Exido 235-014 Ohjekirja

Brändi
Exido
Kategoria
hair dryers
Malli
235-014
Tyyppi
Ohjekirja
10 11
10 11
JOHDANTO
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen
ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn
uudesta laitteestasi. Kiinnitä erityistä huomiota
turvallisuusohjeisiin. Suosittelemme myös, että
säilytät nämä ohjeet. Näin voit perehtyä laitteesi eri
toimintoihin myöhemminkin.
TURVALLISUUSTOIMENPITEET
Yleistä
Tämän laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa
henkilövahinkoja ja laitteen vaurioitumisen.
Käytä laitetta vain sen oikeaan
käyttötarkoitukseen. Valmistaja ei ole vastuussa
virheellisestä käytöstä tai käsittelystä johtuvista
henkilövahingoista tai vaaratilanteista (katso
myös kohta Takuuehdot).
Vain kotitalouskäyttöön. Laitteet eivät sovellu
ulkokäyttöön eivätkä kaupalliseen käyttöön.
Laite voidaan kytkeä vain verkkoon, jonka
jännite on 230 V ja taajuus 50 Hz. Laite tulee
maadoittaa.
Älä aseta laitetta, virtajohtoa tai pistoketta
veteen tai muuhun nesteeseen.
Älä koske laitteeseen, virtajohtoon tai
pistokkeeseen märillä tai kosteilla käsillä.
Symboli [] tarkoittaa sitä, että laitetta ei saa
käyttää kylpyammeessa tai veden, pesualtaiden,
vesiastioiden tai vastaavien läheisyydessä. Jos
laite putoaa veteen, irrota aina pistoke, ennen
kuin kosket laitteeseen.
Suosittelemme laitteen käyttämistä vain,
jos asennus on suojattu HFI-/HPFI-releellä.
Jos et ole varma, ota yhteyttä pätevään
sähköasentajaan.
Älä jätä laitetta valvomatta ja huolehdi, etteivät
lapset pääse käytössä olevan laitteen lähelle.
Käytä vain valmistajan valmistamia tai
suosittelemia lisävarusteita.
Tarkista
Laitteen takaosassa olevaa ilmanottoaukkoa ei
saa tukkia käytön aikana. Jos ilmanottoaukko
tukitaan, laite ylikuumenee. Tällöin
ylikuumenemissuoja sammuttaa laitteen
automaattisesti. Katkaise laitteesta virta ja irrota
pistoke pistorasiasta. Odota 10–15 minuuttia,
ennen kuin käytät laitetta uudelleen.
Laitetta ei saa käyttää ilman takasuodattimen
asentamista.
Älä peitä laitetta sen ollessa käytössä.
Muista, että laite on kuuma jonkin aikaa sen
jälkeen, kun olet sammuttanut sen. Anna laitteen
jäähtyä täysin, ennen kuin laitat sen säilytykseen.
Aseta laite aina turvallisen etäisyyden
päähän syttyvistä esineistä, kuten verhoista,
pöytäliinoista tms.
Älä käytä laitetta kosteassa tilassa tai aseta sitä
kostealle pinnalle.
Älä aseta mitään laitteessa oleviin aukkoihin.
Johto ja pistoke
Suojaa virtajohto ja laite kuumilta esineiltä ja
avotulelta.
Varmista, ettei virtajohtoon tai jatkojohtoon voi
kompastua.
Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta, kun
laite täytyy puhdistaa tai kun se ei ole käytössä.
Vältä johdosta vetämistä, kun pistoke irrotetaan
pistorasiasta. Ota sen sijaan kiinni pistokkeesta.
Varmista, että johto on täysin ojennettuna.
Virtajohtoa ei saa vääntää tai kiertää laitteen
ympärille.
Tarkista säännöllisin väliajoin, ettei virtajohto tai
pistoke ole vahingoittunut, äläkä käytä laitetta,
jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut tai jos
laite on pudonnut lattialle tai veteen tai muuten
vaurioitunut.
