Braun 5449 Ohjekirja

Kategoria
Women's shavers
Tyyppi
Ohjekirja

Tämä käsikirja sopii myös

24
Suomi
Tuotteemme on suunniteltu täyttämään korkeimmat laadun, toimivuuden ja
muotoilun vaatimukset. Toivomme, että uudesta Braun-parranajokoneestasi
on sinulle paljon iloa.
Varoitus
Älä anna laitteen kastua.
Tarkista turvallisuussyistä aika ajoin verkkojohdon kunto ja vaihda se, jos se
tuntuu löysältä parranajokoneen runkokoskettimeen kytkettäessä.
1 Laitteen osat
1 Teräverkon suojus 4 Vapautuspainike
2 Teräverkko 5 Rajaaja
2a Joustava terä 6 Kytkin
3 Terä 7 Runkokosketin
Tekniset tiedot
Teho: 3 W
Jännitealue: 100–240 V ~ / 50 tai 60 Hz
(automaattinen jännitteenvaihto)
2 Parranajo
Käyttökytkimen asennot
off = Pois päältä
foil shave = Parranajo teräverkolla.
combi shave = Yhdistetty parranajo (joustavan terän ja teräverkon
yhtäaikainen käyttö). Joustava terä ajaa ongelmakarvat ja
teräverkko viimeistelee ajon (katso kuva b).
trimmer = Rajaaja kytketty päälle (pulisonkien, viiksien ja parran
siistimiseksi, katso kuva c).
Vinkkejä täydelliseen parranajoon
Parta kannattaa ajaa ennen
kasvojen pesua, sillä iho turpoaa hieman pesun
jälkeen.
Pidä parranajokonetta oikeassa kulmassa (90°) ihoon nähden.
Pingota ihoasi hieman ja aja partakarvojen kasvusuuntaa vasten.
Parhaan mahdollisen ajotuloksen saavuttamiseksi teräverkko ja leikkuri
kannattaa vaihtaa vähintään 18 kuukauden välein tai kun ne ovat kulunee
t.
5449310_F3710_S4_42 Seite 24 Montag, 22. August 2005 11:38 11
25
3 Näin pidät parranajokoneesi huippukunnossa
3.1 Puhdistus
Kytke virta pois päältä ajon jälkeen. Paina vapautuspainikkeita vapauttaaksesi
teräverkon (katso kuva d). Kopauta teräverkkoa kevyesti tasaista pintaa
vasten (katso kuva e).
Puhdista terä puhdistusharjalla (katso kuva f). Puhdista terä noin neljän viikon
välein parranajokoneen puhdistusspraylla (katso kuva g).
Älä puhdista teräverkkoa puhdistusharjalla.
Jos sinulla on erittäin kuiva iho ja huomaat parranajokoneesi käyttöajan
lyhentyneen, tipauta pisara ompelukoneöljyä teräverkolle ja joustavalle terälle
(katso kuva g).
3.2 Parranajokoneen osien vaihtaminen
Parhaan mahdollisen ajotuloksen saavuttamiseksi teräverkko ja leikkuri
kannattaa vaihtaa vähintään 18 kuukauden välein tai kun ne ovat kuluneet.
Kun vaihdat molemmat osat samanaikaisesti, lopputuloksena on tarkempi
parranajo ja vähemmän ihoärsytystä.
(Teräverkko ja terä: numero 3000)
Irrottaaksesi teräverkon paina vapautuspainikkeita. Vaihda teräverkko ja
paina se paikalleen oikeassa suunnassa kunnes se loksahtaa paikalleen.
Irrota terä (katso kuva g).
Vaihda terä ja napsauta se takaisin paikoilleen.
Muutosoikeus pidätetään.
Tämä tuote täyttää EU-direktiivin 89/336/EEC mukaiset EMC-
vaatimukset sekä matalajännitettä koskevat säännökset (73/23 EEC).
Kun laite on tullut elinkaarensa päähän, säästä ympäristöä äläkä hävitä
sitä kotitalousjätteiden mukana. Hävitä tuote viemällä se Braun-
huoltoliikkeeseen tai asianmukaiseen keräyspisteeseen.
5449310_F3710_S4_42 Seite 25 Montag, 22. August 2005 11:38 11
35
Svenska
Garanti
Vi garanterar denna produkt för två år från och med inköpsdatum. Under
garantitiden kommer vi utan kostnad, att avhjälpa alla brister i apparaten som är
hänförbara till fel i material eller utförande, genom att antingen reparera eller byta
ut hela apparaten efter eget gottfinnande.
Denna garanti gäller i alla länder där denna apparat levereras av Braun eller deras
auktoriserade återförsäljare.
Denna garanti gäller inte: skada på grund av felaktig användning, normalt slitage
(t.ex. skärblad och saxhuvud) eller skador som har en försumbar effekt på värdet
eller apparatens funktion. Garantin upphör att gälla om reparationer utförs av icke
behörig person eller om Brauns originaldelar inte används.
För att erhålla service under garantitiden skall den kompletta apparaten lämnas in
tillsammans med inköpskvittot, till ett auktoriserat Braun verkstad.
Ring 020-21 33 21 för information om närmaste Braun verkstad.
Suomi
Takuu
Tälle tuotteelle myönnämme 2 vuoden takuun ostopäivästä lukien Suomessa
voimassa olevien alan takuuehtojen TE90 mukaan. Takuuaikana korvataan
veloituksetta kaikki viat, jotka aiheutuvat materiaaliviasta tai valmistusvirheestä.
Korvaus tapahtuu harkintamme mukaan korjaamalla, vaihtamalla viallinen osa tai
vaihtamalla koko laite uuteen. Takuu on voimassa kaikkialla maailmassa sillä
edellytyksellä, että laitetta myydään ko. maassa Braunin tai virallisen
maahantuojan toimesta.
Takuun piiriin eivät kuulu viat, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä tai normaalista
kulumisesta (esim. teräverkko tai leikkuuterä). Takuu ei myöskään kata sellaisia
vikoja, jotka eivät merkittävästi vaikuta laitteen arvoon tai toimintaan. Takuun
voimassaolo lakkaa, jos laitetta korjataan muualla kuin valtuutetussa Braun-
huoltoliikkeessä tai jos laitteessa käytetään muita kuin alkuperäisiä varaosia.
Yksilöity ostokuitti riittää takuun voimassaolon osoittamiseksi.
Lisätietoa takuuseen liittyvistä asioista saa asiakaspalvelukeskuksestamme
numerosta 020-377 877.
5449310_F3710_S4_42 Seite 35 Montag, 22. August 2005 11:38 11
1 / 1

Braun 5449 Ohjekirja

Kategoria
Women's shavers
Tyyppi
Ohjekirja
Tämä käsikirja sopii myös