AL-KO BC 4535 II Premium Ohjekirja

Brändi
AL-KO
Kategoria
grass trimmers
Malli
BC 4535 II Premium
Tyyppi
Ohjekirja
2
BC 4535 II
D: Gebrauchsanleitung 6
GB: Instructions for Use 14
NL: Gebruikshandleiding 22
F: Mode d’emploi 30
E: Instrucciones de uso 38
I: Libretto di istruzioni 46
H: Használat 54
SLO: Navodilo za uporabo 62
HR: Upute za uporabu 70
DK: Brugsanvisning 78
S: Bruksanvisning 86
N: Bruksanvisning 94
FIN: Käyttöohjeet 102
PL: Instrukcja obsługi 110
CZ: Návod k použití 118
SK: Návod na použitie 126
RUS: Руководство по использованию 134
UA: Інструкція щодо використання 142
BG: Ръководство за експлоатация 150
RO: Manual de utilizare 158
TR: Kullanım kılavuzu 166
ETK: BC 410 174
ETK: BC 4125 176
102
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
Merkkien selitykset
Huomio!
Näiden varoitusohjeiden tarkka noudattaminen voi estää
henkilö- ja/tai esinevahinkojen syntymisen.
Ymmärrettävyyttä ja käsittelyä helpottavat
erityisohjeet.
Määräystenmukainen käyttö
Tämä laite on tarkoitettu nurmikon leikkaamiseen ja
trimmaamiseen yksityisalueilla.
Muu, tästä poikkeava käyttö, ei ole määräystenmukaista
käyttöä.
Huomio!
Laitetta ei saa käyttää ammattikäytössä.
Laitteessa olevien symbolien merkitykset
Huomio!
Lue käyttöopas
Käytä suojalaseja, suojakypärää ja
kuulosuojaimia
Käytä suojahansikkaita
Käytä turvakenkiä
Pidä vartalosi ja vaatteesi loitolla
leikkuutyökalusta
Ulos sinkoutuvien esineiden aiheuttama
vaara
15m(50ft)
Laitteen ja ulkopuolisten henkilöiden välillä
on ylläpidettävä vähintään 15 m etäisyyttä
Johdanto
Lue tämä dokumentaatio ennen käyttöönottoa. Se on
työskentelyn turvallisuuden ja häiriöttömän toiminnan
edellytys.
Huomioi tässä dokumentaatiossa ja laitteessa olevat
turvallisuus- ja varoitusohjeet ja noudata niitä.
Tämä dokumentaatio on tuotteen erottamaton osa ja
se on luovutettava tuotteen mukana, jos se myydään
uudelle omistajalle.
Turvallisuusohjeet
Käytä laitetta vain, kun se on teknisesti moitteettomassa
kunnossa
Älä ota turvallisuus- ja suojalaitteita pois käytöstä
Laitetta ei saa käyttää muiden leikkuutyökalujen tai
lisälaitteiden kanssa
Käytä tarkoituksenmukaisia työvaatteita:
Pitkät housut, tukevat jalkineet, käsineet
Suojalasit, suojakypärä ja kuulosuojaimet
Seiso tukevasti, kun työskentelet
Älä käytä laitetta alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden
vaikutuksen alaisena
Käsittele laitetta aina kaksin käsin
Pidä kahvat kuivina ja puhtaina
Pidä vartalosi ja vaatteesi loitolla leikkuutyökalusta
Pidä ulkopuoliset henkilöt poissa vaara-alueelta
Poista vieraat esineet työskentelyalueelta
Pidä suojalevy, siimapää ja moottori aina puhtaina
leikkuujätteistä
Kun poistut laitteen luota:
Sammuta moottori
Odota, kunnes leikkuutyökalu on pysähtynyt
Älä jätä laitetta valvomatta
Älä koskaan anna lasten tai muiden käyttöohjetta
tuntemattomien henkilöiden käyttää tätä konetta.
Paikallisissa määräyksissä on voitu asettaa
vähimmäisikäraja laitteen käyttäjälle.
