Widex (language pack 1) User Instructions

Brändi
Widex
Malli
(language pack 1)
Tyyppi
User Instructions
TERVETULOA
Onnittelut uuden suoratoistolaitteesi johdosta.
Pakkauksen sisältö - katso kuva 1
1. Laite
2. Micro-USB-johto
3. Asennusteline ja kaapelinpidike
4. Optinen (Toslink) audiokaapeli
5. Puhdistuspussi
6. Ylimääräinen kaksipuolinen teippi kiinnitykseen
7. Analoginen audiokaapeli (mini jakki–phono)
HUOMAA
Lue tämä esite ja kuulolaitteidesi käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin aloitat laitteen
käytön.
Käyttötarkoitus
Tämä laite on tarkoitettu langattomaksi äänilähettimeksi televisiolta tuetuille kuulo-
laitteille.
Tärkeitä turvallisuuteen liittyviä tietoja
Lue tämä luku huolellisesti, ennen kuin alat käyttää laitetta.
Pidä laite poissa alle kolmevuotiaiden lasten ulottuvilta.
Älä käytä laitetta ulkona.
Älä yritä avata tai korjata laitetta itse. Ota yhteys laitteen hankintapaikkaan, jos se
on toimitettava korjattavaksi.
Pidä laite poissa suorasta auringonvalosta äläkä aseta sitä muiden laitteiden lähelle,
jotka saattavat lämmittää sitä.
TV:n tai USB-seinälaturin on oltava IEC 60601-1, IEC 60950-1, IEC 62368-1 tai vastaa-
vien turvallisuusstandardien mukainen.
Laitetta tulisi säilyttää ja kuljettaa –20…+55 °C:n lämpötilassa ja alle 10–90 %:n suh-
teellisessa ilmankosteudessa.
Laitteesi on suunniteltu toimimaan 0–45 °C:n lämpötilassa, 10–90 %:n suhteellisessa
kosteudessa ja 500 -1500 mBar.ilmanpaineessa.
132
KÄYTÖN ALOITTAMINEN:
Laitteen kytkeminen televisioon
Vaihtoehto A: optisen kaapelin avulla - Katso kuva 2
Audioliitännässä suosittelemme käyttämään optista kaapelia (sininen) kun kytket lait-
teen televisioosi, koska siten saat parhaan äänenlaadun.
1. Poista suojatulpat optisen kaapelin molemmista päistä.
2. Liitä optinen kaapeli (sininen) vastaavaan “Optical IN” -liitäntään (sininen) lait-
teen takana, ja liitä se sitten televisiosi takana olevaan “Optical OUT” -liitäntään.
HUOMAA
Älä säilytä laitetta laatikossa, sillä se saattaa lyhentää kantamaa – katso kuva 9.
HUOMAA
Käytettäessä optista kaapelia laitteen liittämiseksi televisioon, seuraavat digitaaliset
formaatit ovat tuettuja:
Digital stereo (PCM)
Dolby Audio™
Voi olla tarpeen määrittää TV, DVD-soitin tai kotiteatterijärjestelmä, jotta on mah-
dollista valita joku tuetuista audioformaateista. Huomaa, että laite ei ehkä pysty
toistamaan ääntä audioformaateista, joita ei ole tuettu.
Vaihtoehto B: analogisen audiokaapelin avulla - katso kuva 3
Laite voidaan kytkeä televisioon myös analogista kaapelia käyttäen. Voit tehdä sen
seuraavasti:
1. Kytke analogisen kaapelin pistoke (violetti) laitteen taakse.
2. Liitä sitten analoginen audiokaapeli vastaavaan liitäntään television takana.
HUOMAA
Käytä joko optista kaapelia tai analogista kaapelia kytkeäksesi laitteesi televisioon.
Molempia ei tarvitse käyttää.
HUOMAA
Jos olet kytkenyt molemmat kaapelit, laite valitsee aina lähteeksi optisen yhteyden.
Virran kytkeminen laitteeseen
Kytkeäksesi laitteen päälle, yhdistä Mikro-USB -kaapeli laitteeseen ja kytke sitten
USB-kaapelin toinen pää televisiosi taakse.
Kytke virta televisioon.
HUOMAA
Jos televisiossasi ei ole USB-liitäntää, voit käyttää tavallista USB-seinälaturia (ei mukana).
Seinälaturin pitäisi antaa vähintään 500 mA (2,5 W) virtaa.
133
Laitteen asettaminen yhdelle tai kahdelle kuulolaitteelle – katso
kuva 5
Voit määrittää laitteesi tarpeidesi mukaiseksi laitteen pohjassa olevan liukusäätimen
avulla. Jos sinulla on yksi kuulolaite, valitse yksikanavainen asetus, ja jos käytät kahta
kuulolaitetta, valitse kaksikanavainen asetus.
