Princess 232613 määrittely

Kategoria
Electric kettles
Tyyppi
määrittely

Tämä käsikirja sopii myös

38
FI
Onnittelut!
Olet hankkinut Princess-laitteen.
Tavoitteemme on tarjota tyylikkäästi
suunniteltuja laatutuotteita kohtuulliseen
hintaan. Toivomme, että nautit laitteen
käytöstä monen vuoden ajan.
Käyttöohjeet
Käyttöohjeet on kerätty vastaavaan osioon.
Lue laitteen turvallisuusohjeet käyttöohjeisiin
tutustumisen yhteydessä.
Turvallisuusohjeet
Varoitus!
- Verkkovirralla toimivia laitteita käytettäes
on aina noudatettava
perusturvallisuusohjeita tulipalon tai
sähköiskun aiheuttaman
loukkaantumisriskin vähentämiseksi.
- Älä käytä laitetta kylpyammeiden,
suihkujen, pesualtaiden tai muiden vettä
sisältävien astioiden lähellä.
Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen 
laitteen käyttöönottoa.
Laitteen käyttötarkoitus on kuvattu tässä 
käyttöoppaassa. Muiden kuin suositeltujen
varusteiden käyttö tai toimenpiteiden
suoritus voi aiheuttaa
henkilövahinkovaaran.
Säilytä käyttöohjeet tulevia käyttökertoja 
varten.
Valvo aina lapsia varmistaaksesi, etteivät 
he leiki laitteella.
Vaaratilanteita voi synt, jos laitetta 
ytt lapset tai henkit, joilla on fyysisiä,
aistillisia, henkisiä tai liikkumisrajoitteita tai
joilla ei ole riitä tuntemusta tai
kokemusta. Hein turvallisuudestaan
vastaavien henkiiden on ohjattava tai
valvottava heitä laiteen käytössä.
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain 
sisätilassa ja ympäristöissä, kuten
liikkeiden, toimistojen ja muiden
työympäristöjen ruokailutiloissa,
maalaistaloissa, hotelleissa, motelleissa,
B&B-majataloissa sekä muissa
majoitusympäristöissä.
Käyttö
Noudata aina varovaisuutta laitteen 
käytössä.
Varo kuumia osia. Laitteen ulkopinnat 
voivat kuumua käytön aikana erittäin
kuumiksi. Kun laitteen ulkopinnat ovat
kuumat, koske ainoastaan kahvaan.
Suojaa laite aina vedeltä tai huomattavalta 
kosteudelta.
Älä käytä laitetta märillä käsillä. Älä käytä 
laitetta avojaloin.
Sijoita virtajohto huolellisesti niin, että se ei 
roiku työtason reunaa vasten eikä siihen
voi vahingossa takertua tai kompastua.
Älä vedä virtajohdosta silloin, kun irrotat 
pistokkeen verkkovirtalähteestä. Suojaa
virtajohto kuumuudelta, öljyltä ja teräviltä
reunoilta.
Älä irrota laitteen osia tai varusteita silloin, 
kun sen pistoke on kytkettynä
verkkovirtalähteeseen. Irrota pistoke aina
ensin verkkovirtalähteestä.
Jos virtajohto vaurioituu käytön aikana, 
irrota pistoke välittömästi
verkkovirtalähteestä. Älä kosketa
virtajohtoa ennen kuin olet irrottanut
pistokkeen verkkovirtalähteestä.
Irrota pistoke verkkovirtalähteestä, kun 
laite ei ole käytössä, ennen kokoamista tai
purkamista sekä ennen puhdistusta ja
huoltoa.
Muiden turvallisuus
Älä salli lasten tai muiden henkilöiden, 
jotka eivät tunne kyseisiä ohjeita, käyttää
laitetta.
Älä salli lasten tai eläinten tulla 
työskentelyalueen lähelle. Älä salli lasten
tai eläinten koskea laitetta tai virtajohtoa.
Kun laitetta käytetään lasten
läheisyydessä, laitteen käyttöä on