103
FIN
474 218_a
Määrittely
BC 4535 II
Moottorin tyyppi Ilmajäähdytetty 2-tahtimoottori
Iskunpituus 42,7 cm³
Teho: 1,1 kW
Paino kuivana (EN ISO 11806) 7,6 kg
Paino ilman polttoainetta 9,0 kg
Polttoaine-tilavuus 1,1 l
Äänentehotaso ISO 22868 113 dB epävarmuus LpA 3 dB
Äänenpainetaso ISO 22868 102 dB
Tärinä ISO 22867 ≤ 15 m/s
2
epävarmuus K 2,25 m/s
2
Siiman leikkuuleveys 41 cm
Siiman läpimitta 2,5 mm
Leikkuuterän leikkuuleveys 25 cm
Kahva „Bike”-kahva
Sytytys elektroninen
Sytytystulppa L8RTC
Käyttökoneisto Keskipakokytkin
Moottorin suurin kierrosluku 9.500 rph/min
Moottorin kierrosluku joutokäynnillä 2800 ± 150 rph/min
Työkalun (veitsi) kierrosluku 7.500 rph/min
Lisävaruste veitsenterä Tuotenro. 112405
Lisävaruste siimapää Tuotenro. 112406
Lisävaruste valjaat Tuotenro. 411705
Turvallisuus- ja suojalaitteet
Huomio!
Turvallisuus- ja suojalaitteita ei saa poistaa käytöstä - loukkaantumisvaara!
Suojalevy kiven iskemiä vastaan
Suojaa käyttäjää sinkoutuvilta esineiltä. Mukana oleva
veitsi katkaisee leikkuusiiman sallittuun pituuteen.
Hätäpysäytys
Kytke virtakytkin hätätilanteessa asentoon "STOP".
Huomio!
Pidempään kestävien töiden aikana voi tulla tärinästä johtuvia häiriöitä verisuoniin tai sormien, käsien tai
ranteiden hermostoihin. Edelleen voi ilmaantua kehon osien puutumista, pistelyä, kipuja tai ihonmuutoksia Mene
lääkärintutkimukseen, jos merkkejä häiriöistä ilmenee.
104
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
Asennus
Osien yleiskuva (kuva 1)
1 Leikkuuterä
2 Siimapää
3 Suojus
4 „Bike”-pyöränkahva
5a/5b Kaasuvipu
6 Kytkin, moottori "pois" ja "päälle"
7a/7b “Lukitus“ kaasuvipu
8 Kantohihna
9 Ilmansuodattimen suojus
10 Bensiinisäiliö
11 Vipu “kuristin“ - “Run”
12 Primer (kylmäkäynnistyspumppu)
Huomio!
Laitetta saa käyttää vain, kun se on ydellisesti asennettu.
Kahvan asennus
„Bike“ -pyöränkahva (kuva 2A, B)
1. Aseta kumiholkki (3) varren yli.
2. Kiinnitä kuusioruuveilla (1) alempi kiristin (2) ja
keskiosa (4).
3. Aseta kahvatanko (5) kahvapidikkeeseen ja kiinnitä
ylemmällä kiristimellä (6) ja kuusioruuveilla (7).
Suojuksen asennus (kuva 5)
1. Aseta metallilevy (2) suojuksen (3) ali.
2. Kiinnitä palkkiin 4 ruuvilla (1).
Suojuksessa oleva terä katkaisee leikkuusiiman
automaattisesti optimaaliseen pituuteen.
Siimapään asennus
1. Poista sokka (kuva 4-4) ja laippa (kuva 4-3).
2. Aseta kuusioavain vääntiölevyn (kuva 6-2) reikään
ja ruuvaa siimapää (kuva 6-1) käyttöakselin
ohjauskaraan.
(Huomio: Vasemman käden kierteet!)
3. Kiinnitä vääntiölevy kuusioavain kiristääksesi
siimapään (kuva 6-1).
Leikkuuterän asennus
1. Pura pienempi leikkuusuojus suojuksesta (kuva 5 ).
2. Poista sokka (kuva 4-4) ja laippa (kuva 4-3).
3. Aseta leikkuuterä vääntiölevyyn siten, että
leikkuuterän reikä on tarkasti vääntiölevyn
ohjausrenkaan päällä.
4. Aseta (kuva 4-3) laippa leikkuuterän päälle siten, että
tasainen puoli osoittaa leikkuuterään.
5. Kiristä ohjauskaran kiinnitysmutteri. Tätä varten täytyy
kuusioavain (kuva 4-5) asettaa sille tarkoitettuun
reikään ja kiristää avaimella.