Monoääni
Stereoääni
Pariliitoksen muodostaminen laitteen ja kuulolaitteiden välille –
katso kuva 6
Ennen kuin aloitat toistaa ääntä televisiostasi, on laitteesta ja kuulolaitteistasi on muo-
dostettava laitepari. Toimi seuraavasti:
1. Anna laitteelle virtaa kytkemällä TV päälle (katso kuva 4) tai lue luku “Virran kyt-
keminen laitteeseen”.
2. Käynnistä kuulolaitteet uudelleen avaamalla ja sulkemalla paristokotelo.
3. Pidä kuulolaitteet laitteen kantoalueella (1–2 metriä) liitosta tehtäessä.
4. Kuulolaitteista kuuluu äänimerkki, joka vahvistaa, että ne on yhdistetty laittee-
seen.
HUOMAA
Kuulokojeesi ovat yhdistämistilassa kolmen minuutin ajan niiden uudelleenkäynnistä-
misen jälkeen. Saatat joutua käynnistämään ne uudelleen, jos et tehnyt pariliitosta
ajoissa.
HUOMAA
Laitetta voidaan käyttää toistamaan ääntä useammalle kuin yhdelle käyttäjälle sama-
naikaisesti. Jos tarvitset tätä vaihtoehtoa, muodosta laitepari samoin kuin edellä.
Pariliitoksen poistaminen
Voit poistaa pariliitoksen vain sovellusta käyttämällä. Voit tehdä sen seuraavasti:
1. Avaa sovelluksesi TV PLAY -ohjelma ja mene sitten Äänivalikkoon.
2. Napauta Äänivalikonoikeassa yläkulmassa olevia kolmea pistettä.
3. Paina Poista pariliitos -painiketta ja hyväksy liitoksen poisto.
134
LAITTEEN KÄYTTÖ SOVELLUKSEN AVULLA - KATSO
KUVA 7
Laitteen käyttö
Kun laite on yhdistetty kuulolaitteidesi kanssa, se on valmis käytettäväksi sovelluksen
avulla. Aloita television kuuntelu seuraavasti:
1. Aloita varmistamalla, että kuulolaitteistasi on muodostettu laitepari puhelimesi
kanssa.
2. Avaa sovellus ja valitse TV:n kuunteluohjelma. Aloitat TV:n äänen kuuntelemisen.
3. Lopettaaksesi television äänen kuuntelemisen, vaihda vain toiseen kuunteluohjel-
maan.
HUOMAA
Ensimmäisellä kerralla, kun käytät sovellusta kuulolaitteidesi ja laitteen kanssa muo-
dostetun pariliitoksen tekemisen jälkeen, näet näytöllä aputekstin, joka kertoo ohjel-
malistaasi lisätystä TV PLAY -ohjelmasta. Tämä tervetuloviesti katoaa heti, kun napau-
tan johonkin näytölle.
HUOMAA
Jos et näe sovelluksessa TV PLAY -ohjelmakuvaketta, laitteen ja kuulolaitteen pariliitosta ei
ole tehty oikein.
Television äänen äänenvoimakkuuden säätäminen
TV:n äänen tai kuulolaitteen äänenvoimakkuutta on helppo säätää sovellusnäytön liu-
kukytkimillä.
HUOMAA
Jos haluat keskittyä television ääneen etkä kuunnella ympäristön ääniä, voit käyttää sovel-
luksesi Huoneen vaimennus - toimintoa.
Puhelut laitteen käytön aikana
Jos sinulla on iPhone, voit vastata saapuviin puheluihin kuten tavallisesti.
Jos sinulla Android-älypuhelin, tarvitset COM-DEX -laitteen puhuaksesi puhelimessa
laitteen ollessa käytössä. Toimi seuraavasti kun vastaanotat puhelun:
1. Hyväksy puhelu painamalla COM-DEX -laitteesi painiketta
HUOMAA
Jos puhelu ei toistu kuulolaitteisiisi, koeta toiseen kuunteluohjelmaan vaihtamista so-
vellusta käyttäen.
135
VALINNAINEN: LAITTEEN KIINNITTÄMINEN TELEVISION
TAAKSE - KATSO KUVA 8
Kiinnittääksesi laitteen televisiosi yläkulmaan noudata tarkasti seuraavia vaiheita:
1. Puhdista television takapinta puhdistuspussia käyttäen. Anna pinnan kuivua muu-
taman sekunnin ajan.
2. Poista asennustelineen teipin suojakalvo.
3. Paina teippi asennustelineen teippi television takapintaan ja pidä sitä painettuna 5
sekuntia.