Jos laite, johto tai pistoke on vaurioitunut,
tarkastuta ja korjauta ne tarvittaessa valtuutetulla
korjaajalla. Älä yritä itse korjata laitetta. Jos
tarvitset takuuhuoltoa, ota yhteyttä liikkeeseen,
josta ostit laitteen. Takuu ei ole voimassa,
jos laitetta korjataan tai muunnellaan ilman
valtuuksia.
LAITTEEN PÄÄOSAT
1. Keskityssuutin
2. Ilmanpoistoaukko
3. Näyttö
4. Toiminnon merkkivalo
5. Takasuodatin
6. Virtakytkin
7. Käyttöpainikkeet
8. Ripustuslenkki
9. Virtajohto
10. Ilmanhajotin
FI
235014_IM.indd 11 2008-7-8 15:50:42
12 13
12 13
Käyttöpainikkeet
a. Viileäpuhalluspainike
b. Ionisointipainike
c. Nopeudensäätöpainike
d. Lämmönsäätöpainike
Toiminnon merkkivalo
e. Viileäpuhalluksen merkkivalo
f. Ionisoinnin merkkivalo
g. Nopeuden merkkivalo
h. Lämmön merkkivalo
Näyttö
i. Lämpötilan symboli
j. Ionisoinnin symboli
k. Viileäpuhalluksen
symboli
l. Nopeuden symboli
m. Nopeusasteikko
n. Lämpötila
o. Lämpöasteikko
KÄYTTÖ
Paina keskityssuutin (1) tai ilmanhajotin (10)
ilmanpoistoaukon (2) päälle.
o Suutin keskittää ilmavirran.
o Ilmanhajotin puhaltaa ilman laajalle alueelle,
sillä siinä on monta ilmanpoistoaukkoa.
Kiinnitä virtajohto (9) pistorasiaan.
Kytke laitteen virta päälle kääntämällä virtakytkin
(6) ”I”-asentoon.
Paina viileäpuhalluspainiketta käynnistääksesi
tai sammuttaaksesi viileäpuhalluksen.
o Viileäpuhalluksen symboli (k) näkyy näytöllä
(3) ja viileäpuhalluksen merkkivalo (e) syttyy.
o Kun viileäpuhallus on kytkettynä päälle, laite
puhaltaa viileää ilmaa. Käytä viileäpuhallusta
kampauksen kiinnittämiseen, kun hiukset
ovat kuivat.
Paina ionisointipainiketta käynnistääksesi tai
sammuttaaksesi ionisoinnin.
o Ionisoinnin symboli (j) näkyy näytöllä ja
ionisoinnin merkkivalo (f) syttyy.
o Toiminto estää staattisen sähkön
muodostumisen hiuksiin ja tekee hiuksista
pehmeät ja kiiltävät.
o Ionisointitoimintoa voi käyttää sekä lämpö-
että viileäpuhalluksen kanssa.
Paina nopeudensäätöpainiketta (c) säätääksesi
laitteen haluamallesi nopeudelle.
o Nopeuden symboli (l) näkyy näytöllä ja
nopeuden merkkivalo (g) syttyy.
o Nopeudensäädössä on 4 valintaa; käyttämäsi
valinta näkyy nopeusasteikossa (m).
Paina lämmönsäätöpainiketta (d) säätääksesi
hiustenkuivaajan puhaltaman ilman lämpötilan.
o Lämpötilan symboli (i) näkyy näytöllä ja
lämmön merkkivalo (h) syttyy.
o Lämmönsäädössä on 4 valintaa; käyttämäsi
valinta näkyy lämpöasteikossa (o).
o Käyttämäsi lämpötila (n) näkyy näytön
keskellä.
Kytke pois päältä painamalla virtakytkin "0"-
asentoon.
o Kun katkaiset laitteesta virran, viimeksi
käytettyjen toimintojen asetukset tallentuvat.