(Huomio: Vasemman käden kierteet!)
6. Varmista mutteri sokalla.
Olkahihnan asennus (kuva A - E)
1. Aseta olkahihna vasemman olkapään yli.
2. Kiinnitä lukituskoukut silmukoihin.
3. Tarkasta olkahihnan pituus muutamalla
kääntöliikkeellä moottoria käynnistämättä.
Siimapään tai leikkuuterän täytyy liikkua maan pinnan
suuntaisesti.
Huomio!
Käytä työskennellessäsi aina olkahihnaa.
Ripusta olkahihna vasta moottorin käynnistyttyä ja
käydessä tyhjäkäyntiä.
105
FIN
474 218_a
Polttoaine ja käyttöaineet
Turvallisuusohjeet
Varoitus!
Bensiini on erittäin herkästi syttyvää - tulipalovaara!
Sekoita ja säilytä bensiiniä vain sitä varten tarkoitetuissa
säiliöissä
Älä käytä sellaista polttoainetta, joka on ollut varastossa
yli 90 päivää
Tankkaa vain ulkona
Älä tupakoi tankatessasi
Säiliön korkkia ei saa avata moottorin käydessä tai kun
moottori on kuuma
Jos säiliö tai sen korkki on viallinen, se on vaihdettava
Sulje säiliön kansi aina kunnolla
Tyhjennä polttoainetankki ulkona!
Jos bensiiniä on vuotanut ulos:
Älä käynnistä moottoria
Vältä sytytysvirran kytkemistä
Puhdista laite
Polttoaineseoksen valmistaminen
Käytä polttoainetta vain suhteessa 50:1.
1. Annostele bensiiniä ja 2-tahtiöljyä taulukon mukaisesti
asianmukaiseen säiliöön.
2. Sekoita osat kunnolla keskenään.
Polttoaineen sekoitussuhteen taulukko
Sekoitustapahtuma Bensiini Sekoiteöljy
50 osaa bensiiniä :
1 osa sekoiteöljyä
2-tahtiöljy
1 l 20 ml
3 l 60 ml
5 l 100 ml
Käyttöönotto
Huomio!
Suorita aina ennen käyttöä silmämääräinen tarkastus.
Laitetta ei saa käyttää, jos sen leikkuulaite ja/tai
kiinnitysosat ovat irti, viallisia tai kuluneita.
Käytä moottoriviikatetta aina suojalevyn kanssa
Noudata käyttöä koskevia maakohtaisia määräyksiä
Noudata aina moottorin valmistajan antamaa
käyttöohjetta
Moottorin käynnistäminen
Varoitus!
Älä koskaan käytä moottoria suljetuissa tiloissa.
Myrkytysvaara!
Lyhennä leikkuusiimat ennen ynnistys 13 cm
pituuteen, jotta moottori ei ylikuormittuisi.
Käynnistysventtiilin (kuristimen) tasot:
CHOKE (kuristus) RUN (käynti)
Kylmäkäynnistys
Huomio!
Vedä käynnistysvaijeri aina suorasti ulos.
Älä anna sen palautua äkillisesti.
1. Aseta käynnistyskytkin asentoon "Start" (kuva 7).
2. Kaasuvivun lukitus:
Paina „Lock off“ -kytkin (2) sisään.
Paina lisäksi samaan aikaan kaasuvipua (3) ja
kaasuvivun lukitusta (4).
Vapauta „Lock off“ -kytkin (2). Kaasuvipu lukittuu
täydelle kaasulle.
3. Aseta käynnistysventtiili (1) asentoon "CHOKE" (kuva 8).
4. Paina polttoainepumppua (2) 10 kertaa.
5. Vedä käynnistysnarusta 3 – 4 kertaa, kunnes moottori
käynnistyy lyhyesti niin, että kuulet sen.
6. Moottorin käynnistymisen jälkeen: Siirrä
käynnistysventtiili asentoon „RUN“ .
7. Vedä käynnistysnarusta kunnes moottori käynnistyy.
8. Mikäli moottori ei käynnisty, toista vaiheet 1-8.
106
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
Käyttöohjeet
Käytä moottoria trimmauksen ja leikkaamisen aikana aina
ylemmällä kierroslukualueella
Turvallisuusohjeet
Huomio!