valvottava tarkasti.
Käytön jälkeen
Irrota virtajohto verkkovirrasta ja anna 
laitteen jäähtyä ennen kuin jätät sen ilman
valvontaa tai vaihdat, puhdistat tai tutkit
mitään laitteen osaa.
Säilytä laitetta kuivassa paikassa silloin, 
kun sitä ei käytetä. Varmista, etteivät lapset
pääse varastoitujen laitteiden luo.
39
FI
Tutkinta ja korjaukset
Tarkasta laite ennen käyttöä 
vaurioituneiden tai viallisten osien varalta.
Tutki laite rikkoutuneiden osien,
vaurioituneiden kytkimien tai muiden
vaurioiden osalta, jotka saattavat vaikuttaa
sen toimintaan.
Älä käytä laitetta, mikäli jokin osa on 
vaurioitunut tai viallinen.
Korjauta tai vaihdata vaurioitunut tai 
viallinen osa valtuutetussa
huoltopalvelussa.
Älä koskaan yritä irrottaa tai vaihtaa mitään 
muuta osaa kuin tässä käyttöohjeessa on
määritelty.
Tarkasta virtajohto ennen käyttöä 
kulumisen tai vaurioitumisen varalta.
Älä käytä laitetta, mikäli virtajohto tai 
pistoke on vaurioitunut tai viallinen.
Jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut tai
viallinen, se tulee vaihdattaa laitteen
valmistajalla tai valtuutetussa
huoltopalvelussa.
Vedenkeittimien
turvallisuusohjeet
Tarkista aina ennen käyttöä, et
verkkojännite vastaa laitteen tyyppikilven
merkintöjä.
Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan. 
Käytä tarvittaessa maadoitettua ja sopivan
halkaisijan omaavaa jatkojohtoa
(vähintään 3 x 1 mm
2
).
Asenna turvallisuuden lisäämiseksi 
vikavirtasuojakytkin (RCD), jonka
käyttövirta ei ylitä arvoa 30 mA.
Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi 
ulkoisella ajastimella tai erillisellä kauko-
ohjausjärjestelmällä.
Varmista, ettei virtajohdon pistokkeisiin tai 
jatkojohtoon pääse vettä.
Kelaa virtajohto ja jatkojohto aina 
kokonaan auki.
Aseta laite vakaalle ja tasaiselle alustalle.
Huomio!
- Älä käytä vedenkeitintä kaltevalla alustalla.
Aseta laite alustalle, joka kestää kuumuutta 
ja roiskeita.
Varmista, että laitteen ympärillä on 
riittävästi tilaa lämmön poistumista ja
riittävää tuuletusta varten.
Älä peitä laitetta.
Varmista, ettei laite koske syttyviin 
materiaaleihin.
Pidä laite kaukana lämpölähteistä.
Käytä laitetta ainoastaan sen mukana 
toimitettua alustaa käyttäen.
Kytke laite päälle vasta sitten, kun 
lämmityselementti on kokonaan veden alla.
Älä liikuta laitetta silloin, kun se on kytketty 
päälle.
Älä upota laitetta veteen tai muihin 
nesteisiin. Jos laite upotetaan veteen tai
muihin nesteisiin, älä poista laitetta käsillä.
Irrota pistoke välittömästi
verkkovirtalähteestä. Jos laite upotetaan
veteen tai muihin nesteisiin, älä käytä enää
laitetta.
Kuvaus (kuva A)
232613/232614 Princess-vedenkeitin on
tarkoitettu veden keittämiseen. Laite ei sovi
muiden nesteiden keittämiseen. Laite sopii
vain kotikäyttöön.
1. On/off-kytkin
2. On/off-osoitin
3. Vedenkeitin
4. Vesitason osoitin
5. Kansi
6. Kannen vapautuspainike
7. Kädensija
8. Alusta
Käyttöönotto
Valmistelu (kuva A & B)
Puhdista laite. 
Lue kappale ”Puhdistus ja ylläpito”.
Varoitus!
- Ennen ensimmäistä käyttökertaa täy