4. Vedä johdot asennustelineessä olevan kaapelinpidikkeen läpi.
5. Liu’uta laite asennustelineeseen ja kiinnitä kaapelit kaapelinkiristimellä.
HUOMAA
Älä kiinnitä laitetta suoraan television ilmanvaihtoaukon päälle. Ilmanvaihtoaukkojen
sijainti vaihtelee eri televisioissa.
HUOMAA
Älä säilytä laitetta laatikossa, sillä se saattaa vaikuttaa langattomaan tiedonsiirtoon
heikentävästi - katso kuva 9.
HUOMAA
Jotta kantama olisi pitempi, säilytä laite näköyhteydellä.
136
LISÄTIETOJA
Huolto
Puhdista laite pehmeällä, kuivalla liinalla tai imuroi se pehmeällä suuttimella.
HUOMAA
Älä koskaan pese laitetta, äläkä koskaan upota sitä veteen tai muuhun nesteeseen.
Merkkivalot
Merkkivalo MERKITYS
Himmenevä valkoinen valo Näet tämän, kun kytket laitteen päälle ensimmäistä
kertaa tai nollaamisen jälkeen
Yksi sininen välähdys kummas-
sakin kuulolaitteessa
Laite lähettää pariliitostietoja kuulolaitteillesi
Himmenevä sininen valo Jos painat nollauspainiketta lyhyesti, valo välähtää
sinisenä ja suoratoisto lakkaa 30 sekunnin ajaksi. Tä-
mä ei vaikuta laitteeseen
Himmenevä vihreä valo Laite on päällä, muttei suoratoista
Valo palaa koko ajan vihreänä Laite on päällä ja toistaa ääniä
Vilkkuva punainen valo Tuntematon äänimuoto
Himmenevä punainen valo Laite on ylikuumentunut. Anna laitteen jäähtyä en-
nen käyttöä
Tämä merkkivalo näkyy myös, jos USB-kaapeli ei an-
na laitteelle riittävästi virtaa
Valo palaa koko ajan punaisena Laite ei toimi. Ota yhteys kuulokojeen hankintapaik-
kaan
Laitteen nollaus
Laitteen takana on painike. Tällä painikkeella laitteen voi nollata painamalla sitä 5 se-
kuntia. Tämä käynnistää laitteen uudelleen ja poistaa siitä olemassa olevat pariliitok-
set.
HUOMAA
Jos nollaat laitteen, sinun on yhdistettävä se kuulolaitteisiisi uudelleen.
Vianmääritys
Näillä sivuilla on neuvoja mitä tehdä, jos laitteesi lakkaa toimimasta tai ei toimi odote-
tulla tavalla. Jos ongelma ei häviä, ota yhteys kuulokojeen hankintapaikkaan.
137
Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu
Television ääni ei kuulu
kuulolaitteissani
a. Laitetta ja kuulolaitteita
ei ole pariliitetty toisiinsa
b. Laite ei ole kunnolla kyt-
ketty televisioon
c. Äänilähteeseen ei ole kyt-
ketty virtaa
d. Kuulolaitteiden paristot
ovat lähes tyhjät
e. Kuulolaitteesi eivät ole
TV PLAY -ohjelmassa
f. Äänenvoimakkuus on liian
matala
a. Muodosta laitteen ja kuu-
lolaitteiden välille pariliitos
b. Tarkista, että laite on kyt-
ketty oikein televisioon
c. Käynnistä äänilähde
d. Vaihda kuulolaitteen pa-
ristot
e. Valitse TV PLAY -ohjelma
sovelluksesta
f. Lisää äänenvoimakkuutta
sovelluksessa
Muut eivät kuule television
ääntä
a. Laite on kytketty kuulo-
keliitäntään
a1. Liitä analoginen kaapeli,
kuten Yhteys-luvussa
a2. Käyttää television eri
ulostuloa
a3. Tarkista television ääni-
asetukset ja aseta kaiutti-
met toimimaan rinnakkain
Kuulen äänen vain yhdessä
kuulolaitteessa
a. Toisen kuulolaitteen pa-
risto on tyhjä
b. Laitteeseen on yhdistetty
vain yksi kuulolaite
a. Vaihda kuulolaitteen pa-
risto
b. Tee uusi pariliitos
Olen liittänyt optisen kaa-
pelin televisiooni, mutta
kuulolaitteistani ei kuulu
ääntä
a. Televisiota ei ole määri-
tetty lähettämään ääntä
optisen lähtöliitännän kaut-
ta
a. Tarkista TV-äänen ulostu-
loasetukset (lisäasetukset)
Olen kytkenyt analogisen
kaapelin televisiooni, mutta
kuulolaitteistani ei kuulu