Huomioi tässä dokumentaatiossa ja laitteessa olevat
turvallisuus- ja varoitusohjeet ja noudata niitä.
Käytä asianmukaisia työvaatteita
Seiso tukevasti, kun työskentelet
Käsittele laitetta aina kaksin käsin
Pidä vartalosi ja vaatteesi loitolla leikkuutyökalusta
Pidä ulkopuoliset henkilöt poissa vaara-alueelta
Kun laite on käytössä, ei siimapäätä saa koskaan
nostaa polven yläpuolelle
Kun leikkaat rinteessä, seiso aina leikkuulaitetta
alempana
Trimmaus
1. Tarkasta maasto ja määritä haluttu leikkuukorkeus.
2. Vie siimapää halutulle korkeudelle ja pidä se siinä.
3. Heiluta laitetta sirppimäisellä liikkeellä sivulta sivulle.
4. Pidä siimapää jatkuvasti samansuuntaisesti maan
kanssa.
Matala trimmaus
1. Kallista laitetta hieman eteenpäin niin, että se liikkuu
hieman maan pinnan yläpuolella.
2. Trimmaa aina vartalostasi poispäin.
Sammuta moottori
1. Vapauta kaasuvipu ja anna moottorin käydä
tyhjäkäyntiä.
2. Aseta käynnistyskytkin asentoon "STOP".
Huomio!
Moottori käy sammuttamisen jälkeen jälkikäyntiä -
loukkaantumisvaara!
Lämminkäynnistys
1. Aseta käynnistyskytkin asentoon "Start".
2. Aseta käynnistysventtiili asentoon "RUN".
3. Lukitse kaasuvipu kuten kohdassa „Kylmäkäynnistys“.
4. Vedä käynnistysvaijeria korkeintaan 6 kertaa -
moottori käynnistyy. Pidä kaasuvipua pohjassa,
kunnes moottori käy rauhallisesti.
Moottori ei käynnisty:
Aseta käynnistysventtiili asentoon "RUN"
Vedä käynnistysvaijeria 5 kertaaMoottori ei vieläkään
käynnisty:
Odota 5 minuuttia ja yritä sitten uudestaan pitäen
kaasuvipua pohjassa.
Huomioi luvussa "Ohjeet häiriöiden varalta" olevat
ohjeet.
Älä koskaan työskentele liukkaalla, luistavalla
harjanteella tai kukkulalla
Älä koskaan käytä laitetta herkästi syttyvien nesteiden tai
kaasujen läheisyydessä - räjähdys- ja/tai tulipalovaara!
Jos laitteella osutaan vieraaseen esineeseen:
Sammuta moottori
Tarkasta laite vaurioiden varalta
Sellaisten henkilöiden, jotka eivät ole perehtyneet
laitteen käsittelyyn, on harjoiteltava ensin moottorin
ollessa sammutettuna
Leikkuusiiman pidentäminen
1. Anna moottorin läydä täydellä kaasulla ja
heiluta siimapäätä kohti maata. Siima pidentyy
automaattisesti.
Suojalevyssä oleva veitsi katkaisee leikkuusiiman
sallittuun pituuteen.
Suojalevyn puhdistus
1. Sammuta laite.
2. Poista leikkuujätteet varovaisesti ruuvimeisselillä tai
muulla vastaavalla työkalulla.
Puhdista suojalevy säännöllisesti, jotta varsiputki ei
ylikuumenisi.
107
FIN
474 218_a
Huolto ja hoito
Ilmansuodatin
Huomio!
Älä koskaan käy laitetta ilman ilmansuodatinta. Puhdista
ilmansuodatin ännöllisesti. Vaihda vioittunut suodatin.
1. Poista tähtiruuvi, ota kansi pois ja irrota
ilmansuodatin.
2. Puhdista ilmansuodatin saippualla ja vedellä. Älä
käytä bensiiniä!
3. Anna ilmansuodattimen kuivua.
4. Asenna ilmansuodatin käännetyssä järjestyksessä.
Polttoainesuodatin
Huomio!
Älä koskaan käytä laitetta ilman polttoainesuodatinta.
Seurauksena voi olla vakavia moottorivaurioita.