vedenkeitin kokonaan vedellä, jota ei ole
tarkoitettu kulutukseen tai muihin
tarkoituksiin.
Täytä vedenkeitin (3) vedellä käyttäen 
viitteenä vesitason osoittimen (4)
maksimimerkintää.
40
FI
Keitä vesi. Lue osio ”Veden keittäminen”.
Tyhjennä vedenkeitin (3).
Käyttö
Veden keittäminen (kuva A & B)
Varoitus!
- Poista vedenkeitin alustasta aina ennen
vedenkeittimen täyttämistä.
- Käytä vedenkeittimen täyttämiseen
ainoastaan hanavettä.
- Varmista aina, että vesitaso on vesitason
osoittimen minimi- ja maksimimerkintöjen
välissä (kuva A). Jos vesitaso on
minimimerkinnän alapuolella, vedenkeitin
kiehuu kuivaksi. Jos vesitaso on
maksimimerkinnän yläpuolella,
vedenkeittimen vesi kiehuu yli ja kuuma
vesi roiskuu ulos.
- Älä poista vedenkeitintä alustasta, ennen
kuin laite on kytketty pois päältä.
Aseta laite vakaalle ja tasaiselle alustalle.
Poista vedenkeitin (3) alustasta (7).
Avaa kansi (5) painamalla kannen 
vapautuspainiketta (6).
Täytä vedenkeitin (3) vedellä.
Aseta vedenkeitin (3) alustaan (7).
Aseta pistoke verkkovirtalähteeseen.
Kytke laite päälle painamalla on/off-kytkintä 
(1). Virran merkkivalo (2) syttyy. Vesi alkaa
kiehumaan laitteessa.
Keskeytä kiehumisprosessi irrottamalla 
pistoke verkkovirtalähteestä.
Jos kiehumisprosessi on suoritettu 
loppuun, laite kytkeytyy automaattisesti
pois päältä. Virran merkkivalo (2) sammuu.
Puhdistus ja ylläpito
Varoitus!
- Irrota pistoke verkkovirtalähteestä ennen
puhdistusta tai huoltoa ja odota, kunnes
laite jäähtyy.
- Älä upota laitetta veteen tai muihin
nesteisiin.
Huomio!
- Älä käytä voimakkaita tai kuluttavia
puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä käytä teräviä esineitä laitteen
puhdistamiseen.
Puhdista laitteen ulkopuoli kostealla liinalla.
Puhdista alusta puhtaalla ja kuivalla 
pyyhkeellä.
Kalkin poistaminen laitteesta
(kuva A)
Laitteesta tulee poistaa kalkki 25 käyttökerran
välein. Jos laitteesta on poistettava kalkki,
käytä sopivaa kalkinpoistoainetta.
Erityinen kalkinpoistoaine on saatavilla
huoltopalvelustamme.
Huom.: Princess ei ota vastuuta
kalkinpoistoaineiden aiheuttamista vahingoista.
Takuu ei kata laitevikoja, jotka aiheutuvat
puutteellisesta kalkin poistamisesta.
Varoitus!
- Ennen kalkin poistamista kytke laite aina
pois päältä, irrota pistoke pistorasiasta ja
odota, kunnes laite jäähtyy.
- Älä upota laitetta veteen tai muihin
nesteisiin.
Huomio!
- Ole varovainen poistaessasi kalkkia
laitteesta niin, ettei kalusteisiin tai
vaatteisiin tule vaurioita.
- Älä käytä viinietikkaa tai etikan tiivistettä
kalkin poistamiseen.
- Älä käytä sitruunahappoa kalkin
poistamiseen.
Poista kalkki vedenkeittimestä (3) sopivaa 
kalkinpoistoainetta käyttäen.
Anna kalkinpoistoaineen liota.
Huuhtele vedenkeitin (3) huolellisesti 
puhtaalla vedellä.
Vastuuvapauslauseke
Ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman erillistä
ilmoitusta.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56

Princess 232613 määrittely

Kategoria
Electric kettles
Tyyppi
määrittely
Tämä käsikirja sopii myös