ääntä
Television analogiset liitän-
nät ovat ainoa äänen si-
säänmeno
a. Käytä laitteesi mukana
tullutta optista kaapelia
b. Käytä minijakkikaapelille
tarkoitettua minijakkiliitintä
ja televisiosi kuulokeliitän-
tää
c. TV ei ehkä ole yhteenso-
piva laitteen kanssa
Äänenvoimakkuus ei ole
mukava
a. Säädä äänenvoimakkuut-
ta sovellusta tai kaukosää-
dintä käyttäen
b. Tarkista televisiosi lisäa-
setukset nähdäksesi äänen-
voimakkuuden asetukset
138
Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu
Kuulolaitteessani kuuluvas-
sa television äänessä on
häiriöitä yhdessä tai mo-
lemmissa kuulolaitteissa
a. Laite on sijoitettu laatik-
koon tai se on seinän taka-
na
b. Laite on kantaman ulko-
puolella
c. Muut radiolähettimet ai-
heuttavat häiriöitä
a. Aseta laite näköyhteydel-
le
b. Aseta laite kantoalueelle
c. Siirtyä pois muiden radio-
lähettimien läheisyydestä
Merkkivalo välkkyy punai-
sena ja kuulolaitteista ei
kuulu ääntä
a. Laite on ylikuumentunut
b. TV ei anna laitteelle tar-
peeksi virtaa
a. Pidä laite poissa aurin-
gonvalosta. Älä aseta sitä
laatikkoon ja pidä se pois
television takana sijaitsevan
ilmanvaihtojärjestelmän
edestä.
b. Irrota muut USB:llä tele-
visioon kytketyt laitteet, tai
yhdistä laite pistorasiaan
Jos ongelma ei häviä, ota yhteys kuulokojeen hankintapaikkaan.
139
LAINSÄÄDÄNTÖÖN LIITTYVÄT TIEDOT
EU-direktiivit
Direktiivi 2014/53/EU
Widex A/S vakuuttaa täten, että tämä WIDEX TV PLAY on direktiivin 2014/53/EU
oleellisten vaatimusten ja laitetta koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
WIDEX TV PLAY sisältää radiolähettimiä, joiden toimintataajuus on: 2,4 GHz, 10,0 mW
EIRP.
Direktiivin 2014/53/EU mukainen vaatimustenmukaisuustodistus on nähtävissä seu-
raavassa osoitteessa:
http:global.widex.com/doc
N26346
Hävittämisohjeet
Kuulokojeita tai niiden lisävarusteita tai paristoja ei saa hävittää tavallisen kotitalous-
jätteen mukana.
Hävitettävät kuulokojeet sekä niiden paristot ja lisävarusteet on vietävä sähkö- ja
elektroniikkaromujen vastaanottopisteisiin tai palautettava laitteen hankintapaikkaan
turvallista hävittämistä varten.
140
MERKINNÄT
lääkinnällisissä laitteissa yleisesti käytetyt symbolit (pakkausmerkinnät, käyttöohjeet jne.)
Symboli Nimi/kuvaus
Valmistaja
Tämän tuotteen on valmistanut valmistaja, jonka nimi ja osoite on ilmoitettu symbolin
vieressä. Tarvittaessa myös valmistuspäivä voidaan ilmoittaa.
Luettelonumero
Tuotteen luettelonumero (tuotenumero).
Katso käyttöohjeita
Käyttöohjeet sisältävät tärkeää tietoa (varoituksia/varotoimia), ja ne pitää lukea
ennen tuotteen käyttöä.
Varoitus
Varoitusmerkillä merkitty teksti pitää lukea ennen tuotteen käyttöä.
SER-merkki
”Ei sekajätteeseen” Tuotetta hävitettäessä se on toimitettava erityiseen kierrä-
tyspisteeseen kierrätettäväksi ja talteenotettavaksi. Näin vältytään mahdollisilta
ympäristövahingoilta tai terveysvaikutuksilta, joita vaaralliset aineet voisivat ai-
heuttaa.
CE-merkintä
Tuote noudattaa eurooppalaisten CE-merkintädirektiivien vaatimuksia.
Merkintä lainsäädännön vaatimusten täyttämisestä (RCM)
Tuote noudattaa sähköturvallisuutta, sähkömagneettista yhteensopivuutta ja radio-
taajuuksia koskevia vaatimuksia, jotka liittyvät Australian ja Uuden-Seelannin markki-
noille toimitettaviin tuotteisiin.
Häiriöt
Tuotteen läheisyydessä voi esiintyä sähkömagneettisia häiriöitä.
141
/