai valmistusvirheestä.
Korvaus tapahtuu harkintamme mukaan korjaamalla, vaihtamalla viallinen osa tai
vaihtamalla koko laite uuteen. Takuu on voimassa kaikkialla maailmassa sillä
edellytyksellä, että laitetta myydään ko. maassa Braunin tai virallisen
maahantuojan toimesta.
Takuun piiriin eivät kuulu viat, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä tai normaalista
kulumisesta (esim. teräverkko tai leikkuuterä). Takuu ei myöskään kata sellaisia
vikoja, jotka eivät merkittävästi vaikuta laitteen arvoon tai toimintaan. Takuun
voimassaolo lakkaa, jos laitetta korjataan muualla kuin valtuutetussa Braun-
huoltoliikkeessä tai jos laitteessa käytetään muita kuin alkuperäisiä varaosia.
Yksilöity ostokuitti riittää takuun voimassaolon osoittamiseksi.
Lisätietoa takuuseen liittyvistä asioista saa asiakaspalvelukeskuksestamme
numerosta 020-377 877.
Fix_1715_MN Seite 37 Montag, 21. Februar 2005 2:35 14
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41

Braun 1715, FreeControl Ohjekirja

Kategoria
Men's shavers
Tyyppi
Ohjekirja
Tämä käsikirja sopii myös