1. Ota säiliön kansi kokonaan pois.
2. Tyhjennä olemassa oleva polttoaine sopivaan astiaan.
3. Vedä suodatin ulos säiliöstä koukun avulla.
Trimmaus aitojen ja perustusten lähellä
Huomio!
Älä koske kiinteisiin rakenteisiin - kimpoamisvaara!
1. Liikuta laitetta hitaasti ja varovaisesti niin, että siimat
eivät törmää esteisiin.
Trimmaus puunrunkojen ympärillä
1. Liikuta laitetta hitaasti ja varovaisesti puunrungon
ympäri niin, että leikkuusiimat eivät koske
puunkuoreen.
2. Leikkaa vasemmalta oikealle puunrungon ympäri.
3. Vie leikkuusiiman rki kiinni ruohoon ja rikkaruohoihin ja
kallista siimaä hieman eteenin.
Trimmaus kivimuurien, perustusten ja puiden
läheisyydessä kuluttaa siimaa tavallista enemmän.
Ruohon leikkaaminen
1. Kallista siimaä 30 asteen kulmaan oikealle.
2. Aseta kahva haluttuun asentoon.
Huomio!
Poista vieraat esineet työskentelyalueelta.
Loukkaantumisvaara/esinevahinkojen vaara sinkoutuvien
esineiden johdosta.
Ruohon leikkaaminen leikkuuterällä
Kun ruohoa leikataan leikkuuterällä, leikkuuterää liikutetaan
vaakasuorassa asennossa maan pinnan suuntaisesti
sivulta sivulle.
Huomio!
Ennen leikkuuterän käyttöä on lisäksi huomioitava
seuraavat seikat:
Käytä kantohihnaa
Tarkasta, että leikkuuterä on asennettu oikein
Käytä suojavaatteita ja silmäsuojaimia
Älä käytä rikkaruohojen kitkemiseen, äläkä tiheikön
tai taimien raivaamiseen!
Huomio!
Käytä vain alkuperäistä leikkuuterää ja varusteita!
Ei-alkuperäisten osien käyttö voi johtaa loukkaantumisiin
ja laitteen toimintahäiriöihin!
Kimpoamisen estäminen
Huomio!
Älä käytä leikkuuterää kiinteiden esteiden lähellä - kim-
poamisvaara/loukkaantumisvaara!
Kiinni juuttuminen
Paksu ruoho, taimet tai tiheikkö voivat jumiuttaa leikkuuterän
ja pysäyttää sen.
Väl kiinni juuttumista huomioimalla tihn kasvuston
kallistumissuunnan ja leikkaamalla vastapäisel puolelta.
Jos leikkuuterä juuttuu leikkaamisen aikana
Moottori on heti pysäytettävä
Pidä laitetta entisellä korkeudella, jotta leikkuuterä
ei vapautuisi iskunomadisesti eikä
Juuttunut materiaali sinkoutuisi ulos
108
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
Kaasutuksen säätö
Kaasutin on säädetty tehtaalla optimaalisesti.
Sytytystulppa (kuva 9)
Sytytystulpan elektrodiväli = 0.635mm [0.025“].
1. Kiristä sytytystulppa 12-15Nm:n kiristysmomentilla.
2. Aseta sytytystulpan liitin sytytystulppaan.
Siimaterän teroitus
1. Irrota leikkuuterä suojalevystä.
2. Kiinnitä leikkuuterä ruuvipuristimella ja teroita se
lattaviilalla. Viilaa vain yhteen suuntaan.
Bowden-kaapelien vetomekanismien säätäminen
Siimaleikkurin bowden-kaapelien vetomekanismit on
esisäädetty tehtaalla.
Jos U-kahvan asentoa muutetaan merkittävästi, voi
bowden-kaapelin vetomekanismi pidentyä ja se voi
aiheuttaa häiriöitä kaasuvivun toiminnassa.
Jos siimaleikkurin leikkuupää ei pysähdy käynnistyksen
ja puolikaasun lukitsimen vapautuksen jälkeen, täytyy
bowden-kaapelin vetomekanismi säätää säätöruuvilla
(kuva 10 -a).
Tämän jälkeen kaasuvipu toimii taas oikein.
Huomio!
Kääntyvät leikkuupäät aiheuttavat loukkaantumisvaaran!