Näin voit käyttää laitetta samoilla asetuksilla,
käynnistäessäsi sen seuraavan kerran.
Voit ripustaa laitteen kahvan alaosassa olevasta
ripustuslenkistä (8).
PUHDISTUS
Irrota pistoke pistorasiasta ja varmista, että laite
on täysin jäähtynyt ennen puhdistusta.
Älä koskaan upota laitetta veteen äläkä päästä
laitteeseen vettä.
Puhdista laite pyyhkimällä se kostealla liinalla.
Jos laite on hyvin likainen, veteen voi lisätä
hieman pesuainetta.
Älä koskaan käytä laitteen puhdistamiseen
hankaussientä, teräsvillaa, vahvoja liuottimia
tai hankaavia puhdistusaineita, sillä ne voivat
vahingoittaa laitteen ulkopintaa.
TÄRKEÄÄ! Anna laitteen kuivua täysin
puhdistuksen jälkeen, ennen kuin käytät sitä
uudestaan. Älä käytä kosteaa laitetta.
Takasuodattimen (5) avaaminen: paina
suodatinta yläreunasta alaspäin kädensijaa
kohti, kallista suodatinta takaviistoon ja
irrota se. Poista silloin tällöin pöly ja hiukset
takasuodattimesta ja ilmanottoaukosta harjan
avulla.
o Varoitus! Laitetta ei saa käyttää ilman
takasuodattimen asentamista.
TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA
KIERRÄTTÄMISESTÄ
Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla
symbolilla:
Tuotetta ei siis saa hävittää tavallisen
kotitalousjätteen mukana, vaan sähkö- ja
elektroniikkajäte on hävitettävä erikseen.
235014_IM.indd 12 2008-7-8 15:50:44
12 13
12 13
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan
direktiivin mukaan jokaisen jäsenvaltion
on järjestettävä asianmukainen sähkö- ja
elektroniikkajätteen keräys, talteenotto, käsittely
ja kierrätys. EU-alueen yksityiset kotitaloudet
voivat palauttaa käytetyt laitteet maksutta
erityisiin kierrätyspisteisiin. Käytetty laite voidaan
joissakin jäsenvaltioissa ja tietyissä tapauksissa
palauttaa sille jälleenmyyjälle, jolta se on
ostettu, jos tilalle hankitaan uusi laite. Lisätietoja
sähkö- ja elektroniikkajätteen käsittelystä saat
jälleenmyyjältäsi, tukkukauppiaaltasi tai paikallisilta
viranomaisilta.
TAKUUEHDOT
Takuu ei ole voimassa, jos
edellä olevia ohjeita ei ole noudatettu
laitteeseen on tehty muutoksia
laitetta on käsitelty väärin tai rajusti tai laite on
kärsinyt muita vaurioita
syntyneet viat johtuvat sähköverkon häiriöistä.
Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta
ja muotoilua, minkä vuoksi pidätämme oikeuden
muuttaa tuotetta ilman etukäteisilmoitusta.
USEIN ESITETTYJÄ KYSYMYKSIÄ
Jos sinulla on kysyttävää laitteen käytöstä etkä
löydä vastausta tästä käyttöoppaasta, vieraile
kotisivuillamme osoitteessa www.adexi.eu.
Katso usein esitettyjen kysymysten vastaukset
Consumer Service -valikon (asiakaspalvelu)
kohdasta”Question&Answer”.
Sivuilla on myös yhteystietomme siltä varalta, että
sinun täytyy ottaa meihin yhteyttä teknisiä tietoja,
korjauksia, lisävarusteita tai varaosia koskevissa
asioissa.
Maahantuoja:
Adexi Group
www.adexi.eu
Emme ole vastuussa mahdollisista painovirheistä.
235014_IM.indd 13 2008-7-8 15:50:44
/