Säädä bowden-kaapelien vetomekanismeja vain
silloin, kun moottori on kytketty pois päältä
Tarkasta toiminta vain silloin, kun siimaleikkuri on
alustalla vaakatasossa
Varastointi
Tyhjennä polttoainetankki ennen pitempää varastointia
(talven yli)
Tyhjennä polttoainetankki ulkona
Annan moottorin jäähtyä ennen varastointia
1. Tyhjennä polttoainesäiliö.
2. Käynnistä moottori ja anna sen käydä tyhjäkäyntiä,
kunnes se pysähtyy.
3. Anna moottorin jäähtyä.
4. Irrota sytytystulppa tulpanavaajalla.
5. Lisää polttotilaan teelusikallinen 2-tahtiöljyä. Jotta öljy
jakautuisi moottorin sisäosiin, on käynnistysvaijeria
vedettävä siellä kerran.
6. Aseta sytytystulppa takaisin paikalleen.
7. Puhdista ja huolla laite perusteellisesti.
8. Varastoi laite viileään ja kuivaan paikkaan.
Huomio!
Älä varastoi laitetta avotulen tai lämmönlähteiden lähellä
- tulipalo- ja/tai räjähdysvaara!
Huomio! Palovaara!
Tankattua konetta ei saa varastoida rakennuksissa,
joissa bensiinihöyryt voivat joutua kosketukseen avoimen
tulen tai kipinöiden kanssa.
Pidä moottori, pakoputki, akkulaatikko, polttoainetankki
erillään niittoheinästä, bensiinistä, öljystä.
Uudelleenkäytötönotto
1. Poista sytytystulppa.
2. Vedä käynnistysvaijeria nopeasti poistaaksesi jäljellä
olevan öljyn polttokammiosta.
3. Puhdista sytytystulppa, tarkasta elektrodiväli, vaihda
tarvittaessa.
4. Valmista laite käyttöä varten.
5. Säiliö täytetään oikealla polttoaineen ja öljyn
sekoituksella (50 : 1).
Hävittäminen
Loppuun käytettyä laitetta ei
saa hävittää tavallisen jätteen
seassa!
Pakkaus, laite ja lisävarusteet on valmistettu
kierrätyskelpoisista materiaaleista ja ne on hävitettävä
asianmukaisella tavalla.
4. Vedä suodatin irti kiertoliikkeellä.
5. Vaihda suodatin.
109
FIN
474 218_a
Ohjeet häiriöiden varalta
ONGELMA MAHDOLLINEN SYY KORJAUSKEINO
Moottori ei käynnisty Väärä kytkentämenettely Noudata käyttöopasta
Moottori käynnistyy, mutta
sammuu pian sen jälkeen
Väärä kuristinvivun asento Aseta vipu asentoon RUN
Likainen, väärin asetettu tai
vääränlainen sytytystulppa
Puhdista / säädä sytytystulppa tai
vaihda
Likainen polttoainesuodatin Vaihda suodatin
Moottori käynnistyy, mutta ei käy
täydellä teholla.
Väärä kuristinvivun asento Aseta vipu asentoon RUN
Likainen ilmansuodatin Puhdista tai vaihda suodatin
Moottori käy nykien Likainen, väärin asetettu tai
vääränlainen sytytystulppa
Puhdista / säädä sytytystulppa tai
vaihda
Liikaa savua Väärin sekoitettu polttoaine Käytä polttoainetta oikeassa
sekoitussuhteessa (suhde 50:1)
Jos häiriö ei korjaannu tässä taulukossa olevien ohjeiden avulla, käänny asiakaspalvelumme puoleen.
235
Service-Info
RUS FIN UA
Уважаемый клиент AL-KO,
тросы Боудена моторной косы
были установлены на заводе.
Сильное изменение
положения велосипедной
ручки может привести к
удлинению троса Боудена и
нарушению функционирования
дроссельного рычага.
Если после включения и
разблокировки заслонки
среднего газа режущий
инструмент косы не
останавливается, потребуется
дополнительная настройка
троса Боудена с помощью
установочных винтов (рис. a).
После этого функционирование
дроссельного рычага будет
восстановлено.
Внимание!
Опасность телесных
повреждений
вращающимися
режущими
инструментами!
Выполнять
дополнительную
настройку только
при отключенном
двигателе
Проверять
функционирование
только при
уложенной косе
Вельмишановний клієнте AL-KO
гнучкі вали вашої мотокоси
відрегульовано на заводі.
Якщо положення „Bike
Fahrradgriffs“ (велосипед ручка
мотоцикла) дуже змінилося,
то це може призвести до
подовження гнучкого вала, і
тим самим - порушення роботи
важеля газу.
Якщо різальний інструмент коси
після запуску та розблокування
блокуючого механізму напівгазу
не зупиняється, то гнучкий вал
слід відрегулювати (мал.a).
регулювальним гвинтом.
Після цього важіль газу знову
гарантовано функціонує
правильно.
Увага!
Обертовий ріжучіий
орган може спричинити
травми!
Гнучкі вали слід
регулювати лише
тоді, коли двигун
вимкнено.
Роботу слід
перервіряти тільки
тоді, коли коса
лежить.
Hyvä AL-KO:n asiakas,
siimaleikkurin bowden-kaapelien
vetomekanismit on esisäädetty
tehtaalla.
Jos U-kahvan asentoa muute-
taan merkittävästi, voi bowden-
kaapelin vetomekanismi piden-
tyä ja se voi aiheuttaa häiriöitä
kaasuvivun toiminnassa.
Jos siimaleikkurin leikkuupää ei
pysähdy käynnistyksen ja puoli-
kaasun lukitsimen vapautuksen
jälkeen, täytyy bowden-kaapelin
vetomekanismi säätää säätöruu-
villa (kuva -a).
Tämän jälkeen kaasuvipu toimii
taas oikein.
Huomio!
Kääntyvät leikkuupäät
aiheuttavat loukkaantu-
misvaaran!
Säädä bowden-kaa-
pelien vetomekanis-
meja vain silloin, kun
moottori on kytketty
pois päältä
Tarkasta toiminta
vain silloin, kun sii-
maleikkuri on alustal-
la vaakatasossa
FIN
254
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vakuutamme täten, että kysessä oleva tuote vastaa siinä tilassa,
kuin valmistaja on sen markkinoille saattanut, harmonisoituja EU-direktiivejä,
EU-turvastandardeja sekä tuotekohtaisia standardeja.
Tuote
Bensiinimoottoriviikate
Sarjanumero
G2302305
Valmistaja
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Valtuutettu henkilö
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Tyyppi
BC 4535 II
EU-direktiivit
2006/42/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (13)
2002/88/EG
Harmonisoidut standardit
ISO 11806:2009-01
ISO 14982:1998-09
Äänitehotaso
mitattu / taattu
BC 4535 II 109 / 113 dB(A)
Vaatimustenmukaisuuden
arviointi
2000 /14/EG
liite V
Kötz, 2010-12-14
Antonio De Filippo, Managing Director
Takuu
Laitteessa mahdollisesti esiintyvät materiaali- tai valmistusvirheet korjataan lakisääteisen takuun voimassaoloaikana valmi-
stajan parhaaksi katsomalla tavalla joko korjaamalla tai toimittamalla asiakkaalle varaosa.
Takuun voimassaoloaika määräytyy laitteen ostomaan lakien mukaisesti.
Valmistajan myöntämä takuu pätee vain seuraavien
edellytysten täyttyessä:
Takuu raukeaa seuraavissa tapauksissa:
Laitetta käytetään asianmukaisesti
Käyttöohjetta noudatetaan
Laitteessa käytetään alkuperäisiä varaosia
Laitetta on yritetty korjata
Laitteeseen on tehty teknisiä muutoksia
Laitetta on käytetty määräysten tai ohjeiden vastaisella taval-
la (esim. kaupalliseen tai kunnallistekniseen tarkoitukseen)
Takuu ei koske:
Maalivaurioita, jotka johtuvat normaalista kulumisesta
Kuluvia osia, jotka on merkitty varaosakaavioon kehyksellä XXX
XXX
(X)
Polttomoottoreita – Niitä koskevat kulloinkin kyseessä olevan moottorinvalmistajan erilliset takuumääräykset
Ota takuutapauksessa yhteyttä jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen ja esitä tämä takuutodistus ja
myyntikuitti. Valmistajan myöntämä takuu ei rajoita ostajan lakisääteisiä takuuvaatimuksia.
────
────
/